Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 ультура мовленн€. ”загальненн€
«авданн€ дл€ практичноњ роботи

1. ¬≥дредагувати реченн€ та вказати вид помилок (лексичн≥, орфоеп≥чн≥, граматичн≥, стил≥стичн≥ тощо):

ѕо вул.  оцюбинського продаЇтьс€ диван. «апитати д≥да «ахарченка, в≥н хоч ≥ б.у., але перет€гнутий новими пружинами. (ѕо вул.  оцюбинського продаЇтьс€ диван. ¬≥н хоч Ђб/уї (хоч ≥ не новий), але перет€гнутий новими пружинами. «апитати д≥да «ахарченка.)

ƒе€к≥ в≥дпочивальники ц≥лими дн€ми лежать на тапчан≥ на сонц≥, з≥скакуючи з нього т≥льки дл€ того, щоб попоњсти. (ƒе€к≥ в≥дпочивальники ц≥лими дн€ми загор€ють на тапчан≥, з≥скакуючи з нього т≥льки дл€ того, щоб попоњсти.)

« л≥су вийшли к≥лька солдат≥в у камуфл€жних куртках, €к≥ щось кричали. (« л≥су вийшло к≥лька солдат≥в у камуфл€жних куртках. ¬они щось кричали.)

“ехн≥кум запрошуЇ на викладацьку роботу ≥нженер≥в, сторожа, кочегара. (“ехн≥кум запрошуЇ на викладацьку роботу ≥нженер≥в. ѕотр≥бн≥ також сторож ≥ кочегар.)

√р≥зно поблискуючи шаблею,к≥нь з вершником лет≥в вперед. (√р≥зно поблискуючи шаблею, вершник на кон≥ лет≥в вперед.)

2. ѕрослухати висловлюванн€ й проанал≥зувати його щодо в≥дпов≥дност≥ л≥тературним нормам (лексичним, орфоеп≥чним, граматичним, стил≥стичним тощо):

ѕодорож у  авказ тривала дв≥ нед≥л≥. —аме найб≥льше йому хот≥лос€ побувати у ц≥х кра€х.  витки на проњзд вз€ли у кас≥ на зал≥знодорожному вокзал≥. ѕоњзд повинен в≥дходити в чотирнадц€ть годин. ѕо багатьох причинах ми не змогли зустр≥тис€. „имало клопот≥в створювало (завдавало) незнанн€ м≥сцевих гов≥рок.

якщо ми будемо читати твори —ковороди, то побачимо, що одним ≥з пров≥дних мотив≥в у байках —ковороди €вл€Їтьс€ мотив спор≥дненоњ прац≥. —коворода з великим захопленн€м наст≥йно твердив, що прац€ Ї природною ≥ необх≥дною потре-бою кожноњ людини. Ѕез прац≥, не труд€чись, людина не може мати рад≥сного щаст€ й морального задоволенн€.  ожний член сусп≥льства маЇ працювати за покликанн€м, виконуючи роботу у в≥дпов≥дност≥ до свого призначенн€. ј це приведе до такого сусп≥льства, де будуть ус≥ р≥вноправн≥, р≥вн≥, щаслив≥.

3. ¬≥дредагуйте реченн€:.

Х  нига написана серйозно, ≥ тому талановито; ≥ тому з гумором.

Х ÷ей р€док п≥дкреслено червоним ол≥вцем. ќтже, в≥н м≥стить важливу думку.

¬≥дпов≥д≥ до вправи 3.

Х  нига написана серйозно, талановито ≥ до того ж з гумором. (Ќе на м≥сц≥ прийменник Ђтомуї.)

Х ÷ей р€док п≥дкреслено червоним ол≥вцем. «азвичай € вид≥л€ю так важливу думку. (Ќе на м≥сц≥ прийменник Ђотжеї.)

¬исновки ≥ рекомендац≥њ

ќбовТ€зок учител€-словесника Ц навчити д≥тей в≥льно волод≥ти усною ≥ писемною мовою.

ќпрацюванн€ пропонованого матер≥алу спри€тиме виробленню мовного чутт€, особливоњ пильност≥ до прочитаного й почутого слова, вм≥нн€ легко знаходити потр≥бн≥ слова дл€ власного мовленн€.

ќсобливо корисною буде робота з цим матер≥алом дл€ юнак≥в ≥ д≥вчат, €к≥ планують повТ€зати своЇ майбутнЇ ≥з журнал≥стикою або видавничою справою. “ексти, реченн€, словосполученн€, €к≥ потребують редагуванн€, автор д≥брала з газет, журнал≥в, учн≥вських твор≥в, висловлювань на запропоновану тему при проходженн≥ тест≥в «Ќќ, оголошень, рад≥опередач, виступ≥в пол≥тичних ≥ громадських д≥€ч≥в. ѕрактичн≥ вправи з культури мовленн€ допоможуть не т≥льки старшокласникам, а й викладачам вищих навчальних заклад≥в, студентам ф≥лолог≥чних спец≥альностей.

Ќа зан€тт€ з факультативного курсу Ђ ультура мовленн€ї вчителев≥ сл≥д виносити найважлив≥ш≥ й найскладн≥ш≥ теми, €к≥ можна будувати на основ≥ з≥ставленн€ побутового мовленн€ з л≥тературною нормою. ¬арто моделювати найр≥зноман≥тн≥ш≥ мовленнЇв≥ ситуац≥њ, €к≥ спри€ли б виробленню в учн≥в ум≥нн€ сп≥лкуватис€. јвтор спод≥ваЇтьс€, що запропонован≥ матер≥али дл€ проведенн€ факультативних зан€ть спри€тимуть формуванню в учн≥в таких найголовн≥ших ум≥нь та навичок:

- волод≥ти нормами л≥тературноњ мови та комун≥кативними €кост€ми мовленн€; збагатити лексичний запас;

- ум≥ти ви€вл€ти стил≥стично нейтральн≥ й стил≥стично маркован≥ мовн≥ одинц≥, правильно користуватис€ ними;

- ум≥ти розр≥зн€ти значенн€ й в≥дт≥нки значень сл≥в, словосполучень, речень;

- ум≥ти редагувати тексти р≥зних тип≥в, стил≥в, жанр≥в;

- допоможуть €к≥сно п≥дготуватис€ до проходженн€ тест≥в зовн≥шнього незалежного оц≥нюванн€ з метою вступу до вищого навчального закладу ф≥лолог≥чного проф≥лю.

Ћ≥тература

1. јнтоненко-ƒавидович Ѕ. як ми говоримо. Ц  ., 2001.

2. Ѕабич Ќ.ƒ. ќснови культури мовленн€. ЦЋьв≥в, 1990.

3. Ѕабич Ќ.ƒ. ѕрактична стил≥стика ≥ культура мови. Ц Ћьв≥в, 2003.

4. ¬ихованець ≤.–. “ањна слова. Ц  ., 1990.

5. ¬олкотруб √.≤.ѕрактична стил≥стика украњнськоњ мови.Ц “ерноп≥ль, 2004.

6. √альчук ¬. ћатер≥али дл€ завдань з культури мовленн€ // ”крањнська мова ≥ л≥тература. Ц 2005. - є 42.

7. √оловащук—.≤.—кладн≥ випадки наголошенн€:—ловник.Ц ., 1995.

8. √ринчишин ј.√., —ербенська ќ.ј. —ловник парон≥м≥в украњнськоњ мови. Ц  ., 1986.

9. ™рмоленко —.я. Ќариси з украњнськоњ словесност≥: —тил≥стика ≥ культура мови. Ц  ., 1999.

10. ™рмоленко —.я. —интаксис ≥ стил≥стична семантика. Ц  ., 1982.

11.  араванський —. ”крањнськ≥ та Ђдвомовн≥ї наголоси // ”крањнська мова та л≥тература. Ц 2000. - є 44.

12.  оваль ј.ѕ.ѕрактична стил≥стика сучасноњ укр. мови. Ц  ., 2000.

13.  ультура украњнськоњ мови: ƒов≥дник. Ц  ., 1990.

14.  ультура украњнськоњ мови: ƒов≥дник. Ц  ., 2005.

15.  ул€с ѕ. –едагуванн€ Ц справа потр≥бна ≥ ц≥кава: ѕрактичн≥ завданн€ // ƒивослово. Ц 2003. - є 2.

16. ћацько Ћ.≤., —идоренко ќ.ћ., ћацько ќ.¬. —тил≥стика украњнськоњ мови. Ц  ., 2003.

17. ћельничайко ¬.я. Ћ≥нгв≥стика тексту. Ц  ., 1984.

18. ѕентилюк ћ.≤.  ультура мови ≥ стил≥стика. Ц  ., 2001.

19. ѕентилюк ћ.≤. ¬иховуЇмо чутт€ мови: ƒещо про засоби милозвучност≥ // ”крањн. мова ≥ л≥тература в школ≥. Ц 2004.- є 2.

20. ѕономар≥в ќ.ƒ.—тил≥стика сучасноњ украњнськоњ мови.Ц  ., 1992.

21. –усан≥вський ¬.ћ., ™рмоленко —.я. ∆итт€ слова. Ц  ., 1978.

22. —тишов ќ.як позбутис€ кальок?//”рок украњнськоњ.Ц2002 Ц є11

23. —учасна украњнська л≥тературна мова: —тил≥стика. Ц  ., 1973.

24. „ак ™. „и правильно ми говоримо? Ц  ., 1997.

25. „ак ™. —кладн≥ випадки правопису та слововживанн€. Ц  ., 1998.

26. ёнацька Ќ.  ультура сп≥лкуванн€ ≥ мовленнЇвий етикет украњнського народу // ”крањнська мова ≥ л≥тература в школ≥. Ц 2004. - є 3.

27. якименко Ќ. Ќевербальн≥ засоби д≥лового сп≥лкуванн€ // ƒивослово. Ц 2003. - є 5.

ƒодатки

 

ƒодаток 1. “аблиц≥ з теми ЂЋексичн≥ нормиї

 

“аблиц€ ЂЌаголосиї

беремо живемо шлемо було
завданн€ читанн€ запитанн€ виданн€
перепис живопис д≥алог каталог
к≥лометр центнер грошей ознака
при€тель подруга в≥тчим отаман
фартух спина хутро щипц≥
маркетинг менеджмент форзац фольга
легкий новий тонкий торфТ€ний
пор€дковий дробовий котрий оптовий
др≥жджовий грушевий кухонний палацовий
смушевий комишовий борщовий маршовий
тар≥лки цигарки стор≥нки ласт≥вки
частки лапки дужки помилки

“аблиц€ Ђяк ми говоримо ≥ пишемої

Ќеправильно ѕравильно
Ѕагато необоснованих висновк≥в Ѕагато необірунтованих висновк≥в
ƒальн≥йше формуванн€ ƒальше формуванн€
¬бити клин роздору м≥ж парт≥€ми ¬бити клин м≥ж парт≥€ми
Ћомитис€ у в≥дкрит≥ двер≥ Ћомитис€ у в≥дчинен≥ двер≥
ѕротисто€ч≥ сторони ѕротиборч≥ сторони
¬и€вл€ти скрит≥ можливост≥ ¬и€вл€ти прихован≥ можливост≥
ќприходувано й ц≥нност≥ ќприбутковано й ц≥нност≥
ѓхн≥ дол≥ покромсала ≥деолог≥чна машина ѓхн≥ дол≥ покремсала ≥деолог≥чна машина
¬ражена ч≥тким слогом поеми ¬ражена ч≥тким стилем поеми
ѕрискорбний факт ѕрикрий факт
¬≥дстрочка ¬≥дтерм≥нуванн€
 отируванн€  отуванн€
«м≥шана виборча система ћ≥шана виборча система
«акон направлений на розвиток «акон спр€мований на розвиток
—еред двотис€чного населенн€ всього к≥лькадес€ть православни —еред двотис€чного населенн€ всього к≥лькадес€т православни
ћ≥сто, €к ‘ен≥кс, вставало з попелу ћ≥сто, €к ‘ен≥кс, в≥дроджува-лос€ з попелу
ƒокумент,датований26 серпнем ƒокумент, датований 26 серпн€
Ѕудьте добр≥, подвиньтесь Ѕудь ласка,прошу, посуньтес€
…ого не можна зр≥вн€ти н≥ з ким …ого не можна н≥ з ким пор≥вн€ти
Ѕо€тис€ штормовоњ качки Ѕо€тис€ штормовоњ хитавиц≥
ѕалка з двома к≥нц€ми ѕалиц€ на два к≥нц≥
ћашина битком набита ћашина переповнена, повна-повн≥с≥нька

 

“аблиц€ Ђяк ми говоримо ≥ пишемої

Ќеправильно ѕравильно
“≥льки-но висохли чорнила п≥д угодою “≥льки-но висохло чорнило п≥д угодою
«адаватис€ метою —тавити за мету; мати на мет≥
Ќа цей рахунок треба сказати ўодо цього треба сказати
ќдержувати (отримувати) перем. «добувати перемогу
ѕереплати на газети ≥ журнали ѕереплата газет ≥ журнал≥в
“ерп≥ти поразку «азнавати поразки
Ќезам≥ним≥ фах≥вц≥ Ќезам≥нн≥ фах≥вц≥
 оординуючий центр  оординац≥йний центр
Ѕ≥ль€рдн≥ шари Ѕ≥ль€рдн≥ кул≥
“ак≥ д≥њ призвод€ть до п≥дриву економ≥чноњ м≥ц≥ молодоњ держав “ак≥ д≥њ призвод€ть до п≥дриву економ≥чноњ моц≥ молодоњ держави
Ќе м≥г вил≥куватис€ в≥д нежит≥ Ќе м≥г вил≥куватис€ в≥д нежитю
—ид≥в так Ц плечами до дверей —ид≥в так Ц плечима до дверей
”даритис€ в амб≥ц≥ю ¬падати в амб≥ц≥ю
ћайстерн€ по ремонту од€гу ћайстерн€ ремонту од€гу
ѕри участ≥ депутат≥в « участю депутат≥в
√рудьми встали на захист чест≥ ≥ г≥дност≥ —т≥ною стали на захист чест≥ ≥ г≥дност≥
ѕереробл€ти в догоду пол≥тичн≥й кон′юнктур≥ ѕереробл€ти на догоду пол≥тичн≥й кон′юнктур≥
ѕеречислити грош≥ ѕерерахувати грош≥

“аблиц€ Ђяк ми говоримо ≥ пишемої

Ќеправильно ѕравильно
ѕ≥дбивати результати ѕ≥дбивати п≥дсумки
ќбТЇкт зйомки ќбТЇкт зн≥манн€
ƒобросов≥сно виконуЇ обов′€зки —умл≥нно виконуЇ обов′€зок
” н≥€кому випадку ” жодному раз≥
ѕитанн€ державного боргу в≥дноситьс€ до найгостр≥ших проблем ѕитанн€ державного боргу належить до найгостр≥ших проблем
«≥штовхнутис€ з численними складност€ми «≥штовхнутис€ з численними труднощами
«д≥йснив вагомий внесок у розвиток украњнства «д≥йснив вагомий внесок у розвиток украњнознавства
Ќа що вказують назви статтей Ќа що вказують назви статей
Ѕудь в≥н неладний ’ай йому грець
¬заЇмопорозум≥нн€ ¬заЇморозум≥нн€
ƒопускати думку ѕрипускати думку
ѕеред стартом поЇдинку дружньо засп≥вали г≥мн ѕеред стартом поЇдинку дружно засп≥вали г≥мн
¬вести в експлуатац≥ю «дати в експлуатац≥ю; ввести в д≥ю; стати до ладу
‘артовий дл€ зб≥рноњ ўасливий дл€ зб≥рноњ
–озразитис€ тирадою ¬ибухнути тирадою

“аблиц€ Ђяк ми говоримо ≥ пишемої

Ќеправильно ѕравильно
ѕривести приклади Ќавести приклади
–озпов≥в про хворобливий еп≥зод в≥йни –озпов≥в про бол≥сний еп≥зод в≥йни
ѕроцес набуваЇ в≥д року в р≥к все б≥льше масштаб≥в ѕроцес набуваЇ з року в р≥к дедал≥ б≥льших масштаб≥в
Ќеоспорений доказ Ќезаперечний доказ
÷е наше спас≥нн€ ÷е наш пор€тунок
ѕ≥д ѕере€слав-’мельницьким ѕ≥д ѕере€славом-’мельницьким
ѕереймати досв≥д «апозичувати досв≥д
ѕриЇмливий результат ѕрийн€тний результат
÷е д≥станетьс€ њм за п≥вдарма ÷е д≥станетьс€ њм зап≥вдарма
Ќеобоснована критика Ќеобірунтована критика
Ѕригада каменщик≥в Ѕригада мул€р≥в
як≥ види на врожай? який буде (спод≥ваЇмос€) врожай?
≤ виду не подав ≤ знаку не подав
–≥зка б≥ль –≥зкий б≥ль
ѕ≥шком ѕ≥шки
 оли здаЇте ≥спит?  оли складаЇте ≥спит (екзамен)?
Ќе приведи, господи Ќе приведи, господи; не дай, Ѕоже;
—ид€ч≥ в першому р€ду “≥, хто сидить у першому р€ду

“аблиц€ Ђяк перекласти з рос≥йськоњї

ќтменить решение скасувати р≥шенн€ (розпор€дженн€)
ќтносительно рецензии щодо реценз≥њ
ќтношение к друзь€м ставленн€ до друз≥в
ќтпускать продукты видавати (давати) продукти
ќчутитьс€ в затруднительном положении опинитис€ у скрутному становищ≥
ѕеревернуть страницу перегорнути стор≥нку
ѕередать поклон матери передати укл≥н матер≥
ѕереписыватьс€ с кем-нибудь листуватис€ з ким-небудь
ѕеречислить деньги почтой перерахувати грош≥ поштою
ѕовестка дн€ пор€док денний
ѕо вс€кому поводу з будь-€кого приводу
ѕоговорить по душам поговорити щиро (в≥дверто)
ѕоговорить относительно задани€ поговорити щодо (про) завданн€
ѕогрозить пальцем посваритис€ пальцем
ѕодн€ть вопрос порушити питанн€
ѕодн€ть скандал зчинити (зд≥йн€ти) скандал
ѕодписка на газеты, журналы передплата на газети, журнали
ѕодсолнечное (оливковое, кукурузное) масло сон€шникова (оливкова, кукурудз€на) ол≥€
ѕодъЄм уровн€ производства п≥днесенн€ р≥вн€ виробництва

“аблиц€ Ђяк перекласти з рос≥йськоњї

ќбжаловать приговор оскаржити вирок (присуд)
ќблик геро€ образ геро€
ќбъ€вл€ть перерыв оголошувати перерву
ќгнеупорный кирпич вогнетривка цегла
ќдержать верх уз€ти гору
ќдно лишь воспоминание о встрече сам т≥льки спогад про зустр≥ч
ќжидать ещЄ минут п€ть чекати ще хвилин ≥з пТ€ть
ќказывать помощь населению надавати допомогу населенню
ќколо двух тыс€ч близько (коло) двох тис€ч
ќни этого заслуживают вони заслуговують на це
ќн направилс€ пр€мо в магазин в≥н попростував до магазину
ќн продолжал говорить в≥н говорив дал≥
ќн €вл€етс€ членом комиссии в≥н член ком≥с≥њ (Ї членом ком≥с≥њ
ќпасна€ игра небезпечна гра
ќпровергать обвинени€ (факты) спростовувати звинуваченн€ (ф)
ќсвоитьс€ где-нибудь призвичањтис€ (звикнути) де-неб
ќставить под вопросом что-либо лишити нерозвТ€заним щось
ќсуществление мечты зд≥йсненн€ мр≥њ
ќтзыв на проект постановлени€ в≥дгук на проект постанови
ќткройте тетради розгорн≥ть зошити
ќткрытый человек в≥дверта людина
ќткрыть (закрыть) дверь в дом в≥дчинити (зачинити) двер≥ до будинку

ƒодаток 2. “аблиц≥ з теми Ђ√раматичн≥ нормиї

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к ѕ≤ƒї

ѕо силе п≥д силу

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к „≈–≈«ї

ѕо молодости лет через молод≥ л≥та
ѕо горах, по долинах через гори, через доли; горами, долами; по горах ≥ долинах
ѕо головам лезть через голови л≥зти
ѕо ошибке через помилку, помилково
ѕо недоразумению через непорозум≥нн€
ѕо счастливой случайности через щасливий випадок

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к Ќјї

Ќа заказ на замовленн€
ѕо своему усмотрению на св≥й розсуд
ѕо виду на вигл€д, з вигл€ду
ѕо требованию на вимогу
ѕо просьбе на проханн€
ѕо пальцам на пальц€х
ѕо адресу, в адрес на адресу
ѕо праздникам на св€та, у св€та.

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к ,

ѕо всему направлению у вс≥х напр€мках
ѕо делу у справ≥
ѕо мере надобности у м≥ру потреби, можливост≥

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к безприйменникова конструкц≥€ї

ѕо миру пойти торби начепити
ѕо стопам, по следам стопами, сл≥дами
ѕо целым дн€м, по часам ц≥лими дн€ми, годинами
ќтличный по качеству в≥дм≥нноњ €кост≥
ѕо правде говор€ правду кажучи, щиро
ѕослать по почте послати поштою
»дти по улице йти вулицею
ѕо понедельникам, вторникам щопонед≥лка, щов≥вторка

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к «ј, «ї

ѕо показател€м за показниками
ѕо моде за модою
ѕо форме, по формуле за формою, за формулою
ѕо направлению за направленн€м
ѕо обвинению за звинуваченн€м
ѕо поручению за дорученн€м
ѕо за€влению за за€вою
ѕо математике з математики
ѕо течению за теч≥Їю
ѕо данным анализа за даними анал≥зу
ѕо опыту за досв≥дом, з досв≥ду
»сследовани€ по химии досл≥дженн€ з х≥м≥њ
ѕо причине з причини
ѕо собственному желанию за власним бажанн€м
ѕо схеме за схемою
ѕо требованию за вимогою
ѕо плану за планом
ѕо всем правилам за вс≥ма правилами
ѕо последнему слову за останн≥м словом
ѕо простоте душевной з сердечноњ простоти
ѕо курсу, по цене за курсом, за ц≥ною
ѕо конкурсу, по закону за конкурсом, за законом
ѕо аналогии за аналог≥Їю
ѕо договору за угодою
ѕо доброй воле з доброњ вол≥
ѕо возможности за змогою
ѕо труду за працею
ѕо списку за списком
ѕо образованию за осв≥тою
ѕо приказу за наказом
ѕо теме, образцу, подобию за темою, зразком, подобою
ѕо инициативе з ≥н≥ц≥ативи
ѕо месту учЄбы за м≥сцем навчанн€
ѕо домашним обсто€тельствам за домашн≥х обставин

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к ѕќї

ѕо гор€чим следам по теплому, по живому, по гар€чому сл≥ду; св≥жими сл≥дами
ѕо губам мазать по губах мастити
ѕо одежке прот€гивай ножки став хатку по достатку; по л≥жку прост€гай н≥жки
√ладить по головке гладити по гол≥вц≥
 ак масло по сердцу €к масло по серцю, по душ≥
ѕо правде говор€ по правд≥, по щирост≥ (правду кажучи)
ѕо заслугам по заслуз≥
ѕо щучьему веленью по щучому вел≥нню
ѕо плоскости по площин≥, площиною
ѕо линии наименьшего сопротивлени€ по л≥н≥њ найменшого опору
ѕо —еньке шапка по пану шапка; по —авц≥ свитка
ѕо дорогам по дорогам, дорогами
ѕо программам, по каналам по програмах, по каналах
ѕо очереди по черз≥
ѕалка о двух концах: один по мне, другой по тебе у палиц≥ два к≥нц≥: один по мен≥, другий по тоб≥

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к ƒЋяї

ѕо созданию проекта дл€ створенн€ проекту

“аблиц€ Ђ оли ѕќ перекладаЇтьс€ €к ѕ≤—Ћяї

ѕо окончанию школы п≥сл€ зак≥нченн€ школи
ѕо прибытию п≥сл€ прибутт€
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1692 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2097 - | 1907 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.028 с.