Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕасивне виборче право __
________________________________________________________

ќбмеженн€м принципу всезагальност≥ виборчого права Ц Ї ценз.

 

÷енз -

 

 

≤снують цензи, €к≥ обмежують виборче право (особливо пасивне) додатковими умовами:

ј). ценз ос≥лост≥ __________________________________________

________________________________________________________

Ѕ). ценз громад€нства _____________________________________

________________________________________________________

¬). ценз нед≥Їздатност≥_____________________________________

________________________________________________________

√). майновий ценз________________________________________

________________________________________________________

ƒ). в≥ковий ценз__________________________________________

________________________________________________________

≈). ценз стат≥_____________________________________________

________________________________________________________

™). ценз грамотност≥______________________________________

________________________________________________________

œ
∆). моральний ценз_______________________________________

________________________________________________________

 

4. јльтернативн≥сть вибору_______________________________

________________________________________________________

5. –≥вн≥ права кандидат≥в_________________________________

________________________________________________________

ƒотриманн€ закону ____________________________________

________________________________________________________

7. ¬≥льне волеви€вленн€ виборц≥в ≥ гарант≥њ таЇмниц≥ голосуванн€ ____________________________________________

________________________________________________________

 

√ромад€нин маЇ право не ходити на вибори (принцип добров≥льного голосуванн€). “им самим, в≥н виражаЇ своЇ ставленн€ до пол≥тичних процес≥в, що називаЇтьс€ абсентењзм.

јбсентењзм -

 

 

8. ѕрозор≥сть вибор≥в ____________________________________

________________________________________________________

 

¬иборчий процес зд≥йснюЇтьс€ за певних правових нормах, правилах, що м≥ст€тьс€ в конституц≥њ ≥ виборчому закон≥.


¬иборчий процес -

(виборча процедура)

 

 

—тад≥њ виборчого процесу:

1. ѕризначенн€ дати вибор≥в________________________________

_________________________________________________________

2. –еЇстрац≥€ виборц≥в______________________________________

_________________________________________________________

 

” сучасн≥й практиц≥ ≥снуЇ дек≥лька форм реЇстрац≥њ

 

œ
3. ”становленн€ виборчих округ≥в (виборчих д≥льниць) ________

________________________________________________________

4. —творенн€ виборчих орган≥в______________________________

________________________________________________________

5. ¬исуванн€ кандидат≥в, формуванн€ парт≥йних списк≥в________

_________________________________________________________

6. –еЇстрац≥€ кандидат≥в ≥ списки парт≥й_______________________

_________________________________________________________

7. ѕередвиборча кампан≥€ зареЇстрованих кандидат≥в ________________________________________________________

8. ѕроведенн€ процедури голосуванн€ _______________________

_________________________________________________________

 

 

—учасне голосуванн€ в≥дбуваЇтьс€ р≥зними способами

 

п≥дн€тт€ рук паперов≥ бюлетен≥ застосуванн€

електронних машин

 

¬иборча кампан≥€ завершуЇтьс€ п≥драхуванн€м голос≥в. ¬изначенн€м ≥ оголошенн€м п≥дсумк≥в вибор≥в.

 

“аким чином, вибори Ц це зас≥б формуванн€ кер≥вних орган≥в державноњ влади вс≥х р≥вн≥в.

 

¬исновки

___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________

______________________________________________

œ
ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ўо таке пол≥тичний процес?

2. як≥ ≥снують три основн≥ п≥дходи до розум≥нн€ сутност≥ пол≥тичного процесу?

3. Ќазв≥ть режими ≥снуванн€ пол≥тичного процесу.

4. ўо складаЇ структуру пол≥тичного процесу?

5. яка ≥снуЇ типолог≥€ пол≥тичних процес≥в?

6. Ќазв≥ть види пол≥тичного процесу.

7. як≥ ≥снують форми пол≥тичного процесу?

8. ўо таке пол≥тична модерн≥зац≥€?

9. ўо включаЇ пон€тт€ вибори?

10. Ќазв≥ть функц≥њ вибор≥в.

11. як≥ принципи вибор≥в ≥снують?

12. ўо таке виборче право?

 

“≈ћј 10. ћ≤∆Ќј–ќƒЌј ѕќЋ≤“» ј

ѕлан

1. —утн≥сть, субТЇкти ≥ базов≥ принципи м≥жнародноњ пол≥тики.

2. ќсновн≥ тенденц≥њ сучасного св≥тового пол≥тичного процесу.

 

–екомендован≥ джерела:

ќсновн≥: 1, 2, 3, 4, 5, 7.

ƒодатков≥: 17, 19, 20, 21, 27.

≤нтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

ћ≥н≥-лексикон:

св≥товий пол≥тичний процес, м≥жнародна пол≥тика, зовн≥шн€ пол≥тика, м≥жнародн≥ в≥дносини, геопол≥тика, нац≥ональна безпека, нац≥ональний ≥нтерес, св≥тове сп≥втовариство, субТЇкти м≥жнародних в≥дносин, дипломат≥€.

1. —утн≥сть, субТЇкти ≥ базов≥ принципи м≥жнародноњ пол≥тики

ћ≥жнародна пол≥тика своњми витоками с€гаЇ найдавн≥ших час≥в людськоњ цив≥л≥зац≥њ. ќдн≥Їю з головних функц≥й держави Ї зовн≥шньопол≥тична функц≥€. ¬же сама ц€ обставина обумовлюЇ лог≥чний висновок, що пол≥тична наука не може залишити поза своЇю увагою проблеми м≥жнародного житт€ ≥ св≥товоњ пол≥тики, €к≥ Ї дл€ нењ обТЇктом приск≥пливого анал≥зу.

—в≥товий пол≥тичний процес -___________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ________________________________ ________________________________  


œ
ѕор€д ≥з пон€тт€м Ђсв≥товий пол≥тичний процесї дл€ опису пол≥тичних €вищ, €к≥ в≥дбуваютьс€ на м≥жнародн≥й арен≥, використовуютьс€ ще так≥ пон€тт€, €к Ђсв≥това пол≥тикаї, Ђзовн≥шн€ пол≥тикаї, Ђм≥жнародна пол≥тикаї, Ђгеопол≥тикаї

Ќайчаст≥ше в науков≥й л≥тератур≥ ≥ побут≥ вживаЇтьс€ пон€тт€ Ђзовн≥шн€ пол≥тикаї.

 

 


ƒуже близьким до пон€тт€ Ђзовн≥шн€ пол≥тикаї Ї пон€тт€ Ђм≥жнародна пол≥тикаї.

 


œ
—убТЇкти зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥

 

ќсновним субТЇктом м≥жнародних в≥дносин Ї держава, ≥ саме зовн≥шн€ пол≥тика держав визначаЇ характер ≥ зм≥ст м≥жнародноњ ≥ св≥товоњ пол≥тики в ц≥лому. ѕри цьому ц≥л≥ зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥ р≥зних держав можуть бути р≥зноман≥тними залежно в≥д пол≥тичного ладу, форм правл≥нн€, типу пол≥тичного режиму, стану економ≥ки, традиц≥й, географ≥чного положенн€ ≥ багатьох ≥нших фактор≥в, але серед них завжди Ї група загальних ц≥лей, €к≥ Ї характерними дл€ б≥льшост≥ держав. «окрема, потр≥бно визначити наступн≥ загальн≥ ц≥л≥:

Ј зростанн€ авторитету та м≥жнародних позиц≥й держав;

 

Ј забезпеченн€ нац≥ональноњ безпеки крањни, њњ територ≥альноњ ц≥л≥сност≥ ≥ недоторканност≥;

 

Ј створенн€ спри€тливих м≥жнародних умов дл€ усп≥шноњ реал≥зац≥њ внутр≥шньопол≥тичних ц≥лей ≥ завдань;

 

Ј активне сп≥вроб≥тництво ≥ взаЇмод≥€ з ус≥ма субТЇктами св≥товоњ пол≥тики дл€ реал≥зац≥њ загальнолюдських ≥нтерес≥в;

 

Ј утвердженн€ системи колективноњ безпеки.

 

ѕри реал≥зац≥њ завдань зовн≥шньоњ пол≥тики держава зд≥йснюЇ так≥ функц≥њ:

1. ќхоронну (

2. –егул€тивну (

3. ≤нформац≥йно-представницьку (

4. ќрган≥зац≥йно-посередницьку (

5. ≤нтегральну (

œ
ѕро рац≥ональн≥ст≥ м≥жнародноњ пол≥тики держави св≥дчать засоби, €к≥ використовуютьс€ дл€ њњ зд≥йсненн€.

 

ƒуже важливим чинником формуванн€ ефективноњ зовн≥шньоњ пол≥тики Ї врахуванн€ ≥ вм≥ле використанн€ геопол≥тичного фактора.

 

 

 


œ
√еограф≥чн≥ чинники пол≥тики:

Ј просторове розташуванн€ крањни;

 • розм≥р територ≥њ;
 • на€вн≥сть природних ресурс≥в;
 • кл≥мат крањни;
 • природн≥ кордони;
 • к≥льк≥сть та густота населенн€.

 

 

 


нац≥ональн≥ держави;

орган≥зац≥њ рег≥онального, м≥жрег≥онального, м≥ждержавного характеру (™вропейський —оюз);

м≥жнародн≥ ур€дов≥ орган≥зац≥њ та њх органи

(ќрган≥зац≥€ ќбТЇднаних Ќац≥й, ™вропейський парламент);

недержавн≥ сусп≥льно-пол≥тичн≥, громадськ≥ орган≥зац≥њ (ћ≥жнародна орган≥зац≥€ охорони здоровТ€).

 

ћ≥жнародн≥ орган≥зац≥њ -_____________________________________ ____________________________________________________________________________________

 


—труктура м≥жнародноњ орган≥зац≥њ

 

       
 
   
œ
 

 

 

  Ј ќќЌ Ј ёЌ≈— ќ та ≥нш≥ установи ќќЌ Ј –ух неприЇднанн€ Ј ќЅ—™ Ј ќѕ≈  Ј Ќј“ќ Ј –ада ™вропи Ј ™вропейський Cоюз Ј Ћ≥га арабських держав Ј ќрган≥зац≥€ африканськоњ Їдност≥ Ј —Ќƒ Ј „≈— Ј ¬ишеградська четв≥рка  
Ќеур€дов≥

 

 


Ј ¬сесв≥тн€ федерац≥€ профсп≥лок

Ј ћ≥жнародна демокра-тична орган≥зац≥€ ж≥нок

Ј ¬сесв≥тн€ –ада миру

Ј ¬сесв≥тн€ федерац≥€ демократичноњ молод≥

Ј ћ≥жнародна сп≥лка студент≥в

Ј ѕагоушський рух

Ј √р≥нп≥с

 

 

 

 


«аснована в 1945 роц≥.

√оловн≥ органи:

 • √енеральна асамбле€
 • –ада Ѕезпеки
 • ≈коном≥чна ≥ —оц≥альна –ада (≈ ќ—ќ—)
 • ћ≥жнародний суд
 • —екретар≥ат

 

 


«аснована в 1949 роц≥.

√оловн≥ органи:

 •  ом≥тет ћ≥н≥стр≥в
 • ѕарламентська јсамбле€

 

 

       
 
   
œ
 

 


”года про ™— Ц 1992 р.

 

√оловн≥ органи:

 • ™вропейська  ом≥с≥€
 • –ада ћ≥н≥стр≥в
 • ™вропарламент

 

÷≥л≥ субТЇкт≥в м≥жнародноњ пол≥тики

 1. ________________________________________
 2. _______________________________________
 3. _______________________________________
 4. _______________________________________

 

 

 


р≥вноправн≥сть;

повага суверен≥тету;

невтручанн€ у внутр≥шн≥ справи ≥нших держав;

добросов≥сн≥сть у виконанн≥ державами вз€тих на себе м≥жнародних зобовТ€зань;

мирне сп≥в≥снуванн€;

незастосуванн€ сили або погрози силою;

вир≥шенн€ суперечок мирними засобами.

 

2. ќсновн≥ тенденц≥њ сучасного св≥тового пол≥тичного процесу

 

ќдн≥Їю з головних особливостей м≥жнародноњ пол≥тики Ї те, що вона розвиваЇтьс€ за умов в≥дсутност≥ Їдиного центру влади ≥ управл≥нн€, що маЇ своњм насл≥дком поширенн€ в њњ сфер≥ стих≥йних процес≥в ≥ досить значну роль субТЇктивних фактор≥в. јле незважаючи на це, €к ≥ будь-€ке ≥нше сусп≥льне €вище, м≥жнародна пол≥тика також розвиваЇтьс€ на основ≥ певних законом≥рностей.

 

«м≥ст цих законом≥рностей можна визначити наступним чином:

 • законом≥рн≥сть ≥нтернац≥онал≥зац≥њ сусп≥льного житт€ в≥дображаЇ два взаЇмоповТ€заних ≥ Їдиних за своЇю спр€мован≥стю процеси: з одного боку, це повторенн€, в≥дтворенн€ в р≥зних крањнах загальних рис в економ≥ц≥, пол≥тиц≥, культур≥, а з ≥ншого Ц формуванн€ ц≥л≥сноњ св≥товоњ сп≥льнот≥, Їдиного у своњй багатоман≥тност≥ всесв≥тнього ц≥лого, що розвиваЇтьс€;
 • œ
  законом≥рн≥сть розвитку нац≥ональних ≥ державних утворень в≥дбиваЇ розвиток продуктивних сил у нац≥онально-державних кордонах, зростанн€ нац≥ональноњ самосв≥домост≥, культури, в≥дтворенн€ специф≥чних рис життЇд≥€льност≥ сусп≥льства у своЇр≥дних (нац≥онально-етн≥чних, природно географ≥чних тощо) умовах ≥снуванн€

 

 


 1. ƒе≥деолог≥зац≥€ м≥жнародних в≥дносин.
 2. ѕерех≥д в≥д конфронтац≥њ до партнерства ≥ сп≥вроб≥тництва.
 3. –озосередженн€ влади у св≥тов≥й пол≥тиц≥.
 4. ƒемократизац≥€ ≥ гуман≥зац≥€ св≥товоњ пол≥тики.
 5. –озширенн€ м≥жнародних в≥дносин, њх глобал≥зац≥€.

 

 лючовою тенденц≥Їю, €ка характеризуЇ процеси св≥тового розвитку, Ї глобал≥зац≥€.

 


 • ≥нформац≥йна революц≥€;
 • ≥нтернац≥онал≥зац≥€ кап≥талу ≥ загостренн€ конкурентноњ боротьби на св≥тових ринках;
 • деф≥цит природних ресурс≥в Ц загостренн€ боротьби за контроль над ними;
 • демограф≥чний вибух;
 • посиленн€ техногенного навантаженн€ на природу ≥ розповсюдженн€ зброњ масового знищенн€, що зб≥льшуЇ ризик загальноњ катастрофи.

œ
¬с≥ тенденц≥њ св≥тового пол≥тичного розвитку Ц це довготривал≥ процеси. јле вони не Ї незворотними, њх про€в обумовлений складним ≥ м≥нливим комплексом внутр≥шньо-сусп≥льних ≥ м≥жнародних фактор≥в, найважлив≥шим ≥з €ких Ї ≥нтереси учасник≥в м≥жнародних в≥дносин. ÷≥ тенденц≥њ не лише перепл≥таютьс€, але й нейтрал≥зують одна одну.

 

¬исновки

__________________________________________________________________________________________

œ

________________________________________

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ўо таке св≥товий пол≥тичний процес?

2. ƒайте визначенн€ та по€сн≥ть р≥зницю м≥ж терм≥нами Ђзовн≥шн€ пол≥тикаї ≥ Ђм≥жнародноњ пол≥тикиї.

3. ќхарактеризуйте основн≥ форми м≥жнародноњ пол≥тики.

4. ѕроанал≥зуйте базов≥ принципи м≥жнародноњ пол≥тики.

5. «Т€суйте що Ї основним субТЇктом м≥жнародних в≥дносин.

6. ѕо€сн≥ть загальн≥ ц≥л≥ зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥ р≥зних держава.

7. як≥ функц≥њ зд≥йснюЇ держава при реал≥зац≥њ завдань зовн≥шньоњ пол≥тики?

8. Ќазв≥ть та охарактеризуйте засоби м≥жнародноњ пол≥тики.

9. ўо таке геопол≥тика?

10. ƒайте характеристику субТЇкт≥в м≥жнародного пол≥тичного житт€.

11. ¬изначте що таке м≥жнародн≥ орган≥зац≥њ?

12. ѕо€сн≥ть структуру м≥жнародноњ орган≥зац≥њ.

13. Ќавед≥ть приклади основних м≥жнародних орган≥зац≥й.

14. ѕроанал≥зуйте ц≥л≥ субТЇкт≥в зовн≥шньопол≥тичноњ д≥€льност≥.

15. ќхарактеризуйте основн≥ тенденц≥њ розвитку сучасних м≥жнародних в≥дносин.


 

—ѕ»—ќ  –≈ ќћ≈Ќƒќ¬јЌ»’ ƒ∆≈–≈Ћ:

 

ќсновна л≥тература:

1. ѕол≥толог≥€. ѕ≥дручник дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в. «а ред. проф.  улаг≥на ё.≤. та проф. ѕолур≥за ¬.≤. Ц  .: ДјльтерпресФ, 2002. Ц 612 с.

2. ѕол≥толог≥€. ѕос≥бник дл€ студент≥в вуз≥в. «а ред. Ѕабк≥на ¬.ƒ., Ѕабк≥ноњ ќ.¬., √орбатенко ¬.ѕ. Ц  .: ¬идавничий центр Дјкадем≥€Ф, 2006. Ц 568 с.

3. —оловьев ј.». ѕол≥толог≥€. ѕолитическа€ теори€. ѕолитические технологии. Ц ћ.: јспект ѕресс, 2002. Ц 558 с.

4. ѕол≥толог≥€. ’рестомат≥€. јвтори Ц упор€дники: проф.  ремень ¬.√., проф.  улаг≥н ё.≤., доц. Ћатиг≥на Ќ.ј., проф. ѕолур≥з ¬.≤. та ≥н. Ц  .: ДјльтерпресФ, 2004. Ц 827 с.

5. ѕол≥толог≥чний енциклопедичний словник. «а ред. ё.—. Ўемшученка, ¬.ƒ. Ѕабк≥на, ¬.ѕ. √орбатенка. Ц  ., •енеза, 2004. Ц 398 с.

6. ѕол≥толог≥€. Ќавчально-методичний комплекс. јвтори:  ирилюк ‘.ћ.,  онверський ј.≈., ÷вих ¬.‘., ќбушний ћ.≤., ’илько ћ.≤. та ≥н. Ц  .: ÷ентр навч. л≥тератури, 2004. Ц 697 с.

7.  улаг≥н ё.≤., ѕолурез ¬.≤., ѕол≥толог≥€. ѕрактикум. Ц  .:  Ќ“≈”, 2010. Ц 232 с.

8. јлмонд √. √ромад€нська культура. ѕол≥тичн≥ настановленн€ ≥ демократ≥њ пТ€ти нац≥й. Ц ѕол≥толог≥€. ’рестомат≥€. Ц  .: ДјльтерпресФ, 2004. Ц —. 485-503.

9. јристотель. ѕол≥тика. Ц ѕол≥толог≥€. ’рестомат≥€. Ц  .: ДјльтерпресФ, 2004. Ц —. 72-93.

10. ¬ебер ћ. ѕол≥тика €к покликанн€ ≥ профес≥€. Ц ѕол≥толог≥€. ’рестомат≥€. Ц  .: ДјльтерпресФ, 2004. Ц —. 240-243.

11. ћакиавелли Ќ. √осударь. Ц ћ.: ј—“: Ћё —, 2005. Ц 461 с.

12. ѕлатон. √осударство. Ц ћ.: ј—“, 2005. Ц 491 с.

 

ƒодаткова л≥тература:

13. √ерас≥на Ћ.ћ., ∆уравський ¬.—., «имогл€д ¬.я., ќсипова Ќ.ѕ. ѕол≥толог≥€. Ц  .: ≤н ёре, 2005. Ц 519 с.

14. √орлач ћ.≤.,  ремень ¬.√. ѕол≥толог≥€: наука про пол≥тику. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2009. Ц 840 с.

15. ƒроб≥нка ≤.√.,  ришталь “.ћ., ѕ≥дгорецький ё.¬. ѕол≥толог≥€. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2007. Ц 290 с.

16.  ирилюк ‘.ћ. ≤стор≥€ заруб≥жних пол≥тичних вчень новоњ доби. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 414 с.

17. Ћатиг≥на Ќ.ј. ƒемократ≥€: реал≥њ versus утоп≥њ. Ц  .:  Ќ“≈”, 2008. Ц 400 с.

18. ѕогор≥лий ƒ.™. ѕол≥толог≥€. Ц  .: ≤нкос, 2008. Ц 232 с.

19. ѕол≥толог≥€. Ќавч. словник-дов≥дник / «а ред. ¬.ћ. ѕ≥ча Ц Ћьв≥в: Ќовий св≥т, 2004.Ц 315 с.

20. ѕол≥толог≥€ / «а ред.: ќ.¬. Ѕабк≥ноњ, ¬.ѕ. √орбатенка. Ц  .: јкадем≥€, 2006. Ц 568 с.

21. ѕол≥толог≥чний словник / «а ред. ћ.‘. √оловатого та –.¬. јнтонюка. Ц  ., 2005.

22. ѕугачев ¬.ѕ., —оловьев ј.». ¬ведение в политологию. Ц ћ.: јспект ѕресс, 2002. Ц 320 с.

23. –удич ‘. ѕол≥толог≥€. Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 478 с.

24. “ерлецька ≤.¬. —учасний ≥стор≥ограф≥чний дискурс стал≥н≥зму €к форми тотал≥таризму. Ц  .:  Ќ“≈”, 2009. Ц 162 с.

25. ÷юрупа ћ.¬., ясинська ¬.—. ќснови сучасноњ пол≥толог≥њ. Ц  .:  ондор, 2009. Ц 354 с.

26. Ўульга ћ.ј. —оц≥ально-пол≥тичне управл≥нн€. Ц  .: ÷ентр учбовоњ л≥тератури, 2008. Ц 248 с.

27. Ўл€хтун ѕ.ѕ. ѕол≥толог≥€ (теор≥€ та ≥стор≥€ пол≥тичноњ науки). Ц  .: Ћиб≥дь, 2005. Ц 576 с.

28. Ўтанько ¬.≤., „орна Ќ.¬., јвксентьЇва “.√., “≥хонова Ћ.ј. ѕол≥толог≥€. Ц  .: ≤нкос. 2007. Ц 287 с.

≤нтернет Ц ресурси:

29. јгенц≥€ сусп≥льноњ ≥нформац≥њ Ц www.asi.org.ua

30. √ромад€нське сусп≥льство Ц www.civicua.org

31. ≤нститут громад€нського сусп≥льства Ц www.csi.org.ua

32. ћережа анал≥тичних центр≥в ”крањни Ц www.intellect.org.ua

33. ”крањнський незалежний центр пол≥тичних досл≥джень Ц www.ucipr.kiev.ua

 

ƒрукован≥ виданн€, €к≥ вм≥щують статт≥ з р≥зних проблем пол≥толог≥њ: Ђ¬≥чеї, Ђ¬опросы философииї, Ђ√енезаї, Ђƒержавн≥стьї, Ђ ореспондентї, Ђћирова€ экономика и международные отношени€ї, ЂЌова пол≥тикаї, Ђќбщественные науки и современностьї, Ђѕол≥тика ≥ часї, Ђѕол≥тична думкаї, Ђѕолитические исследовани€ї, Ђѕол≥тичний менеджментї, Ђ—оциологические исследовани€ї, Ђ—учасн≥стьї, Ђ‘≥лософська ≥ соц≥олог≥чна думкаї.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 641 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2136 - | 1897 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.095 с.