Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальний р≥чний операц≥йний дох≥д за
проектом = ÷≥на одиниц≥ продукц≥њ х –≥чний випуск продукц≥њ.

1.2. «алишкова (л≥кв≥дац≥йна) варт≥сть обладнанн€ = ¬арт≥сть обладнанн€ (початкова) х (“ам - “) / “ам.

2.1. «агальн≥ витрати за проектом (проектн≥ витрати) = «агальн≥ р≥чн≥ операц≥йн≥ витрати + ѕрир≥ст чистого робочого кап≥талу + „ист≥ кап≥тальн≥ витрати.

2.1.1.«агальн≥ р≥чн≥ операц≥йн≥ витрати = ѕр€м≥ витрати на матер≥али, зароб≥тну плату, електроенерг≥ю, послуги з≥ сторони тощо (статт≥ 1,2, 5 та 6 виробничих витрат) + Ќакладн≥ витрати, у т.ч. адм≥н≥стративн≥ (статт€ 7 виробничих витрат).

2.1.2. ѕрир≥ст чистого робочого кап≥талу =  ≥нцевий чистий робочий кап≥тал - ѕочатковий чистий робочий кап≥тал.

ѕри цьому треба враховувати, що в данному завданн≥:

Ј Ђѕрир≥ст чистого робочого кап≥талуї маЇ

той же зм≥ст, що ≥ Ђѕрир≥ст запасу оборотних фонд≥в, створеного за рахунок кредитуї;

Ј Уѕочатковий чистий робочий кап≥талФ у

0Цу роц≥ дор≥внюЇ 0;

Ј У ≥нцевий чистий робочий кап≥талФ 0 Цго

року дор≥внюЇ заданному у цьому завданн≥ значенню (додаток 5). ÷ей запас, зг≥дно з умовами домашнього завданн€, не зм≥нюЇтьс€ до початку останнього року зд≥йсненн€ проекту (“), тобто Уѕочатковий чистий робочий кап≥талФ дор≥внюЇ У ≥нцевому чистому робочому кап≥талуФ по роках в≥д 1-го до (“-1)-го року включно;

Ј у останньому (“-му) роц≥ Уѕочатковий

чистий робочий кап≥талФ дор≥внюЇ заданному значенню, а У ≥нцевий чистий робочий кап≥талФ дор≥внюЇ 0 (тобто, запас оборотних фонд≥в повн≥стю витрачаЇтьс€ на витрати з випуску продукц≥њ останнього року, ≥ тим самим зменшуЇ У«агальн≥ витрати за проектомФ).

2.2. „ист≥ кап≥тальн≥ витрати =  ≥нцев≥ чист≥ основн≥ активи - ѕочатков≥ чист≥ основн≥ активи + јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по основних фондах (статт€ 3 виробничих витрат) + јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по нематер≥альних активах (статт€ 4 виробничих витрат).

ѕри цьому треба враховувати, що в данному завданн≥:

Ј Уѕочатков≥ чист≥ основн≥ активи Ф 0 Цго

року дор≥внюють 0. У ≥нцев≥ чист≥ основн≥ активиФ 0Цго року €вл€ють собою варт≥сть обладнанн€, придбаного за рахунок кредиту у к≥нц≥ 0-го року, та передпроектних кап≥таловкладень, також зд≥йснених у к≥нц≥ 0-го року (див. додаток 5);

Ј У ≥нцев≥ чист≥ основн≥ активиФ 0Цго року

дор≥внюють У ѕочатковим чистим основним активамФ першого року зд≥йсненн€ проекту;

Ј  ожного року, починаючи з першого,

Уѕочатков≥ чист≥ основн≥ активиФ зменшуютьс€ на суму Ујмортизац≥йних в≥драхувань по обладнанню та передпроектних кап≥таловкладенн€х (—татт≥ 3 та 4 виробничих витрат)Ф ≥ таким чином становл€ть суму У ≥нцевих чистих основних актив≥вФ у цьому роц≥;

Ј ” результат≥, зг≥дно з виразом 2.2 та з

умовами домашнього завданн€, що ≥нвестиц≥њ зд≥йснюютьс€ лише у 0-у роц≥, У„ист≥ кап≥тальн≥ витратиФ дор≥внюють сум≥ ц≥ни обладнанн€ та передпроектних витрат у 0-у роц≥, а у роках в≥д 1-го до “-го року включно значенн€ цього грошового потоку дор≥внюЇ 0.

2.3. ѕодатки на прибуток = ѕрибуток до оподаткуванн€ х —тавка податку на прибуток (25 %) / 100 %.

2.3.1. ѕрибуток до оподаткуванн€ =

«агальний р≥чний операц≥йний дох≥д за проектом - «агальн≥ р≥чн≥ операц≥йн≥ витрати - јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по основних фондах (статт€ 3 виробничих витрат) - јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по нематер≥альних активах (статт€ 4 виробничих витрат).

2.4.¬≥дсотки за кредит у t-у роц≥ = «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть)на початок поточного t- го року х ¬≥дсоток за користуванн€ кредитом (15 %) / 100 %.

2.4.1. «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть) на початок поточного t-го року = «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть)на к≥нець попереднього (t Цго) року.

2.4.2. «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть) на к≥нець поточного t-го року = «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть)на початок t- го року - јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по основних фондах (статт€ 3 виробничих витрат) - јмортизац≥йн≥ в≥драхуванн€ по нематер≥альних активах (статт€ 4 виробничих витрат) - ѕрибуток п≥сл€ оподаткуванн€ t- го року- ¬≥дсотки за кредит t- го року.

2.4.3. «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть) на к≥нець 0-го року = «алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть) на початок 1-го року = ¬арт≥сть обладнанн€ + ¬арт≥сть запасу оборотних фонд≥в.

2.4.4. ѕрибуток п≥сл€ оподаткуванн€ = ѕрибуток до оподаткуванн€ - ѕодатки на прибуток.

Ђ¬≥дсотки за кредитї нараховуютьс€ ≥ сплачуютьс€ з першого року проекту по останн≥й р≥к, у €кому можна повн≥стю завершити погашенн€ кредиту. ÷е означаЇ, що розрахунки провод€тьс€ лише дл€ тих рок≥в, починаючи з 0-го, дл€ €ких У«алишок неповернених кредитних кошт≥в (кредиторська заборгован≥сть) на к≥нець поточного t-го рокуФ маЇ позитивне значенн€.

 

–озрахунок показник≥в

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2010 - | 1980 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.