Лекции.Орг


Поиск:
Тема 8. Сутність розподільчої логістики
8.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

1. До якої орієнтації (маркетингової чи збутової) в сучасних ринкових умовах тяжіють підприємства України? Чому?

2. Основні завдання збутової діяльності.

3. Функції збуту.

4. Від яких факторів залежать функції збуту?

5. Що дає використання логістичного підходу до організаційної збутової діяльності?

6. Які смислові значення має поняття “розподілу”?

7. Коли виникло поняття “розподіл” і чому?

8. Що розуміють під розподілом?

9. Що належить до функцій розподілу?

10. Основний зміст комерційного, канального та фізичного розподілу.

11. Дайте визначення розподільчої логістики.

12. Основні принципи розподільчої логістики.

13. Основні завдання розподільчої логістики.

14. Правила розподільчої логістики.

15. Методи розподільчої логістики.

16. Моделі розподільчої логістики.

17. Охарактеризуйте фізичну модель розподільчої логістики.

18. Поняття про аналогову та математичну моделі.

19. Назвіть способи мотивації у розподільчій логістиці.

20. Функції розподільчої логістики.

21. Що включає організація розподільчої логістики?

22. Накресліть сіткову модель розподільчої логістики.

23. За якими ознаками розрізняються операції розподільчої логістики?

24. З яких підсистем складається операційна система розподільчої логістики?

25. Охарактеризуйте перероблюючу підсистему.

26. В чому сутність забезпечення підсистеми?

8.2. Вирішення завдання, пов’язаного з графічним зображенням блок-схеми структури розподільчої логістики.

8.3. Письмове виконання і оформлення завдань. Взаємозв’язок розподільчої логістики і збуту та їх різниця. Звернути увагу на моделі, які характеризують розподільчу логістику, а також на основні правила логістики. Дати визначення розподільчої логістики, її функції.

Ключові слова, терміни і напрями письмового звіту:

1. Функції збуту та їх взаємозв’язок з логістикою

2. Комерційний розподіл

3. Канальний розподіл

4. Фізичний розподіл

5. Моделювання логістичного процесу розподілу

6. Логістична система розподілу

Завдання 1

Визначте плановий обсяг продажу кондитерських виробів через дистриб’ютора в регіоні А на основі наступних даних:

- Чисельність населення регіону А 42000 чол;

- Коефіцієнт еластичності попиту = 0.1;

- Середньодушове споживання кондитерських виробів на душу населення в поточному році 9,1 кг.

- В 2006 р. передбачається підвищення попиту на 35,6 %.

Таблиця

Розрахунок середньоївзвешеної ціни 1 кг кондитерських виробів

Вид кондитерських виробів Структура обороту, % Середня ціна 1 кг Процентне число
Цукристі 72.0 27,65  
Борошняні 25.0 11,12  
Інші 3,0 9,85  

 

Завдання 8

Розмістіть якості логістичного обслуговування у послідовності зменшення пріоритетів ключових параметрів. Дайте відповідне пояснення.

Завдання 9

За якою формулою визначається рівень логістичного обслуговування споживачів?

1) 2)

- за першою;

- за другою;

- використовуються обидві формули.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 342 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью © Стив Джобс
==> читать все изречения...

1187 - | 1185 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.