Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 8. ќбл≥к|урахуванн€| деб≥торськоњ заборгованост≥
«ћ≤—“

стор.

¬—“”ѕ.. 4

“≈ћј 8. ќЅЋ≤  ƒ≈Ѕ≤“ќ–—№ ќѓ «јЅќ–√ќ¬јЌќ—“≤. 6

1. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ деб≥торськоњ заборгованост≥. 6

2. ќбл≥к деб≥торськоњ заборгованост≥ за товари, роботи, послуги. 7

3. ќбл≥к операц≥й з вексел€ми отриманими. 9

4. ќбл≥к ≥ншоњ деб≥торськоњ заборгованост≥ 10

“≈ћј 9. ќЅЋ≤  ‘≤ЌјЌ—ќ¬»’ ≤Ќ¬≈—“»÷≤….. 18

1. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ ф≥нансових ≥нвестиц≥й. 18

2. ќбл≥к поточних ф≥нансових ≥нвестиц≥й. 19

3. ќбл≥к довгострокових ф≥нансових ≥нвестиц≥й. 21

“≈ћј 10. ќЅЋ≤  ¬Ћј—Ќќ√ќ  јѕ≤“јЋ”.. 27

1. ¬ласний кап≥тал: визнанн€, оц≥нка, класиф≥кац≥€. 27

2. ќбл≥к статутного (пайового), неоплаченого кап≥талу. 28

3. ќбл≥к додаткового кап≥талу. 30

4. ќбл≥к нерозпод≥леного прибутку (непокритих збитк≥в), резервного кап≥талу 31

5. ќбл≥к вилученого кап≥талу. 33

“≈ћј 11. ќЅЋ≤  «ќЅќ¬'я«јЌ№.. 35

1. ¬изнанн€, оц≥нка ≥ класиф≥кац≥€ зобов'€зань. 36

2. ќбл≥к забезпеченн€ майбутн≥х витрат ≥ платеж≥в. 39

3. ќбл≥к довгострокових зобов'€зань. 42

4. ќбл≥к поточних зобов'€зань. 46

5. ќбл≥к доход≥в майбутн≥х пер≥од≥в. 66

“≈ћј 12. ќЅЋ≤  ƒќ’ќƒ≤¬, ¬»“–ј“ ≤ ‘≤ЌјЌ—ќ¬»’ –≈«”Ћ№“ј“≤¬.. 68

1. ѕон€тт€ доход≥в, витрат, ф≥нансового результату.  ласиф≥кац≥€ вид≥в д≥€льност≥ п≥дприЇмства. 68

2. ¬изнанн€, класиф≥кац≥€, оц≥нка доходу. 69

3. ¬изнанн€, класиф≥кац≥€, вар≥анти веденн€ бухгалтерського обл≥ку витрат 74

4. ¬изнанн€ ≥ обл≥к ф≥нансових результат≥в д≥€льност≥ 77

“≈ћј 13. ‘≤ЌјЌ—ќ¬ј «¬≤“Ќ≤—“№.. 82

1. ѕризначенн€, склад ≥ елементи ф≥нансовоњ зв≥тност≥. 82

2. ¬имоги до ф≥нансовоњ зв≥тност≥ 84

3. ћетодика складанн€ балансу. 85

4. ћетодика складанн€ зв≥ту про ф≥нансових результат≥в. 89

 


¬—“”ѕ

” сучасних умовах п≥двищенн€ складност≥ ≥ динам≥зму зовн≥шнього ≥ внутр≥шнього середовища|середи| господарюванн€ кер≥вництво в≥тчизн€них п≥дприЇмств маЇ|в≥дчуваЇ| потребу в €к≥сн≥й ≥нформац≥њ дл€ побудови|шикуванн€| ефективноњ системи ф≥нансового управл≥нн€. ¬ажливу роль в ≥нформац≥йному забезпеченн≥ процесу прийн€тт€|прийн€тт€| управл≥нських р≥шень грають обл≥ков≥ дан≥ ≥ ф≥нансова зв≥тн≥сть Ц одн≥ з головних джерел ≥нформац≥њ, €к дл€ внутр≥шн≥х, так ≥ дл€ зовн≥шн≥х користувач≥в.

“ому знанн€ теоретичних засад та питань сучасноњ практики у сфер≥ бухгалтерського обл≥ку Ї обовТ€зковими вимогами до д≥ючих та будучих фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю "≈коном≥ка п≥дприЇмства". Ќадан≥ лекц≥њ м≥ст€ть викладенн€ зм≥сту модул€ 2 курсу "Ѕухгалтерський обл≥к" - одн≥й з проф≥люючих дисципл≥н п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в за ц≥Їю сферою.

ћета дисципл≥ни Ц формуванн€ системи знань з теор≥њ та практики веденн€ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмствах.

«авданн€ дисципл≥ни Ц вивченн€ метод≥в рац≥ональноњ орган≥зац≥њ та веденн€ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмствах на п≥дстав≥ використанн€ прогресивних форм ≥ нац≥ональних стандарт≥в; набутт€ навичок опрацюванн€ ≥ використанн€ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ в управл≥нн≥.

ѕредмет дисципл≥ни Ц методолог≥€ ≥ методика веденн€ бухгалтерського обл≥ку на п≥дприЇмств≥.

¬ результат≥ вивченн€ модул€ 2 дисципл≥ни студент повинен:

1) знати:

ü теоретичн≥ положенн€ бухгалтерського обл≥ку;

ü документальне оформленн€ вс≥х господарських операц≥й;

ü методи оц≥нки, критер≥њ визнанн€ деб≥торськоњ заборгованост≥, ф≥нансових ≥нвестиц≥й, власного кап≥талу, зобовТ€зань, доход≥в, витрат;

ü вимоги до €кост≥ ≥нформац≥њ, наведеноњ у ф≥нансовоњ зв≥тност≥;

ü принципи, методику складанн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ п≥дприЇмства;

2) ум≥ти:

ü заповнювати обл≥ков≥ рег≥стри;

ü заповнювати бухгалтерськ≥ документи;

ü в≥добразити на рахунках бухгалтерського обл≥ку будь-€ку господарську операц≥ю;

ü визначити суму резерву сумн≥вних борг≥в за деб≥торською заборгован≥стю;

ü амортизац≥йну варт≥сть ф≥нансових ≥нвестиц≥й, суму амортизац≥њ дисконту та прем≥њ за ними;

ü розрахувати ф≥нансовий результат в ц≥лому ≥ по окремих видах д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

ü оц≥нити поточн≥ та довгостроков≥ зобовТ€занн€;

ü розрахувати суму доходу та витрат за окремим операц≥€ми;

ü заповнити √оловну книгу, ф≥нансову зв≥тн≥сть п≥дприЇмства.


“≈ћј 8. ќЅЋ≤ |урахуванн€| ƒ≈Ѕ≤“ќ–—№ ќѓ «јЅќ–√ќ¬јЌќ—“≤

1. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ деб≥торськоњ заборгованост≥.

2. ќбл≥к|урахуванн€| деб≥торськоњ заборгованост≥ за товари, роботи, послуги.

3. ќбл≥к|урахуванн€| операц≥й з|≥з| вексел€ми отриманими|одержувати|.

4. ќбл≥к|урахуванн€| ≥ншоњ деб≥торськоњ заборгованост≥.

5. ќбл≥к|урахуванн€| витрат майбутн≥х пер≥од≥в

 

1. ѕон€тт€, класиф≥кац≥€ деб≥торськоњ заборгованост≥.

‘ормуванн€ у бухгалтерському обл≥ку|урахуванн≥| ≥нформац≥њ про деб≥торську заборгован≥сть ≥ њњ розкритт€ у ф≥нансових зв≥тах визначаЇтьс€ ѕ(—)Ѕќ 10 "ƒеб≥торська заборгован≥сть".

«г≥дно ѕ(—)Ѕќ 10, деб≥тори - це юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, €к≥ унасл≥док минулих под≥й заборгували п≥дприЇмству певну суму кошт≥в, њх екв≥валент≥в або ≥нших актив≥в.

ƒеб≥торська заборгован≥сть Ц сума заборгованост≥ деб≥тор≥в п≥дприЇмству на певну дату.

ѕо терм≥нах погашенн€ розд≥л€ють:

Ц довгострокову деб≥торську заборгован≥сть;

Ц поточну деб≥торську заборгован≥сть.

ѕоточна деб≥торська заборгован≥сть - це сума деб≥торськоњ заборгованост≥, €ка виникаЇ в ход≥ нормального операц≥йного циклу або буде погашена впродовж 12 м≥с€ц≥в з дати балансу.

ƒовгострокова деб≥торська заборгован≥сть - це сума деб≥торськоњ заборгованост≥, €ка не виникаЇ в ход≥ нормального операц≥йного циклу ≥ буде погашена п≥сл€ 12 м≥с€ц≥в з дати балансу.

«а ознакою забезпеченн€ деб≥торська заборгован≥сть д≥литьс€ на:

Ц забезпечену (вексел€ми);

Ц незабезпечену.

ƒеб≥торська заборгован≥сть за €к≥стю п≥дрозд≥л€Їтьс€ на:

Ц безнад≥йну;

Ц сумн≥вну;

Ц д≥йсну (чисту реал≥зац≥йну).

Ѕезнад≥йна деб≥торська заборгован≥сть Ц поточна деб≥торська заборгован≥сть, по €к≥й ≥снуЇ упевнен≥сть в њњ неповерненн≥ боржником або по €к≥й зак≥нчивс€ терм≥н позовноњ давност≥.

—умн≥вний борг - це поточна деб≥торська заборгован≥сть за продукц≥ю, товари, послуги, щодо €коњ ≥снуЇ невпевнен≥сть в њњ погашенн≥ боржником.

„иста реал≥зац≥йна варт≥сть деб≥торськоњ заборгованост≥ - це сума поточноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ за вирахуванн€м резерву сумн≥вних борг≥в.

«алежно в≥д виникненн€ деб≥торська заборгован≥сть п≥дрозд≥л€Їтьс€ на:

Ц деб≥торську заборгован≥сть за товари (роботи, послуги);

Ц вексел≥ отриман≥|одержувати|;

Ц деб≥торську заборгован≥сть по розрахунках;

Ц ≥ншу поточну деб≥торську заборгован≥сть.

ƒеб≥торська заборгован≥сть визнаЇтьс€ активомодночасно з визнанн€м доходу в≥д проведеноњ операц≥њ.

2. ќбл≥к|урахуванн€| деб≥торськоњ заборгованост≥ за товари, роботи, послуги.

ƒеб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги виникаЇ, коли п≥дприЇмство реал≥зуЇ товари в кредит, тобто з|≥з| в≥дстроченн€м|в≥дстрочкою| платежу.

”загальненн€ ≥нформац≥њ про розрахунки з покупц€ми ≥ замовниками за в≥двантажену продукц≥ю, товари, виконан≥ роботи ≥ послуги, окр≥м заборгованост≥, €ка забезпечена векселем, а також ≥нформац≥њ, про розрахунки з учасниками промислово-ф≥нансовоњ групи ведетьс€ на рахунку 36 "–озрахунк≥в з покупц€ми ≥ замовниками" (ј):

ƒебет - заборгован≥сть покупц≥в ≥ замовник≥в за отриману|одержувати| продукц≥ю (роботу, послугу), варт≥сть реал≥зованоњ продукц≥њ, товар≥в, виконаних роб≥т, наданих послуг, €ка включаЇ ѕƒ¬, акцизний зб≥р|збиранн€| ≥ ≥нш≥ платеж≥, збори (обов'€зков≥ платеж≥), що п≥дл€гають перерахуванню|перел≥ку| до бюджет≥в ≥ позабюджетн≥ фонди|фундац≥њ| ≥ включен≥ у варт≥сть реал≥зац≥њ;

 редит Ц погашенн€, списанн€ заборгованост≥.

“ипов≥ проведенн€:

1. ¬≥дбитий продаж товар≥в, роб≥т, послуг з|≥з| в≥дстроченн€м|в≥дстрочкою| платежу:

Ц на суму доходу в≥д продажу, у т.ч. ѕƒ¬:

ƒебет  редит
36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками" 70 "ƒоходи в≥д реал≥зац≥њ"

 

Ц на суму податкового зобов'€занн€ по ѕƒ¬:

ƒебет  редит
70 "ƒоходи в≥д реал≥зац≥њ" 641 "–озрахунки за податками"

Ц на суму соб≥вартост≥ реал≥зованих товар≥в, роб≥т, послуг:

ƒебет  редит
90 "—об≥варт≥сть реал≥зац≥њ" 26 "√отова продукц≥€"
28 "“овари"

2. ѕогашена деб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги:

Ц грошовими коштами:

ƒебет  редит
30 " аса" 36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками"
31 "–ахунки в банках"

Ц шл€хом взаЇмного зал≥ку заборгованостей:

ƒебет  редит
63 "–озрахунки з постачальниками ≥ п≥др€дчиками" 36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками"
68 "–озрахунки по ≥нших операц≥€х"

ѕри реал≥зац≥њ в кредит п≥дприЇмство маЇ ризик непогашенн€ деб≥торськоњ заборгованост≥. “ому на п≥дприЇмств≥ завжди Ї деб≥торська заборгован≥сть, поверненн€ €коњ викликаЇ|спричин€Ї| сумн≥ви.

—умн≥вн≥ борги завищують реальний результат в≥д реал≥зац≥њ, тому, зг≥дно принципу обережност≥, п≥дприЇмство повинне визнати можлив≥ втрати в≥д не поверненн€ частини довга покупц€ми (створити резерв сумн≥вних борг≥в) у момент визнанн€ доходу в≥д реал≥зац≥њ, а не в тому пер≥од≥, коли покупц≥ не змогли оплатити товар.

ѕ(—)Ѕќ 10 передбачаЇ два методи нарахуванн€ резерву сумн≥вних борг≥в:

1. ¬иход€чи з платоспроможност≥ окремих деб≥тор≥в.

¬икористанн€ 1-го методу передбачаЇ анал≥з платоспроможност≥ кожного деб≥тора.

2. Ќа п≥дстав≥ класиф≥кац≥њ деб≥торськоњ заборгованост≥.

ѕри використанн≥ цього методу деб≥торська заборгован≥сть групуЇтьс€ по терм≥нах њњ непогашенн€. ƒл€ кожноњ групи встановлюЇтьс€ прогнозний коеф≥ц≥Їнт сумн≥вност≥.

 оеф≥ц≥Їнт сумн≥вност≥ - це в≥дсоток сумн≥вних борг≥в в≥д загальноњ суми деб≥торськоњ заборгованост≥, встановленоњ групи.

¬≥н встановлюЇтьс€ п≥дприЇмством, виход€чи з фактичноњ суми безнад≥йноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ за попередн≥ пер≥оди.

¬еличина резерву сумн≥вних борг≥в|обов'€зк≥в| визначаЇтьс€ €к сума добутку|добутк≥в| поточноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ в≥дпов≥дноњ групи ≥ коеф≥ц≥Їнта сумн≥вност≥ в≥дпов≥дноњ групи (см. приклад у ƒодатку до ѕ(—)Ѕќ 10).

«а чистою реал≥зац≥йною варт≥стю деб≥торська заборгован≥сть за товари, роботи, послуги включаЇтьс€ в п≥дсумок балансу.

Ќарахована сума резерву сумн≥вних борг≥в|обов'€зк≥в| в≥дбиваЇтьс€ в обл≥ку|урахуванн≥|:

ƒебет  редит
944 "—умн≥вн≥ ≥ безнад≥йн≥ борги" 38 "–езерв сумн≥вних борг≥в"

ѕри визнанн≥ деб≥торськоњ заборгованост≥ безнад≥йною вона списуЇтьс€ за рахунок резерву:

ƒебет  редит
38 "–езерв сумн≥вних борг≥в" 36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками"

‘актична сума списаних безнад≥йних борг≥в|обов'€зк≥в| може не сходитьс€ з|≥з| розрахунковим резервом сумн≥вних борг≥в|обов'€зк≥в|. якщо суми безнад≥йних борг≥в|обов'€зк≥в| в поточному пер≥од≥ б≥льше, н≥ж нарахований резерв, то частина|частка| безнад≥йного боргу|обов'€зку|, €ка перевищуЇ суму резерву, списуЇтьс€ на рахунок|л≥чбу| 944 "—умн≥вн≥ безнад≥йн≥ борги|обов'€зки|" записом:

ƒебет  редит
944 "—умн≥вн≥ ≥ безнад≥йн≥ борги" 36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками"

—ума списаноњ безнад≥йноњ деб≥торськоњ заборгованост≥ враховуЇтьс€ на позабалансовому|позабалансовому| субрахунку
071 "—писана деб≥торська заборгован≥сть" на прот€з≥ не менш 3-х рок≥в з дати списанн€ дл€ спостереженн€ за можлив≥стю|спроможн≥стю| њњ вимоги|затребуванн€| у випадках зм≥ни майнового стану|достатку| боржника.

ƒебет
071 "—писана деб≥торська заборгован≥сть"

ƒеб≥торська заборгован≥сть списуЇтьс€ з субрахунку 071 п≥сл€|пот≥м| надходженн€|вступу| суми в пор€дку в≥дшкодуванн€, або у зв'€зку ≥з зак≥нченн€м терм≥ну обл≥ку|урахуванн€| такоњ заборгованост≥ (терм≥ну позовноњ давност≥|давнини| Ц 3 рок≥в).

¬≥дновлена в обл≥ку|урахуванн≥| деб≥торська заборгован≥сть п≥дприЇмства (врахована ран≥ше безнад≥йноњ), €ка буде погашена в майбутньому в≥дбиваЇтьс€ записом:

ƒебет  редит
36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками" 716 "¬≥дшкодуванн€ ран≥ше списаних актив≥в"

„астина|частка| деб≥торськоњ заборгованост≥ покупц≥в ≥ замовник≥в, €ка списана ≥з позабалансового|позабалансового| рахунку|л≥чби| в≥дбиваЇтьс€ записом:

   редит
  071 "—писана деб≥торська заборгован≥сть"

3. ќбл≥к|урахуванн€| операц≥й з|≥з| вексел€ми отриманими|одержувати|

¬ексел≥ отриман≥ Ц заборгован≥сть по розрахунках з покупц€ми, замовниками ≥ ≥ншими деб≥торами за в≥двантажену продукц≥ю (товари), виконан≥ роботи ≥ надан≥ послуги, €к≥ забезпечен≥ отриманими вексел€ми.

¬ексель Ц ц≥нний пап≥р, €кий п≥дтверджуЇ безумовне письмове боргове грошове зобов'€занн€ особи, що видала вексель (векселедавц€) сплатити певну суму при настанн≥ встановленого терм≥ну на користь власника вексел€ (векселедержател€).

 ласиф≥кац≥€ вид≥в вексел≥в, пор€док розрахунк≥в ними розгл€даЇтьс€ у дисципл≥н≥ "√рош≥ та кредит".

ƒл€ бухгалтерського обл≥ку отриманих вексел≥в використовуютьс€ субрахунок 182 " ƒовгостроков≥ вексел≥ отриман≥" (ј) ≥ рахунок 34 " ороткостроков≥ вексел≥ отриман≥" (ј):

ƒебет Ц отриманн€|здобутт€| вексел≥в за продан≥ товари (роботи, послуги) ≥ по ≥нших операц≥€х;

 редит Ц отриманн€|здобутт€| грошових кошт≥в при погашенн≥ вексел≥в, погашенн€ отриманим|одержувати| векселем кредиторськоњ заборгованост≥, продаж вексел€ трет≥й сторон≥ ≥ ≥н.

јнал≥тичний обл≥к ведетьс€ по кожному отриманому векселю.

“ипов≥ проведенн€:

1. ќтримано|одержувати| вексель в≥д покупц€:

ƒебет  редит
182 "ƒовгостроков≥ вексел≥ отриман≥|одержувати|" 34 " ороткостроков≥ вексел≥ отриман≥" 36 "–озрахунки з покупц€ми ≥ замовниками"

2. ѕогашена заборгован≥сть, забезпечена векселем:

Ц при погашенн≥ вексел€ грошовими коштами:

ƒебет  редит
30 " аса" 31 "–ахунки в банках" 182 "ƒовгостроков≥ вексел≥ отриман≥|одержувати|" 34 " ороткостроков≥ вексел≥ отриман≥"

Ц при зал≥ку взаЇмноњ заборгованост≥|коштами|:

ƒебет  редит
63 "–озрахунки з постачальниками ≥ п≥др€дчиками" 68 "–озрахунки по ≥нших операц≥€х" 182 "ƒовгостроков≥ вексел≥ отриман≥|одержувати|" 34 " ороткостроков≥ вексел≥ отриман≥"

 

4. ќбл≥к|урахуванн€| ≥ншоњ деб≥торськоњ заборгованост≥

¬ процес≥ д≥€льност≥ п≥дприЇмства виникаЇ поточна деб≥торська заборгован≥сть, не пов'€зана з реал≥зац≥Їю товар≥в, роб≥т, послуг. ƒл€ обл≥ку розрахунк≥в по поточн≥й деб≥торськ≥й заборгованост≥ з р≥зними деб≥торами по авансах виданим, нарахованим доходам, претенз≥€м ≥ ≥ншим операц≥€м використовують
рахунок 37 "–озрахунки з р≥зними деб≥торами" (ј):

ƒебет - виникненн€ деб≥торськоњ заборгованост≥;

 редит - њњ погашенн€ або списанн€.

јнал≥тичний обл≥к по субрахунках ведетьс€ по кожному деб≥торов≥, по видах заборгованост≥, терм≥нах њњ виникненн€ ≥ погашенн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 451 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

1370 - | 1251 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.