Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘орми контролю знань студент≥в
ќрган≥чною складовою навчального процесу Ї контроль знань студент≥в. ƒо основних завдань контролю знань належать:

Ј оц≥нюванн€ р≥вн€ засвоЇнн€ студентами програмного матер≥алу дисципл≥ни;

Ј ≥нформуванн€ студент≥в про €к≥сть њх роботи над вивченн€м дисципл≥ни;

Ј мотивац≥€ студент≥в до систематичноњ активноњ роботи прот€гом семестру;

Ј анал≥з усп≥шност≥ та вплив викладача на процес самост≥йноњ роботи студент≥в ≥ ефективн≥сть навчального процесу в ц≥лому.

 онтроль дозвол€Ї вим≥рювати й оц≥нювати здобут≥ студентами у процес≥ навчанн€ знанн€, ум≥нн€ та навички, тому в≥н в≥д≥граЇ важливу роль у забезпеченн≥ належного р≥вн€ п≥дготовки фах≥вц≥в.

ѕ≥д час вивченн€ дисципл≥ни Уѕроектний анал≥зФ застосовуютьс€ поточний, модульний контроль, захист курсовоњ роботи ≥ п≥дсумковий контроль знань студент≥в. ќстанн≥й зд≥йснюЇтьс€ у форм≥ ≥спиту. «азначен≥ форми контролю т≥сно взаЇмопов'€зан≥ й орган≥зуютьс€ так, щоб стимулювати ефективну самост≥йну роботу студент≥в прот€гом семестру ≥ забезпечити об'Їктивне оц≥нюванн€ њх знань. “акий пор€док контролю ≥ оц≥нюванн€ знань застосовуЇтьс€ щодо студент≥в денноњ форми навчанн€. ѕри заочному навчанн≥ контроль ≥ оц≥нюванн€ знань Ї п≥дсумковим ≥ зд≥йснюЇтьс€ в традиц≥йн≥й форм≥ ≥спиту.

ѕоточний контроль. ¬ процес≥ поточного контролю зд≥йснюЇтьс€ перев≥рка запам'€товуванн€ та розум≥нн€ програмного матер≥алу, набутт€ вм≥нн€ ≥ навичок конкретних розрахунк≥в та обірунтувань, опрацюванн€, публ≥чного та письмового викладу (презентац≥њ) певних питань дисципл≥ни (тематика питань дл€ допов≥дей та написанн€ реферат≥в наведена до кожноњ теми курси у п≥дпункт≥ тематика проблем дл€ дискус≥й).

ѕоточний контроль зд≥йснюЇтьс€ шл€хом опитуванн€ або тестуванн€ п≥д час лекц≥й та практичних зан€ть, а також за п≥дсумками систематичност≥ ≥ активност≥ роботи студента прот€гом семестру. ” раз≥ невиконанн€ завдань поточного контролю з об'Їктивних причин, студент маЇ право скласти њх ≥ндив≥дуально до останнього практичного зан€тт€. ѕор€док орган≥зац≥њ такого контролю визначаЇ викладач, €кий проводить практичн≥ зан€тт€. –езультати поточного контролю знань студент≥в занос€тьс€ до робочого журналу викладача та довод€тьс€ до в≥дома студент≥в.

—истематичн≥сть ≥ активн≥сть роботи студента прот€гом семестру контролюютьс€ ≥ оц≥нюютьс€ за такими видами роботи: в≥дв≥дуванн€ практичних зан€ть; виступи на практичних зан€тт€х, участь в обговоренн≥ питань певноњ теми, в≥дпов≥д≥ на запитанн€ викладача щодо њх сут≥; виконанн€ домашн≥х завдань; експрес-тестуванн€; п≥дготовка анал≥тичних огл€д≥в (реферат≥в) з окремих питань; участь у студентських конференц≥€х, ол≥мп≥адах, конкурах з проблем дисципл≥ни. ќц≥нюванн€ зазначених вид≥в поточноњ роботи студента зд≥йснюЇтьс€ за шкалою, в≥дображеною у табл. 7. “рир≥вневе оц≥нюванн€ виступ≥в, розвТ€занн€ задач, в≥дпов≥дей на тести зд≥йснюЇтьс€ так: сутн≥сть питанн€ розкрито менш, н≥ж на 50% Ц 0 бал≥в; в≥д 50 до 80% Ц 1 бал; б≥льше н≥ж на 80% Ц 2 бали.

“аблиц€ 7

ѕерел≥к роб≥т, обовТ€зкових дл€ виконанн€ студентом п≥д час вивченн€ дисципл≥ни Уѕроектний анал≥зФ

¬иди роб≥т  ≥льк≥сть бал≥в
1. ѕасивна робота на сем≥нарських (практичних) зан€ть (за умови в≥дв≥дуванн€ б≥льше 80 % зан€ть)  
2. ¬иступ на практичному зан€тт≥, участь в обговоренн≥ окремих проблем, в≥дпов≥дь на запитанн€ викладача (з ≥нтервалом оц≥нок 0, 1, 2 залежно в≥д розум≥нн€ сут≥ питанн€, повноти його висв≥тленн€ ≥ глибини аргументац≥њ) 0 Ц 2
3. ¬иконанн€ ≥ндив≥дуальноњ роботи (з ≥нтервалом оц≥нок 0, 1, 2, 3 залежно в≥д розум≥нн€ сут≥ завданн€, повноти його висв≥тленн€ ≥ глибини аргументац≥њ) 0 Ц 3
4. ѕоточне експрес-тестуванн€ (з ≥нтервалом оц≥нок 0,1,2 залежно в≥д к≥лькост≥ правильних в≥дпов≥дей) 0 Ц 2
5. ѕ≥дготовка та презентац≥€ анал≥тичних огл€д≥в (реферат≥в) з окремих питань за погодженн€м з викладачем, участь у д≥лових ≥грах, розгл€д≥ практичних ситуац≥й (з ≥нтервалом оц≥нок 0, 1, 2, 3 залежно в≥д р≥вн€ роботи) 0 Ц 3
6. ”часть у студентських конференц≥€х, конкурсах, ол≥мп≥адах за тематикою дисципл≥ни (з ≥нтервалом оц≥нок 1, 2, 3, 4, 5 залежно в≥д результат≥в участ≥) 1 Ц 5

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в за поточний контроль 40 бал≥в.

ћодульний контроль. ћодульний контроль зд≥йснюЇтьс€ у форм≥ контрольних роб≥т (максимальна оц≥нка Ц 20 бал≥в) за окремими частинами дисципл≥ни (модул€ми). ƒл€ контролю дисципл≥на Ђѕроектний анал≥зї под≥лена на три модул≥.

«а в≥дсутност≥ студента на контрольному заход≥ без поважних причин модуль вважаЇтьс€ не опанованим. ѕерескладанн€ модул≥в зд≥йснюЇтьс€ у терм≥ни визначен≥ викладачем. –езультати модульного контролю довод€тьс€ до в≥дома студент≥в.

ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в за модул€ми дор≥внюЇ 100 балам (40 + 3 20). ќтримана студентом к≥льк≥сть бал≥в за таблицею трансформуЇтьс€ в оц≥нки нац≥ональноњ шкали, табл. 8.

“аблиц€ 8

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 297 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2286 - | 1996 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.