Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬прави на забезпеченн€ стислост≥ та повноти викладу
13.1. —корот≥ть у реченн€х зайв≥ елементи:

Х ” кв≥тн≥ м≥с€ц≥ було 11 самов≥льних прогул≥в.

Х «≥бралос€ чолов≥к сто убол≥вальник≥в ≥ п≥шли проњжджою частиною брук≥вки.

Х “реба враховувати особливост≥ ≥ специф≥ку газетного стилю.

Х ќдна дорога ≥ один шл€х ос€гненн€ вершин редакторськоњ майстерност≥ Ц пост≥йна ≥ щоденна прац€.

Х ѕлоща виноградника - близько 5 квадратних гектар≥в.

Х ћи подружилис€ с≥мТ€ми ≥ час в≥д часу обм≥нюЇмос€ в≥зитами в гост≥ один до одного.

Х ƒ≥€льн≥сть товариства Ђ¬≥дродженн€ї служить ≥нтересам справи нац≥онального розвитку.

Х Ќе виключено, що частина б≥бл≥отеки ярослава ћудрого, можливо, знаходитьс€ у ‘ранц≥њ.

Х «Т€вилас€ на м≥сц≥ под≥њ м≥сцева пол≥ц≥€, заарештувала 8 чолов≥к демонстрант≥в.

Х ¬инищувач≥ зл≥тали пр€мо з шосе, €ке було дл€ них зл≥тною смугою.

Х ”крањнська л≥тература пройшла багатов≥ковий, тривалий шл€х свого розвитку.

Х ƒов≥дка видана громад€нц≥  риничко в т≥м, що њй д≥йсно дозвол€Їтьс€ продавати своЇ м'€со.

¬≥дпов≥д≥ до вправи 13.1.

Х ” кв≥тн≥ було 11 прогул≥в.

Х «≥бралос€ ≥з сотню убол≥вальник≥в ≥ п≥шли брук≥вкою.

Х“реба враховувати особливост≥ газетного стилю. (« двох тавтолог≥чних сл≥в позбавл€Їмос€ ≥ншомовного).

ХЂќдна дорогаї ≥ Ђодин шл€хї - тавтолог≥€, скорочуЇмо Ђодин шл€хї. “ак само Ђпост≥йна ≥ щоденнаї. —корочуЇмо Ђщоденнаї.

Х ѕлоща виноградника - близько 5 гектар≥в.

Х ћи подружилис€ с≥мТ€ми ≥ час в≥д часу нав≥дуЇмос€ в гост≥ один до одного.

Х ƒ≥€льн≥сть товариства Ђ¬≥дродженн€ї служить справ≥ нац≥онального розвитку.

Х Ќе виключено, що частина б≥бл≥отеки ярослава ћудрого знаходитьс€ у ‘ранц≥њ.

Х Ѕуло заарештовано 8 демонстрант≥в. (’то ж м≥г њх заареш-тувати, €к не м≥сцева пол≥ц≥€, ≥ де, €к не на м≥сц≥ под≥њ?)

Х ¬инищувач≥ зл≥тали пр€мо на шосе.

Х ”крањнська л≥тература пройшла багатов≥ковий шл€х свого розвитку.

Х ƒов≥дка видана громад€нц≥  риничко в т≥м, що њй дозвол€Їтьс€ продавати м'€со з≥ свого господарства.

 

14. Ђ« дов≥дникаї

 

Х “римоторний Ц трьохмоторний

якщо друга частина слова починаЇтьс€ з приголосного, то перевага надаЇтьс€ три-, чотири-: тритижневе в≥др€дженн€; €кщо друга частина складного слова починаЇтьс€ з голосного, то числ≥вники звичайно мають форму родового в≥дм≥нка: чотирьохосьових платформ. ‘орми двох-, трьох-, чотирьох- використовують при утворенн≥ словосполучень з ≥менниками тис€ча, м≥льйон, м≥ль€рд: трьохм≥ль€рдний фонд.

Х Ѕ≥бл≥йний Ц б≥блейський Ц б≥блейний

—л≥д надавати перевагу формам Ђб≥бл≥йний, м≥л≥ц≥йний, пол≥ц≥йнийї за аналог≥Їю до: емоц≥€ Ц емоц≥йний, рел≥г≥€ Ц рел≥г≥йний.

Х “овщий Ц товст≥ший

ћожна утворювати обидв≥ форми, але друге слово виступаЇ у значенн≥ Ђповн≥шийї: козарлюга був товщим або товст≥шим за ≥ншого.

–озд≥л 4.

 

—тил≥стичн≥ норми. —тил≥стичн≥ помилки

«авданн€ дл€ практичноњ роботи

 

1. ¬≥дредагувати реченн€ з≥ стил≥стичними помилками та вказати, у чому пол€гаЇ њх суть (уживанн€ сл≥в одного стилю зам≥сть ≥ншого, уживанн€ мовних штамп≥в, нагромадженн€ в одному реченн≥ сл≥в, €к≥ належать до одн≥Їњ й т≥Їњ ж частини мови, уживанн€ сл≥в, не властивих зображуван≥й епос≥ тощо):

я не можу функц≥онувати в таких умовах: мен≥ потр≥бне добре осв≥тленн€. ѕо л≥н≥њ боротьби зправопорушниками в школ≥ проведено р€д заход≥в. ¬≥н попередив ус≥х, що н≥кому н≥ за €к≥ грош≥ њњ не в≥ддасть. ѕ≥сл€ перших залп≥в ус€ —≥ч схопилас€ на ноги.  ожен кур≥нь ощетинивс€ дулами гвинт≥вок. ƒопомож≥ть мен≥ приготувати ефективну (ефектну) вечерю. —пец≥ал≥зац≥€ виробництва в≥дбуваЇтьс€ €к по л≥н≥њ важкоњ промисловост≥, так ≥ по л≥н≥њ легкоњ. ѕитанн€ бочкотари й м≥шкотари дос≥ Ї вузьким м≥сцем у радгосп≥. (” радгосп≥ й дос≥ не вистачаЇ бочок ≥ м≥шк≥в.) «д≥йсненн€ пТ€тир≥чного плану матиме вин€ткове значенн€ у справ≥ п≥днесенн€ добробуту труд€щих.

2. —класти д≥алог з≥ стил≥стичними помилками й запропонувати товаришев≥ в≥дредагувати його:

Ќа зборах п≥дн€ли питанн€ (запитали) про забудову центру вулиц≥ новими будинками.

¬елике (значенн€, роль) в житт≥ м≥ста в≥д≥граЇ добре налагоджена робота м≥сцевого самовр€дуванн€.

Ќастав час п≥дбити плоди (п≥дсумувати) д≥€льност≥ орган≥зац≥њ.

«д≥йсненн€ нам≥ченого плану матиме вин€ткове значенн€ у справ≥ п≥днесенн€ добробуту труд€щих.

  1. ¬ибрати реченн€ з≥ стил≥стичною помилкою й обірунтувати њњ суть (уживанн€ сл≥в одного стилю зам≥сть ≥ншого, уживанн€ мовних штамп≥в, нагромадженн€ в одному реченн≥ сл≥в, €к≥ належать до одн≥Їњ й т≥Їњ ж частини мови, уживанн€ сл≥в, не властивих зображуван≥й епос≥ тощо):

ѕрофесор дал≥ балакав (в≥в мову, по€снював) про фонетичн≥ особливост≥ староукрањнськоњ мови. „ервоною ниткою через усю поему проходить думка про обТЇднанн€ руських кн€з≥в дл€ захисту батьк≥вщини. (јвтор поеми закликаЇ руських кн€з≥в обТЇднатис€ дл€ захисту батьк≥вщини.) ” ц≥й статт≥ розпов≥дь про навчанн€ учн≥в шк≥л Ћьвова в давнину. (” ц≥й статт≥ розпов≥даЇтьс€ про те, €к навчалис€ учн≥ шк≥л льв≥вських шк≥л у давнину.) ѕетро п≥шов на фронт аж на три роки. (ѕетра забрали у рекрути аж на три роки.) Ќаша влада встроюЇ цирк у ¬ерховн≥й –ад≥. (ƒепутати ¬ерховноњ –ади повод€ть себе не належним чином.) ¬≥зьмемо елементи коливанн€ хвиль житт€ „≥пки. («гадаймо (пор≥вн€ймо, проанал≥зуЇмо, сп≥вставимоЕ) житт€ „≥пки у р≥зн≥ часов≥ пром≥жки (етапи, пер≥оди). ” моЇњ подруги бабус€ веде лежачий спос≥б житт€. (Ѕабус€ моЇњ подруги через хворобу прикута до л≥жка.)  ожний член сусп≥льства маЇ працювати за покликанн€м, виконуючи роботу у в≥дпов≥дност≥ до свого призначенн€. ј це приведе до такого сусп≥льства, де будуть ус≥ р≥вноправн≥ й щаслив≥.

–озд≥л 5.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2625 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2102 - | 1838 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.