Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетод наукового спостереженн€ та головн≥ вимоги до цього методу
ћетод педагог≥чного спостереженн€ Ц спец≥ально орган≥зоване сприйманн€ педагог≥чного процесу в природних умовах. –озр≥зн€ють спостереженн€ пр€ме й опосередковане, а також самоспостереженн€. ќрган≥зовуючи спостереженн€ потр≥бно мати його план та ф≥ксувати результати, воно повинно бути систематичним. достов≥рн≥ в≥домост≥ даЇ т≥льки тривале спостереженн€ за вихованцем, €кщо виникають €к≥сть розходженн€ то потр≥бно перев≥рити ус≥ результати. ƒл€ кращих результат≥в сл≥д поЇднати спостереженн€ з методом бес≥ди чи анкетуванн€.

«аконом≥рност≥ та руш≥йн≥ сили розвитку особистост≥.

. ќсновними руш≥йними силами розвитку особистост≥ вихованц€ Ї:

Х р≥вень розвитку особистост≥ та њњ ≥деали, життЇв≥ ц≥нност≥ й настанови;

Х потреби, мотиви, мотивац≥њ особистост≥ та моральний обов'€зок;

Х життЇв≥ домаганн€ особистост≥ та њњ можливост≥;

Х спадков≥ дан≥ та потреби вихованн€;

Х емоц≥йно-почуттЇва сфера особистост≥;

Х особливост≥ прот≥канн€ нервово-псих≥чних процес≥в особистост≥ тощо.

ѕотреби Ц необх≥дн≥сть у чомусь.

«д≥бност≥ Ц псих≥чн≥ властивост≥ ≥ндив≥да, що Ї передумовою усп≥шного виконанн€ певних вид≥в д≥€льност≥.

ѕедагог≥чний експерименту та його особливост≥.

ћетод експерименту Ц пол€гаЇ у створенн≥ спец≥альних умов з метою викликати досл≥джувальне €вище, забезпечуЇ най достов≥рн≥ш≥ результати. –озр≥зн€ють так≥ види: констатуючий(вивчаютьс€ на€вн≥ пед..€вища); переб≥рковий(перев≥р€Їтьс€ г≥потеза або €кесь припущенн€); творчий(констатуютьс€ нов≥ пед.€вища).

‘актори ≥ теор≥њ розвитку ќ.

” розвитку людини взаЇмод≥ють б≥олог≥чний ≥ соц≥альний аспекти. јдже, народившись ≥з певними задатками ≥ €кост€ми, людина прот€гом усього житт€ вдосконалюЇтьс€ морфолог≥чно ≥ функц≥онально: розвиваЇтьс€ њњ орган≥зм, збагачуютьс€ зв'€зки з навколишн≥м св≥том. як ≥ндив≥да њњ характеризують передус≥м б≥олог≥чн≥ особливост≥, €к≥ Ї передумовами соц≥ального розвитку. «нанн€ закон≥в б≥олог≥чних ≥ ф≥з≥олог≥чних зм≥н, що в≥дбуваютьс€ з людиною, допомагаЇ педагогу зд≥йснювати природов≥дпов≥дну осв≥ту дитини Ч забезпеченн€ в≥дпов≥дних до њњ розвитку зм≥сту, форм ≥ метод≥в навчанн€ ≥ вихованн€. Ѕ≥олог≥заторськ≥, соц≥олог≥заторськ≥ теор≥њ, а також теор≥€ двох фактор≥в розвитку протиставл€ють соц≥альн≥ та б≥олог≥чн≥ чинники розвитку особистост≥. ѕредставники б≥олог≥заторських теор≥й визначальним чинником розвитку вважають спадков≥сть, розвиток зд≥бностей, рис характеру, з €кими дитина народилас€, рекомендують виховател€м не втручатис€ в природний розвиток малюка. √оловне, на њхн≥й погл€д, використовуючи спец≥альн≥ тестов≥ завданн€, розпод≥лити д≥тей на групи, допомагаючи кожному здобути знанн€ Ђза його силамиї. –езультатом упровадженн€ ц≥Їњ теор≥њ Ї ел≥тарн≥ дошк≥льн≥ навчальн≥ заклади дл€ д≥тей з п≥двищеними ≥нтелектуальними зд≥бност€ми.

” соц≥олог≥заторських теор≥€х заперечувалис€ б≥олог≥чн≥ чинники розвитку, зосереджувалас€ увага на рол≥ соц≥ального середовища, оск≥льки, на думку њх представник≥в, ус≥ малюки в≥д народженн€ мають однаков≥ можливост≥, а розвиток Ї набутт€м ними досв≥ду. ѕравильно скерувавши розвиток дитини, можна сформувати людину такою, €кою прагне њњ бачити педагог. —воњ твердженн€ вони аргументували тим, що люди, котр≥ виховувалис€ у р≥зних умовах, ви€вл€ли р≥зн≥ розумов≥ можливост≥.

ќсобливост≥ проведенн€ бес≥ди, €к методу Ќѕƒ.

ћетод бес≥ди забезпечуЇ п≥знанн€ педагог≥чного €вища через безпосереднЇ сп≥лкуванн€ з особами, €к≥ досл≥дник вивчаЇ. ћоже бути план, потр≥бно створити спри€тливу атмосферу дл€ спри€тливоњ бес≥ди з дитиною. –≥зновидом бес≥д≥ Ї ≥нтервТю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 429 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2016 - | 1958 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.