Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јктивне виборче право __ 2 страница
 

 

—аме в 20-му стол≥тт≥ сформувались нац≥ональн≥ пол≥толог≥чн≥ школи: американська, англ≥йська, н≥мецька, французька, €к≥ стали найб≥льш потужними в св≥т≥.

 

œ
јмериканська пол≥толог≥чна школа

ѕредставники ________________________________- ќсновн≥ ≥дењ ≥ концепц≥њ ________________________________

јнгл≥йська пол≥толог≥чна школа

 

ѕредставники ________________________________- ќсновн≥ ≥дењ ≥ концепц≥њ ________________________________

 

‘ранцузька пол≥толог≥чна школа

 

ѕредставники ________________________________- ќсновн≥ ≥дењ ≥ концепц≥њ ________________________________

œ
Ќ≥мецька пол≥толог≥чна школа

 

ѕредставники ________________________________- ќсновн≥ ≥дењ ≥ концепц≥њ ________________________________

 

¬исновки

__________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

 1. Ќазв≥ть основн≥ етапи в ≥стор≥њ св≥товоњ пол≥тичноњ думки
 2. якими були у€вленн€  онфуц≥€ про походженн€ держави, найкращу форму правл≥нн€ ≥ спос≥б управл≥нн€ державою?
 3. як≥ форми правл≥нн€ вважались правильними ≥ €к≥ неправильними в епоху давнього св≥ту?
 4. –озкрийте сутн≥сть ≥деальноњ держави ѕлатона
 5. ўо розум≥Їтьс€ п≥д пон€тт€м Ђпол≥те€ї?
 6. ќхарактеризуйте ставленн€ ѕлатона ≥ јр≥стотел€ до демократ≥њ?
 7. œ
  Ќазв≥ть основн≥ ≥дењ пол≥тичноњ думки епохи середньов≥чч€
 8. ¬ид≥л≥ть характерн≥ ознаки пол≥тичноњ думки давнього св≥ту ≥ Ївропейського середньов≥чч€
 9. ¬ чому пол€гаЇ значенн€ науковоњ творчост≥ Ќ.ћак≥авелл≥?
 10. як≥ €кост≥ пол≥тичного л≥дера вид≥л€Ї Ќ.ћак≥авелл≥ ≥ чому?
 11. ¬ чому пол€гають правила пол≥тичного мистецтва на думку Ќ.ћак≥авелл≥?
 12. ” чому пол€гаЇ зм≥ст теор≥њ сусп≥льного договору?
 13. ’то з мислител≥в розробл€в теор≥ю под≥лу влад ≥ в чому њњ сутн≥сть?
 14.  ому належить ≥де€ народного суверен≥тету ≥ в чому пол€гаЇ њњ сенс?
 15. ќхарактеризуйте основн≥ положенн€ теор≥њ класичного л≥берал≥зму
 16. ¬ чому суть теор≥њ класичного консерватизму?
 17. Ќазв≥ть основн≥ положенн€ теор≥њ соц≥ал≥зму
 18. ќхарактеризуйте вклад ћ.¬ебера у становленн€, розвиток пол≥толог≥њ €к академ≥чноњ науки
 19. ўо таке пол≥толог≥чна школа ≥ €к≥ нац≥ональн≥ пол≥толог≥чн≥ школи ви знаЇте?
 20. як≥ пол≥толог≥чн≥ теор≥њ, сформован≥ у нов≥тн≥й час складають фундамент сучасноњ пол≥тичноњ науки?
 21. ќхарактеризуйте основн≥ дос€гненн€ найб≥льш потужних нац≥ональних пол≥толог≥чних шк≥л 20 стол≥тт€

 

“≈ћј 3. ѕќЋ≤“»„Ќј ¬Ћјƒј

ѕлан

1. ѕрирода ≥ сутн≥сть пол≥тичноњ влади.

2. —учасн≥ теоретичн≥ трактуванн€ пол≥тичноњ влади.

 

–екомендован≥ джерела:

ќсновн≥: 1, 2, 3. 4, 5, 7.

ƒодатков≥: 13, 14, 15, 18, 20.

≤нтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

ћ≥н≥-лексикон:

кратолог≥€, влада, пол≥тична влада, ресурси влади, види влади, мер≥тократ≥€, под≥л влад, лег≥тимн≥сть влади, легальн≥сть влади.

 

1. ѕрирода ≥ сутн≥сть пол≥тичноњ влади

 

Ђ‘ундаментальним пон€тт€м в сусп≥льних науках Ї влада у тому ж значенн≥, в €кому енерг≥€ Ї фундаментальним

пон€тт€м у ф≥зиц≥ї.

Ѕ.–ассел.

 

ѕрироду влади модна зрозум≥ти лише €к в≥дносини м≥ж людьми, €к≥ передбачають в≥дношенн€ кер≥вника ≥ керованого, пануванн€ ≥ п≥дкоренн€.

 

       
   
œ
 
 

 

 


ѕриблизно 40 тис. рок≥в влада ≥снуванн€ в додержавних формах у вигл€д≥ пануванн€ вожд≥в, шаман≥в та ≥нших л≥дер≥в перв≥сних сусп≥льств.

 

‘ранцузький пол≥толог ћ. ƒюверже вид≥лив три ≥сторичн≥ форми влади.

       
   
 
 

 


________________________________________

œ
 ласиф≥кац≥њ форм сусп≥льноњ влади:

 

«а сферою ≥снуванн€ (зд≥йсненн€) «а характером сусп≥льних в≥дносин «а субТЇктами влади «а джерелами п≥дкоренн€ обТЇкта субТЇкту
економ≥чна; ≥деолог≥чна; соц≥альна; духовно-≥нформац≥йна; силова; пол≥тична. додержавна; рабовласницька; феодальна; кап≥тал≥стична; комун≥стична. ≥ндив≥дуальна; колективна; ≥нституц≥йна: державна; недержавна. примус; ман≥пул€ц≥€; переконанн€; авторитет та ≥н.

 

 

‘ормуванн€ публ≥чноњ ≥нституц≥онал≥зованоњ пол≥тичноњ влади (пол≥тогенез) в≥дбувалось трьома шл€хами: в≥йськовим, аристократичним, плутократичним.

 

ѕол≥тична влада маЇ свою структуру (система влади):

 

 

                 
   
œ
   
 
 
     

 

 


ѕон€тт€ Ђѕол≥тична владаї повТ€зано з пон€тт€м Ђдержавна владаї, але Ї ширшим за зм≥стом. ѕол≥тична влада не Ї завжди державною, але державна влада виступаЇ одн≥Їю з форм пол≥тичноњ влади, пор€д з сусп≥льно-пол≥тичною (парт≥йною, владою ел≥т тощо).

ѕол≥тична влада маЇ своњ ознаки ≥ функц≥њ:

               
   
 
 
   
     
 
   
 
     
 
   
 
     
 
   
 

 

 


2.

œ
—учасн≥ теоретичн≥ трактуванн€ пол≥тичноњ влади

—ьогодн≥ в науков≥й л≥тератур≥ ≥снуЇ понад 300 визначень влади. –≥зн≥ концепц≥њ пол≥тичноњ влади можна класиф≥кувати наступним чином:

 

 


       
   
œ
 
 

 

œ
“аким чином, можна зробити висновок, що

 

 
 

 

 


¬исновки

_______________________________________________________________________

 

ѕитанн€ дл€ самоконтролю

1. ¬изначте сутн≥сть пон€ть Ђвладаї ≥ Ђвладн≥ в≥дносиниї.

2. як≥ ви знаЇте концепц≥њ влади?

3. ўо сл≥д розум≥ти п≥д пон€тт€м ЂсубТЇкт владиї?

4. „ому сусп≥льство не може об≥йтись без влади? яке, на ¬аш погл€д, головне призначенн€ влади у сусп≥льств≥?

5. ўо таке ресурси влади? ¬изначить основн≥ типи ресурс≥в влади.

6. ќхарактеризуйте основн≥ види влади. ѕокаж≥ть €к вони сп≥вв≥днос€тьс€ в сучасному сусп≥льств≥.

7. ¬изначить особливост≥ пол≥тичноњ влади. ѕокаж≥ть €к вона сп≥вв≥дноситьс€ з пон€тт€м Ђдержавна владаї.

8. ѕокаж≥ть, за допомогою €ких властивостей ≥ €к впливаЇ на пол≥тику економ≥чна влада.

9.

œ
„и згодн≥ ви з твердженн€м американського вченого ≈.“оффлера, що на злам≥ ’’-’’≤ ст. знанн€ та ≥нформац≥€ стали найважлив≥шими ресурсами влади? јргументуйте свою в≥дпов≥дь.

10. ўо сл≥д розум≥ти п≥д пон€тт€м Ђлег≥тимна владаї? як воно сп≥вв≥дноситьс€ з пон€тт€м Ђлегальна владаї?

11. ƒайте характеристику тип≥в влади.

12. ¬≥д €ких фактор≥в залежить ефективн≥сть влади?

13. як≥, на вашу думку, ≥снують проблеми пол≥тичноњ влади в сучасн≥й ”крањн≥?

 

“≈ћј 4. ѕќЋ≤“»„Ќј ≈Ћ≤“ј ≤ ѕќЋ≤“»„Ќ≈ Ћ≤ƒ≈–—“¬ќ

ѕлан

1. ‘ормуванн€ ≥ розвиток ел≥тарних у€влень

2. ѕрирода ≥ сутн≥сть пол≥тичного л≥дерства.

 

–екомендован≥ джерела:

ќсновн≥: 1, 2, 3, 5, 7.

ƒодатков≥: 13, 14, 15, 18, 19.

≤нтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

ћ≥н≥-лексикон:

ел≥та, ел≥тизм, пол≥тична ел≥та, правл€ча ел≥та, контр-ел≥та, опозиц≥€, пол≥тичне л≥дерство, пол≥тичний л≥дер, харизма, авторитет, неформальний л≥дер.

 

1. ‘ормуванн€ ≥ розвиток ел≥тарних у€влень

≤нтерес до феномена пол≥тичноњ ел≥ти та перв≥сн≥ спроби його тлумаченн€ с€гають глибокоњ давнини. —истематичне осмисленн€, найвищий р≥вень обірунтуванн€ та практичне застосуванн€ теоретичних узагальнень щодо зазначеноњ проблеми припадають на ’’ ст. ƒос€гненн€ вчених-пол≥толог≥в, а також сусп≥льно-пол≥тична практика виникненн€ й функц≥онуванн€ пол≥тичних ел≥т засв≥дчують, що вони реальн≥сть нин≥шнього ≥, в≥рог≥дно, наступних етап≥в розвитку людськоњ цив≥л≥зац≥њ.

“ерм≥н Ђел≥таї в≥д лат. еligere та франц. еlite означаЇ Ђкращийї, Ђдоб≥рнийї, Ђобранийї. ѕочинаючи з XVII ст., цей терм≥н використовувавс€ дл€ визначенн€ товар≥в вищоњ €кост≥ у генетиц≥, п≥зн≥ше Ц дл€ ≥менуванн€ вищих верств соц≥ального сп≥втовариства.

≈л≥таЦ _______________________________________________________ ___________________________________________________________ ________________________________________ ________________________________________  

 


œ
—проби згрупувати строкат≥ визначенн€ ел≥ти дають можлив≥сть ви€вити три досить загальн≥ концептуальн≥ напр€ми у тлумаченн≥ ц≥Їњ проблеми.

 


—пециф≥ку ел≥ти вдало визначив ƒж. ћ≥зель у формул≥ Ђтрьох сї.

 

 
 

 

 


 онкретно-предметною формою ел≥ти Ї пол≥тична ел≥та.

 

 

       
 
ѕол≥тична ел≥та Ц________________________________________ ________________________________________________________________________
 
   

 


≈л≥ти притаманн≥ вс≥м сусп≥льствам ≥ державам. ѓх ≥снуванн€ зумовлено д≥Їю певних фактор≥в:

œ
_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

” пер≥од античност≥ ел≥тарний св≥тогл€д було в≥дображено у прац€х ѕлатона та јр≥стотел€.

–анньобуржуазн≥ погл€ди на проблему в≥дносин правител≥в та п≥дданих в≥др≥зн€ютьс€ суперечлив≥стю, €ку можна просл≥дкувати у погл€дах Ќ≥кколо ћак≥авелл≥.

ќсобливо сильний вплив на формуванн€ сучасних ел≥тарних теор≥й справили погл€ди ‘. Ќ≥цше.

ѕерш≥ сучасн≥, класичн≥ концепц≥њ ел≥т виникли на рубеж≥ _________

__________________________. ѓх родоначальниками вважаютьс€ ≥тал≥йськ≥ соц≥ологи _________________________________ ≥ __________

____________________________________, а також н≥мецький пол≥толог ______________________________.

 

 
 

 


“иполог≥зувати ел≥ту можна за такими ознаками:

______________________________________________________

           
   
œ
 
 
 
   
‘”Ќ ÷≤ѓ ѕќЋ≤“»„Ќ»’ ≈Ћ≤“

 


1. —тратег≥чна ________________________

2.  омун≥кативна ________________________

3. ќрган≥зац≥йна ________________________

4. ≤нтегративна ________________________

5. ѕол≥тико-управл≥нська ________________________

6.  онтролююча ________________________

7.

œ
ѕрогностична ________________________

 

2. ѕрирода ≥ сутн≥сть пол≥тичного л≥дерства

ѕроблема пол≥тичного л≥дерства Ї одн≥Їю з найскладн≥ших й найважлив≥ших проблем пол≥тичноњ теор≥њ та практики пол≥тичного житт€. Ќедаремно в пол≥тичн≥й науц≥ л≥дерство образно характеризують €к нервовий вузол вс≥х пол≥тичних процес≥в. як соц≥альний феномен л≥дерство властиве вс≥м людським сп≥льнотам ≥ Ї найдавн≥шою персон≥ф≥кованою формою орган≥зац≥њ сусп≥льного житт€.

ѕевний ≥сторичний пер≥од вимагав свого л≥дера, вожд€, ≥ в кожний пер≥од зТ€вл€лис€ теор≥њ, €к≥ в≥дображали чи рекомендували тип, образ та завданн€ необх≥дного л≥дера.

 

 


” пол≥тичн≥й теор≥њ ≥снуЇ багато теор≥й, концепц≥й ≥ трактувань л≥дерства.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 986 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

2095 - | 1823 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.054 с.