Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—писок використаних джерел. —писок використаних джерел Ц це перел≥к цитованих, розгл€дуваних, згадуваних та використаних джерел ≥нформац≥њ
—писок використаних джерел Ц це перел≥к цитованих, розгл€дуваних, згадуваних та використаних джерел ≥нформац≥њ.

ѕерел≥к джерел, на €к≥ Ї посиланн€ в основн≥й частин≥ курсовоњ роботи, навод€ть у к≥нц≥ тексту курсовоњ роботи, починаючи з новоњ стор≥нки. ” в≥дпов≥дних м≥сц€х тексту повинн≥ бути посиланн€.

Ѕ≥бл≥ограф≥чн≥ описи в перел≥ку посилань подають у алфав≥тному пор€дку.

Ѕ≥бл≥ограф≥чн≥ описи виконують, €к правило, на мов≥ джерела ≥нформац≥њ.

ѕриклад оформленн€ б≥бл≥ограф≥чного опису наведено у ƒодатку Ћ.

 

ƒодатки

” додатках розм≥щуЇтьс€ матер≥ал, €кий:

- Ї необх≥дним дл€ повноти курсовоњ роботи, але включенн€ його до основноњ частини курсовоњ роботи може зм≥нити впор€дковане й лог≥чне у€вленн€ про роботу;

- не може бути посл≥довно розм≥щений в основн≥й частин≥ курсовоњ роботи через великий обс€г або спос≥б в≥дтворенн€;

- може бути вилучений дл€ широкого кола читач≥в, але Ї необх≥дним дл€ фах≥вц≥в даноњ галуз≥.

” додатки можуть бути включен≥: ≥люстративний матер≥ал, таблиц≥, пром≥жн≥ розрахунков≥ докази, формули ≥ розрахунки, текст допом≥жного характеру.

ќбовТ€зковою складовою додатк≥в Ї ф≥нансова зв≥тн≥сть п≥дприЇмства, за даними €коњ проводились розрахунки ф≥нансового стану п≥дприЇмства. Ќеподанн€ у додатках ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмства Ї п≥дставою дл€ поверненн€ курсовоњ роботи студенту на доопрацюванн€, оск≥льки њњ в≥дсутн≥сть унеможливлюЇ зд≥йсненн€ перев≥рки правильност≥ проведенн€ студентом в≥дпов≥дних розрахунк≥в.

ѕ–ј¬»Ћј ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя “≈ —“”  ”–—ќ¬ќѓ

–ќЅќ“»

 

«агальн≥ положенн€

–обота маЇ бути надрукована на одному боц≥ стор≥нок стандартного б≥лого паперу формату ј4. «а необх≥дност≥ допускаЇтьс€ використанн€ аркуш≥в формату ј3 (297х420 мм). ” друкованому вар≥ант≥ компСютерний текст 1,5 ≥нтервал, 14-й кегль, шрифт - Times New Roman.

ƒопускаЇтьс€ окрем≥ частини курсовоњ роботи (титульний лист, завданн€ на роботу, додатки) виконувати ≥ншим способом, н≥ж основна частина.

“екст курсовоњ роботи сл≥д друкувати, додержуючись такоњ ширини пол≥в: верхнЇ ≥ нижнЇ - не менше 20 мм, л≥ве Ц 30 мм, праве - не менше 10 мм.

—короченн€ сл≥в ≥ словосполучень у курсовоњ робот≥ повинно в≥дпов≥дати чинним стандартам з б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи.

«аголовки структурних елемент≥в курсовоњ роботи Ђ«ј¬ƒјЌЌя Ќј  ”–—ќ¬” –ќЅќ“”ї, Ђ–≈‘≈–ј“ї, Ђ«ћ≤—“ї, Ђѕ≈–≈Ћ≤  ”ћќ¬Ќ»’ ѕќ«Ќј„≈Ќ№, —»ћ¬ќЋ≤¬, ќƒ»Ќ»÷№, — ќ–ќ„≈Ќ№ ≤ “≈–ћ≤Ќ≤¬ї, Ђƒќƒј“ »ї не нумерують, а њх назви правл€ть за заголовки структурних елемент≥в.

–озд≥ли ≥ п≥дрозд≥ли повинн≥ мати заголовки. ѕункти ≥ п≥дпункти можуть мати заголовки.

«аголовки структурних елемент≥в курсовоњ роботи ≥ розд≥л≥в сл≥д розташовувати посередин≥ р€дка ≥ друкувати великими л≥терами, жирним шрифтом та без крапок в к≥нц≥, не п≥дкреслюючи.

«аголовки п≥дрозд≥л≥в курсовоњ роботи сл≥д починати з абзацного в≥дступу ≥ друкувати маленькими л≥терами, кр≥м першоњ великоњ, жирним шрифтом, не п≥дкреслюючи.  рапку в к≥нц≥ заголовка не ставл€ть.

якщо заголовок складаЇтьс€ з двох ≥ б≥льше речень, њх розд≥л€ють крапкою.

ѕеренесенн€ сл≥в у заголовку розд≥лу не допускаЇтьс€.

јбзацний в≥дступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту курсовоњ роботи ≥ дор≥внювати пТ€ти знакам (15 мм).

«аголовки пункт≥в друкують маленькими л≥терами (кр≥м першоњ великоњ) жирним шрифтом з абзацного в≥дступу, без крапок в к≥нц≥, не п≥дкреслюючи.

¬≥дстань м≥ж заголовками (за вин€тком заголовка пункту), а також м≥ж заголовком ≥ подальшим чи попередн≥м текстом маЇ бути не менше, н≥ж два р€дки.

Ќе допускаЇтьс€ розм≥щувати назву розд≥лу, п≥дрозд≥лу, а також пункту в нижн≥й частин≥ стор≥нки, €кщо п≥сл€ нењ розм≥щено т≥льки один р€док тексту.

ƒо загального обс€гу курсовоњ роботи не вход€ть додатки, список використаних джерел. јле вс≥ стор≥нки зазначених елемент≥в курсовоњ роботи п≥дл€гають нумерац≥њ на загальних засадах.

 

Ќумерац≥€ стор≥нок

—тор≥нки курсовоњ роботи сл≥д нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскр≥зноњ нумерац≥њ усього тексту. Ќомер стор≥нки проставл€ють у правому верхньому кут≥ стор≥нки без крапки в к≥нц≥.

“итульний лист включають до загальноњ нумерац≥њ, але номер стор≥нки на титульному лист≥ не проставл€ють.

«авданн€ на роботу включають до загальноњ нумерац≥њ. ѕри двохсторонньому типографському бланку завданн€ враховують €к дв≥ стор≥нки, але номера стор≥нок на завданн≥ не проставл€ють.

–еферат, текст зм≥сту, перел≥к умовних позначень також включають до загальноњ нумерац≥њ, але номера стор≥нок на них не проставл€ють. Ќумерац≥€ роботи починаЇтьс€ з≥ вступу.

≤люстрац≥њ й таблиц≥, €к≥ розм≥щен≥ на окремих стор≥нках, включають до загальноњ нумерац≥њ.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2087 - | 1830 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.