Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќауково Ц педагог≥чне досл≥дженн€, його структура ≥ лог≥ка
ѕредмет ≥ завданн€ педагог≥ки на сучасному етап≥.

ѕредметом педагог≥ки Ц Ї процес спр€мованого розвитку ≥ формуванн€ особистост≥, в умовах њњ навчанн€, вихованн€, в самовдосконаленн≥. «авданн€ педагог≥ки: обірунтуванн€ парадигми педагог≥чноњ теор≥њ ≥ практики, €ка на сучасному етап≥ розвитку сусп≥льства маЇ бути гуман≥стичною та забезпечувати особист≥сний розвиток вихованц€;обірунтуванн€ закон≥в ≥ законом≥рностей педагог≥чного процесу;вивченн€ ≥ всеб≥чне осмисленн€ розвитку особистост≥;визначенн€ мети, завдань, зм≥сту ≥ результат≥в навчанн€ та вихованн€;визначенн€ й узагальненн€ практики та передового досв≥ду педагог≥чноњ д≥€льност≥;впровадженн€ результат≥в ≥ рекомендац≥й педагог≥чного досл≥дженн€ у практику;прогнозуванн€ розвитку педагог≥чноњ теор≥њ та практики.

ƒжерела розвитку педагог≥чноњ науки.

ќсновн≥ джерела педагог≥ки: педагог≥чна спадщина минулого; передовий педагог≥чний досв≥д; народна педагог≥ка(пед..знанн€ ≥з досв≥ду народу); педагог≥чн≥ досл≥дженн€. Ѕезц≥нними дл€ педагог≥чноњ теор≥њ та практики Ї прац≥  оменського, ”шинського, ћакаренка, —ухомлинського.

’арактеристика основних категор≥й педагог≥ки.

ѕедагог≥ка-наука про навчанн€, вихованн€, розвиток, формуванн€ та самовдосконаленн€ особистост≥. Ќаукове досл≥дженн€-це особлива форма процесу п≥знанн€ систем, ц≥леспр€моване вивченн€ обТЇкт≥в, в €кому використовуютьс€ засоби та методи науки ≥ €ке завершуЇтьс€ формулюванн€м певних знань про досл≥джувальний обТЇкт. ≤ндив≥д-людина з притаминими њй природними задатками та особливост€ми притаманними певному роду. ќсобист≥сть Ц соц≥альний ≥ндив≥д, €кий належить до певного сусп≥льста. ќсобист≥стю людина стаЇ лише в сусп≥льств≥. ≤ндив≥дуальн≥сть Ц це ц≥л≥сна характеристика окремоњ людини, њњ ориг≥нальн≥сть та самобутн≥сть. –озвито людини Ц пол€гаЇ передус≥м не в к≥льк≥сних, а в €к≥сних зм≥нах, у виникнен≥ нових можливостей. Ћюдська особист≥сть розвиваЇтьс€ в анатомо-ф≥з≥олог≥чному, псих≥чному та соц≥альному напр€мках.(розк. ѕро фактори). ‘ормуванн€ Ц це те що в людини вже закладено з дитинства, в≥д природи, ми можемо його лише розвивати, але можемо ≥ формувати певн≥ €кост≥, але треба це робити з дитинства, поки дитина поглинаЇ все, що њй говор€ть.

—труктура педагог≥чноњ науки, њњ звТ€зок з ≥ншими науками.

«агальна педагог≥ка под≥л€Їтьс€ на: пор≥вн€льну педагог≥ку(вивч. –≥зних систем осв≥ти з метою њх пор≥вн€н€); в≥кова педагог≥ка(займаЇтьс€ досл≥дженн€м проблем осв≥тий вихованн€ людей р≥зного в≥ку); сурдопедагог≥ка(дл€ д≥тей з вадами слуху); тифлопедагог≥ка(дл€ д≥тей з вадами зору); ол≥гофренопедагог≥ка(дл€ розумово в≥дсталих д≥тей); функц≥ональна педагог≥ка(в≥йськова, профес≥йнаЕ); ≥стор≥€ педагог≥ки. ™ нерозривний звТ€зок педагог≥ки та психолог≥њ, оск≥льки останн€ даЇ розум≥нн€ про псих≥чн≥ механ≥зми, законом≥рност≥ розвитку. ѕедагог≥ка повТ€зана ≥ з анатом≥Їю(вчитель маЇ знати особливост≥ розвитку др≥бноњ моторики, шк≥льну г≥г≥Їну, €ке осв≥тленн€ потр≥бне, температура кисню та пов≥тр€).

науково Ц педагог≥чне досл≥дженн€, його структура ≥ лог≥ка.

Ќауково Ц педагог≥чне досл≥дженн€ - це особлива форма процесу п≥знанн€ систем, ц≥леспр€моване вивченн€ обТЇкт≥в, в €кому використовуютьс€ засоби та методи науки ≥ €ке завершуЇтьс€ формуванн€ певного знанн€ про досл≥джувальний обТЇкт. ™ фундаментальн≥ теоретичн≥ досл≥дженн€ ≥ прикладн≥ досл≥дженн€(теоретичн≥). √оловним критер≥Їм Ќƒѕ Ї отриманн€ нового наукового результату, збагаченн€ теоретичних знань. ўо спри€Ї удосконаленню процес≥в навчанн€ й вихованн€. ” своњх наукових досл≥дженн€х педагог≥ка послуговуЇтьс€ р≥зноман≥тними методами п≥знанн€, вивченн€м €ких займаЇтьс€ методолог≥€ педагог≥ки. ” педагог≥ц≥ використовують фундаментальн≥ та прикладн≥ науков≥ досл≥дженн€.‘ундаментальн≥ досл≥дженн€ покликан≥ розкрити сутн≥сть педагог≥чних €вищ, знайти глибоко прихован≥ засади педагог≥чноњ д≥€льност≥, дати њњ наукове обірунтуванн€. ѕрикладн≥ досл≥дженн€ охоплюють питанн€, безпосередньо пов'€зан≥ з практикою. ‘ундаментальн≥ й теоретичн≥ досл≥дженн€ в галуз≥ педагог≥чних наук зд≥йснюють науково-досл≥дн≥ ≥нститути, об'Їднан≥ в јкадем≥ю педагог≥чних наук ”крањни, прикладн≥ досл≥дженн€ Ч науково-методичн≥ центри вищоњ, середньоњ осв≥ти ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни. Ќаукове досл≥дженн€ Ч особлива форма процесу п≥знанн€, систематичне ц≥леспр€моване вивченн€ обТЇкт≥в, в €кому використовують засоби ≥ методи науки ≥ €ке завершуЇтьс€ формулюванн€м знанн€ про досл≥джуваний об'Їкт.

8. ћетоди Ќƒѕ, њх загальна характеристика.

ћетод Ќƒѕ Ц це шл€х вивченн€ та опануванн€ складними психолого-педагог≥чними процесами формуванн€ особистост≥, встановленн€ обТЇктивноњ законом≥рност≥ вих.та навч.

™ емп≥ричн≥(практичн≥) та теоретичн≥ методи. ћетод педагог≥чного спостереженн€ (пол€гаЇ у спец≥альному орган≥зованому сприйманн≥ певного €вища у природних умовах. ¬оно може бути пр€мим та опосередкованим. маЇ бути систематичним, досл≥дник немаЇ права втручатис€ в процес, обовТ€зково маЇ бути мета);метод експерименту(пол€гаЇ у створенн≥ спец≥альних умов, з метою викликати досл≥джувальне €вище. ћоже бути природний та лабораторний); метод бес≥ди(забезпечуЇ п≥знанн€ педагог≥чного €вища через сп≥лкуванн€ з особами €ких досл≥дник вивчаЇ.маЇ бути план,потр≥бно все занотовувати, потр≥бно створити спри€тливу атмосферу, враховувати в≥ков≥ та ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥); метод анкетуванн€(передбачаЇ отриманн€ ≥нформац≥њ в≥д великоњ к≥лькост≥ людей одночасно через спец≥альн≥ анкети,запитанн€ можуть бути закрит≥, в≥дкрит≥ та нап≥взакрит≥.у поч.. школ≥ не використовуЇтьс€);метод вивченн€ шк≥льноњ документац≥њ(вивченн€ особових спарв учн≥в, класних журнал≥в); метод узагальненн€ незалежних характеристик(узагальненн€, пор≥вн€нн€, отриманоњ ≥нформац≥њ про учн€ в≥д незалежних експерт≥в);метод анал≥зу результат≥в д≥€льност≥(може бути анал≥з вироб≥в зробленими учн€ми);метод психолого-педагог≥чного тестуванн€(передбачаЇ використанн€ спец≥ально розроблених завдань з метою випробуванн€ учн≥в).

9. соц≥альна суть людини. —оц≥олог≥заторська теор≥€ розвитку.

—оц≥альний ≥ндив≥д - це пон€тт€ виражаЇ належн≥сть людини до певного сусп≥льства, певноњ ≥сторичноњ епохи, культури ≥ т.д. “обто особист≥стю людина може бути у сусп≥льств≥. Ќа соц. формуванн€ впливаЇ «ћ≤, епоха, оточенн€. —оц≥олог≥заторська теор≥€ стверджуЇ, що вир≥шальним фактором розвитку особистост≥ Ї середовище. ѕредставники: жан-жак руссо, д,д≥дро.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1557 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—туденческа€ общага - это место, где мен€ научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. ј майонез - это вообще десерт. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2156 - | 2064 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.