Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 11. Ћог≥стика складуванн€
11.1. ќпрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу

1. яка економ≥чна мета складського господарства ф≥рми, котра займаЇтьс€ виробничо-господарською д≥€льн≥стю ≥ маЇ д≥ло з потоковими процесами (закуп≥вл≥ ресурс≥в, њх виробнича переробка у готову продукц≥ю та њњ збут)?

2. яку участь приймаЇ лог≥стика в орган≥зац≥њ складуванн€ та управл≥нн€ запасами?

3. яке значенн€ маЇ функц≥€ складуванн€ та управл≥нн€ запасами при лог≥стичному оптим≥зуванн≥ ус≥х технолог≥чних потокових процес≥в ф≥рми?

4. „и можливий комплексний економ≥чний компром≥с пром≥ж витратами на складське господарство ≥ управл≥нн€ запасами при використанн≥ функц≥њ складуванн€ та управл≥нн€ запасами €к одного з головних ≥нструмент≥в лог≥стичноњ оптим≥зац≥њ, коли сп≥вв≥дносити ц≥ витрати в першу чергу не за результатами функц≥онуванн€ самоњ складськоњ системи, а з результатами дос€гненн€ р≥вн€ обслуговуванн€ к≥нцевих споживач≥в, €кий закладений у контрактах ф≥рми з покупцем њњ товару чи послуг?

5. як може впливати лог≥стика на оптим≥зац≥ю технолог≥чного складського потокового процесу всередин≥ самоњ системи складуванн€ ≥ управл≥нн€ запасами? ѕерел≥чить операц≥њ з €ких в≥н складавс€. як≥ функц≥ональн≥ елементи лог≥стичних систем управл≥нн€ потоковими процесами можливо використати при цьому?

6. як≥ умови необх≥дно враховувати субТЇкту господарюванн€ у в≥дношенню власност≥ на засоби наданн€ складських послуг дл€ зд≥йсненн€ лог≥стичноњ оптим≥зац≥њ його складського господарства?

7. як при зд≥йсненн≥ лог≥стичноњ оптим≥зац≥њ складських потокових процес≥в конкретизуютьс€ принципи побудови лог≥стичних систем управл≥нн€ потоками у частки створенн€ лог≥стики складського господарства ≥ управл≥нн€ запасами?

8. Ќазв≥ть висновки, €к≥ виникають з перел≥ку вимог концепц≥њ оновленн€ виробництва на основ≥ лог≥стики при використанн≥ њњ за дл€ оновленн€ складського господарства ф≥рми.

11.2. ¬иконанн€ та письмове оформленн€ завдань на компТютер≥.

11.3. ѕ≥дготовка реферативного матер≥алу. ¬икористанн€ лог≥стики при орган≥зац≥њ складських процес≥в складуванн€, комплектуванн€ ≥ п≥дготовки вантаж≥в до транспортуванн€.

 лючов≥ слова, терм≥ни ≥ напр€ми письмового зв≥ту:

1. Ћог≥стика складуванн€

2. ”правл≥нн€ запасами на основ≥ лог≥стики

3. —кладськ≥ комплекси

4. ќбладнанн€ дл€ збереженн€ вантаж≥в

5.  ласиф≥кац≥€ вантажно-розвантажувальних механ≥зм≥в

6. ќптим≥зац≥€ складських потокових процес≥в

 

 

«адача.

 р≥м вибору к≥лькост≥ склад≥в, дуже важливе значенн€ маЇ м≥сце розташуванн€ складу, на €кому будуть збер≥гатис€ матер≥ально-техн≥чн≥ ресурси. √еограф≥чне його розташуванн€ напр€му впливаЇ на розм≥р витрат, повТ€заних з транспортуванн€м товару. ѕри цьому треба проанал≥зувати ус≥ можлив≥ вар≥анти розм≥щенн€ ≥ обрати близький к оптимальному вар≥ант.

–озгл€немо приклад по знаходженню м≥сц€ збереженн€ матер≥альних ресурс≥в. ƒл€ цього використаЇмо метод визначенн€ центру т€ж≥нн€ вантажопоток≥в.

ѕрипустимо, що на терен≥ району ≥снують магазини, котр≥ займаютьс€ продажем молочних вироб≥в.

ƒл€ вир≥шенн€ ц≥Їњ задач≥ по-перше, треба зробити кресленн€, на €кому на м≥л≥метровому папер≥ нанести ос≥ координат, а пот≥м, виход€чи з карти м≥сцевост≥, розташувати магазини, поЇднати њх м≥ж собою зг≥дно з планом постачанн€. ¬иход€чи з кресленн€, визначаЇмо координати точок, в €ких знаход€тьс€ магазини, а також над кожною точкою (магазином) вкажемо його номер ≥ розм≥р вантажообороту. ќтриман≥ дан≥ зведемо у таблицю.

 

“аблиц€

¬антажооборот ≥ координати обслуговуючих магазин≥в

 

є магазину  оордината х, км  оордината у, км ¬антажооборот, т/м
       
       
       
       
       
       

 

«авданн€ за м≥сцем розташуванн€ складу вир≥шуЇмо дл€ розпод≥льчоњ системи, €ка включаЇ т≥льки один склад основним, але не Їдиним фактором, котрий впливаЇ на виб≥р м≥сц€ розташуванн€ складу, Ї розм≥р витрат на постачанн€ товару з≥ складу магазинам. ћ≥н≥м≥зувати ц≥ витрати можливо лише при його розташуванн≥ близько в≥д центру т€ж≥нн€ вантажопотоку.

 оординати центру т€ж≥нн€ вантажопотоку (х, у) тобто точки, у €ких може бути розм≥щено склад, визначаЇмо за формулами:

,

 

де Q Ц розм≥р вантажообороту;

- координати -го споживача (магазину)

n Ц к≥льк≥сть споживач≥в (магазин≥в).

 

,

“очка розм≥щенн€ складу буде знаходитись десь неподалеку в≥д визначених координат, причому треба враховувати на€вн≥сть у ц≥Їњ м≥сцевост≥ необх≥дних складських прим≥щень, транспортну доступн≥сть, розм≥ри ≥ конф≥гурац≥ю можливоњ д≥л€нки, а також врахувати плани м≥сцевих орган≥в по в≥дношенню визначеноњ м≥сцевост≥. ¬икористанн€ цього методу маЇ обмеженн€. Ќа модел≥ в≥дстан≥ в≥д пункту споживанн€ матер≥ального потоку до м≥сц€ розташуванн€ розпод≥льчого центру (складу) визначаЇтьс€ по пр€м≥й. ¬ звТ€зку з цим район, €кий моделюЇтьс€, повинен мати розгалужену мережу шл€х≥в, так €к ≥накше буде порушено основний принцип моделюванн€ Ц принцип уподобанн€ модел≥ ≥ обТЇкту, €кий моделюЇтьс€.

 

ѕриклад кресленн€ маЇ наступний вигл€д:

 

 

 
 

 

 


50

 
 


ј
230
40

 
 


410
30

120

20

 
 


 

 
 


10 20 30 40 50

 

–ис. 1.

410 - є магазину та його вантажооборот (наприклад, магазин є4, вантажооборот 10 т/м).

” нашому вар≥ант≥ знайдена точка ј, де може бути розташований склад, знаходитьс€ поруч з автомоб≥льним шл€хом, при вир≥шенн≥ ≥нших обставин, можна обрати м≥сце складуванн€.

«найд≥ть м≥сце розташуванн€ складу при наступних умовах: на терен≥ району розташовано 9 магазин≥в, €к≥ займаютьс€ продажем молочних вироб≥в, дана карта обслуговуванн€ району ≥ вантажооборот кожного магазину за м≥с€ць.

 

 

 
 

 

 


–исунок 2.  арта району обслуговуванн€.

6 - в≥дстань м≥ж магазинами-споживачами матер≥ального потоку, що обслуговуютьс€, км.;

2 - є магазину та його вантажооборот т/м.

_ - автомоб≥льн≥ шл€хи.

“аблиц€.

 

¬антажооборот магазин≥в, що обслуговуютьс€

є магазину ¬ар≥анти
                   
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 327 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1480 - | 1365 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.