Лекции.Орг


Поиск:
Зразки (тип та розміри): _____
____

Методика проведення випробувань (спосіб навантаження, режим роботи випробувальної машини, кліматичні умови в лабораторії та ін.):

____

____

Проведена обробка діаграм деформування, що додаються до протоколу, і результати занесені до таблиці.

Таблиця 1.1(1). Результати обробки діаграм деформування.

№ п/п Назва матеріалу L0, мм F0, мм2 Pmax, H Pp, H Pт H Pту Н
               
               
               
               
               

 

№ п/п Назва матеріалу ΔLmax, Мм ΔLp, мм ΔLт, мм ΔLту, мм
           
           
           
           
           

В таблиці записані такі дані:

L0 – початкова розрахункова довжина зразка;

F0 – площа початкового поперечного перерізу зразка;

Pmax – найбільше навантаження при випробуванні;

Pp – навантаження в момент руйнування зразка;

Pт – розтягуюче навантаження при досягненні границі текучості;

Pту – розтягуюче навантаження при досягненні умовної границі текучості;

ΔLmax – зміна розрахункової довжини зразка в момент досягнення максимального навантаження;

ΔLp – зміна розрахункової довжини зразка в момент руйнування;

ΔLт – зміна розрахункової довжини зразка в момент досягнення точки текучості;

ΔLту – зміна розрахункової довжини зразка в момент досягнення точки умовної текучості.

 

Розраховані характеристики матеріалу:

Значення напружень (σ) в МПа (Н/мм2) обчислені за формулами:

 

- міцність при розтягу ;

- міцність при розриві ;

- границя текучості при розтягу ;

- умовна границя текучості .

 

Значення відносних видовжень (ε) у відсотках обчислені за формулами:

 

- відносне видовження при максимальному %;

навантаженні

- відносне видовження при розриві %;

- відносне видовження на границі текучості %;

- відносне видовження на умовній границі %.

текучості

 

Використовуючи одержані діаграми „напруження-деформація”, розраховані початкові модулі пружності:

,

де σ1 і σ2 – напруження (МПа) в межах лінійної ділянки;

ε1 і ε2 – відносні деформації (у відносних одиницях), що відповідають напруженням σ1 і σ2.

Результати обчислень занесені до таблиці.

 

Таблиця 1.1(2). Міцносні та деформаційні характеристики матеріалу

при розтягу.

№ п/п Матеріал σmax МПа σР МПа σТ МПа σТУ МПа εmax % εР % εТ % εТУ % Е МПа
                     
                     
                     
                     
                     

 

Статистичну обробку виконано згідно з ГОСТ 14359-69 і результати занесені до таблиці.

 

Таблиця 1.1(3). Статистичні характеристики результатів випробувань.

Статистична характеристика Механічні характеристики матеріалу
σР, МПа εР, % Е, МПа
Середнє значення      
Стандартне відхилення      
Границі довірчого інтервалу      
Коефіцієнт варіації, %      
Відносна похибка, %      

 

 

Рис.1.1. Діаграми деформування матеріалу в координатах „σ-ε” (первинні діаграми деформування, що одержані за допомогою випробувальної машини, додаються до протоколу).

Стислі відомості про випробуваний матеріал (клас, фазовий та фізичний стани, галузі застосування, методи отримання та режим обробки):

____________________________________

Додаткові дані про випробуваний матеріал:

________________________________________________

Висновки по роботі:

________________________________________________

 

Випробування виконані 200__ р.

Протокол проведення лабораторної роботи № 1.2

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 410 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получится - вы тоже правы. © Генри Форд
==> читать все изречения...

1179 - | 1214 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.