Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: Ѕордетели. √емоф≥ли
1. ƒо пед≥атра звернулас€ мати 3-р≥чноњ дитини з приступами кашлю. «ап≥дозрено кашлюк. Ќа €ке поживне середовище сл≥д виконати пос≥в слизу методом кашлевих пластинок дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу?

A. Ѕорде-∆ангу.

B.  ровТ€ний телуритовий агар.

C.  ≥таЦ“ароцц≥.

D. ЋевенштейнаЦ…Їнсена.

E. Ўоколадний агар.

 

2. ” дитини зТ€вилис€ приступи кашлю. «ап≥дозрено кашлюк. Ќа €ке поживне середовище сл≥д виконати пос≥в слизу методом кашлевих пластинок дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу?

A.  азењново-вуг≥льний агар.

B.  ровТ€ний телуритовий агар.

C.  ≥таЦ“ароцц≥.

D. ЋевенштейнаЦ…Їнсена.

E. Ўоколадний агар.

 

3. ” дитини зТ€вилис€ приступи кашлю. Ќа 3-й день хвороби зап≥дозрено кашлюк. яке досл≥дженн€ сл≥д виконати дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу?

A. *ѕос≥в мокротинн€ методом Ђкашлевих пластинокї.

B. Ўк≥рно-алерг≥чну пробу.

C. ¬ид≥ленн€ гемокультури.

D. «агальний анал≥з кров≥.

E. –еакц≥ю Ѕорде-∆ангу.

 

4. ѕри бактер≥олог≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ дитини ≥з задушливим кашлем ≥ високою температурою на казењново-вуг≥льному середовищ≥ виросли блискуч≥ гладк≥ колон≥њ, що нагадують краплинки ртут≥. ѕ≥д м≥кроскопом ви€влено коротк≥ √рам-негативн≥ палички. який м≥кроорган≥зм вид≥лено з мокротинн€?

A. * Bordetella pertussis.

B. Haemophylus influenzae.

C. Klebsiella pneumoniae.

D. Streptococcus pyogenes.

E. Corynebacterium diphtheriae.

 

5. ¬ бактериологическую лабораторию направлен больной ребенок с характерными приступами судорожного кашл€.. ƒл€ уточнени€ диагноза у него дл€ исследовани€ вз€та слизь с носоглотки,котора€ засе€на на среду  ”ј/казеиновоугольный агар/. „ерез 72ч. культивировани€ при + 37град. выросли мелкие влажные колонии., Ќапоминающие капельки ртути.Ќазовите какой это мог быть микроорганизм?

* Ѕордетелла пертузис

—тафилококк ауреус

Ќейсери€ менингитидис

√емофилюс инфлюэнца

Ѕордетелла парапертузис

 

6. ¬ дит€че в≥дд≥ленн€ м≥ськоњ л≥карн≥ доставлено хлопчика в≥ком 5 рок≥в. ” нього ви€влено катар верхн≥х дихальних шл€х≥в, окр≥м того спостер≥гютьс€ приступи задушливого кашлю. ѕри огл€д≥ було зап≥дозрено кашлюк. Ќа €ке поживне середовище сл≥д виконати пос≥в матер≥алу дл€ вид≥ленн€ збудника?

A. * азењново-вуг≥льний агар.

B. —ередовище ЋЇв≥на.

C. —ередовище ≈ндо.

D. —ироватковий агар.

E. —ередовище “уманського.

 

7. ¬ дошк≥льн≥й установ≥ (колектив≥) одночасно ви€вили дек≥лька д≥тей з катаральним запаленн€м слизовоњ оболонки трахењ та бронх≥в. «а кл≥н≥чними про€вами зап≥дозрено кашлюк. яким чином, €к правило, передаЇтьс€ це захворюванн€?

A *ѕов≥тр€но-крапельним

B. јл≥ментарним

C. ѕов≥тр€но-пиловим

D.  онтактним

E. “рансм≥сивним

 

8. ” дит€чому садку плануЇтьс€ проведенн€ вакцинац≥њ проти кашлюку. який препарат необх≥дно використати з ц≥Їю метою?

A. *¬акцину ј ƒѕ

B. ¬акцину Ѕ÷∆

C. јƒѕ анатоксин

D. Ќормальний γ-глобул≥н

E. “ипоспециф≥чну сироватку

 

9. ” дитини зТ€вилис€ приступи кашлю. Ќа 3-й день хвороби зап≥дозрено кашлюк. яке досл≥дженн€ сл≥д виконати дл€ п≥дтвердженн€ д≥агнозу?

A. *ѕос≥в мокротинн€ на казењново-вуг≥льний агар.

B. Ўк≥рно-алерг≥чну пробу.

C. ¬ид≥ленн€ гемокультури.

D. ѕос≥в мокротинн€ на шоколадний агар.

E. –еакц≥ю Ѕорде-∆ангу.

 

10. ¬ дит€чому садку плануЇтьс€ проведенн€ вакцинац≥њ проти кашлюку. який ≥з препарат≥в необх≥дно використати?

A. *¬акцину ј ƒѕ.

B. ¬акцину Ѕ÷∆.

C. “ипоспециф≥чну сироватку.

D. Ќормальний γ-глобул≥н.

E. јƒѕ анатоксин.

 

11. ¬ с≥м'њ з двома д≥тьми у дитини до року на фон≥ п≥двищеноњ температури виник напад спастичного кашлю. ѕод≥бна картина спостер≥галас€ в старшоњ дитини дошк≥льного в≥ку м≥с€ць тому. Ћ≥кар зап≥дозрив кашлюкову ≥нфекц≥ю. яким методом можна провести ретроспективну д≥агностику цього захворюванн€?

A. *—еролог≥чним

B. Ѕактер≥олог≥чним

C. Ѕ≥олог≥чним

D. ћ≥кроскоп≥чним

E. ћолекул€рно-б≥олог≥чним

 

12. ” хворого впродовж тижн€ спостер≥гаютьс€ пiдвищена температура, приступи кашлю. Ћiкар призначив посiв слизу з носоглотки на казењново-вуг≥льний агар. який мiкроорганiзм передбачаетьс€ вид≥лити?

A. *ѕаличку кашлюку

B. ѕаличку iнфлюенци

C. Ћiстерiю

D.  лебсiЇлу

E. —тафiлокок

 

13. « метою активноњ проф≥лактики дифтер≥њ, правцю ≥ коклюшу застосовуЇтьс€ вакциина ј ƒѕ. ¬каж≥ть, €кий ≥з наведених компонент≥в входить до складу ц≥Їњ вакцини ≥ забезпечуЇ захист в≥д коклюшу?

A. *≤нактивована Bordetella pertussis

B.  оклюшний екзотоксин

C. јтенуйована Bordetella pertussis

D.  оклюшний ендотоксин.

E. јнатоксин

 

14. ” дитини 4 рок≥в спостер≥гаютьс€ кл≥н≥чн≥ ознаки коклюшу. « метою серолог≥чноњ д≥агностики була поставлена розгорнута реакц≥€ з коклюшним та паракоклюшним д≥агностикумами. Ќа дн≥ проб≥рок, до €ких було внесено д≥агностикум з Bordetella parapertussis, утворивс€ зернистий осад. як≥ антит≥ла ви€вила

A. * јглютин≥ни

B. ѕрецип≥тини

C. ќпсон≥ни

D. Ѕактер≥ол≥з≥ни

E. јнтитоксини

 

15. ¬ с≥мТњ, де Ї двоЇ д≥тей, у дитини до року на фон≥ п≥двищеноњ температури виникли симптоми приступу спастичного кашлю. ѕод≥бна картина спостер≥галась у старшоњ дитини дошк≥льного в≥ку м≥с€ць тому. Ћ≥кар зап≥дозрив кашлюкову ≥нфекц≥ю. яким методом можна провести ретроспективну д≥агностику цього захворюванн€?

* —еролог≥чним

Ѕактер≥олог≥чним

Ѕ≥олог≥чним

ћ≥кроскоп≥чним

ћолекул€рно-б≥олог≥чним

 

16. ” чолов≥ка в≥ком 66 рок≥в на фон≥ грипу, п≥дтвердженого серолог≥чною д≥агностикою, gри рентгенолог≥чному обстеженн≥ д≥агностовано пневмон≥ю. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ р≥ст на простому середовищ≥ ≥ кровТ€ному агар≥ в≥дсутн≥й. Ќа агар≥ з гемол≥зованою кровТю ви€влено р≥ст коротких √рам-негативних паличок. який м≥кроорган≥зм Ї ет≥олог≥чним чинником пневмон≥њ?

* Haemophylus influenzae

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Chlamydia pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

 

17. ” 2-р≥чноњ дитини з гострою бронхопневмон≥Їю у вид≥ленн€х з бронх≥в ви€вили велик≥ багато€дерн≥ кл≥тини. ÷е може св≥дчити, що причиною хвороби Ї:

*–—-в≥рус

¬≥рус грипу

–инов≥рус

Streptococcus pneumoniae

Bordetella pertussis

 

18. ” чолов≥ка в≥ком 66 рок≥в на фон≥ грипу, п≥дтвердженого серолог≥чною д≥агностикою, при рентгенолог≥чному обстеженн≥ д≥агностовано пневмон≥ю. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ р≥ст на простому середовищ≥ ≥ кровТ€ному агар≥ в≥дсутн≥й. Ќа агар≥ з гемол≥зованою кровТю ви€влено р≥ст коротких √рам-негативних паличок. який м≥кроорган≥зм Ї ет≥олог≥чним чинником пневмон≥њ?

* Haemophylus influenzae

Staphylococcus aureus

Streptococcus pyogenes

Chlamydia pneumoniae

Streptococcus pneumoniae

 

19. ” хворого з гострим запаленн€м легень виконано м≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ мокротинн€. ” мазках, забарвлених за √рамом, знайлено √рам-позитивн≥ коки, оточен≥ макрокапсулою. який м≥кроорган≥зм Ї найб≥льш ймов≥рним збудником захворюванн€?

A. * Streptococcus pneumoniae

B.  lebsiella pneumoniae

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Escherichia coli

 

20. ѕри м≥кроскоп≥њ мокротинн€ дитини з важкою пневмон≥Їю ви€влено парн≥ коки ланцетовидноњ форми, оточен≥ капсулою. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ на кровТ€ному агар≥ виросли др≥бн≥ прозор≥ колон≥њ, оточен≥ зеленкуватою зоною неповного гемол≥зу. який м≥кроорган≥зм Ї збудником пневмон≥њ?

A. *ѕневмокок

B. ћен≥нгокок.

C. √емоф≥льна паличка.

D. β-гемол≥тичний стрептокок групи ј.

E.  лебс≥Їла пневмон≥њ.

 

21. ” молодоњ ж≥нки раптово п≥двищилась температура до 39 ∞— ≥ по€вивс€ сильний головний б≥ль. ѕри огл€д≥ в≥дм≥чено риг≥дн≥сть мТ€з≥в потилиц≥. «роблено люмбальну пункц≥ю. ” мазку ≥з спинномозковоњ р≥дини, забарвленому по √раму, ви€влено багато нейтроф≥л≥в ≥ √рам-негативних диплокок≥в. як≥ з наведених бактер≥й могли бути причиною ц≥Їњ хвороби?

A. * Neisseria meningitidis

B. Streptococcus pneumoniae

C. Haemophilus influenzae

D. Staphylococcus aureus

E. Pseudomonas aeruginosa

 

22. ƒл€ постановки микробиологического диагноза кровь лихорад€щего больного ввели внутрибрюшинно морской свинке. „ерез 72 часа провели темнопольную микроскопию брюшного экссудата и обнаружили большое количество тонких спиралевидных микроорганизмов с мелкими завитками в виде латинской буквы S или —, длиной до 20 мкм, обладающих подвижностью. ¬озбудитель какого заболевани€ обнаружен?

*Ћептоспироза

Ёпидемического возвратного тифа

Ёндемического возвратного тифа

—ифилиса

Ѕолезни укуса крыс

“ема: ћ≥кобактер≥њ.

1. ¬ пологовому будинку плануЇтьс€ вакцинац≥€ д≥тей проти туберкульозу. який ≥з перел≥чених препарат≥в необх≥дно мати з ц≥Їю метою?

A. *¬акцину Ѕ÷∆.

B. ¬акцину ј ƒѕ.

C. “уберкул≥н.

D. ¬акцину јƒѕ.

E. ¬акцину —“≤.

 

2. ” хворого з п≥дозрою на туберкульоз при м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ м≥кобактер≥й не ви€влено. “ому вир≥шено провести його досл≥дженн€ бактер≥олог≥чним методом. який спос≥б культивуванн€ дозволить вид≥лити культуру м≥кобактер≥й найшвидше?

A. *ћ≥крокультур ѕрайса.

B. Ќа середовищ≥ ѕетрова.

C. Ќа середовище ѕетрань€н≥.

D. Ќа середовищ≥ ЋевенштейнаЦ…Їнсена.

E. Ќа середовищ≥ ЅордеЦ∆ангу.

 

3. ѕри проведенн≥ проби ћанту у дитини в≥ком 6 рок≥в через 48 год. в м≥сц≥ введенн€ туберкул≥ну почервон≥нн€ шк≥ри не спостер≥гаЇтьс€. ѕро що св≥дчить результат проведеноњ проби?

A. *ƒитина не прищеплена в≥д туберкульозу.

B. ” дитини в≥дкрита форма туберкульозу.

C. ƒитина прищеплена в≥д туберкульозу.

D. ƒитина Ї нос≥Їм збудника туберкульозу.

E. ƒитина ≥нф≥кована збудником туберкульозу.

 

4. ” хворого з п≥дозрою на туберкульоз при м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ м≥кобактер≥й не ви€влено. “ому вир≥шено досл≥дити його бактер≥олог≥чним методом. Ќа €ке поживне середовище сл≥д виконати пос≥в мокротинн€?

A. *—ередовище ѕетрань€н≥.

B. —ередовище ЅордеЦ∆ангу.

C. —ередовище —абуро.

D. —ередовище  ≥таЦ“ароцц≥.

E. —ередовище ћюллера.

 

5. ¬ мазках мокротинн€ пац≥Їнта, забарвлених за методом ÷≥л€ЦЌ≥льсена ви€влено паличковидн≥ м≥кроорган≥зми рожевого кольору. ўо це за м≥кроорган≥зми?

A. * Mycobacterium tuberculosis.

B. Corynebacterium diphtheriae.

C. Haemophylus influenzae.

D. Klebsiella pneumoniae.

E. Bordetella pertussis.

 

6. ” 4-р≥чноњ дитини захворюванн€ почалос€ раптово, зТ€вилис€ висока температура (40º—), сильн≥ головн≥ бол≥, блювата. ѕри огл€д≥ ви€влено позитивн≥ мен≥нгеальн≥ симптоми. ƒодатково в≥домо, що д≥дусь дитини перебуваЇ на диспансерному обл≥ку з приводу в≥дкритоњ форми туберкульозу. як≥ результати лабораторного досл≥дженн€ дозвол€ь п≥дтвердити д≥агноз туберкульозного мен≥нг≥ту?

A. *¬и€вленн€ в осад≥ л≥квору кислотост≥йких паличковидних пол≥морфних бактер≥й.

B. ¬и€вленн€ в осад≥ л≥квору внутр≥шньокл≥тинних диплокок≥в.

C. ѕозитивна туберкул≥нова проба.

D. ¬и€вленн€ антит≥л до збудника туберкульозу в –« .

E. ¬и€вленн€ м≥кобактер≥й в мокротинн≥.

 

7. ћокротинн€ хворого на туберкульоз вис≥€но на середовище ЋевенштейнаЦ…Їнсена дл€ вид≥ленн€ культури збудника, щоб перев≥рити њњ чутлив≥сть до х≥м≥отерапевтичних засоб≥в. „ерез €кий час п≥сл€ пос≥ву сл≥д оч≥кувати р≥ст культури?

A. *„ерез 3-4 тижн≥.

B. „ерез 1 добу.

C. „ерез 3-4 доби.

D. „ерез 1 тиждень.

E. „ерез 3-4 м≥с€ц≥.

 

8. ’ворий тривалий час л≥куЇтьс€ з приводу хрон≥чноњ пневмон≥њ. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ в мазках, зафарбованих за методом ÷≥л€ЦЌ≥льсена, ви€влено рожев≥ палички, розташован≥ поодиноко, ≥нод≥ невеликими скупченн€ми у вигл€д≥ к≥с. яке захворюванн€ у пац≥Їнта?

A. *“уберкульоз легень.

B. ѕневмококова пневмон≥€.

C. —таф≥лококова пневмон≥€.

D. Ћегенева форма чуми.

E. √рипозна пневмон≥€.

 

9. ” пологовому будинку проведено ≥мун≥зац≥ю немовл€т проти туберкульозу. яка з перел≥чених вакцин була використана?

A. *Ѕ÷∆.

B. јƒѕ.

C. ј ƒѕ.

D. EV.

E. CTI.

 

10. ’ворому на туберкульоз, в анамнез≥ €кого була в≥дкрита легенева форма захворюванн€, проведено м≥кроскоп≥чне досл≥дженн€ мокротинн€ з метою ви€вленн€ збудника. який метод забарвленн€ доц≥льно використати при цьому?

A. *ћетод ÷≥л€ЦЌ≥льсена.

B. ћетод √рама.

C. ћетод Ѕурр≥Ц√≥нса.

D. ћетод –омановськогоЦ√≥мзи.

E. ћетод Ќейссера.

 

11. « центрифугату порц≥њ сеч≥, одержаноњ в≥д хворого з п≥дозрою на туберкульоз нирок, приготували препарат дл€ м≥кроскоп≥њ. який метод фарбуванн€ препарату сл≥д використати дл€ ви€вленн€ збудника?

A. *«а ÷≥лемЦЌ≥льсеном.

B. «а Ѕурр≥.

C. «а √рамом.

D. «а Ћеффлером.

E. «а ќжешкою.

 

12. ƒл€ попередженн€ €кого з перерахованих захворювань застосовуЇтьс€ вакцина з живих атенуйованих бактер≥й?

A. *“уберкульозe.

B. Ѕотул≥змr.

C.  ашлюкt.

D. ѕравцю.

E. ƒифтер≥њ.

 

13. ѕри забарвленн≥ бакпрепарат≥в, виготовлених з мокрот≥нн€, за методом ÷≥л€ЦЌ≥льсена ви€влено €скравочервон≥ палички, розташован≥ поодиноко або групами, не чутлив≥ до д≥њ кислот. ” патолог≥чному матер≥ал≥ характерне розташуванн€ бактер≥й у вигл€д≥ к≥с. Ќа поживних середовищах ростуть пов≥льно, перш≥ ознаки росту зТ€вл€ютьс€ на 10-15-у добу, спор та капсул не утворюють. ƒо €кого виду належать ≥зольован≥ бактер≥њ?

A. * Mycobacterium tuberculosis.

B. Yersinia pseudotuberculosis.

C. Histoplasma capsulatum.

D. Klebsiella rhinoscleromanis.

E. Coxiella burnettii.

 

14. ” мазку, виготовленому з мокротинн€ хворого на туберкульоз м≥кобактер≥й (Ѕ ) не ви€влено. яким чином можна п≥двищити ймов≥рн≥сть бактер≥оскоп≥чного ви€вленн€ збудника в мокротинн≥?

A. *ћетодами збагаченн€ досл≥джуваного матер≥алу (цетрифугуванн€м, флотац≥Їю).

B. Ѕ≥олог≥чним методом.

C. ѕос≥вом матер≥алу на середовища збагаченн€.

D. ћетодом ≥муноферментного анал≥зу.

E. —еролог≥чними методами.

 

15. ƒитин≥ в≥ком 4 роки, у €коњ зап≥дозрено активний туберкульозний процес, проведено двагностичну реакц≥ю ћанту. який ≥муноб≥олог≥чний препарат при цьому було введено?

A. *“уберкул≥н.

B. ¬акцину Ѕ÷∆.

C. ¬акцину ј ƒѕ.

D. “ул€рин.

E. ¬акцину јƒѕ.

 

16. ” баклаборатор≥њ при м≥кроскоп≥њ мазк≥в з мокротинн€ пац≥Їнта з хрон≥чним захворюванн€м легень, забарвлених за методом ÷≥л€ЦЌ≥льсена, ви€влено червон≥ палички. яку властив≥сть туберкульозноњ палички при цьому ви€влено?

A. * ислотост≥йк≥сть

B. Ћугост≥йк≥сть

C. —пиртост≥йк≥сть

D.  ислоточутлив≥сть

E. Ћугочутлив≥сть

 

17. «начну роль у проф≥лактиц≥ туберкульозу в≥д≥граЇ планова масова вакцинац≥€ проти туберкульозу новонароджених д≥тей на 5-7 дн€х житт€. ƒл€ контролю ефективност≥ протитуберкульозноњ вакцинац≥њ застосовують пробу:

A. *“уберкул≥нову пробу ћанту

B. ѕробу Ўика

C. «аксаЦ¬≥тебського

D. ѕробу Ѕюрне

E. ѕробу ƒ≥ка

 

18. ” лаборатор≥ю доставлено сечу хворого на туберкульоз нирок дл€ проведенн€ бактер≥олог≥чного досл≥дженн€. Ўл€хом центрифугуванн€ ≥з сеч≥ отримали осад, обробили його 10% с≥рчаною кислотою та зас≥€ли на картопл€но-€Їчне поживне середовище. „ерез три дн≥ росту м≥кроорган≥зм≥в на середовищ≥ не ви€влено. Ќазв≥ть найб≥льш …мов≥рну причину в≥дсутност≥ росту.

A. *Ќадто короткий терм≥н культивуванн€

B. Ќепридатне поживне середовище

C. ћ≥кроорган≥зми загинули п≥д впливом кислоти

D. ћ≥кроорган≥зми знаходилис€ у надосадов≥й р≥дин≥

E. Ќе було створено анаеробн≥ умови

 

19. ƒл€ дiагностики туберкульозу лiкар назначив внутрiшньошкiр€ну пробу ћанту. ўо вона дозвол€е ви€вити?

A. Iнфiкованiсть органiзму мiкобактерi€ми

B. ѕриродну резистентнiсть до туберкульозу

C. „утливiсть до антибiотикiв

D. —тан набутого iмунiтету

E. ЅарТерну функцiю тканин i органiв

 

20. ¬ бактер≥олог≥чну лаборатор≥ю направлено мокротинн€ хворого на туберкульоз. ƒл€ бактер≥оскоп≥чного досл≥дженн€ мазк≥в-препарат≥в ≥ ви€вленн€ туберкульозноњ палички потр≥бно використати наступний метод забарвленн€:

A. *÷≥л€ЦЌ≥льсена.

B. Ѕурр≥Ц√≥нса.

C. «дродовського.

D. √рама.

E. –омановського.

 

21. ” пологовому будинку новонародженому сл≥д виконати щепленн€ проти туберкульозу. який препарат необх≥дно при цьому використати?

A. *¬акцину Ѕ÷∆.

B. ¬акцину —“≤.

C. ¬акцину EV.

D. ¬акцину ј ƒѕ.

E. “уберкул≥н.

 

22. ƒл€ нагромадженн€ мiкобактерiй i iх кращого ви€вленн€ в препаратах мокротинн€ бактерiолог рекомендував використати один iз методiв збагаченн€. як вiн називаетьс€?

A. *‘лотацi€

B. ¬идiленн€ чистоi культури

C. ћетод ѕрайса

D. Ѕiологiчний метод

E. “уберкулiнова проба

 

23. ” хворого з п≥дозрою на туберкульоз легень вз€ли мокротинн€ дл€ вид≥ленн€ ћ. tuberculosis. який фактор патогенност≥ збудника можна ви€вити за допомогою методу ѕрайса:

A. *  орд -фактор

B. ≈ндотоксин

C. ≈кзотоксин

D. јгресини

E. јдгезини

 

24. ’ворому встановлено д≥агноз: активний вогнищевий туберкульоз легень. ¬каж≥ть, €кий ≥з препарат≥в найб≥льш доц≥льно призначити дл€ л≥куванн€ в першу чергу?

A. *≤зон≥азид

B. ≈т≥онам≥д

C. —ульфален

D. ≈токсид

E. ÷иклосерин

 

25. ¬ першому клас≥ було проведене медичне обстеженн€ учн≥в з метою в≥дбору д≥тей дл€ ревакцинац≥њ проти туберкульозу. яку з наведених нижче проб при цьому використали?

A. *ѕроба ћанту

B. ѕроба Ўика

C. Ќашк≥рна проба з тул€рином

D. ѕроба Ѕюрне

≈. ѕроба з антраксином

 

30. –езультати м≥кроб≥олог≥чних досл≥джень у хворого з ексудативним плевритом: м≥кроскоп≥чно в ексудат≥ ви€влено тонк≥, злегка вигнут≥ кислотост≥йк≥ палички; результат пос≥ву на спец≥альн≥ середовища через 5 дн≥в негативний. який зас≥б ет≥отропноњ д≥њ Ї найб≥льш доц≥льним?

A. *јнтим≥кобактер≥альн≥ препарати

B. ÷ефалоспорини другого покол≥нн€

C. —ульфан≥лам≥дн≥ х≥м≥опрепарати

D. јнтиб≥отики широкого спектру д≥њ

E. јнтим≥котичн≥ антиб≥отики

 

31. ѕри оформленн≥ дитини до школи дл€ вир≥шенн€ питанн€ про необх≥дн≥сть ревакцинац≥њ поставлено пробу ћанту, €ка ви€вилас€ негативною. ѕро що св≥дчить такий результат проби?

A. *ѕро в≥дсутн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до туберкульозу

B. ѕро в≥дсутн≥сть антит≥л до туберкульозних бактер≥й

C. ѕро в≥дсутн≥сть антитоксичного ≥мун≥тету до туберкульозу

D. ѕро на€вн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до туберкульозу

E. ѕро на€вн≥сть антит≥л до туберкулоьзних бактер≥й

 

32. ѕри забарвленн≥ бакпрепарат≥в, виготовлених з мокротинн€, методом ÷≥л€-Ќ≥льсена ви€влено €скраво-червон≥ палички, €к≥ розташовуютьс€ поодиноко або групами, не чутлив≥ до д≥њ кислот. Ќа поживильних середовищах перш≥ ознаки росту з'€вл€ютьс€ на 10-15-ту добу. як≥ це можуть бути бактер≥њ?

A. * Mycobacterium tuberculosis

B. Yersinia pseudotuberculosis

C. Hystoplasma capsulatum

D. Klebsiella rhinoscleromatis

E. Coxiella burnettii

 

33. ƒо ѕ“” вступив юнак 16 рок≥в з с≥льськоњ м≥сцевост≥. ѕри плановому проведенн≥ реакц≥њ ћанту ви€вилос€, що у цього юнака вона негативн. яка найб≥льш рац≥ональна тактика л≥кар€?

A. *«робити щепленн€ Ѕ÷∆

B. ѕовторити реакц≥ю через 1 м≥с€ць

C. ѕровести серод≥агностику туберкульозу

D. “ерм≥ново ≥золювати юнака з навчального колективу

E. ѕровести дл€ д≥агностики метод ѕрайса

 

34. ¬ першому клас≥ було проведене медичне обстеженн€ учн≥в з метою в≥дбору д≥тей дл€ ревакцинац≥њ проти туберкульозу. яку пробу при цьому використали?

A. *ѕробу ћанту.

B. ѕробу Ўика.

C. Ќашк≥рну проба з тул€рином

D. ѕробу Ѕюрне.

E. ѕробу  оха

 

35. ” чолов≥ка в≥ком 42 роки хрон≥чна ≥нфекц≥€ нирок. ѕри досл≥дженн≥ осаду сеч≥ ви€влено кислотост≥йк≥ бактер≥њ, €к≥ мають вигл€д тонких, злегка з≥гнутих паличок. Ќа картопл€но-гл≥цериновому середовищ≥ через к≥лька тижн≥в культивуванн€ виросли сух≥ зморшкуват≥ колон≥њ з жовтувато-рожевим п≥гментом. ƒо €коњ групи м≥кроорган≥зм≥в, найб≥льш ймов≥рно, належить вид≥лений збудник?

A. *ћ≥кобактер≥њ

B. ћ≥коплазми

C. ’лам≥д≥њ

D. “р≥хомонади

E. √арднерели

 

36. ¬ бактер≥олог≥чну лаборатор≥ю направлено мокркотинн€ хворого на туберкульоз. ƒл€ бактер≥оскоп≥чного досл≥дженн€ препарат≥в-мазк≥в ≥ ви€вленн€ туберкульозноњ палички потр≥бно використати один ≥з метод≥в збагаченн€, €кий передбачаЇ обробку мокркотинн€ лише розчином њдкого натру. як називаЇтьс€ такий метод?:

A. *√омоген≥зац≥€

B. ≤нактивац≥€

C. ‘лотац≥€

D. ‘≥льтрац≥€

E. «нешкодженн€

 

37. «начну роль у проф≥лактиц≥ туберкульозу в≥д≥граЇ планова вакцинац≥€ новонароджених на 2-3 дн€х житт€. яку вакцину при цьому застосовують:

A. *Ѕ÷∆

B. ј ƒѕ

C. јƒѕ

D. јƒ

E. ј ѕ

 

38. ” дитини в≥ком 7 рок≥в вперше ви€влено р≥зко-позитивну пробу ћанту. ѕро що св≥дчить њњ результат?

* ѕро ≥нф≥куванн€ туберкульозною паличкою

ѕро ≥нф≥куванн€ паличкою ’ансена

ѕро ран≥ше проведене щепленн€ Ѕ÷∆

ѕро ран≥ше поставленну пробу ћанту

ѕро захворюванн€ на туберкульоз

 

39. ѕри оформленн≥ дитини в школу дл€ вир≥шенн€ питанн€ про необх≥дн≥сть ревакцинац≥њ виконано пробу ћанту, €ка ви€вилас€ негативною. ѕро що св≥дчить даний результат проби?

*ѕро в≥дсутн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до збудника туберкульозу

ѕро на€вн≥сть кл≥тинного ≥мун≥тету до збудника туберкульозу

ѕро в≥дсутн≥сть антит≥л проти туберкульозних бактер≥й

ѕро в≥дсутн≥сть антитоксичного ≥мун≥тету проти туберкульозу

ѕро на€вн≥сть антит≥л проти туберкульозних бактер≥й

 

40. ƒл€ м≥кроскоп≥чного досл≥дженн€ мокротинн€ пац≥Їнта з п≥дозрою на туберкульоз виготовлен≥ препарати забарвлено по ÷≥лю-Ќ≥льсену. якою буде м≥кроскоп≥чна картина при п≥дтвердженн≥ попереднього д≥агнозу?

*“онк≥ бактер≥њ червоного кольору на голубому фон≥

ћ≥кроорган≥зми з €дром руб≥ново-червоного кольору ≥ голубою цитоплазмою

Ѕактер≥њ червоного кольору на б≥лому фон≥

ѕаличкопод≥бн≥ м≥кроорган≥зми у вигл€д≥ ланцюжк≥в, ф≥олетового кольору

 окопод≥бн≥ м≥кроорган≥зми червоного кольору на рожевому фон≥

 

41. ” лаборатор≥ю поступило харкотинн€ хворого на туберкульоз. який метод зафарбовуванн€ сл≥д використати дл€ ви€вленн€ збудник≥в туберкульозу?

A. *÷≥л€-Ќ≥льсена

B. √рам-—иньова

C. √≥мзи-–омановського

D. Ѕурр≥-√≥нса

E. Ќейссера

 

42. ѕри досл≥дженн≥ мокротиннн€ хворого методом ѕрайса в мазках ви€влено паличковидн≥ бактер≥њ червоного кольору, €к≥ утворюють вит≥ т€ж≥. яка речовина зумовлюЇ зклеюванн€ даних бактер≥й ≥ њх р≥ст у вигл€д≥ джгут≥в?

A. * орд-фактор

B. јльттуберкул≥н

C. ‘т≥онова кислота (фосфатид)

D. “уберкулостеаринова кислота

E. ––ƒ

 

43. ѕри медичному обстеженн≥ учн≥в 1 класу поставлено пробу ћанту. ≤з 35 учн≥в у 15 проба ћанту негативна. ўо сл≥д зробити д≥т€м з негативною пробою ћанту?

A. *¬вести вакцину Ѕ÷∆

B. ¬вести антитоксичну сироватку

C. ¬вести вакцину антираб≥чну

D. «робити повторну пробу

E. ƒосл≥дити сироватку кров≥

 

44. ” хворого п≥сл€ комплексного обстеженн€ встановлено д≥агноз: лепра. яка шк≥рно-алерг≥чна реакц≥€ маЇ вир≥шальне значенн€ у встановленн≥ д≥агнозу?

A. * –еакц≥€ ћ≥тсуди

B. –еакц≥€ ћолон≥

C. –еакц≥€ ƒ≥ка

D. –еакц≥€  умбса

E. –еакц≥€ Ўика

45. ” дит€чому садку зробили пробу ћанту. який препарат був дл€ цього використаний?

A. “уберкулiн

B. Ѕруцел≥н

C. “ул€рин

D. јнтраксин

E. “оксоплазм≥н

46. ’ворий тривалий час л≥куЇтьс€ з приводу хрон≥чноњ пневмон≥њ. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ мокротинн€ в мазках, забарвлених за методом ÷≥л€ЦЌ≥льсена, ви€влено червон≥ палички розм≥рами 0,25×4 мкм, розташован поодиноко, ≥нод≥ невеликими скупченн€ми. яке захворюванн€ у пац≥Їнта?

A.*“уберкульоз легень

B.ѕневмококова пневмон≥€

C.јктином≥коз легень

D.ѕпневмон≥€, викликана гемоф≥льною паличкою

E. анд≥доз легень

47. ѕри проведен≥ медичного обстеженн€ учн≥в була поставлена проба ћанту. Ќа€вн≥стю €ких ≥з перел≥чених специф≥чних чинник≥в зумовлена позитивна реакц≥€?

A. “-л≥мфоцити

B. ¬-л≥мфоцити

C. јнтит≥ла

D. ≈ритроцити

E. Ћейкоцити

48. ѕри п≥дозр≥ на туберкульоз хвор≥й дитин≥ проведено пробу ћанту. „ерез 24 години в м≥сц≥ введенн€ алергену зТ€вилос€ припуханн€, г≥перем≥€ ≥ болюч≥сть. як≥ основн≥ компоненти визначають вказанк реакц≥ю орган≥зму?

A. *ћононуклеари, “-л≥мфоцити ≥ л≥мфок≥ни

B. √ранулоцити, “- л≥мфоцити ≥ Ig G

C. ѕлазматичн≥ кл≥тини, “-л≥мфоцити ≥ л≥мфок≥ни

D. ¬-л≥мфоцити, Ig ћ

E. ћакрофаги, ¬-л≥мфоцит≥ ≥ моноцити

49. ” чолов≥ка в≥ком 36 рок≥в з п≥дозрою на туберкульоз нирок проведено досл≥дженн€ осаду сеч≥. ѕри м≥кроскоп≥њ знайдено кислотост≥йк≥ бактер≥њ, але за методом ѕрайса корд-фактора не ви€влено. яке досл≥дженн€ дозволить найб≥льш над≥йно п≥дтвердити або спростувати попередн≥й д≥агноз?

A.*«араженн€ лабораторних тварин

B.¬ивченн€ токсигенност≥ культури

C.‘аготипуванн€ вид≥леноњ культури

D.—еролог≥чна ≥дентиф≥кац≥€ збудника

E.Ўк≥рно-алерг≥чна проба

 

50. ” мазках, €к≥ були виготовлен≥ з мокротин€ хворого на туберкульоз легень, м≥кобактер≥й не ви€влено. яким методом можна п≥двищити ймов≥рн≥сть ви€вленн€ м≥кобактер≥й у мокротинн≥?

A.*√омоген≥зац≥њ ≥ флотац≥њ

B.ѕрайса ≥ Ўкольн≥ковоњ

C.“емнопольовоњ м≥кроскоп≥њ

D.ћ≥кроскоп≥њ препарат≥в, забарвлених за ÷≥лемЦЌ≥льсеном

E.ћ≥кроскоп≥њ нативних м≥кропрепарт≥в

51. ” пац≥Їнта д≥агностований первинний туберкульоз легень. ѕризначенн€ €кого протитуберкульозного засобу з групи антиб≥отик≥в, що порушують синтез –Ќ  м≥кобактер≥й, Ї бажаним?

* ј. –ифамп≥цин

¬. ѕј— 

—.  анам≥цину сульфат

D. ≈тамбутол

≈. ѕ≥разинам≥д

52. ёноше 14 лет была сделана реакци€ ћанту. „ерез 72 часа произведена оценка этой реакции. ƒиаметр папулы был 3 мм. ѕо данным анамнеза год назад эта же реакци€ давала папулу 15мм в диаметре. ƒефицит каких клеток скорее всего обусловил эти изменени€?

*—ƒ-4-лимфоциты, макрофаги

ћакрофаги, ¬-лимфоциты

Ёозинофилы, тучные клетки

“-ингибиторы, “-хелперы

NK-клетки, базофилы

53. ƒитин≥ в≥ком 5 рок≥в, у €коњ зап≥дозрено активний туберкульозний процес, проведено д≥агностичну реакц≥ю ћанту. „ерез 30 хвилин п≥сл€ проведенн€ реакц≥њ в≥дзначено незначне почервон≥нн€ шк≥ри в м≥сц≥ ≥нТЇкц≥њ. „ерез 24 години €вища г≥перем≥њ шк≥ри зникли. ѕро що св≥дчить результат реакц≥њ?

* –еакц≥€ негативна.

ѕоствакцинальний ≥мун≥тет.

јктивний туберкульозний процес.

ѕрихований туберкульозний процес.

–еакц≥€ позитивна.

54.  аким методом можно определить наличие корд-фактора у Mycobacterium tuberculosis

* наблюда€ рост бактерий в микрокультуре в виде жгутов, кос

при окраске по √раму

при окраске по ÷илю-Ќильсену

при фазово-контрастной микроскопии

наблюда€ в мазке мокроты палочки, расположенные под углом

55. ’лопчик на 5 добу житт€ отримав планове щепленн€ вакциною Ѕ÷∆. ” в≥ц≥ 7 рок≥в л≥кар призначив йому повторне введенн€ ц≥Їњ ж вакцини. яке досл≥дженн€ було п≥дставою дл€ такого р≥шенн€ л≥кар€?

*Ўк≥рна алерг≥чна проба

¬изначенн€ титру протитуберкульозних антит≥л

ћедико-генетичне досл≥дженн€

Ѕактер≥оскоп≥€ мокроти

–ентгеноскоп≥€ леген≥в

56. ѕри микроскопическом исследовании мазков мокроты больного, прокультивированных в цитратной крови, обнаружены палочки, расположенные в виде УкосФ. Ќазовите этот метод диагностики туберкулЄза.

* ћетод микрокультур ѕрайса

ћетод Ўкольниковой

ћетод бл€шек

ћетод серийных разведений

ћетод  окса

57. ѕри микроскопии препарата из материала, вз€того у больного с подозрением на лепру, обнаружены €рко-красные палочки, расположенные группами в виде пачек сигар.  акой метод окраски был использован?

* ѕо ÷илю-Ќильсену

ѕо √раму

ѕо Ћеффлеру

ѕо Ќейссеру

ѕо –омановскому-√имзе

58. ѕризначте ет≥отропне л≥куванн€ хворому на туберкульоз легень:

* ≤зон≥азид.

ѕен≥цил≥н. протитуберкудьозна сироватка

≈ритром≥цин.

“етрацикл≥н.

Ћевом≥цетин.

59. ” хворого тривалий кашель з харкотинн€м, що м≥стить гн≥йн≥ щ≥льн≥ часточки. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ п≥сл€ фарбуванн≥ за методом ÷ил€-Ќ≥льсена ви€влено син≥ коки, розташован≥ скупченн€ми та тонк≥ з≥гнут≥ червон≥ палички. як≥ м≥кроорган≥зми Ї причиною захворюванн€?

Mycobacterium tuberculosis

Actinomyces bovis

Staphylococcus aureus

E.coli

Corynebacterium diphteriae

60. ¬ 1874 г. √ансен описал возбудител€ т€желого »нфекционного хронического заболевани€, ¬стречающегос€ только у людей, с длительным »нкубационным периодом,образованием инфильтратов-лепром.  какому семейству принадлежит возбудитель данной болезни?

* ћикобактерий

 оринебактерий

Ёнтеробактерий

јктиномицетов

–иккетсий

61. як охарактеризувати ≥мун≥тет, що виробл€Їтьс€ у людини п≥сл€ перенесеного захворюванн€ на туберкульоз?

* ѕриродний активний нестерильний

ѕриродний активний стерильний

ѕриродний пасивний

Ўтучний активний

Ўтучний пасивний

62. ƒитин≥ в≥ком 6 рок≥в, у €коњ зап≥дозрено активний туберкульозний процес, проведено двагностичну реакц≥ю ћанту. який ≥муноб≥олог≥чний препарат при цьому було введено?

* “уберкул≥н.

¬акцину Ѕ÷∆.

¬акцину ј ƒѕ.

“ул€р≥н.

¬акцину јƒѕ.

63. ’ворому по кл≥н≥чн≥й та рентгенолог≥чн≥й картин≥ поставлено попоредн≥й д≥агноз: туберкульоз нирки. який найб≥льш ≥нформативний метод м≥кроб≥олог≥чноњ д≥агностики необх≥дно використати дл€ ≥дентиф≥кац≥њ збудника?

* Ѕ≥олог≥чна проба

ћ≥кроскоп≥чний

Ѕактер≥олог≥чний

≤‘ј

–« 

64. Ћ≥кар-лаборант нан≥с к≥лька крапель 1% карболового фуксину на покритий ф≥льтрувальним папером мазок мокротинн€ хворого ≥ трич≥ п≥д≥гр≥в його до по€ви пари. ѕ≥сл€ цього л≥кар зн€в пап≥р, опустив мазок в 5% с≥рчану кислоту, промив водою ≥ забарвив синькою Ћефлера. Ќа ви€вленн€ €ких м≥кроб≥в спр€мований такий спос≥б забарвленн€?

A. * Mycobacterium tuberculosis

B. Staphylococcus aureus

C. Streptococcus pneumoniae

D. Corynebacterium diphtheriae

E. Klebsiella pneumoniae

65. ” хворого ви€влено ураженн€ очей (≥ридоцикл≥т), €вища мен≥нгоенцефал≥ту. ѕри досл≥дженн≥ спинно-мозковоњ р≥дини ви€влено м≥кроорган≥зми, що нагадують дольки апельсина. який д≥агноз можне поставити на основ≥ даних досл≥дженн€?

A. *“оксоплазмоз

B. ћен≥нгококова ≥нфекц≥€

C. “рипаносомоз

D. “уберкульоз

E.  андидоз

66. ¬ ≥нфекц≥йн≥й л≥карн≥ у хлопчика 10 рок≥в ви€влено анг≥ну, п≥двищенн€ температури, пакетовидно зб≥льшен≥ л≥мфатичн≥ вузли шињ, гепатол≥Їнальний синдром. ¬ кров≥ знайдено високий в≥дсоток л≥мфомоноцит≥в. який збудник м≥г бути причиною цього захворюванн€?

A. *¬≥рус ≈пштейнаЦЅарра.

B.  оринебактер≥€ дифтер≥њ.

C. Ћептосп≥ра.

D. ћ≥кобактер≥€ туберкульозу.

E. —трептокок токсигенний.

67. ’ворий скаржитьс€ на сильний головний б≥ль, б≥ль у грудн≥й кл≥тц≥, високу температуру. ” мокротинн≥ ви€влено овоњдн≥ палички, €к≥ зафарбовуютьс€ метиленовим син≥м б≥пол€рно. який м≥кроорган≥зм, ймов≥рно, знайдено?

A *≤Їрсин≥њ чуми

B ћ≥кобактер≥њ туберкульозу

C  оринебактер≥њ дифтер≥њ

D Ѕацили сиб≥рки

E ¬≥руси грипу

68. ¬ сироватц≥ кров≥ при постановц≥ ≥муноферментноњ реакц≥њ ви€влено HBs-антиген. ѕри €кому захворюванн≥ зустр≥чаЇтьс€ даний антиген?

A. *¬≥русному гепатит≥ ¬

B. ¬≥русному гепатит≥ ј

C. —Ќ≤ƒ≥

D. “уберкульоз≥

E. —иф≥л≥с≥

69. Ќа розтин доставлено т≥ло 39-р≥чного чолов≥ка з ознаками кахекс≥њ. Ѕлизько 5 рок≥в тому в≥н перен≥с к≥лька оперативних втручань. «а останн≥ 2 роки значно схуд, спостер≥галас€ лихоманка нев≥домого походженн€ та д≥аре€. ¬продовж останнього п≥вр≥чч€ неодноразово д≥агностувалас€ пневмон≥€, л≥кувавс€ в медичних стац≥онарах. ѕри макро- та м≥кроскопичному досл≥дженн≥ ви€влено двосторонню пол≥сегментарну пневмон≥ю, в легенев≥й тканин≥ присутн≥ пневмоцисти. яке захворюванyz най≥мов≥рн≥ше мало м≥сце у даного померлого?

A. *¬≤Ћ-≥нфекц≥€.

B. –ак легень.

C. ’рон≥чна дизентер≥€.

D. —епсис.

E. “уберкульозний кол≥т.

 

70. ” хворого з д≥агнозом Ђмен≥нг≥тї вз€ли на досл≥дженн€ л≥квор. « метою вид≥лени€ збудника пос≥в виконано на поживне середовище, до €кого попередньо додали сироватку. якого збудника оч≥кують вид≥лити?

A. *ћен≥нгококк

B. ћ≥кобактер≥њ

C. —таф≥локок

D. ¬≥руси

E. –икетс≥њ

71. ћатер≥ал в≥д хворого з д≥агнозом Ђмен≥нг≥тї дл€ виделенн€ збудника пос≥€ли на середовище ЋевенштейнаЦ…Їнсена. який збудник оч≥кують вид≥лити?

*“уберкульозну паличку

ћен≥нгокок

—таф≥локок

–икетс≥њ

¬≥руси

 

72. ѕри розтин≥ померлого в≥д поширеного перитон≥ту в дистальних в≥дд≥лах тонкоњ кишки ви€влено численн≥ виразки овальноњ форми, €к≥ розташован≥ вздовж кишки. ƒно виразок чисте, гладеньке, утворене м'€зовою або серозною оболонкою, крањ виразок р≥вн≥, закруглен≥. ” двох виразках Ї перфоративн≥ отвори д≥аметром до 0,5 см. яке захворюванн€ треба зап≥дозрити?

ј. *„еревний тиф

¬. ’олеру

—. “уберкульоз

D. ƒизентер≥ю

≈. ¬исипний тиф

73. як охарактеризувати ≥мун≥тет, що виробл€Їтьс€ у людини п≥сл€ BCG?

* ѕриродний активний нестерильний

ѕриродний активний стерильний

ѕриродний пасивний

Ўтучний активний

Ўтучний пасивний

 

74. ѕри розтин≥ трупа померлого безпритульного на слизов≥й оболонц≥ товстоњ кишки ви€влено численн≥ виразки овальноњ форми, €к≥ розташован≥ вздовж кишки. ƒно виразок покрите гн≥йними ≥ ф≥бринозними масами, крањ виразок нер≥вн≥, п≥дрит≥. ” двох виразках Ї перфоративн≥ отвори д≥аметром до 0,5 см. ” кишковому вм≥ст≥ фекальн≥ маси, слиз, кров. яке ≥нфекц≥йне захворюванн€ треба зап≥дозрити?

ј. *ƒизентер≥ю

¬. ’олеру

—. “уберкульоз

D. „еревний тиф

≈. ¬исипний тиф

 

75. ’ворий в≥ком 43 р., за профес≥Їю скотар, звернувс€ ≥з скаргами на загальнуњ слаб≥сть, п≥двищенн€ температури (до 39-40∞—), по€ву на руц≥ червоноњ пл€ми. ѕ≥д час огл€ду: на л≥вому передпл≥чч≥ - темний струп, оточений пустулами, набр€ком та г≥перем≥Їю. «б≥льшенн€ акс≥л€рних л≥мфатичних вузл≥в. ѕри б≥опс≥њ одного з вузл≥в - серозно-гемораг≥чний л≥мфаден≥т з накопиченн€м великоњ к≥лькост≥ √рам-позитивних м≥кроорган≥зм≥в. ƒл€ €кого захворюванн€ характерн≥ описан≥ зм≥ни?

*Ўк≥рна форма сиб≥рки.

Ўк≥рно-бубонна форма чуми.

Ѕруцельоз.

Ѕубонна форма тул€рем≥њ.

“уберкульоз шк≥ри.

76. ¬ лаборатор≥ю дл€ досл≥дженн€ поступило мокротинн€ хворого з д≥агнозом Ђгостра пневмон≥€ї. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ в мокротинн≥ ви€влено хаотично розташован≥ м≥кроорган≥зми овоњдноњ форми, √рам-негативн≥, ≥нтенсивн≥ше забарвлен≥ по полюсах. ѕри пос≥в≥ мокротинн€ на поживний агар через 24 год. виросли колон≥њ R-типу у вигл€д≥ Ђмереживноњ хутинкиї. який попередн≥й д≥агноз можна поставити на п≥дстав≥ одержаних результат≥в?

A. *Ћегенева форма чуми.

B. ѕневмококова пневмон≥€.

C. —таф≥лококова пневмон≥€.

D. Ћегенева форма сиб≥рки.

E. “уберкульоз легень.

77. ‘ермера, €кий вирощуЇ к≥з впродовж м≥с€ц€ турбуЇ гар€чка нев≥домого походженн€. який ≥з перел≥чених м≥кроорган≥зм≥в може бути найб≥льш ймов≥рною њњ причиною?

A. * Brucella melitensis.

B. Clostridium novyi.

C. Brucella abortus.

D. Brucella neotomae.

E. Mycobacterium tuberculosis.

78. ” д≥агностичне в≥дд≥ленн€ обласноњ л≥карн≥ госп≥тал≥зовано пац≥Їнта з бол€ми в суглобах ≥ субфебрильною гар€чкою. « анамнезу в≥домо, що в≥н працюЇ чабаном ≥ нездужаЇ к≥лька м≥с€ц≥в. який ≥з перел≥чених м≥кроорган≥зм≥в може бути найб≥льш ймов≥рним збудником захворюванн€?

A. * Brucella melitensis.

B. Brucella suis.

C. Brucella abortus.

D. Mycobacterium tuberculosis.

E. Mycobacterium bovis.

79. ” прац≥вника мТ€сокомб≥нату п≥сл€ роботи з черговою парт≥Їю мТ€са худоби (в≥вц≥) через дек≥лька тижн≥в п≥двищилас€ температура, розвинувс€ артрит, що супроводжувавс€ запаленн€м рег≥онарних л≥мфатичних вузл≥в,. ѕри проведенн≥ лабораторних досл≥джень збудника вид≥лено не було, проте встановлено позитичну алерг≥чну пробу Ѕюрне. як≥ м≥кроорган≥зми могли викликати дане захворюванн€?

A *бруцели

B м≥кобактер≥њ туберкульозу

C бацили сиб≥рки

D сальмонели

E лептосп≥ри

 

80. “еритор≥ю старого худобомогильника, €кий не використовувавс€ б≥льше 50 рок≥в, плануЇтьс€ в≥двести п≥д житлове буд≥вництво. ќднак досл≥дженн€ грунту ви€вило на€вн≥сть життЇздатних спор збудника особливо небезпечного захворюванн€. який ≥з вказаних м≥кроорган≥зм≥в найб≥льш ймов≥рно м≥г збер≥гатис€ у грунт≥ прот€гом такого тривалого часу?

A. * Bacillus anthracis

B. Francisella tularensis

C. Mycobacterium bovis

D. Yersinia pestis

E. Brucella abortus

81. ” хворого з головними бол€ми, високою температурою, ознобом та кашлем з мокротинн€ вид≥лили палички овоњдноњ форми з б≥пол€рним забарвленн€м, √рам-негативн≥. ¬ мазку з бульйонноњ культури розм≥щуютьс€ ланцюжками, на агар≥ утворюють колон≥њ R-форми. ƒл€ €кого захворюванн€ це характерно?

ј. *„уми

¬. ћен≥нгококового назофаринг≥ту

—. “уберкульозу

D. ƒифтер≥њ

≈. —трептококовоњ анг≥ни

82. ћокротинн€ хворого, госп≥тал≥зованого з приводу важкоњ пневмон≥њ, вис≥€но на ћѕј. ¬иросли шорстк≥ колон≥њ з нер≥вними кра€ми. ћ≥кроскоп≥чно ви€влено велик≥ Uрам-позитивн≥ палички, €к≥ розташовувались у вигл€д≥ ланцюжка ≥ м≥стили спори. якому з наведених збудник≥в притаманн≥ так≥ властивост≥?

A. * Bacillus anthracis

B. Streptococcus pneumoniae

C. Klebsiella pneumoniae

D. Mycobacterium tuberculosis

E. Bordetella pertussis

83. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ вм≥сту виразки з темним струпом, оточеноњ набр€ком ≥ г≥перем≥Їю, ви€влен≥ товст≥ √рам-позитивн≥ палички з обрубаними к≥нц€ми, розташован≥ в капсулах поодинц≥ або ланцюжками. Ќазв≥ть збудника захворюванн€.

Bacillus anthracis

Mycobacterium tuberculosis

Clostridium perfringens

Corynebacterium diphteriae

Yersinia pestis

84. ” с≥льського жител€ на китиц≥ правоњ руки зТ€вилас€ неболюча припухл≥сть, в центр≥ чорного кольору. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ ви€влено велик≥ (довжиною 5-7 мкм) палички, розташован≥ ланцюжками. який м≥кроорган≥зм м≥г спричинити дане захворюванн€?

* ¬acillus anthracis.

Clostridium perfringens.

Clostridium tetani.

Bacillus cereus.

Mycobacterium tuberculosis

85. ѕри первинному пос≥в≥ води на 1% пептонну воду через 6 годин на поверхн≥ середовища ви€влено р≥ст Ц н≥жну пл≥вку. ƒл€ збудника €кого захворюванн€ характерн≥ так≥ культуральные властивост≥?

*’олери

„уми

“уберкульозу.

ƒизентер≥њ.

ѕсевдотуберкульозу.

86. ѕри м≥кроскоп≥чному досл≥дженн≥ препарату, виготовленого ≥з зб≥льшеного пахового л≥мфовузла хворого, зафарбованого за Ћеффлером (метиленовим син≥м), ви€влено бактер≥њ овоњдноњ форми, ≥нтенсивн≥ше забарвлен≥ на полюсах, розташован≥ хаотично. якому ≥з перел≥чених м≥кроорган≥зм≥в притаманн≥ ц≥ властивост≥?

A. * Y. pestis

B. N. gonorrhoeae

C. T. pallidum

D. L. interrogans

E. M. tuberculosis

 

87. « мокротинн€ хворого на хрон≥чну пневмон≥ю бактер≥олог виготовив препарат дл€ м≥кроскоп≥њ ≥ забарвив його по ÷≥люЦЌ≥льсену. ѕрисутн≥сть €ких м≥кроорган≥зми в≥н п≥дозрюЇ?

A ћ≥кобактер≥й

B –икетс≥й

C  оринебактер≥й

D —пор бацил сиб≥рки

E Ѕацил сиб≥рки

 

18. ” хворого з важкою формою пневмон≥њ в мокротинн≥ ви€влено оточен≥ капсулою √рам-позитивн≥ стрептобацили. який д≥агноз повинен бути виставлений пац≥Їнту?

A. *Ћегенева форма сиб≥рки

B. Ћегенева форма чуми

C. јктином≥коз легень

D. —таф≥лококова деструкц≥€ легень

E. “уберкульоз легень

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 730 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потер€ть берег из виду. © ’ристофор  олумб
==> читать все изречени€...

1353 - | 1282 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.395 с.