Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒл€ студент≥в групи 502 Ѕѕм
—амост≥йна робота

√рупи 502 Ѕѕм

є пп ѕр≥звище “ест 1 “ест 2 “ест 3 –ефер. «ал. тест ѕ≥дсумок
1. јвраменко ƒенис            
2. Ѕакош јнтон            
3. √еращенко ќлена            
4. √утник ™вген≥й            
5. ƒавидко ≤ван            
6.  одинець ќл-др            
7.  ондратенко ћарина            
8.  ор€чко —ерг≥й            
9. Ћадесова јнастас≥€            
10. ћ≥зова ћарина            
11. ќстапов ≤гор            
12. ѕащенко Ќатал≥€            
13. ѕтиц€ Ћюбов            
14. –ибалка ярослав            
15. —ердюк  атерина            
16. —линько ™вген≥й            
17. —оловей ¬≥тал≥й            
18. —трашко “ет€на            
19. —ушко ™вген≥й            
20. “ом≥ленко јндр≥й            
21. ‘≥сун ™вген≥й            
22. Ўеремет ярослав            
23. Ўутенко ќл-др            
24. Ўушунова ќльга            
25. ярема ёр≥й            

 


ѕакет тестових завдань дл€ «јЋ≤ ”

« дисципл≥ни Дѕедагог≥ка вищоњ школиФ

дл€ студент≥в групи 502 Ѕѕм

¬ар≥ант 1 (непарн≥ номери в списку)

 1. ‘ункц≥€ми куратора академ≥чноњ групи Ї (в≥дзначити зайве):
 2. а) анал≥тична; б) особист≥сно-досл≥дницька; в) орган≥заторська; г) комун≥кативна.

 

 1. ÷≥леспр€смована систематична взаЇмод≥€ педагога ≥ вихованц≥в, це:
 2. а) вихованн€ в широкому педагог≥чному сенс≥; б) вихованн€ у вузькому педагог≥чному сенс≥;
 3. в) педагог≥чне сп≥лкуванн€; г) вихованн€ в гранично вузькому сенс≥.

 

 1. —ильною стороною викладача-меланхол≥ка Ї: а) оптим≥зм; б) чуйн≥сть, прагненн€ справедливост≥; в) комун≥кабельн≥сть; г) ≥н≥ц≥ативн≥сть.

 

 1. ћодель педагог≥чного сп≥лкуванн€, заснована на диференц≥ац≥њ уваги до студент≥в: а) Ђ√амлетї; б) Ђƒругї; в) ЂЋокаторї; г) Ђ—оюзї.

 

 1. ѕедагог≥чне досл≥дженн€ Ц це: а) вивченн€ педагог≥чних €вищ засобами досл≥дницьких методик; б) наукова робота, присв€чена розвТ€занню педагог≥чноњ проблеми; в) св≥домий ц≥леспр€мований пошук шл€х≥в удосконаленн€ педагог≥чного процесу з використанн€м наукового апарату; г) експериментальна д≥€льн≥сть у педагог≥чн≥й сфер≥.

 

 1. ≈тапи педагог≥чного сп≥лкуванн€ (в≥дзначити зайве): а) синтез; б) комун≥кативна атака; в) анал≥з; г) управл≥нн€ сп≥лкуванн€м на рефлексивн≥й основ≥.

 

1. ƒ≥алог≥чна педагог≥чна взаЇмод≥€ Ц це: а) бес≥да; б) спос≥б веденн€ сем≥нарського зан€тт€; в) ≥нтелектуальний ≥ емоц≥йний контакт педагога з≥ студентами; г) сп≥лкуванн€ за схемою Ђпитанн€ Ц в≥дпов≥дьї.

 

2. ¬заЇмод≥€ педагога ≥ студент≥в, у процес≥ €коњ створюЇтьс€ спри€тлива атмосфера в колектив≥, в≥дбуваЇтьс€ особист≥сний розвиток: а) педагог≥чний такт; б) педагог≥чне сп≥лкуванн€; в) педагог≥чна д≥€льн≥сть; г) педагог≥чна ситуац≥€.

 

3.  уратор академ≥чноњ групи призначаЇтьс€ наказом: а) на один семестр; б) на один навчальний р≥к; в) на один календарний р≥к; г) до зак≥нченн€ групою бакалаврату.

 

4. “ехн≥ка мовленн€ педагога включаЇ (в≥дзначити зайве): а) техн≥ку дихан€; б) техн≥ку голосоутворенн€; в) техн≥ку невербальноњ повед≥нки; г) дикц≥ю.

 

5. ѕерцептивний б≥к сп≥лкуванн€ Ц це: а) взаЇмод≥€ м≥ж партнерами; б) сприйн€тт€ ≥ розум≥нн€ партнерами один одного; в) обм≥н ≥нформац≥Їю; г) манера повед≥нки п≥д час сп≥лкуванн€.

 

 1. ƒосл≥дженн€ педагог≥чного процесу шл€хом унесенн€ до нього принципово важливих зм≥н у в≥дпов≥дност≥ з поставленими завданн€ми та висунутою г≥потезою, це: а) спостереженн€; б) ≥нтроспекц≥€; в) педагог≥чний експеримент; г) науково-досл≥дна робота.

 

 1. ƒосить часто актуал≥зуЇтьс€ проблема правильност≥ вибору профес≥њ, з'€вл€ютьс€ сумн≥ви, розчаруванн€:
 2. а) на 3 курс≥; б) на 1-2 курсах; в) на 4 курс≥; г) напередодн≥ зак≥нченн€ ¬Ќ«.

 

 1. ¬иробленню у студентства згуртованост≥ та колектив≥зму спри€Ї: а) вм≥ле кер≥вництво з боку викладач≥в; б) тривал≥ м≥жособист≥сн≥ контакти; в) сп≥льна прац€; г) активна д≥€льн≥сть куратора.

 

 1. ” профес≥йн≥й осв≥т≥ знанн€ одночасно формуютьс€ на трьох р≥вн€х (в≥дзначити зайве): а) теоретичному; б) ф≥лософсько-анал≥тичному; в) методичному; г) технолог≥чному.

 

 1. ” профес≥йному сп≥лкуванн≥ викладача ви€вл€ютьс€ аспекти (в≥дзначити зайве):
 2. а) конструктивний; б) комун≥кативний; в) перцептивний; г) ≥нтерактивний.

 

 1. якщо у сп≥лкуванн≥ дом≥нуЇ прагненн€ реал≥зувати власний проект д≥€льност≥ за рахунок проекту партнера, то маЇ м≥сце спос≥б ≥нтеракц≥њ: а) прим≥тивний; б) ман≥пул€тивний; в) кооперац≥€; г) конкуренц≥€.

 

 1. якщо у сп≥лкуванн≥ маЇ м≥сце де€ка ор≥Їнтац≥€ на особист≥сть, визнанн€ за студентом €к субТЇктом д≥€льност≥ права на самост≥йн≥сть, то р≥вень сп≥лкуванн€: а) д≥ловий; б) ман≥пул€тивний; в) прим≥тивний; г) стандартизований.

 

 1.  омпонентом педагог≥чноњ майстерност≥ не Ї: а) мовленнЇва виразн≥сть; б) профес≥йн≥ знанн€; в) педагог≥чна техн≥ка; г) гуман≥стична спр€мован≥сть.

 

 1. Ќайменш придатний у педагог≥чн≥й практиц≥ стиль управл≥нн€: а) л≥беральний; б) демократичний; в) ситуативний; г) авторитарний.

 

 1. ƒержавний нормативний документ, €кий визначаЇ навчальне навантаженн€ студент≥в, його розпод≥л за семестрами, терм≥н початку ≥ к≥нц€ навчального року: а) навчальна програма; б) робоча програма; в) осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йна характеристика; г) навчальний план.

 

 1. «а р≥внем ставленн€ до навчальноњ д≥€льност≥ вид≥л€ють студент≥в (в≥дзначити зайве): а) д≥йсно в≥дпов≥дальних; б) виконавц≥в; в) дезор≥Їнтованих; в) безв≥дпов≥дальних.

 

 1. «асвоЇнн€ молодою людиною норм студентського житт€, включенн€ до системи м≥жособист≥сних стосунк≥в у груп≥ Ц це: а) самодисципл≥на; б) соц≥ально-педагог≥чна адаптац≥€; в) виробленн€ ситуац≥йно зумовленого стилю повед≥нки; г) звиканн€.

 

 1. ѕедагог≥чно адаптований зм≥ст основ певноњ галуз≥ д≥€льност≥ Ц це: а) профес≥йн≥ знанн€; б) профес≥йн≥ вм≥нн€; в) навчальна програма; г) навчальний предмет.

 

 1. —ильна сторона викладача-холерика: а) агресивн≥сть; б) емпат≥йн≥сть; в) некваплив≥сть, вдумлив≥сть; г) оперативн≥сть, ≥н≥ц≥ативн≥сть.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 261 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2433 - | 2012 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.