Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕри ремонт≥ рухомого складу застосовуютьс€ ≥ндив≥дуальна ≥ бригадна форми орган≥зац≥њ прац≥
≤ндив≥дуальна орган≥зац≥€ прац≥ роб≥тник≥в ірунтуЇтьс€ на розпод≥л≥ прац≥ при виконанн≥ технолог≥чного процесу ремонту деталей ≥ вузл≥в рухомого складу. «а робочим м≥сцем у цьому випадку закр≥плюютьс€ однотипн≥ операц≥њ, однаков≥ або близьк≥ по складност≥.

¬иробнича бригада роб≥тник≥в €вл€Ї собою робочий колектив, що поЇднуЇ робочих однакових, або р≥зних профес≥й, що сп≥льно виконуЇ виробнич≥ завданн€ несе колективну в≥дпов≥дальн≥сть за результати прац≥. ѕри ремонт≥ рухомого складу створюютьс€ комплексн≥ (з роб≥тник≥в, р≥зних профес≥й ≥ спец≥альностей), спец≥ал≥зован≥ (з робочих одн≥Їњ профес≥њ, одн≥Їњ спец≥альност≥) ≥ зм≥шан≥, виробнич≥ бригади. ” цих бригадах можуть створюватис€ спец≥ал≥зован≥ групи по ремонту вузл≥в локомотив≥в ≥ вагон≥в.

” бригадах ≥снуЇ розширенн€ трудових функц≥й роб≥тник≥в Ц виконанн€ пор€д з обов'€зками по основн≥й профес≥њ де€ких функц≥й ≥нших профес≥й, що ран≥ше виконуютьс€ прац≥вниками (сполученн€ профес≥й).

—полученн€ профес≥й Ц це виконанн€ роб≥тником прот€гом нормальноњ тривалост≥ робочого дн€ пор€д з роботами по основн≥й профес≥њ роб≥т з ≥ншоњ профес≥њ, що сполучаЇтьс€.

ѕринципи формуванн€ ≥ орган≥зац≥≥ робочого м≥сц€

ѕ≥д робочим м≥сцем розум≥Їтьс€ виробничий прост≥р (площа) з розм≥щеним на ньому устаткуванн€м та ≥нвентарем, €к≥ необх≥дн≥ дл€ ефективного виконанн€ одним або групою роб≥тник≥в (бригадою, ланкою тощо) виробничого завданн€ чи окремоњ виробничоњ операц≥њ.

–обоче м≥сце Ї первинною ланкою виробничоњ структури д≥льниц≥, цеху, п≥дрозд≥лу, п≥дприЇмства. ќрган≥зац≥€ робочого м≥сц€ Ч це комплекс заход≥в, спр€мованих на утворенн€ на робочому м≥сц≥ вс≥х необх≥дних д≥й дл€ високопродуктивноњ зм≥стовноњ прац≥ та на охорону здоров'€ прац≥вника. ¬она включаЇ:

ü виб≥р рац≥ональноњ спец≥ал≥зац≥њ робочого м≥сц€ ≥ його оснащенн€ устаткуванн€м, обладнанн€м, ≥нструментом та ≥нвентарем;

ü створенн€ комфортних умов прац≥;

ü рац≥ональне плануванн€ (розм≥щенн€ всього, що необх≥дне дл€ виконанн€ трудового ≥ виробничого процесу);

ü безпереб≥йне обслуговуванн€ робочого м≥сц€ за ус≥ма функц≥€ми.

 онкретний зм≥ст роб≥т ≥з рац≥ональноњ орган≥зац≥њ робочого м≥сц€ залежить в≥д багатьох фактор≥в: виду прац≥ (розумова чи ф≥зична; важка або легка; р≥зноман≥тна чи монотонна); умов прац≥ (комфортн≥ чи неспри€тлив≥); типу виробництва та ≥н.

ќрган≥зац≥€ та обслуговуванн€ робочих м≥сць значною м≥рою залежать в≥д типу виробництва. ¬ одиничному ≥ др≥бносер≥йному виробництвах на робочому м≥сц≥ виконуЇтьс€ велика к≥льк≥сть р≥зноман≥тних операц≥й; робоч≥ м≥сц€ оснащен≥ ун≥версальним устаткуванн€м, р≥зним технолог≥чним обладнанн€м та ≥нвентарем. ” сер≥йному виробництв≥ переважають робоч≥ м≥сц€, на €ких виконуЇтьс€ обмежена к≥льк≥сть операц≥й. “ак≥ робоч≥ м≥сц€ обладнан≥ спец≥ал≥зованим устаткуванн€м, оснащенн€м та ≥нструментом. ƒл€ масового виробництва характерне закр≥пленн€ за робочим м≥сцем одн≥Їњ (р≥дко двох) технолог≥чноњ операц≥њ, що даЇ можлив≥сть обладнати його спец≥альним устаткуванн€м та ≥нструментом.

«алежно в≥д характеру робоч≥ м≥сц€ можуть бути стац≥онарними та пересувними.—тац≥онарн≥ робоч≥ м≥сц€ не м≥н€ють свого положенн€ в простор≥ й час≥, а нестац≥онарн≥, або пересувн≥, можуть перем≥щуватис€ по площ≥, у простор≥ й час≥, наприклад, на складальному конвеЇр≥ вагоноремонтного заводу. «а профес≥йною ознакоюпрац≥вник≥в можна вид≥лити робоч≥ м≥сц€ дл€ основних роб≥тник≥в(верстатник, оператор, слюсар, ливарник та ≥н.); допом≥жних(наладчик, ком≥рник тощо); ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в ≥ службовц≥в.

«а механоозброЇн≥стю розр≥зн€ють робоч≥ м≥сц€ дл€ виконанн€ ручних, механ≥зованих, автоматизованих та автоматичних роб≥т. ” процес≥ орган≥зац≥њ робочих м≥сць ≥з перевагою ручних операц≥й ≥ прийом≥в в операц≥€х визначаЇтьс€ можлив≥сть механ≥зац≥њ роб≥т. ѕри цьому особливу увагу звертають на проектуванн€ ≥ вт≥ленн€ рац≥ональних метод≥в прац≥. Ќа механ≥зованих робочих м≥сц€х орган≥зац≥€ спр€мована на узгодженн€ роботи людини й машини, забезпеченн€ синхронност≥ трудового та технолог≥чного процес≥в, зручн≥сть ≥ безпеку роботи.

Ќа автоматизованих робочих м≥сц€х весь технолог≥чний процес виконуЇтьс€ без безпосередньоњ участ≥ прац≥вника, за €ким збер≥гаютьс€ т≥льки функц≥њ обслуговуванн€ (контроль, регулюванн€, ремонт, подача ≥ вивезенн€ деталей). ѕо€ва промислових робот≥в дозвол€Ї створювати автоматичн≥ робоч≥ м≥сц€, де вс≥ операц≥њ та роботи виконують машини за спец≥ально розробленими програмами.

ѕ≥д спец≥ал≥зац≥Їю робочого м≥сц€ розум≥Їтьс€ визначенн€ його рац≥онального виробничого проф≥лю, €кий формуЇтьс€ шл€хом закр≥пленн€ схожих деталеоперац≥й, згрупованих за ознаками конструктивно-технолог≥чноњ под≥бност≥, точност≥ обробки тощо. ќсновою спец≥ал≥зац≥њ робочих м≥сць Ї проведенн€ роб≥т з ун≥ф≥кац≥њ вироб≥в та њх конструктивних елемент≥в, а також тип≥зац≥€ технолог≥чних процес≥в.

ќснащен≥сть робочих м≥сць визначаЇтьс€ њх виробничим проф≥лем, спец≥ал≥зац≥Їю, ступенем механ≥зац≥њ та автоматизац≥њ технолог≥чних процес≥в.

√оловною вимогою при вибор≥ основного технолог≥чного устаткуванн€ Ї забезпеченн€ на робочому м≥сц≥ потр≥бноњ продуктивност≥ прац≥ за умови виконанн€ заданих параметр≥в технолог≥чних процес≥в. ”статкуванн€ повинне в≥дпов≥дати вимогам ергоном≥ки та естетики, а роб≥тникам мають бути забезпечен≥ комфортн≥ й безпечн≥ умови прац≥. ƒл€ цього необх≥дно вт≥лювати автоматизован≥ й комп'ютеризован≥ технолог≥чн≥ процеси та поточн≥ л≥н≥њ.

ƒопом≥жне обладнанн€ робочого м≥сц€ сл≥д робити зручним ≥ безпечним в експлуатац≥њ, зг≥дно з антропометричними характеристиками роб≥тник≥в, оформл€ти в≥дпов≥дно до вимог виробничоњ естетики.

ќдним ≥з головних питань орган≥зац≥њ робочих м≥сць Ї њх рац≥ональне плануванн€. ѕ≥д плануванн€м робочого м≥сц€ розум≥ють ефективне просторове розм≥щенн€ вс≥х матер≥альних елемент≥в виробництва на робочому м≥сц≥ (устаткуванн€, технолог≥чного й орган≥зац≥йного оснащенн€, ≥нвентарю й ≥н.), що забезпечуЇ економне використанн€ виробничого об'Їму (площ≥), високопродуктивну та безпечну працю роб≥тника. –озр≥зн€ють зовн≥шнЇ ≥ внутр≥шнЇ плануванн€ робочого м≥сц€.

«овн≥шнЇ плануванн€ Ї рац≥ональним розм≥щенн€м на робочому м≥сц≥ основного та допом≥жного устаткуванн€, оснащенн€, ≥нвентарю й орган≥зац≥йного обладнанн€. «овн≥шнЇ плануванн€ враховуЇ робочий та допом≥жний прост≥р (зону). –обоча зона Ц частина тривим≥рного простору, €ка обмежена дос€жн≥стю рук прац≥вника в горизонтальн≥й ≥ вертикальн≥й площин≥ з урахуванн€м поворот≥в корпуса (т≥ла) на 180∞ та перем≥щенн€ на один-два кроки. ” ц≥й зон≥ розм≥щуютьс€ знар€дд€ й предмети прац≥, €к≥ пост≥йно використовуютьс€ в робот≥.  р≥м робочоњ, Ї допом≥жна зона робочого м≥сц€, де розм≥щуютьс€ предмети, що р≥дко використовуютьс€, а також елементи ≥нтер'Їру, осв≥тленн€, створенн€ комфортних умов прац≥.

–ац≥ональне внутр≥шнЇ плануванн€ робочого м≥сц€ становить найб≥льш ефективне розм≥щенн€ технолог≥чного оснащенн€ та ≥нструменту в ≥нструментальн≥й шаф≥, рац≥ональне розм≥щенн€ загот≥вель ≥ деталей на робочому м≥сц≥.

ƒл€ виконанн€ виробничих завдань кожне робоче м≥сце повинне забезпечуватис€ р≥зними видами обслуговуванн€: постачанн€ матер≥ал≥в, ресурс≥в, загот≥вель, проведенн€ ремонтних ≥ регулювальних роб≥т дл€ устаткуванн€ тощо. —укупн≥сть р≥зних вид≥в обслуговуванн€ утворюЇ систему обслуговуванн€ робочих м≥сць, д≥льниць, цех≥в. ѕ≥д системою обслуговуванн€ розум≥ють регламентац≥ю обс€гу, терм≥н≥в ≥ метод≥в виконанн€ допом≥жних роб≥т ≥з забезпеченн€ робочих м≥сць ус≥м необх≥дним.

—истема обслуговуванн€ основних робочих м≥сць може забезпечуватис€:

ü рац≥ональним розпод≥лом ≥ кооперац≥Їю прац≥ м≥ж основними ≥ допом≥жними роб≥тниками, максимально зв≥льн€ючи першого в≥д допом≥жних роб≥т, щоб в≥н виконував т≥льки основн≥ функц≥њ;

ü плануванн€м процесу обслуговуванн€ (за рахунок узгодженн€ календарних граф≥к≥в обслуговуванн€ з системою оперативного плануванн€ та д≥€льн≥стю основних робочих);

ü орган≥зац≥Їю комплексного обслуговуванн€ робочих м≥сць шл€хом паралельного виконанн€ р≥зними службами ус≥х функц≥й обслуговуванн€;

ü п≥двищенн€м €кост≥ й над≥йност≥ ремонту устаткуванн€;

ü пост≥йним ≥ над≥йним зв'€зком робочих м≥сць основного виробництва з обслуговуючим персоналом;

ü забезпеченн€м економ≥чност≥ обслуговуванн€;

ü посиленн€м в≥дпов≥дальност≥ за вчасне й €к≥сне виконанн€ функц≥њ обслуговуванн€ допом≥жним персоналом.

ѕри оц≥нюванн≥ ефективност≥ орган≥зац≥њ обслуговуванн€ робочих м≥сць ≥ обладнанн€ сумарний економ≥чний ефект утворюЇтьс€ за рахунок скороченн€ втрат годин в≥д простоњв або оч≥куванн€ обслуговуванн€. ≈фект може бути представлений у вигл€д≥ додатково виготовленоњ продукц≥њ, зниженн€ њњ соб≥вартост≥ та ≥ншими способами.

”досконаленн€ обслуговуванн€ робочих м≥сць, пол≥пшенн€ њх орган≥зац≥њ суттЇво п≥двищуЇ продуктивн≥сть прац≥ й обладнанн€.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 368 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1409 - | 1169 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.