Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќаписанн€ реферату. “еми реферат≥в
«а пер≥од навчанн€ студенти мають п≥дготувати з курсу Дћ≥сцев≥ ф≥нансиФ реферат дл€ сем≥нарських зан€ть. “ематика цих реферат≥в до кожного зан€тт€ наведена нижче.

–еферат Ч одна з основних форм ≥ндив≥дуальноњ самост≥йноњ роботи студент≥в. ћета реферату пол€гаЇ у закр≥пленн≥ й поглибленн≥ теоретичних ≥ практичних знань, отриманих студентом у процес≥ вивченн€ окремих тем. ƒл€ цього студенти самост≥йно обирають тему роботи в≥дпов≥дно до перел≥ку, наведеного нижче. ѕри цьому теми роб≥т не повинн≥ повторюватись у груп≥ студент≥в.

Ќаписанн€ реферату даЇ можлив≥сть студенту навчитис€ самост≥йно працювати з р≥зними ≥нформац≥йними джерелами, узагальнювати матер≥ал пер≥одичноњ л≥тератури, глибше вивчати особливост≥ функц≥онуванн€ окремих ланок бюджетноњ системи €к ”крањни, так ≥ заруб≥жних крањн, а також набувати навички обробки й лог≥ки викладу матер≥алу, виконанн€ критичного анал≥зу за темою роботи тощо. ѕ≥дготовка реферату включаЇ так≥ етапи: виб≥р теми, складанн€ плану реферату, вивченн€ навчальноњ л≥тератури за темою, доб≥р ≥ вивченн€ спец≥альних джерел за темою, доб≥р фактичного ≥ статистичного матер≥алу та його обробка, оформленн€ списку л≥тератури, консультац≥€ з викладачем, передача реферата викладачев≥ дл€ оц≥нюванн€ або усний виступ перед студентами групи на основ≥ матер≥ал≥в реферату.

Ћ≥тературу з теми реферату студент добираЇ самост≥йно за б≥бл≥отечним каталогом. ƒл€ п≥дготовки реферату студент повинен використовувати спец≥альну л≥тературу, що стосуЇтьс€ теми, пер≥одичн≥ виданн€ (газети, журнали), науков≥ статт≥.  онсультац≥ю з питань добору л≥тератури студент може отримати у викладача чи у прац≥вник≥в б≥бл≥отеки.

ќбс€г реферату маЇ становити до 15 стор≥нок рукопису формату ј4. –еферат повинен бути грамотно й охайно надрукований або написаний ч≥тким розб≥рливим почерком. Ќеобх≥дно самост≥йно формулювати своњ думки, не допускати повторень ≥ суперечностей м≥ж окремими положенн€ми реферату. ” той же час не рекомендуЇтьс€ давати однозначн≥ в≥дпов≥д≥ без належних по€снень. –еферати, €к≥ не в≥дпов≥дають встановленим вимогам, повертаютьс€ на доопрацюванн€.

—тудент за власним бажанн€м може запропонувати нову актуальну тему реферату, €ка маЇ в≥дпов≥дати програм≥ курсу й бути узгоджена з викладачем.

ѕрезентац≥€ реферату проходить на сем≥нарському зан€тт≥, де розгл€даЇтьс€ дана тема. ƒопов≥дь з реферату не повинна перевищувати 7-10 хв.

“еми дл€ реферат≥в

1. —истема м≥сцевих ф≥нанс≥в та њх роль в економ≥чн≥й систем≥ держави.

2. “еритор≥альна громада, њњ роль та правовий статус.

3. –оль м≥сцевих бюджет≥в у ф≥нансов≥й систем≥ держави.

4. ќргани ƒержавного казначейства в процес≥ казначейського обслуговуванн€ м≥сцевих бюджет≥в.

5. ѕравов≥ основи виконанн€ м≥сцевих бюджет≥в.

6. Ѕюджетний процес: стад≥њ, принципи та складов≥.

7. –еформа адм≥н≥стративно-територ≥ального устрою в ”крањн≥ та њњ вплив на виконанн€ бюджетноњ пол≥тики.

8. –озвиток м≥сцевого самовр€дуванн€ в контекст≥ зд≥йсненн€ пол≥тики Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни.

9. Ѕюджет м≥сцевого самовр€дуванн€: теоретичн≥ основи орган≥зац≥њта функц≥онуванн€.

10. —клад та структура доходноњ частини м≥сцевого бюджету за Ѕюджетним кодексом ”крањни.

11.. Ќетрадиц≥йн≥ джерела доходноњ частини самовр€дних бюджет≥в.

12. ќподаткуванн€ орган≥в самоорган≥зац≥њ населенн€.

13. ћ≥сцев≥ податки в ”крањн≥. ѕерспективи розвитку системи м≥сцевого оподаткуванн€.

14.. ѕравова база формуванн€ позабюджетних фонд≥в м≥сцевих рад.

15. ƒоходи та видатки бюджет≥в м≥сцевого самовр€дуванн€ на виконанн€ власних повноважень.

16.  ласиф≥кац≥€ видатк≥в бюджету.

17. ћон≥торинг виконанн€ бюджету.

18. —истема контролю за видатками та запоб≥ганн€ заборгованост≥з них.

19. ѕон€тт€ та принципи бюджетного ун≥таризму.

20. ¬изначенн€ та види бюджетного федерал≥зму.

21. ≤стор≥€ становленн€ ≥ розвитку бюджетних в≥дносин в ”крањн≥.

22. –ег≥ональне вир≥внюванн€ в систем≥ м≥жбюджетних в≥дносин.

23. ‘ормула розпод≥лу обс€гу м≥жбюджетних трансферт≥в.

24.  азначейське обслуговуванн€ м≥сцевих бюджет≥в.

25. ќбл≥к бюджетних зобовТ€зань та контроль бюджетних повноважень.

26. «в≥тн≥сть про виконанн€ м≥сцевих бюджет≥в: структура, пер≥одичн≥сть та терм≥ни поданн€.

27.  онтроль ≥ аудит ф≥нансовоњ д≥€льност≥ м≥сцевого самовр€дуванн€.

28. ‘≥нансов≥ ресурси комунальних п≥дприЇмств за њх видами.

29. ѕор€док розгл€ду ≥ затвердженн€ кошторис≥в.

30. ѕроблеми розвитку житлово-комунального господарства в ”крањн≥.

31. «м≥ст ≥ значенн€ ™вропейськоњ харт≥њ м≥сцевого самовр€дуванн€.

32. Ѕюджетний ун≥таризм ≥ бюджетний федерал≥зм у заруб≥жних крањнањ.

33. ћ≥сцеве оподаткуванн€ в заруб≥жних крањнах.

34. ‘≥нансове вир≥енюванн€ Ц досв≥д заруб≥жних крањн.

35. –озвиток м≥сцевих запозичень в заруб≥жних крањнах.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 673 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

2029 - | 1991 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.