Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: —ан≥тарна м≥кроб≥олог≥€ води, ірунту та пов≥тр€. ’арчов≥ отру≠Їнн€ м≥кробноњ природи
1. ” х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ виникла п≥дозра на на€вн≥сть внутр≥шньол≥карн€ноњ стаф≥лококовоњ ≥нфекц≥њ, джерелом €коњ Ї медичний персонал. Ќа €ке середовище сл≥д вис≥€ти матер≥ал з носоглотки прац≥вник≥в в≥дд≥ленн€ дл€ ви€вленн€ нос≥йства патогенних стаф≥локок≥в?

A. *∆овточно-сольовий агар.

B. —ередовище ≈ндо.

C. ћТ€со-пептонний бульйон.

D. —ередовищн –ессел€.

E.  ровТ€ний агар.

 

2. ѕри досл≥дженн≥ п≥дозр≥лих харчових продукт≥в ви€влено рухом≥ √рам-негативн≥ палички, €к≥ п≥сл€ 18-годинного культивуванн€ на ћѕј давали повзучий р≥ст у вигл€д≥ вуалепод≥бного нальоту. ≤зол€ти не ферментували лактозу ≥ манн≥т, розкладали глюкозу, мальтозу та сахарозу до кислоти ≥ газу, вид≥л€ли с≥рководень ≥ ≥ндол. Ќалежн≥сть бактер≥й до €кого роду п≥дтверджено?

A. * Proteus.

B. Echerichia.

C. Pseudomonas.

D. Salmonella.

E. Shigella.

 

3. ѕри перев≥рц≥ стерильност≥ набор≥в х≥рург≥чних ≥нструмент≥в були вид≥лен≥ грампозитивн≥ коки, розташован≥ у вигл€д≥ скупчень, що дали позитивну реакц≥ю плазмокоагул€ц≥њ, ферментували ман≥т в анаеробних умовах ≥ волод≥ли лецитиназною активн≥стю. який м≥кроорган≥зм вид≥лено?

A. * Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Streptococcus pyogenes

E. Corynebacterium xerosis

 

4. ѕри харчовому отруЇнн≥ вид≥лено культуру анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. ƒо €кого виду найб≥льш ймов≥рно належить вид≥лений збудник?

A. Clostridium perfringens

B. Proteus vulgaris

C. Proteus mirabilis

D. Vibrio parahemolyticus

E. Esherichia coli

 

5. ƒл€ оц≥нки сан≥тарного стану пологового будинку проведено досл≥дженн€ пов≥тр€ в родзал≥, палатах дл€ немовл€т та ≥нших прим≥щенн€х асп≥рац≥йним методом за допомогою апарату  ротова. як≥ м≥кроорган≥зми вказують на загрозливу еп≥дем≥чну ситуац≥ю в пологовому будинку?

A. * ѕатогенн≥ стаф≥лококи

B. ћ≥крококи

C.  ишкова паличка

D. ћолочнокисл≥ бактер≥њ

E. Ѕ≥ф≥думбактер≥њ

 

6. ƒл€ оц≥нки сан≥тарного стану пологового будинку проведено обстеженн€ медичного персоналу на бактер≥онос≥йство. як≥ м≥кроорган≥зми особливо небезпечн≥?

A. *ѕатогенн≥ стаф≥лококи.

B. ћ≥крококи.

C.  ишкова паличка.

D. ћолочнокисл≥ бактер≥њ.

E. Ѕ≥ф≥думбактер≥њ.

 

7. ѕ≥д час перев≥рки пов≥тр€ в операц≥йн≥й до проведенн€ оперативного втручанн€ було отримано наступн≥ результати: на ћѕј виросло 356 колон≥й, на кровТ€ному агар≥ Ц 6 колон≥й золотистого кольору з ч≥ткою зоною гемозу навколо. „и в≥дпов≥даЇ таке пов≥тр€ нормативу?

A. *«абрудене золотистим стаф≥лококом

B. ¬≥дпов≥даЇ нормативу

C. ¬≥дпов≥даЇ пом≥рному забрудненню

D. ¬ажко оц≥нити результат

E. «абруднене пл≥сн€вими грибами

 

8. ѕри поточному контрол≥ сан≥тарно-еп≥дем≥чного стану аптеки проведено бактер≥олог≥чне досл≥дженн€ пов≥тр€. ¬становлено на€вн≥сть у ньому бацил, др≥жджопод≥бних гриб≥в, гемол≥тичних стептокок≥в, сарцин, м≥крокок≥в. як≥ з ви€влених м≥кроорган≥зм≥в св≥дчать про пр€му еп≥дем≥чну небезпеку?

A. *√емол≥тичн≥ стрептококи

B. ћ≥крококи

C. Ѕацили

D. ƒр≥жджопод≥бн≥ гриби

E. —арцини

 

9. ѕри сан≥тарно-бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ мТ€сних вироб≥в (варена ковбаса, на вимогу покупц€) було проведено њх пос≥в на спец≥альн≥ поживн≥ середовища. „ерез дв≥ доби на ћѕј ви€влено б≥льше 250 колон≥й, на середовищ≥ ≈ндо Ц 45 колон≥й червоного кольору, на середовищ≥ ¬≥льсона-Ѕлера Ц 3 колон≥њ. як можна оц≥нити ступ≥нь св≥жост≥ та €к≥сть даного виробу?

A. *—ильно забруднений, непридатний до вжитку

B. „истий, в межах норми

C. ѕом≥рно забруднений, в межах норми

D. «абруднений кишковою паличкою, в межах норми

E. «абруднений клострид≥€ми, непридатний до вжитку

 

10. ѕри досл≥дженн≥ п≥дозр≥лих мТ€сних продукт≥в (сосиски), що мали характерних гнил≥сний запах було вид≥лено грамнегативн≥ паличковидн≥ м≥кроорган≥зми, рухлив≥, що добре росли на ћѕј з ефектом Ђроњнн€ї. ѕри пос≥в≥ в конденсац≥йну воду на поверхн≥ скошеного агару утворивс€ димчастий нал≥т. який м≥кроорган≥зм м≥ж спричинити гнил≥сний розпад даного продукту?

A. *ѕротей

B.  ишкова паличка

C. —альмонели

D. ’олерний в≥бр≥он

E. Ўигели

 

11. ” дит€че ≥нфекц≥йне в≥дд≥ленн€ поступили д≥ти з дит€чого садка ≥з блювотою, високою температурою, р≥дким ст≥льцем. «ахворюванн€ почалос€ гостро, через 3 години п≥сл€ об≥ду, п≥д час €кого д≥ти њли пюре з сосисками. яке захворюванн€ можна зап≥дозрити в д≥тей?

A. *’арчову токсико≥нфекц≥ю.

B. ƒизентер≥ю.

C. ’олеру.

D.  ол≥-ентерит.

E. „еревний тиф.

 

12. ” звТ€зку з п≥дозрою на внутр≥шньол≥карн€ну ≥нфекц≥ю проведено обстеженн€ у в≥дд≥ленн≥ новонароджених пологового будинку. ” к≥лькох д≥тей, а також на де€ких предметах догл€ду ви€влено золотистий стаф≥локок. як≥ властивост≥ вид≥лених культур дають можлив≥сть встановити њхнЇ походженн€ з одного джерела?

A. *‘аготип

B. ѕ≥гментоутворенн€

C. јнтигенна структура

D. Ѕ≥ох≥м≥чна активн≥сть

E. јнтиб≥отикограма

 

13. ƒл€ оц≥нки придатност≥ води дл€ питт€ проведено бактер≥олог≥чне досл≥дженн€. який показник характеризуЇ к≥льк≥сть бактер≥й групи кишкових паличок, що знаход€тьс€ в 1.л води?

A. * ол≥-≥ндекс

B. ћ≥кробне число

C. ѕерфр≥нгенс-титр

D.  ол≥-титр

E. “итр кол≥-фага

 

14. ” зв'€зку з п≥дозрою на внутр≥шньол≥карн€ну ≥нфекц≥ю у в≥дд≥ленн≥ дл€ новонароджених пологового будинку проведено обстеженн€. ” к≥лькох д≥тей, а також на де€ких предметах догл€ду ви€влено золотистий стаф≥локок. як≥ властивост≥ вид≥лених культур дають можлив≥сть встановити њхнЇ походженн€ з одного джерела?

A. *‘аготип

B. јнтиб≥отикограма

C. Ѕ≥ох≥м≥чна активн≥сть

D. ѕ≥гментоутворенн€

E. јнтигенна структура

 

15. ѕри сан≥тарно-бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ води методом мембранних ф≥льтр≥в ви€влено дв≥ червон≥ колон≥њ на мембранному ф≥льтр≥ (середовище ≈ндо), через €кий пропустили 500 мл досл≥джуваноњ води. –озрахуйте кол≥-≥ндекс та кол≥-титр досл≥джуваноњ води.

A. *4 та 250

B. 2 та 500

C. 250 та 4

D. 500 та 2

E. 250 та 2

 

16. ¬ х≥рург≥чному в≥дд≥ленн≥ л≥карн≥ виник спалах госп≥тальноњ ≥нфекц≥њ, що про€вл€лась частим нагноЇнн€м п≥сл€операц≥йних ран. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ гною був вид≥лений золотистий стаф≥локок. яке досл≥дженн€ треба використати дл€ ви€вленн€ джерела цього збудника серед персоналу в≥дд≥ленн€?

A. *‘аготипуванн€

B. ћ≥кроскоп≥чний метод

C. —еролог≥чну ≥дентиф≥кац≥ю

D. ¬изначенн€ чутливост≥ до антиб≥отик≥в

E. Ѕ≥ох≥м≥чну ≥дентиф≥кац≥ю

 

17. ѕ≥д час досл≥дженн€ спалаху внутр≥шньол≥карн€ноњ ≥нфекц≥њ вид≥лено чисту культуру золотистого стаф≥локока в≥д пац≥Їнт≥в, медичного персоналу та з де€ких об'Їкт≥в навколишнього середовищј. *яке досл≥дженн€ необх≥дно провести, щоб ≥дентиф≥кувати вид≥лен≥ стаф≥лококи ≥ встановити джерело ≥нфекц≥њ?

A. *‘аготипуванн€

B. ¬изначенн€ б≥овара

C. —еротипуванн€

D. ¬изначенн€ патогенност≥

E. «араженн€ тварин

 

18. ѕри поточному контрол≥ сан≥тарно-еп≥дем≥чного стану аптеки проведено бактер≥олог≥чне досл≥дженн€ пов≥тр€. ¬становлено на€вн≥сть у ньому р€ду м≥кроорган≥зм≥в. як≥ ≥з них св≥дчать про пр€му еп≥дем≥чну небезпеку?

A. *√емол≥тичн≥ стрептококи

B. ћ≥крококи

C. Ѕацили

D. ƒр≥жджопод≥бн≥ гриби

E. —арцини

 

19. ” бактер≥олог≥чну лаборатор≥ю районноњ —≈— доставили воду ≥з ставка, €ка використовуЇтьс€ з господарською метою. ѕри пос≥в≥ води вид≥лено чисту культуру холерного в≥бр≥онј. *яке поживне середовище було використано при цьому досл≥дженн≥?

A. *Ћужний агар

B. ћѕЅ

C. ћѕј

D. јгар ≈ндо

E. јгар –ессел€

 

20. «вичайно грунт не Ї спри€тливим середовищем дл€ б≥льшост≥ патогенних вид≥в бактер≥й, в≥рус≥в, гриб≥в ≥ найпрост≥ших. ѕроте €к фактор передач≥ р€ду збудник≥в ≥нфекц≥йних захворювань в≥н в≥д≥граЇ важливу роль. як≥ з названих м≥кроорган≥зм≥в найдовше можуть збер≥гатис€ у грунт≥?

A. *ћ≥кобактер≥њ туберкульозу

B. «будник чуми

C. ’олерний в≥бр≥он

D. «будник тул€рем≥њ

E. Ўигели

 

21. ¬ бактер≥олог≥чну лаборатор≥ю поступила вТ€лена риба домашнього виготовленн€, €ка стала причиною важкого харчового отруЇнн€, симптоми хвороби вказують на д≥ю сильного екзотоксину, що вражаЇ €дра довгастого мозку. який д≥агноз був вказаний в направленн≥ до матер≥алу?

A. *Ѕотул≥зм

B. —альмонельоз

C. ’олера

D. ƒизентер≥€

E. „еревний тиф

 

22. ¬ городе зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции, возникшей после употреблени€ заварных пирожных, из остатков которых выделены патогенные микроорганизмы. акие из нижн перечисленных микрорганизмов наиболее веро€тно могут вызвать данную токсикоинфекцию.

A. *St. aureus

B. Cl. perfringens

C. E. coli

D. S. typhimurium

E. S. enteriditis

 

23. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ зразк≥в сметани ≥зольовано культури S. aureus. як довести ет≥олог≥чне значенн€ ≥зольованих культур S. aureus к виникненн≥ харчового отруЇнн€ серед споживач≥в сметани?

A. ¬и€вленн€м ентеротоксину.

B. ¬изначенн€м плазмокоагулазноњ активност≥

C. ¬изначенн€м гемотоксин≥в

D. ¬изначенн€м сахарол≥тичних властивостей

E. ¬изначенн€м лецитиназноњ активност≥

 

24. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ зразк≥в сметани ≥зольовано культури S. aureus. як довести ет≥олог≥чне значенн€ ≥зольованих культур S. aureus у розвитку спалаху харчового отруЇнн€ серед споживач≥в сметани?

* ¬изначенн€м фаготип≥в

¬изначенн€м плазмокоагулазноњ активност≥

¬изначенн€м гемотоксин≥в

¬изначенн€м сахарол≥тичних властивостей

¬изначенн€ лецитиназноњ активност≥

 

25. ” дит€чому садку через к≥лька годин п≥сл€ вживанн€ сирноњ маси майже у вс≥х д≥тей раптово зТ€вилис€ симптоми гастроентериту. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ блювотних мас та залишк≥в сирноњ маси було вид≥лено золотистий стаф≥локок. яким чином доц≥льно продовжити досл≥дженн€ дл€ уточненн€ причини спалаху захворюванн€?

A. *ѕровести фаготипуванн€ вид≥лених штам≥в

B. ¬изначити здатн≥сть штам≥в до токсиноутворенн€

C. ѕровести досл≥дженн€ обладнанн€ харчоблоку

D. ¬ивчити на€вн≥сть антит≥л у хворих д≥тей

E. ѕоставити алерг≥чну пробу

 

26. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ випорожнень кухар€ ресторану, в €кого кл≥н≥чн≥ про€ви захворюванн€ в≥дсутн≥, на в≥смут-сульф≥т агар≥ виросли др≥бн≥ колон≥њ з металевим в≥дблиском. як≥ це можуть бути м≥кроорган≥зми?

A. *—альмонели.

B. Ўигели.

C. ≈шерих≥њ.

D. —таф≥лококи.

E. —трептококи.

 

27. ” звТ€зку ≥з спалахом черевного тифу виникла необх≥дн≥сть обстеженн€ прац≥вник≥в кафе. яка серолог≥чна реакц≥€ застосовуЇтьс€ дл€ д≥агностики нос≥йства?

*Vi -гемаглютинац≥њ

Ќепр€моњ гемаглютинац≥њ.

Ћатекс-аглютинац≥њ.

«атримки гемаглютинац≥њ.

«воротньоњ гемаглютинац≥њ.

 

28. «ареЇстровано спалах харчового отруЇнн€, повТ€занний з використанн€м кондитерських вироб≥в, що збер≥гались при к≥мнатн≥й температур≥ ≥ при виготовлен≥ €ких використовували качин≥ €йц€. як≥ м≥кроорган≥зми могли визвати це захворюванн€?

A. *—альмонели

B.  ишкова паличка

C. —таф≥лококи

D. Ћег≥онели

E. ’олерний в≥бр≥он

 

29. ѕри перев≥рц≥ стану пов≥тр€ в операц≥йн≥й перед операц≥Їю седиментац≥йним методом ви€влено 5 др≥бних округлих, навколо €ких ч≥тко було видно зону гемол≥зу. Ќа €ке середовище були зроблен≥ пос≥ви?

A. * ровТ€ний ћѕј

B. ћѕј

C. ≈ндо

D. ∆—ј

E. ЋЇв≥на

 

30. ѕри визначенн≥ м≥кробного числа пов≥тр€ у л≥карн€н≥й палат≥ ви€вилос€, що воно становить 1500 кл≥тин/м3. як≥ групи м≥кроорган≥зм≥в враховувалис€ при цьому?

A. * ¬с≥ бактер≥њ, що виросли на живильному середовищ≥≥

B. Ѕактер≥њ та в≥руси - збудники респ≥раторних ≥нфекц≥й

C. —таф≥лококи та гемол≥тичн≥ стрептококи

D. «будники госп≥тальних ≥нфекц≥й

E. ¬с≥ патогенн≥ та умовно-патогенн≥ бактер≥њ

 

31. ” бактер≥олог≥чн≥й лаборатор≥њ проводитьс€ досл≥дженн€ €кост≥ питноњ води. ѓњ м≥кробне число ви€вилос€ близько 100. як≥ м≥кроорган≥зми враховувалис€ при цьому?

A. *¬с≥ бактер≥њ, що виросли на живильному середовищ≥

B. Ѕактер≥њ групи кишковоњ палички

C. Ѕактер≥њ, патогенн≥ дл€ людей та тварин

D. ”мовно-патогенн€ м≥кроорган≥зми

E. ≈нтеропатогенн≥ бактер≥њ та в≥руси

 

32. ѕри ≥дентиф≥кац≥њ збудника харчовий токсико≥нфекц≥њ з'€сувалос€, що за своњми б≥ох≥м≥чними властивост€ми в≥н в≥дноситьс€ до роду Salmonellа. яка ознака збудника дозволить найб≥льш точно встановити його видову приналежн≥сть?

A. јнтигенна структура

B. ‘аготип

C.  ультуральн≥ властивост≥

D. ѕатогенн≥сть дл€ лабораторних тварин

E. ћорфо-тинктор≥альн≥ властивост≥

 

33. ѕри бактериологическом исследовании рвотных масс больных выделены грам-отрицательные палочки средних размеров с закругленными концами, подвижные, агглютинирующие с сальмонеллезной ќ-сывороткой группы ¬. »дентичные микроорганизмы обнаружены в м€сном салате, который накануне употребл€ли все заболевшие. ќ возбудител€х какого заболевани€ можно думать в данном случае?

A. —альмонеллы - возбудители острого гастроэнтерита.

B. —альмонеллы - возбудители брюшного тифа.

C. —альмонеллы - возбудители паратифа ј.

D. Ёшерихии - возбудители пищевой токсикоинфекции.

E. ѕротеи - возбудители пищевой токсикоинфекции.

 

34. ’лопчик 12 рок≥в знаходитьс€ у л≥карн≥ з п≥дозрою на харчову токсико≥нфекц≥ю. ѕри пос≥в≥ фекал≥й хворого на середовище ≈ндо виросла велика к≥льк≥сть безбарвних круглих колон≥й куполопод≥бноњ форми. який м≥кроорган≥зм можна з найб≥льшою ≥мов≥рн≥стю ¬» Ћё„»“» з числа можливих збудник≥в захворюванн€?

A. * Escherichia coli

B. Salmonella enteritidis

C. Proteus vulgaris

D. Pseudomonas aeruginosa

E. Yersinia enterocolitica

 

35. ” дит€чому садку п≥сл€ вживанн€ в њжу сиру в д≥тей виникло захворюванн€, €ке характеризуЇтьс€ гострим початком, нудотою, блювотою, проносом. ѕри м≥кроскоп≥њ мазк≥в, виготовлених з сиру ≥ блювотних мас, ви€влено грампозитивн≥ м≥кроорган≥зми, €к≥ розташовуютьс€ в мазках у вигл€д≥ скупчень, що нагадують грона винограду. якими будуть ¬аш≥ подальш≥ д≥њ дл€ встановленн€ ет≥олог≥њ цього спалаху харчовоњ интоксикац≥њ?

A.*ƒодатково провести бактер≥олог≥чне досл≥дженн€

B.«робити висновок, що причиною захворюванн€ став стаф≥локок

C.ƒодатково виконати алерг≥чну пробу

D.ƒодатково визначити антит≥ла в сироватц≥ кров≥

E.¬изначити фаготип стаф≥локока

 

36. ѕри сан≥тарно-бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ водопров≥дноњ води отриман≥ наступн≥ результати: загальна к≥льк≥сть бактер≥й в 1,0 мл Ц 80, кол≥-≥ндекс Ц 3. як розц≥нити результат досл≥дженн€?

A. *¬ода придатна дл€ споживанн€

B. ¬ода Ї сумн≥вною

C. ¬ода Ї дуже сумн≥вною

D. ¬ода Ї забрудненою

E. ¬ода Ї дуже забрудненою

 

37. ƒл€ сан≥тарно-бактер≥олог≥чного анал≥зу в лаборатор≥ю направлена проба водопров≥дноњ води ≥з стоматпол≥кл≥ники. як≥ ≥з перел≥чених сан≥тарно-показних м≥кроб≥в дл€ води необх≥дно визначити?

A. * ишкова паличка.

B. —трептококи.

C. Ѕруцели.

D. —арцини.

E. ’олерний в≥бр≥он.

 

38. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ промивних вод хворого на харчове отруЇнн€ вис≥€ли чисту культуру бактер≥й з такими властивост€ми: грамнегативна рухлива паличка, на середовищ≥ ≈ндо росте у вигл€д≥ безбарвних колон≥й. ѕредставником €кого роду було зумовлене захворюванн€?

A. * Salmonella

B. Citrobacter

C. Shigella

D. Esherichia

E. Yersinia

 

39. Ўвидкою допомогою в ≥нфекц≥йну л≥карню доставлено 18 роб≥тник≥в фабрики через 5-6 годин п≥сл€ вживанн€ в њжу торта. ¬они госп≥тал≥зован≥ з д≥агнозом харчова токсико≥нфекц≥€. ” 9 з них д≥агноз п≥дтверджено бактер≥олог≥чно. ≈нтеротоксин €кого збудника м≥г викликати це захворюванн€?

A. * Staphylococcus aureus.

B. Proteus vulgaris.

C. Clostridium perfringens.

D. Salmonella enteritidis.

E. Vibrio parahaemolyticus.

 

40. ѕ≥сл€ вживанн€ торта, €кий збер≥гавс€ прот€гом доби на стол≥, у пана ћ. через 8 годин зТ€вились ознаки гострого кишкового отруЇнн€. як≥ м≥кроорган≥зми могли бути причиною захворюванн€?

A. * Staphylococcus aureus.

B. Clostridium perfringens.

C. Escherichia coli.

D. Salmonella enteritidis.

E. Clostridium botulinum.

 

41. ” м≥ст≥ зареЇстровано спалах харчовоњ токсико≥нфекц≥њ, що виникла п≥сл€ вживанн€ заварних т≥стечок, ≥з залишк≥в €ких вид≥лен≥ патогенн≥ м≥кроорган≥зми. як≥ з перел≥чених бактер≥й най≥мов≥рн≥ше можуть викликати дану токсико≥нфекц≥ю?

A. * S. aureus.

B. C. perfringens.

C. E. coli.

D. S. typhimurium.

E. S. enteriditis.

 

42. ѕри харчовому отруЇнн≥ вид≥лено культуру анаеробних грампозитивних спороутворюючих паличок. ƒо €кого виду належить вид≥лений збудник?

A. * Clostridium perfringens

B. Proteus vulgaris

C. Proteus mirabilis

D. Vibrio parahaemolyticus

E. Esherichia coli

 

43. ѕ≥д час сан≥тарно- бактер≥олог≥чного досл≥дженн€ проб грунту з м≥ськоњ зони в≥дпочинку було встановлено високий перфр≥нгенс-титр. Ќа що вказуЇ результат досл≥дженн€?

*ƒавн≥шнЇ фекальне забрудненн€ грунту

ѕ≥двищений вм≥ст кишковоњ палички

Ќа€вн≥сть збудник≥в бактер≥альних кишкових ≥нфекц≥й

Ќа€вн≥сть збудник≥в в≥русних кишкових ≥нфекц≥й

ѕ≥двищений вм≥ст термоф≥льних м≥кроорган≥зм≥в

 

44. Ѕуло проведене сан≥тарно-м≥кроб≥олог≥чне досл≥дженн€ пов≥тр€ в операц≥йн≥й к≥мнат≥ п≥д час операц≥њ на л≥ктьовому суглоб≥.  ≥льк≥сть бактер≥й в 1 м3 пов≥тр€ дор≥внювалась 150. Ѕули ≥дентиф≥кован≥ грампозитивн≥ коагулазонегативн≥ бактер≥њ. ўо це за м≥кроорган≥зми?

*  оагулазонегативн≥ стаф≥лококи

 оагулазопозитивн≥ стаф≥лококи

 ишков≥ палички

—иньогн≥йн≥ палички

 лостр≥д≥њ газовоњ гангрени

 

45. Ќесколько рабочих из строительной бригады обедали в столовой.   обеду все заказали котлеты из свиного м€са. „ерез 8-10 часов у них по€вились признаки острого гастроэнтерита: тошнота, рвота, боли в животе, частый стул, повышение температуры до 380. ƒвое из них в т€желом состо€нии госпитализированы в инфекционное отделение.  акими микробами мог быть вызван у них острый гастроэнтерит?

*—альмонеллами

 ишечной палочкой

 лостриди€ми ботулизма

ƒизентерийной палочкой

—тафилакоком

 

46. ¬≥д хворого з ознаками харчовоњ токсико≥нфекц≥њ вид≥лена чиста культура факультативно анаеробних бактер≥й, €к≥ на мТ€со-пептонному агар≥ утворюють два види колон≥й. Ќ-форма колон≥й маЇ вигл€д роњнн€ з утворенн€м доч≥рн≥х в≥дростк≥в; це типова форма росту. «а неспри€тливих умов (на€вн≥сть у середовищ≥ фенолу, жовчних солей, акриди нових сполук) утворюютьс€ ќ-форми колон≥й, крупн≥, з р≥вними кра€ми. ѕри вис≥ванн≥ в конденсац≥йну воду (за методом Ўукевича) на поверхн≥ живильного середовища зТ€вл€Їтьс€ тонкий вологий нал≥т голубувато-димчатого кольору. ƒо €кого роду належить вид≥лена чиста культура бактер≥й?

* Proteus

Yersinia

Klebsiella

Salmonella

Shigella

 

47. ѕри проведенн≥ контролю за стерильн≥стю перев(€зочного матер≥алу були вид≥лен≥ рухом≥ грампозитивн≥ анаероби з округлими терм≥нально розташованими спорами (Убарабанн≥ паличкиФ). як≥ з перел≥кованих анаероб≥в в≥дпов≥дають таким властивост€м?

* C. tetani

C. histolyticum

C. septicum

C. novyi

C. perfringens

 

48. ѕ≥сл€ введенн€ в експлуатац≥ю системи подач≥ води у новий м≥крорайон м≥ста працвники санеп≥дслужби визначили загальне м≥кробне число води. яке значенн€ цього показника Ї гранично допустимим дл€ питноњ води?

* 100

 

49. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ води в н≥й ви€влено кишкову паличку. який сан≥тарний показник необх≥дно встановити, щоб ви€вити, чи дана вода придатна дл€ питт€?

*  ол≥-≥ндекс

«агальне м≥кробне число

‘агоцитарне число

‘агоцитарний ≥ндекс

≤ндекс опсон≥зац≥њ

 

50. «будники р€ду ≥нфекц≥йних захворювань можуть передаватис€ через пов≥тр€. Ќа€вн≥сть €ких м≥кроорган≥зм≥в у пов≥тр≥ закритих прим≥щень Ї св≥дченн€м пр€моњ еп≥дем≥олог≥чноњ небезпеки?

* √емол≥тичнв стаф≥лококи ≥ стрептококи

—таф≥лококи ≥ нейсер≥њ

—пори гриб≥в

Ѕацили ≥ ентеробактер≥њ

Ѕацили ≥ гриби

 

51. ѕ≥сл€ вживанн€ т≥стечок, €к≥ збер≥гались прот€гом доби при к≥мнатн≥й температур≥, у хворого зТ€вились ознаки гострого кишкового отруЇнн€. « т≥стечок вид≥лена чиста культура √рам-позитивних кок≥в, €к≥ утворювали зону гемол≥зу на кровТ€ному агар≥, про€вл€ли лецитиназну активн≥сть на жовточно-сольовому агар≥, утворювали п≥гмент при культивуванн≥ на св≥тл≥ на молочно-сольовому агар≥, викликали згортанн€ цитратноњ плазми впродовж двох годин. як≥ м≥кроорган≥зми спричинили отруЇнн€?

A. * Staphylococcus aureus

B. Staphylococcus epidermidis

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Salmonella typhimurium

E. Salmonella enteritidis

 

52. ѕри перев≥рц≥ стерильност≥ набор≥в х≥рург≥чних ≥нструмент≥в вид≥лено √рам-позитивн≥ коки, розташован≥ у вигл€д≥ скупчень неправильноњ форми, що дали негативну реакц≥ю плазмокоагул€ц≥њ, не ферментували манн≥т в анаеробних умовах, але волод≥ли гемол≥тичними властивост€ми. як≥ м≥кроорган≥зми вид≥лено?

A. * Staphylococcus epidermidis

B. Staphylococcus aureus

C. Staphylococcus saprophyticus

D. Streptococcus pyogenes

E. Corynebacterium xerosis

 

53. Ўкол€р≥ молодших клас≥в на перерв≥ њли т≥стечка з кремом та цукерки. „ерез 3 години у багатьох д≥тей зТ€вилис€ скарги на нудоту, бол≥ в живот≥, пронос. який збудник м≥г спричинити отруЇнн€?

A. * Staphylococcus aureus

B. Pseudomonas aeruginosa

C. Candida albicans

D. Streptococcus pyogenes

E. Neisseria catarrhalis

 

54. « блювотних мас дитини з симптомами харчового отруЇнн€ п≥сл€ вживанн€ т≥стечок вид≥лено стаф≥локок. який фактор патогенност≥ стаф≥локок≥в спричинив захворюванн€?

A. *≈нтеротоксин

B. √емол≥зин

C. ≈ксфол≥ативний токсин

D. √≥алурон≥даза

E. ѕротењн ј

 

55. ” дитсадку ви€влено спалах харчовоњ токсико≥нфекц≥њ п≥сл€ вживанн€ д≥тьми кондитерських вироб≥в. ¬≥д б≥льшост≥ захвор≥лих вид≥лено патогенн≥ стаф≥лококи. яким методом можна ви€вити джерело ≥нфекц≥њ при даному спалаху?

*‘аготипуванн€м вид≥леноњ культури

–еакц≥Їю звТ€зуванн€ комплементу (–« )

–еакц≥Їю нейтрал≥зац≥њ (–Ќ)

–еакц≥Їю ≥мунофлуоресценс≥њ (–≤‘)

–еакц≥Їю прецип≥тац≥њ (–ѕ)

 

56. „ерез добу п≥сл€ вживанн€ в њжу у њдальн≥ котлет дек≥лька учн≥в звернулис€ в медпункт ≥з скаргами на б≥ль у шлунку, блювоту, п≥двищену температуру, д≥арею. ќдного з учн≥в у важкому стан≥ було госп≥тал≥зовано. як≥ м≥кроорган≥зми могли викликати цю харчову токсико≥нфекц≥ю?

A. *—альмонели

B. —трептококи

C.  лострид≥њ

D. Ўигели

E. ћен≥нгококи

 

57. —еред групи турист≥в (27 ос≥б), що вживали дл€ питт€ воду з озера, через два дн≥ у 7 чолов≥к з'€вилис€ симптоми гостроњ д≥арењ. який досл≥джуваний матер≥ал необх≥дно направити в лаборатор≥ю дл€ встановленн€ ет≥олог≥њ захворюванн€?

A. *¬оду, випорожненн€ хворих.

B.  ров хворих.

C. ’арчов≥ продукти.

D. —ечу.

E. ¬оду.

 

58. ’арчове отруЇнн€ виникло в к≥лькох людей, що в≥дзначали юв≥лейну дату за св€тковим столом.  рем дл€ торта був приготовлений з використанн€м качиних €Їць. ƒо €кого роду найб≥льше ймов≥рно в≥днос€тьс€ бактер≥њ, що викликали захворюванн€?

A. * Salmonella

B. Shigella

C. Clostridium

D. Yersinia

E. Corynebacterium

 

59. ” в≥дд≥ленн≥ кл≥н≥чноњ л≥карн≥ виник спалах кишковоњ ≥нфекц≥њ, що не був повТ€заний ≥з €к≥стю продукт≥в харчуванн€, €кими хворих забезпечували у в≥дд≥ленн≥. ≤нфекц≥€ погано п≥ддавалась антиб≥отикотерап≥њ. як≥ м≥кроорган≥зми найб≥льш ймов≥рно Ї збудниками даноњ госп≥тальноњ ≥нфекц≥њ?

A. *—альмонели

B. —таф≥локок

C. —трептокок

D. —иньогн≥йна паличка

E. ѕротей

 

60. ѕ≥сл€ званого об≥ду в≥дбувс€ спалах гастроентериту. ¬ 12 з 23 ос≥б через 24 години п≥сл€ об≥ду виникли симптоми д≥арењ, головний б≥ль, б≥ль у живот≥, нудота, блювота, п≥двищенн€ температури. ѕричиною спалаху ви€вивс€ салат, у готуванн≥ €кого були використан≥ сир≥ €йц€. який м≥кроорган≥зм м≥г бути найб≥льш ймов≥рною причиною спалаху?

A. * Salmonella enteritidis

B. ≈нтеротоксигенна E. coli

C. Vibrio cholerae

D. Shigella dysenteriae

E. Vibrio parahaemolyticus

 

61. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ промивних вод пац≥Їнта з харчовим отруЇнн€м вис≥€ли чисту культуру бактер≥й з такими властивост€ми: грамнегативна рухлива паличка, на середовищ≥ ≈ндо росте у вигл€д≥ безбарвних колон≥й. ѕредставником €кого роду було зумовлене захворюванн€?

A. * Salmonella

B. Shigella

C. Yersinia

D. Esherichia

E. Clostridium

 

62. ѕри досл≥дженн≥ п≥дозр≥лих харчових продукт≥в ви€влено рухом≥ √рам-негативн≥ палички, €к≥ п≥сл€ 18-годинного культивуванн€ на ћѕј давали повзучий р≥ст у вигл€д≥ вуалепод≥бного нальоту. ≤зол€ти не ферментували лактозу ≥ манн≥т, розкладали глюкозу, мальтозу та сахарозу до кислоти ≥ газу, вид≥л€ли с≥рководень ≥ ≥ндол. Ќалежн≥сть бактер≥й до €кого роду п≥дтверджено?

A. * Proteus.

B. Echerichia.

C. Pseudomonas.

D. Salmonella.

E. Shigella.

 

63. ѕри ≥дентиф≥кац≥њ збудника харчовий токсико≥нфекц≥њ з'€сувалос€, що за своњми б≥ох≥м≥чними властивост€ми в≥н в≥дноситьс€ до роду Salmonella. яка ознака збудника дозволить найб≥льш точно встановити його видову приналежн≥сть?

A. јнтигенна структура

B. ‘аготип

C.  ультуральн≥ властивост≥

D. ѕатогенн≥сть дл€ лабораторних тварин

E. ћорфо-тинктор≥альн≥ властивост≥

 

64. ѕри бактериологическом исследовании рвотных масс больных выделены грам-отрицательные палочки средних размеров с закругленными концами, подвижные, агглютинирующие с сальмонеллезной ќ-сывороткой группы ¬. »дентичные микроорганизмы обнаружены в м€сном салате, который накануне употребл€ли все заболевшие. ќ возбудител€х какого заболевани€ можно думать в данном случае?

A. —альмонеллы - возбудители острого гастроэнтерита.

B. —альмонеллы - возбудители брюшного тифа.

C. —альмонеллы - возбудители паратифа ј.

D. Ёшерихии - возбудители пищевой токсикоинфекции.

E. ѕротеи - возбудители пищевой токсикоинфекции.

 

65. ѕри сан≥тарно-бактер≥олог≥чному обстеженн≥ м≥ськоњ зони в≥дпочинку з грунту було вид≥лено ентеротоксигенну кишкову паличку. ѓњ токсин стимулюЇ утворенн€ цикл≥чноњ јћ‘ ≥, €к насл≥док, г≥персекрец≥ю води та солей у кишечнику. як≥ захворюванн€, з найб≥льшею ≥мов≥рн≥стю, може викликати цей м≥кроорган≥зм?

*’олеропод≥бн≥

ƒизентер≥Їпод≥бн≥

≤нфекц≥њ сечовив≥дних шл€х≥в

ѕеритон≥т

≈ндотоксичний шок

 

66. ¬ бактерiологiчну лабораторiю з вогнища харчового отруЇнн€ доставили вТ€лену рибу. ѕри њњ дослiдженнi на середовищ≥  iтаЦ“ароццi бактерiолог ви€вив мiкроорганiзми у вигл€д≥ Ђтенiсноњ ракеткиї. «будником €коњ хвороби вони могли бути?

*Ѕотулiзму

—альмонельозу

ƒизентерiњ

≈шерих≥озу

„еревного тифу

 

67. ƒосить часто грунт може бути м≥сцем перебуванн€ низки патогенних м≥кроорган≥зм≥в. «будники €кого захворюванн€ можуть роками збег≥гатис€ в грунт≥?

A. *—иб≥рки

B. ƒифтер≥њ

C. ¬≥русного гепатиту

D.  ашлюку

E. ƒизентер≥њ

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 908 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1342 - | 1311 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.179 с.