Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 2.  ласиф≥кац≥€ форм лог≥стичних утворень
2.1. ќпрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу

1. ўо розум≥ють п≥д лог≥стичним ланцюжком?

2. ƒайте визначенн€ лог≥стичного ланцюжка.

3. Ќамалюйте загальну схему лог≥стичного ланцюжка.

4. „им в≥др≥зн€Їтьс€ канал товароруху в≥д лог≥стичного ланцюжка?

5. ¬≥д чого залежить побудова лог≥стичного ланцюжка?

6. ўо Ї основним ≥нструментом управл≥нн€ лог≥стикою?

7. ѕерел≥куйте основн≥ показники лог≥стики.

8. Ќазв≥ть функц≥њ канал≥в товароруху.

9. ¬≥д чого залежить р≥вень канал≥в товароруху.

10. як≥ в≥дносини виникають у каналах товароруху м≥ж його учасниками?

11. як≥ види маркетингових систем допомагають уникненню конфл≥кт≥в в каналах товароруху.

12. Ќазв≥ть принципи лог≥стичноњ системи.

13. ƒайте визначенн€ лог≥стичноњ системи.

14. ќхарактеризуйте функц≥ональн≥ област≥ лог≥стичноњ системи.

15. як≥ показники враховують при розробц≥ лог≥стичноњ системи?

16. ќхарактеризуйте ≥нформац≥йн≥ системи.

2.2. ¬иконанн€ навчальних завдань.

«авданн€

ѕобудуйте ≥ проанал≥зуйте лог≥стичн≥ ланцюжки по ≥нформац≥йним та ф≥нансовим потокам, €к≥ звТ€зан≥ з матер≥альним потоком.

÷≥ль завданн€: закр≥пленн€ та конкретизац≥€ теоретичних знань по вивченню лог≥стичних ланок та лог≥стичних операц≥й та отриманн€ студентами практичних навичок вибору з дек≥лькох можливих альтернатив найкращого вар≥анту закр≥пленн€ лог≥стичних операц≥й за кожною ланкою лог≥стичноњ системи.

«м≥ст завданн€

Ќа основ≥ даних необх≥дно:

1)визначити лог≥стичн≥ ланки та вид лог≥стичноњ структури;

2)ви€вити взаЇмод≥њ лог≥стичних ланок ≥ напр€м≥в ≥нформац≥йних поток≥в;

3)побудувати лог≥стичн≥ ланцюжки по ≥нформац≥йним потокам та вказати њх звТ€зок з конкретними лог≥стичними операц≥€ми.

ћетодичн≥ вказ≥вки

Ћог≥стичний ланцюжок €вл€Ї собою множину лапок лог≥стичноњ системи, л≥н≥йно-упор€дкованих по матер≥альному (ф≥нансовому, ≥нформац≥йному) потоку. ѕростий лог≥стичний ланцюжок Ц це ланцюг, повФ€заний з поставкою по пр€мим звТ€зкам.

ѕродавець, перев≥зник ≥ покупець Ї л≥н≥йно повТ€заними ланками лог≥стичного ланцюжка. ƒл€ поставки (продажу) товару, в лог≥стичному ланцюжку сл≥д визначити, €кий наб≥р лог≥стичних активностей повинен бути присутн≥й:

отриманн€ ≥ обробка ≥нформац≥њ про замовленн€;

п≥дготовка необх≥дноњ к≥лькост≥ готовоњ продукц≥њ до перевезенн€;

пакуванн€;

навантаженн€, перевезенн€, розвантаженн€;

прийомка готовоњ продукц≥њ у покупц€;

оформленн€ товарно-транспортноњ документац≥њ;

розрахунки за перевезенн€;

передача прав власност≥ на товар покупцю (продаж).

¬их≥дн≥ дан≥

Ќаприклад, в≥домо, що замовленн€ покупц€ на товар поступаЇ через торгового посередника. –озрахунки п≥дприЇмства-виробника зд≥йснюютьс€ через банк. ѕри побудов≥ лог≥стичного ланцюжка необх≥дно врахувати по€ву нових ланок.  р≥м цього, сл≥д показати взаЇмозвТ€зки ланок по ф≥нансовим потокам, виход€чи з того, що п≥дприЇмство-виробник ≥ торговий посередник обслуговуютьс€ одним банком.

ѕри ви€в≥ напр€му поток≥в сл≥д врахувати, що розрахунки за товари ≥ послуги, зд≥йснюютьс€ через банк у безгот≥вков≥й форм≥. “ому, ф≥нансов≥ потоки у завданн≥, що розгл€даЇтьс€, Ї по сут≥ ≥нформац≥йними, так €к не повТ€зан≥ з ф≥зичним перем≥щенн€м гот≥вки. “им не менш будемо вважати њх ф≥нансовими потоками, враховуючи, що под≥бна ≥нформац≥њ в≥дображаЇ рух грошей на розрахункових рахунках ланок лог≥стичноњ системи. ≤нформац≥йн≥ та ф≥нансов≥ потоки у випадку, €кий розгл€даЇтьс€, повТ€зан≥ з визначеними лог≥стичними операц≥€ми, позначеними r 1, r 2 та ≥н. (≥нформац≥йний поток) та v1, v2 (ф≥нансовий пот≥к).

Ћог≥стичн≥ операц≥њ, повТ€зан≥ з ≥нформац≥йними потоками:

r 1 Ц наданн€ замовленн€ на постачанн€ товару;

r 2 Ц обробка замовленн€ ≥ передача його виробнику;

r 3 Ц оформленн€ рахунку на товар;

r 4 Ц передача рахунку на товар дл€ оплати покупцю;

r 5 Ц оформленн€ документ≥в на вантаж дл€ перев≥зника;

r 6 Ц реЇструванн€ вантажних документ≥в покупцем;

r 7 Ц виставленн€ рахунку за перевезенн€ виробнику.

‘≥нансов≥ лог≥стичн≥ операц≥њ в даному випадку:

с 1 Ц оплата товару покупцем (передоплата);

с 2 Ц отриманн€ грошей за товар в≥д покупц€;

с 3 Ц оплата виробником послуг перев≥зника, посередника, банку;

с 6 Ц отриманн€ грошей за транспортуванн€ перев≥зником;

с 7 Ц отриманн€ грошей за послуги посередником.

ѕриклад лог≥стичного ланцюжка, €кий ор≥Їнтований по ≥нформац≥йним потокам ≥ комплексноњ лог≥стичноњ операц≥њ Ђоформленн€ процедури замовленн€ї Ї ланцюжок

.

“аким же чином будуютьс€ лог≥стичн≥ ланцюжки по комплексним операц≥€м, повТ€заним з експедитуванн€м вантажу; передачею прав власност≥ та розрахунок за товар; розрахунки за транспортуванн€.

ќформленн€ завданн€

¬казати ц≥ль роботи ≥ визначити ланки лог≥стичного ланцюжка.

ѕри визначенн€ виду лог≥стичноњ структури отриман≥ результати представити у вигл€д≥ схеми (рис1) ≥ вписати назви ланок.

¬изначити напр€ми ≥нформац≥йних та ф≥нансових поток≥в по вказаним вище лог≥стичним операц≥€м r та с ≥ в≥добразити њх на схем≥, використовуючи назви поток≥в, операц≥й (на приклад≥ рис.1).

ѕри побудов≥ лог≥стичних ланцюжк≥в по комплексним лог≥стичним операц≥€м, отриман≥ результати представити у вигл€д≥ таблиц≥ (наприклад таблиц€)

 

 
r 1 r 2

 

 


с 1

- ≥нформац≥йн≥ потоки

- ф≥нансов≥ потоки

 

–ис. 1. —хема взаЇмод≥њ лог≥стичних ланок.

«авданн€ 2

«аповн≥ть нижче наведену таблицю за зразком в≥дпов≥д≥ на перше питанн€.

“аблиц€ 1.1.

ѕитанн€ ¬≥дпов≥дь
1. ўо маЇтьс€ на уваз≥ п≥д лог≥стичною системою? а)структура управл≥нн€ б) орган≥зац≥йно-господарчий механ≥зм
2. ўо Ї обТЇктом вивченн€ у лог≥стичних системах?  
3.Ќапр€ми д≥€льност≥ лог≥стичних систем?  
4. ѕоказники, €к≥ оц≥нюють роботу лог≥стичних систем?  
5. ¬ласне визначенн€ лог≥стичноњ системи?  
6. «авданн€ та ц≥л≥ лог≥стики?  
7. онцепц≥€ лог≥стики?  
8. ќсновн≥ принципи лог≥стики?  
9. ≈тапи розвитку лог≥стики?  
10. ¬заЇмозвТ€зок лог≥стики та маркетингу?  
11. ¬заЇмозвТ€зок лог≥стики з виробничими процесами?  

Ћ≥тература (1,2,4,5)

2.3. ѕ≥дготовка реферативного матер≥алу.

ѕрид≥лити увагу побудов≥ лог≥стичного ланцюжка, факторам, €к≥ впливають на нењ. ¬заЇмозвТ€зок лог≥стичного ланцюжка та канал≥в розпод≥лу.

 лючов≥ слова, терм≥ни ≥ напр€ми письмового зв≥ту:

1. ¬изначенн€ пон€тт€ лог≥стичного ланцюжка

2. ќсновний ≥нструмент управл≥нн€ лог≥стикою

3. ¬≥дносини в каналах товароруху

4. ¬ертикальн≥ маркетингов≥ системи

5. ѕон€тт€ лог≥стичноњ системи

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 425 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1671 - | 1337 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.