Лекции.Орг
 

Категории:


Назначение, устройство и порядок оборудования открытого сооружения для наблюдения на КНП командира МСВ


Как ухаживать за кактусами в домашних условиях, цветение: Для кого-то, это странное «колючее» растение, к тому же плохо растет в домашних условиях...


Поездка - Медвежьегорск - Воттовара - Янгозеро: По изначальному плану мы должны были стартовать с Янгозера...

Модуль 125-літня жінка з метою запобігання вагітності на протязі шести місяців приймала пероральні контрацептиви, що містять статеві гормони. Вказати, секреція яких гормонів гіпофізу буде заблокована в даному випадку: Д. Гонадотропного

40-літня людина змінила своє місце постійного проживання, переїхавши з Євпаторії до Норильська. Вказати, за рахунок яких систем організм людини здатний адаптуватися до нових умов існування: А. Симпато-адреналової

Адаптація терморецепторів властива у діапазоні температур: 20-40°С.

Адаптація у аналізаторі нюху відбувається повільно. Вона залежить від багатьох факторів, найважливішими з яких є: Швидкість потоку повітря і концентрація пахучої речовини.

Адекватними подразниками для рецепторів напівколових каналів є: Дія на тіло кутових прискорень.

Адекватними подразниками для рецепторів отолітового апарату являються: Прямолінійні переміщення тіла в просторі.

Анестетики припиняють проведення нервового імпульсу, бо вони:Б. Блокують натрієві канали.

Аномалія кольоросприймання у 20 разів поширеніша у чоловіків, ніж у жінок, оскільки більшість випадків спричинена аномальним: Рецесивним геном на Х- хромосомі.

Антагоністи кальцію блокують кальцієві канали пресинаптичної мембрани. Які зміни виникають при цьому на постсинаптичній мембрані нервово-м’язового синапсу? Д. Змін не відбудеться.

Батьки дівчинки 16 років звернулися до педіатра. При обстеженні виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструації. В результаті яких гормональних порушень в організмі дитини це могло статися? Г.Недостатність гормональної функції яєчників.

Батьки дівчинки 16 років звернулися до педіатра. При обстеженні дівчинки виявлено: відсутність оволосіння на лобку і під пахвами, нерозвиненість молочних залоз, відсутність менструацій. В результаті яких гормональних порушень в організмі дитини це могло статися? A. Недостатність гормональної функції яєчників.

Батьки привели на прийом до ендокринолога хлопчика 14 років. Лікар відмітив відставання в рості дитини, непропорційну будову тіла, затримку розумового розвитку. Про порушення функції якої ендокринної залози слід думати, перш за все, у цьому випадку? В.Щитовидної

Без якого іону не можливе м’язове скорочення? Д. Ca++.

Безперервний спосіб передачі збудження здійснюється в волокнах типу: В. С.

Безпосередній початок зоровому нерву дають такі клітини: Ганглінозні.

Більшість рецепторів, які знаходяться у шкірі та зв’язаних з нею структурах є закінченнями волокон групи: Аβ.

Блокада кальцієвих каналів пресинаптичної мембрани блокує передачу збудження в синапсах тому, що іони кальцію Б. Спричиняють вивільнення медіатора в синаптичну щілину.

Блокада проведення збудження по нервових волокнах лідокаїном при місцевому знеболенні відбувається за рахунок: В. Блокади натрієвих каналів.

Больові імпульси передаються до ЦНС двома системами волокон: Аδ і С. Швидкість передачі імпульсів у них складає відповідно: 12-30 м/с і 0,5-2 м/с.

В гострому досліді на кішці при подразненні еферентного нерва, що іннервує одну з ендокринних залоз, зареєстровано зростання числа серцевих скорочень, збільшення частоти дихальних рухів, підвищення артеріального тиску та зростання діурезу. Вказати причетність цих змін до діяльності перелічених залоз внутрішньої секреції: В. Кіркового шару наднирників

В гострому досліді собаці, що знаходилась під наркозом, ввели вазопресин, внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що він: E. Посилює реабсорбцію води

В досліді у тварини зруйновано середню частину завитка внутрішнього вуха справа. Порушення сприйняття яких частот звуків виникне? Порушення сприйняття звуків середньої частоти справа.

В експерименті встановлено, що при збудженні мотонейронів м'язів-згиначів, гальмуються мотонейрони м'язів-розгиначів. Який вид гальмування лежить у основі цього явища? B. Реципрокне

В експерименті встановлено, що у відповідь на на розтягнення м'яза спостерігається його рефлекторне скорочення. З подразнення яких рецепторів починається ця рефлекторна реакція? А. Сухожилкові рецептори Гольджі

В експерименті досліджували поріг сили подразнення клітин різних тканин. Де він виявився найменшим? Е. В мотонейронах спинного мозку.

В експерименті досліджують рефлекторну дугу спінального рухового рефлексу. Де розташоване тіло аферентного нейрону? Г. В спинномозковому вузлі.

В експерименті жабі було введено стріхнін. Які наслідки він буде викликати: А. Генералізовану реакцію на всі подразники

В експерименті заблокували натрієві і кальцієві канали. Як при цьому змінився функціональний стан нейрона? Д. Зменшиться збудливість.

В експерименті заблокували хлорні канали. Як це відібється на функціональному стані центрального нейрона? Д. Не буде реагувати на дію гальмівного медіатора.

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ? А. Гіперполяризація

В експерименті збільшили проникність мембрани збудливої клітини для іонів калію. Які зміни електричного стану мембрани при цьому виникнуть ? C. Гіперполяризація

В експерименті збудливу клітину внесли в сольовий розчин, що не містить іонів натрію. Як це позначиться на розвитку процесу збудження ? B. Амплітуда потенціалу дії зменшується

В експерименті ізольований м'яз жаби ритмічно подразнюють електричними імпульсами. Кожний наступний імпульс припадає на період розслаблення попереднього скорочення. Яке скорочення виникне? D. Зубчастий тетанус

В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що привело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого фактору підвищиться в крові за цих умов? B. Натрійуретичного гормону

В експерименті на жабі провели перерізку між заднім і спинним мозком. який характер м'язевого тонусу і яка поза спостерігається у тварини ? А. М'язовий тонус слабкиї, поза пасивна.

В експерименті на ізольований литковий м’яз жаби наносять подразнення з частотою 35 Гц. Який вид скорочення спостерігається? А. Суцільний тетанус

В експерименті на ізольованій збудливій клітині необхідно отримати збільшення мембранного потенціалу спокою (гіперполяризацію). Для цього доцільно викликати активацію таких іонних каналів: D. Калієвих

В експерименті на кішці вивчали будову центральних відділів слухової сенсорної системи. Внаслідок руйнування однієї із структур середнього мозку кішка втратила орієнтувальний рефлекс на сильні звукові сигнали. Вкажіть, які структури були зруйновані: Нижні горбики чотиригорбикового тіла.

В експерименті на постсинаптичну мембрану нейрона подіяли речовиною, яка викликала її гіперполяризацію. Проникливість для яких іонів на постсинаптичні мембрани збільшилась в даному випадку? С. Калію.

В експерименті на собаці вивчали роль надниркової залози в процесах терморегуляції. Який гормон цієї залози звужує кровоносні судини, тим самим зменшуючи тепловіддачу? E. Адреналін

В експерименті на собаці виникла необхідність знизити збудливість міокарду. Який розчин для цього доцільно ввести тварині внутрішньовенно? B. Хлориду кальцію

В експерименті на спинному мозку при збудженні альфа-мотонейронів м‘язів згиначів встановлено гальмування альфа-мотонейронів м‘язів розгиначів. Який вид гальмування лежить в основі цього явища? D. реципрокне.

В експерименті на тваринах застосували препарат, що активує впливи гама-мотонейронів на м'язові веретена. Як і чому буде змінюватись сила спінальних міотатичних рефлексів? А. Збільшиться; скорочення інтрафузальних волокон.

В експерименті на тварині були пошкоджені нервові шляхи, які проходять в ніжці гіпофіза, що порушило надходження в кров гормонів: В. Вазопресину і окситоцину.

В експерименті на тварині зробили перерізку мозку між певними відділами ЦНС і спостерігали послаблення м'язевого тонусу, а також відсутність антигравітаційної пози. Між якими структурами ЦНС зроблено перерізку? Б. Між заднім і спинним мозком

В експерименті на тварині, яку опускали спиною донизу, а ногами догори, спостерігали рефлекторний поворот голови, спрямований на відновлення нормального положення у просторі. В яких із нижче вказаних структур виникає подразнення, що забезпечує вказаний рефлекс? А. Вестибулорецептори переддвір'я

В експерименті необхідно зменшити час проведення збудження через нервовий центр. Від чого він залежить? Д. Всі відповіді вірні.

В експерименті після внутрішньом’язового введення тварині розчину стріхніну виникають судомні скорочення скелетних м’язів. Порушення яких процесів у ЦНС призвело до виникнення судом? Г. Порушення постсинаптичного гальмування мотонейронів спинного мозку

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення? В. Суцільний тетанус

В експерименті подразнюють скелетний м’яз серією електричних імпульсів. Який вид м’язового скорочення буде виникати, якщо кожний наступний імпульс припадає на період скорочення поодинокого м’язового скорочення? D. Суцільний тетанус

В експерименті при дії гучного звукового подразника зареєстровано збільшення натягу барабанної перетинки у обстежуваного. Яке фізіологічне значення даної реакції? Зменшує тиск на внутрішнє вухо.

В експерименті у жаби визначили час спинномозкового рефлексу. Після цього на зорові горби наклали кришталик кухонної солі, після чого час рефлексу збільшився. Який процес у ЦНС ілюструє цей дослід? Б. Гальмування.

В експерименті у собаки збільшили приток крові до передсердь, що викликало збільшення утворення сечі. В основі збільшеного сечоутворення лежить посилена секреція A. натрій-уретичного пептіду

В експерименті у тварини перерізка стовбура викликала децеребрацiйну ригідність. Які з перерахованих рефлексів зберігаються в цієї тварини ? Г. Антигравітаційні

В клітині повністю заблокували синтез АТФ. Як зміниться величина потенціалу спокою? Е. Зникне. 166 Отруєння ботуліністичним токсином, який блокує вхід іонів кальцію до нервових закінчень аксонів мотонейронів, небезпечно для життя, бо загрожує: B. Зупинкою дихання

В ЛОР-практиці при дослідженні гортані з метою виключення блювотного рефлексу корінь язика і глотку змазують розчином лідокаїну. Яку ланку рефлекторної дуги при цьому вилучають? А. рецептивне поле.

В медичній практиці використовують препарати, які блокують передачу збудження з нерва на м’яз. Який можливий їх механізм дії?Д. Всі перечислені.

В наслідок правцевої інтоксикації у хворого розвилися судоми. Яким шляхом, найбільш вірогідно, зумовлено проникнення правцевого токсину у ЦНС? Г. Шляхом ретроградного аксоного транспорту

В нервовому центрі збудження з одного нейрона поширюється на інші. За рахунок якої його властивості це відбувається? Д. Дивергенції.

В результаті вірусного захворювання рогівка частково втратила свої оптичні властивості. Найбільш оптимальною в цьому випадку є корекція зору лінзами: Циліндричними.

В результаті дослідження провідникової функції спинного мозку виявили активуючі впливи нисхідних шляхів на мотонейрони м'язів-згиначів. Який з наведених шляхів здійснює цю функцію? А. Руброспінальний.

В результаті нейроінфекції у хворого з’явився симптом мозочкової дисфункції, що супроводжується порушенням амплітуди рухів. Назвіть цей симптом. Г. Дисметрія

В результаті травми у чоловіка 40 років зруйновані задні корінці спинного мозку. Які розлади будуть спостерігатися в ділянці іннервації цих корінців ? C. Втрата всіх видів чутливості

В результаті черепно-мозкової травми у хворого були виявлені наступні симптоми: Тремор, дисметрія, адіодохокінез, дизартрія. Яка структура головного мозку пошкоджена? В. Мозочок.

В старості втрачається еластичність кришталика. Який основний симптом буде виявлено? Віддалення найближчої точки чіткого бачення.

В центральному синапсі виник ГПСП. Який медіатор викликає цей ефект? Г. Гліцин.

В ЦНС існують структури, які забезпечують модифікацію больових відчуттів. Інакше їх називають ,,воротами болю” і вони локалізуються у: Желатинозна субстанція спинного мозку.

В якій послідовності активуються центри мови при сприйнятті написаного слова? B. Зоровий сенсорний центр, кутова звивина, центр Верніке

В якій послідовності збуджуються центри при відповіді на почуті слова? A.Сенсорний слуховий центр, дугоподібний пучок, центр Брока B.Сенсорний слуховий центр, центр Брока C.Центр Верніке, центр Брока D.Сенсорний слуховий центр, центр Верніке, дугоподібний пучок, центр Брока E.Сенсорний центр слуху, центр Брока

Вкажіть, які структури клітини здатні до розвитку місцевого збудження. Д. Всі перечисленні структури.

Взаємодія безумовного і умовного гальмування полягає у: E.Розгальмовуванні

В чому полягає вплив опіоїдних пептидів на процеси пам'яті та навчання? B.В погіршенні формування нових умовних рефлексів.

В експерименті тварині вилучили певну ділянку головного мозку, після чого у неї вже не спостерігалися емоційні і поведінкові реакції, характерні для складних форм поведінки. При цьому вона допускала велику кількість помилок, тобто порушувалася обробка інформації, що надійшла від екстерорецепторів і процес прийняття рішення. Яку ділянку мозку було вилучено? C.Лобні долі півкуль великого мозку

В установі було введено нову комп`ютерну програму. Керівник відділу зауважив, що працівники, які нещодавно закінчили свою освіту і працювали у відділі недавно, швидко опанували цю програму, вважаючи що з комп`ютером легше працювати. Працівники з великим стажем роботи були незадоволені, вважали, що працювати за старою методикою було зручніше. Які фізіологічні механізми пояснюють таку реакцію працівників? A. Швидкість утворення нових умовних рефлексів залежить від віку

В яких структурах головного мозку локалізується пам’ять людини D.Кора.

Вкажіть, які є види біологічної пам’яті? Е.Всі відповіді вірні.

В тропічному лісі наукова експедиція відібрала у мавп дитину, яка втратила здатність говорити. Всі проби відновити мову у дитини не увінчались успіхом. У якому віці , ймовірно, було знайдено дитину? Д. Старше п’яти років.

Вкажіть, в яких формах може проявитися мовна інформація? Д. Всі відповіді вірні.

Вкажіть функції мови. Д. Всі вищеперераховані.

Вкажіть локалізацію сенсорного центру мови Верніке. Д. Ділянка задніх відділів першої скроневої борозни.

Вкажіть локалізацію моторного центру мови Брока. А. Нижні відділи лівої лобної півкулі.

Вкажіть локалізацію письмового центру мови. С. Потилична ділянка кори.

Вкажіть основну функцію правої півкулі головного мозку. А. Інтуїція і прозріння.

В установі було введено нову комп`ютерну програму. Керівник відділу зауважив, що працівники, які нещодавно закінчили свою освіту і працювали у відділі недавно, швидко опанували цю програму, вважаючи що з комп`ютером легше працювати. Працівники з великим стажем роботи були незадоволені, вважали, що працювати за старою методикою було зручніше. Які фізіологічні механізми пояснюють таку реакцію працівників? A. Швидкість утворення нових умовних рефлексів залежить від віку

В експерименті на тварині виробляли умовний сечовидільний рефлекс: включали мигаюче світло і внутрішньовенно вводили тварині значну кількість фізіологічного розчину. Після декількох повторювань лише одне включення мигалки викликало збільшення діурезу. Назвіть рівень замикання умовно – рефлекторних зв’язків. А. Кора великих півкуль головного мозку.

Вкажіть, які особливості характерні для умовних рефлексів? Е. Формуються під час індивідуального життя і здійснюються по схемі: умовний подразник – реакція – відповідь.

Вкажіть особливості, які є характерними для умовних рефлексів. D. Здійснюються по схемі: адекватний подразник – адекватне рецептивне поле – постійна рефлекторна дуга.

В експерименті на тварині було зруйновано утворення лімбічної системи. До яких розладів поведінки тварини це призведе? B. пригнічення емоцій

В ядрах таламуса відбувається попередній аналіз і відбір інформації, яка надходить в кору головного мозку. За рахунок якого виду гальмування це відбувається? Д. Песимального.

В яких відділах головного мозку розміщені клітини, що є початком першого нейрону волокон різних парасимпатичних нервів? Г. Довгастий мозок, середній мозок, вароліїв міст

В яких долях найбільше виражені асоціативні ділянки? Яка відповідь найбільш правильна?. Д. Асоціативні ділянки включають відповіді Б, В, Г.

В яких процесах беруть участь реверберація нервових імпульсів і посттетанічна потенціація? Д. Забезпечують механізми короткотривалої пам’яті.

В яких синапсах відбувається пресинаптичне гальмування? Д. Аксо-аксональних.

В якій збудливій структурі найшвидше розвивається втома під час виконання роботи? Б. У нервовому центрі.

В якій ланці рефлекторної дуги здійснюється аналіз і синтез інформації? Б. Нервовому центрі.

В якому випадку домінанта зникає? Д. Всі відповіді вірні.

Верхні кінцівки людини, яка стоїть в стані спокою перебувають в незначному згинанні. Що являється причиною вказаного стану кінцівок? С. Рефлекс з м‘язевих веретен при розтягу двохголового м‘язу плеча. розігнутих нижніх кінцівок.

Вестибулярний орган складається із: Статолітовий апарат і напівколові канали.

Виберіть метод дослідження гостроти слуху: Аудіометрія.

Виберіть метод дослідження чутливості нюхових рецепторів: Ольфактометрія.

Вибіркову проникливість до яких іонів має мембрана в стані спокою. Г. Калію.

Видалення пухлини мозочку у хворого призвело до порушення рухових функцій, але через деякий час порушення зникли. Який відділ мозку забезпечив компенсаторні реакції відновлення? А. Кора великих півкуль головного мозку

Від чого залежить швидкість проведення збудження по нервових волокнах? Д. Всі відповіді вірні.

Відомо, що вкорочення міоцитів відбувається внаслідок взаємодії скоротливих білків саркомера за участі енергії АТФ. Яка пара білків забезпечує цей процес? А. Актин і міозин.

Відомо, що збудження через нервові центри поширюється в одному напрямку. Чим це зумовлено? А. Властивостями синапсів

Відомо, що нервові волокна характеризуються такими фізіологічними властивостями як збудливість і провідність, які здійснюються за певними законами. Порушення якого закону виникає при застосуванні місцевих анестетиків? А. Фізіологічної цілісності.

Відповідно до однієї із теорій болю, існують спеціальні рецептори, які сприймають тільки больові відчуття. Засновником цієї теорії є: Фрей.

Відстань, за якої два дотикові подразники можуть бути сприйняті як окремі, найбільша на: Дорсальній поверхні кисті.

Відрахований з університету студент тривалий час приховував це від своїх батьків, внаслідок чого в нього розвинувся нервовий розлад. До яких типів ВНД за Гіпократом найвірогідніше міг належати цей студент? А.Меланхоліки і холерики.

Вегетативні зміни (розширення зіниць, прискорення серцебиття, дихання, підвищення артеріального тиску), що виникають при негативних емоціях, реалізуються в основному за участю : D. симпато-адреналової системи

Відчуття солодкого сприймаються переважно рецепторами: Кінчика язика.

Вісцеральні болі: Іноді можуть змінюватися у разі подразнення шкіри.

Вкажіть ефекти збудження симпатичної нервової системи: А. Прискорення серцевого ритму.

Вкажіть кіркове представництво нюхового аналізатора: Гіпокамп.

Вкажіть локалізацію кіркового центру смакового аналізатора: Тім’яна частка.

Вкажіть локалізацію центрів парасимпатичної нервової системи: Б. Середній і довгастий мозок.

Вкажіть локалізацію центрів симпатичної нервової системи: Г. Грудний і поперековий відділи спинного мозку.

Вкажіть медіатор симпатичної нервової системи: А. Норадреналін

Вкажіть медіатор симпатичної нервової системи: А. Норадреналін.

Вкажіть місце виходу із центральної частини нервової системи симпатичних нервів: Д. Грудна частина спинного мозку, І та ІІ поперекові сегменти

Вкажіть на основну причину розвитку ендемічного зобу: В. Дефіцит йоду в харчових продуктах і воді.

Вкажіть основну відмінність будови спинного мозку: Б. Нервові центри винесені за його межі.

Вкажіть особливі форми болю: Всі відповіді вірні.

Вкажіть функцію, властиву для нервового волокна. Г. Секреторна.

Вкажіть, від різниці концентрації яких іонів по обидві сторони мембрани клітини залежить величина потенціалу дії. А. Натрію.

Вкажіть, від нерівномірного розподілу яких іонів в середині і зовні клітини залежить, в основному, величина мембранного потенціалу. Г. Калію.

Вкажіть, де виробляються тропні гормони: А. Гіпоталамус.

Вкажіть, де розташовані нюхові рецептори: Верхня носова раковина.

Вкажіть, які гормони виробляються щитовидною залозою: В. Тироксин.

Вкажіть, які гормони гіпофізу впливають на пігментний обмін: В. Меланотропін.

Вказати, через які посередники реалізує свій вплив на клітини-мішені вазопресин: С. 3,5 цАМФ

Вказати, який з перелічених гормонів взаємодіє з цитоплазматичними рецепторами: Д. Глюкагон

Вказати, який із перелічених гормонів взаємодіє з цитомембранними рецепторами: А. Тироксин В. Кортизон С. Альдостерон Д. Адреналін Е. Тестостерон

Внаслідок активації іонних каналів зовнішкьої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані? Г. Калієві

Внаслідок активації іонних каналів зовнішньої мембрани збудливої клітини значно збільшився її потенціал спокою. Які канали були активовані? A. Калієві

Внаслідок блокади іонних каналів мембрани клітини її потенціал спокою зменшився з -90 до -70 мВ. Які канали заблоковані? E. Калієві

Внаслідок введення жабі розчину хімічної речовини, у відповідь на всі подразнення вона відповідає генералізованими судомами. Що було введено жабі? C. стрихнін

Внаслідок вираженного зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникла тетанія, що обумовлено зниженням функції: D. Прищитовидних залоз

Внаслідок дії електричного струму на збудливу клітину виникла деполяризація її мембрани. Рух яких іонів через мембрану відіграє основну роль в розвитку деполяризації? C. Na+

Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідаєгенералізованою реакцію. Їй було введено стрихнін, який механізм його дії: В. Блокує гальмівні синапси

Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідаєгенералізованою реакцією. Що було введено жабі: Г. Стрихнін

Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідає генералізованою реакцію. Що було введено жабі: А. Стрихнін

Внаслідок експериментального впливу на жабу, вона у відповідь на всі подразнення відповідає генералізованою реакцію. Їй було введено стрихнін, який механізм його дії: А. Блокує гальмівні синапси

Внаслідок крововиливу в мозок у обстежуваного втрачена можливість до виконання точних рухів пальцями рук. Який з наведених нервових шляхів найбільш ймовірно ушкоджений? А. Кортикоспінальний

Внаслідок крововиливу у мозок у хворого порушена діяльність базальних ядер. Які функції будуть у нього втрачені? Б. Регуляція пози, складання програм рухів, допоміжних рухів

Внаслідок патологічного процесу уражена дільниця нерва, що містить декілька перехоплень Ранвье. Які явища при цьому спостерігаються Д. припинення поширення збудження

Внаслідок руйнування певних структур стовбура мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які з нижченаведених структур були зруйновані? Б. Задні горбки чотиригорбкового тіла

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано? А. Передні горбки чотиригорбкового тіла

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні світлові подразники. Які структури було зруйновано? E. Передні горбки чотиригорбкового тіла

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси у відповідь на сильні звукові подразники. Які структури було зруйновано? B. Задні горбки чотиригорбкового тіла

Внаслідок руйнування певних структур стовбуру мозку тварина втратила орієнтувальні рефлекси. Які структури було A. Чотиригорбкові тіла

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені? E. Спіноталамічні

Внаслідок ураження патологічним процесом провідних шляхів спинного мозку у людини порушена больова чутливість шкіри та м’язів. Які шляхи уражені? Спіноталамічні.

Внаслідок фізичної роботи знизилась працездатність людини. Зміни у яких структурах, перш за все, є причиною втоми? A. Нервові центри.

Встановлено, що характер поведінки людини змінюється при значних температурних коливаннях повітря – від мінусових до плюсових його значень. Цьому сприяє кількість холодових і теплових рецепторів, що знаходяться у шкірі людини у певному співвідношенні, а саме: 8:1.

Вухо людини може сприймати звук при коливанні повітря в діапазоні: 16-20000 Гц.

Глюкокортикоїди широко застосовуються в сучасній клінічній практиці. Вкажіть, який з наведених нижче ефектів можна досягнути тільки введенням великих доз глюкокортикоїдів? D. Пригнічення запальних реакцій.

Глюкокортикоїди широко застосовуються в сучасній клінічній практиці. Вкажіть, який з наведених нижче ефектів можна досягнути тільки введенням великих доз глюкокортикоїдів? Б. Пригнічення запальних реакцій.

Головним підкорковим центром больової чутливості є: Таламус.

Гучний звук під час умовно-рефлекторної діяльності призвів до її гальмування. Вкажіть вид гальмування, що мав місце. E. Зовнішнє

Гігантський аксон кальмара помістили в середовище, яке за своїм складом відповідало міжклітинній рідині. При подразненні в аксоні виникали ПД. Потім концентрацію іонів натрію в середовищі зрівняли з їх концентрацією в аксоні і повторили подразнення. Що виявили? А. зникнення потенціалу дії

До лікаря звернулася людина із скаргами на погане запам'ятовування нової інформації. Порушення функціонування яких нейротрансмітерних систем з'ясовує дану симптоматику? D.Холінергічної

Доглядаючи за немовлям, мати зауважила, що протягом перших шести місяців життя дитина почала реагувати на приємні і неприємні для неї подразники, що зовні проявлялося плачем, рухами тіла та м’язів обличчя. В чому біологічне значення даного виду реакцій? D.Полегшують формування комплексу міжнейроних взаємодій

Доросла донька приїхала до матусі у гості. Вона не була голодною, але святково сервірований стіл, смачні пахощі пробудили у неї апетит. Поясність з позиції вчення П.К. Анохіна про структуру акту поведінки значення приказки "Апетит приходить під час їди" і назвіть компонент цієї структури, який у даному конкретному випадку викликав таку поведінку доньки. E.Обстановочна аферентація

До невропатолога звернувся хворий зі скаргою на погану пам'ять. Причому він добре пам’ятає давні події, але зовсім не здатний засвоювати нову інформацію. Який процес пам’яті порушено? A.Збереження

Дослідженнями по тривалості життя людини встановлено зниження показників здоров’я, не зважаючи на науково-технічний прогрес більшості країн світу. Яка основна причина цього явища? B. швидкість трансформації середовища проживання людини не відповідає її генетичним можливостям

До оптимального режиму тренування належать навантаження, які протягом всього періоду тренувань мають одну з ознак: Д. Не стомлюють.

Де розташований “центр” емоційних реакцій людини ? E. лімбічна система В чому полягає принцип спільного кінцевого шляху? Д. Один і той же рефлекс відбувається на дію різних подразників і з різних рецепторних полів.

Дайте визначення поняттю „Центральний час рефлексу”? Д. Тривалість збудження в нервовому центрі.

Дайте визначення поняття „нервовий центр”. Д. Сукупність нейронів, розташованих в різних відділах ЦНС, які виконують одну функцію.

Дати визначення фізіологічній системі: Д. Сукупність органів, які підтримують певні функціональні процеси і мають спільні механізми регуляції.

Де відбувалося виникнення збудження в центральному нейроні? Д. В ділянці аксонного горбика.

Де знаходяться в корі великого мозку проекційні поля для шкірної чутливості? Д. Задня центральна закрутка.

Де знаходяться в корі великого мозку проекційні поля для шкірної чутливості? Б. Задня центральна закрутка

Де представлена в корі зорова система? Д. В потиличній долі.

Де представлені в корі рухові ділянки? Д. Передній центральній ділянці і премоторній зоні кори.

Де розміщені клітини симпатичних прегангліонарних нейронів? А. Боковий ріг І-ХІІ грудних сегментів, боковий ріг І-ІІІ поперекових сегментів спинного мозку

Де розташований кірковий відділ зорового аналізатора? Потилична доля кори.

Де розташований кірковий центр вестибулярного аналізатора? Постцентральна звивина.

Де розташований кірковій центр слухового аналізатора? Скроневі долі.

Деребровану кішку поставили на стіл, але вона не може утримувати рівновагу при нахилах поверхні, на якій вона стоїть. Які рефлекси відсутні у децереброваної кішки? А. Статичні вестибулярні рефлекси пози

Децеребраційна ригідність наступає при А. перерізці ЦНС нижче червоного ядра і вище ретикулярної формації середнього мозку

Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Вказати, всмоктуванню яких іонів у тонкому кишківнику може сприяти цей вітамін: Д. Кальцію

Дівчина 15 років звернулася до лікаря зі скаргами на нагрубання та болючість молочних залоз у другій половині менструального циклу. При обстеженні гінекологом патології не виявлено. Зміною рівня якого гормону може бути обумовлений стан дівчини? B. Естрадіолу

Для вивільнення медіатора з пресинаптичного закінчення необхідно що б в нього ввійшли: А. Іони кальцію.

Для зменшення гальмівного впливу медіатора використовують препарати, які В. Блокують калієві і хлорні канали.

Для зниження збудження окремих ділянок кори в неврологічній практиці використовують медіатори ЦНС. До якої групи хімічних речовин вони відносяться? Б. Нейропептиди.

Для кращого огляду дна очного яблука лікар закапав у кон'юктиву ока пацієнта розчин атропіну. Це призвело до розширення зінниці. Блокада яких мембранних циторецепторів зумовила такий ефект? Д. М-холінорецепторів

Для повного розвитку і функціювання сім’яних звивистих канальців потрібний: Б. ЛГ.

Для припинення нападу правцевих судом хворим вводять курареподібні речовини (міорелаксанти). Про що при цьому обов’язково слід пам’ятати лікару? А. Що ці речовини розслаблюють дихальні м’язи

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на підвищену пітливість, серцебиття, схуднення на 10 кг за 2 місяці, витрішкуватість. Для патології якої ендокринної залози ці скарги найбільш ймовірні? D.Щитовидної залози

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на підвищену пітливість, серцебиття, схуднення на 10 кг за 2 місяці, витрішкуватість. Для патології якої ендокринної залози ці скарги найбільш ймовірні? Г. Щитовидної залози.

До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість. Для гіперфункції якої ендокринної залози ці скарги найбільш B. Щитовидної залози

До ефектів стимуляції парасимпатичної системи відносяться: Д. ні одна відповідь не вірна

До заломлюючих середовищ ока відносять всі, крім: Сітківка.

До лікарні доставлено чоловіка, який постраждав під час сильного вибуху. При обстеженні виявлено, що барабанна перетинка не зруйнована, бо спрацював захисний рефлекс, який запобігає розриву барабанної перетинки від сильної звукової хвилі. Цей рефлекс реалізується за рахунок: Скорочення m. tensor tympani.

До лікаря звернувся хворий із скаргами на спрагу, підвищений апетит, сухість шкіряних покривів, часте і надмірне сечовипускання, які з’явилися після перенесеної автомобільної катастрофи. Зміни кількості якого гормону обумовлюють ці скарги? C.Нестача інсуліну

До лікаря звернулися родичі хлопчика 10 років, в якого спостерігалось посилення волосяного покрову на тілі, ріст бороди і вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна передбачити? D. Тестостерону.

До лікаря невропатолога звернувся хворий 45 років зі скаргами на зниження чутливості шкіри на дотик, тиск, лоскотання. При ретельному обстеженні лікар зробив висновок, що у хворого знижена чутливість механорецепторів розміщених у шкірі. Які з перерахованих рецепторів не відносяться до механорецепторів: Рецептори нюху та смаку.

До лікаря отолярінголога звернулася хвора із скаргами на періодично виникаючий головний біль, відсутність відчуття запахів. Із анамнезу хворої було встановлено, що на протягом довгого часу вона працювала із оцтовою кислотою. Рецептори якого аналізатора уражені у хворої? Хеморецептори нюхового аналізатора.

До механізмів збільшення концентрації глюкози в плазмі крові під впливом гормона глюкагона слід віднести такий: A.Активація Gs рецепторів мембран клітин-мішеней. B.Взаємодія глюкагона з ДНК ядра клітин-мішеней. C.Взаємодія глюкагона з рецепторами в цитоплазмі клітин-мішеней. D.Взаємодія Са2+ в цитоплазмі клітин-мішеней. E.Пригнічення секреції інсуліну.

До механізмів збільшення концентрації глюкози в плазмі крові під впливом гормона глюкагона слід віднести такий: А.взаємодія глюкагона з рецепторами в цитоплазмі клітин-мішеней. В.Активація Gs рецепторів мембран клітин-мішеней.

До механізмів збільшення концентрації глюкози в плазмі крові під впливом гормону глюкагона слід віднести такий: А. Активація Gs рецепторів мембран клітин-мішеней.

До невропатолога звернувся хворий зі скаргами на відчуття печії, «повзання мурашок» в правій половині тіла. Яка з ділянок мозку вражена у пацієнта? Б. Задня ліва центральна звивина

До невропатолога звернувся хворий зі скаргами на м'язеву слабкість, затруднення вимови слів, швидку втомлюваність. При обстеженні лікар виявив порушення пальце-носової проби, тремор кистей рук, похитування при ходьбі. Враження яких структур ЦНС могло спричинити такі симптоми? А. Мозочок

До невропатолога звернулися батьки б-річного хлопчика з розладнаннями повільно-хвильовогосну. Що з нижчеприведеного лікарі зможуть виявити у хлопчика? В. М’язову атонію.

До нервового центру надходять збудження з певною частотою. Як може змінюватися їх ритм при виході з нервового центру? Д. Всі відповіді вірні.

До одного і того ж нейрона сходяться потоки збуджень по багатьох еферентних шляхах. Що являється „спільним кінцевим шляхом” в ЦНС? Д. Мотонейрон спинного мозку.

До опікового центру доставлено наркомана з опіками, які він одержав у стані наркотичного сп’яніння. Потерпілий стверджував, що сидів, торкаючись спиною до гарячої печі і не відчував біль від опіку. Взаємодія наркотиків зі структурами якої системи мозку могла дати такий ефект? Антиноцицептивної.

До основних фізіологічних ефектів альдостерону належать: E. ні одна відповідь не вірна

До речовин, що спричиняють відчуття болю належать всі нижчеперечислені, крім: Са2+.

До складу яких черепномозкових нервів входять парасимпатичні волокна? Д. ІІІ, VII, IX, X

До стаціонару госпіталізовано з матір’ю трьохмісячну дівчинку, народжену взимку. Дитина на натуральному годуванні, активно смокче грудь. Але після цього настає форсована блювота шлунковим вмістом, а іноді й судоми. За швидкою допомогою розлади блокують внутрішньо-венозною ін’єкцією розчину хлориду кальцію. Хвороба пов’язана з недостатністю функції: B. Прищитовидних залоз

До факторів гуморальної регуляції, що cекретуються спеціалізованими і неспеціалізованими клітинами та здійснюють переважно дискантний або місцевий характер дії, належать всі перелічені, крім: Д. Інсуліну

До центральної нервової системи не відносяться: Д. Вегетативні ганглії.

До яких рецепторів по природі подразника відносяться ноцицептори? Правильні відповіді А, В, С.

Другий нейрон соматосенсорної аферентації лежить у: Спинному мозку або стовбурі мозку.

Експериментально доказано, що всі живі клітини мають різний електричний заряд на зовнішній і внутрішній поверхнях мембрани – мембранний потенціал спокою (МПС). Який іон відіграє основну роль у генерації МПС? Д. K+

Експериментатору необхідно якнайшвидше виробити умовний рефлекс у собаки. На базі якого безумовного рефлекса доцільно виробляти умовний? C. Захисного

Жінка скаржиться на неспання. Порушення функціонування яких нейротрансмітерних систем з'ясовує дану симптоматику? A.Адренергічної.

Жителям гірських районів рекомендовано вживати з їжею йодовану сіль або морепродукти, що багаті на йод. Мета цих рекомендацій – запобігти: С. Гіпофункції щитоподібної залози

Жінка 20 років звернулася до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, підвищену температуру тіла. Аналіз сечі нормальний. Лікар приписав їй кортизон. Через кілька тижнів при повторному обстеженні жінка стала почувати себе значно краще. При аналізі сечі була встановлена наявність цукру. Яка причина глюкозурії? B. Кортизон як контрінсулярний гормон стимулював глюконеогенез

Жінка звернулася до лікаря зі скаргами на болі в суглобах, підвищену температуру тіла. Аналіз сечі нормальний. Лікар приписав їй кортизон. Через кілька тижнів при повторному обстеженні жінка стала почувати себе значно краще. При аналізі сечі була встановлена наявність цукру. Яка причина глюкозурії? В. Кортизон як контрінсулярний гормон стимулював глюконеогенез

Жінка, 25 років, через місяць після пологів звернулась до лікаря зі скаргою на зниження утворення молока. Дефіцит якого гормону призвів до такого стану? А. Пролактину.

Зупинку тролейбуса перенесли на 100 метрів. Студент запізнився на першу пару, тому що довго чекав тролейбуса на старій зупинці, хоча на передодні йому казали, що її перенесли. Який вид умовного гальмування порушений у студента? Е. Згасаюче.

З метою пригнічення аутоімунних реакцій після пересадки органів обов'язковим є проведеннякурсу гормонотерапії. Які гормони застосовують з цією метою? D. Глюкокортикоїди.

Збільшення сили і тривалості умовного подразника привело до гальмування умовного рефлексу. Вкажіть вид гальмування. D.Позамежове

З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Поява яких гормонів в сечі вірогідно свідчить про вагітність? A. 17-бета-естрадіол. B.Естріол. C. Хоріонічний гонадотропін. D.Тестостерон. E.Прогестерон.

З метою ранньої діагностики вагітності досліджується сеча жінки. Наявність якого з гормонів буде вірогідно свідчити про E. Хоріонічний гонадотропін.

З урахуванням регуляторної ролі гормонів щитовидної залози вкажіть, які розлади можливі при недостатності її функції, якщо ця недостатність має місце з раннього дитячого віку? A. Гігантизм. B.Нанізм. C. Кретинізм.. D.Гіпопітуітарізм. E.Гіперпігментація шкіри.

З яких нейронів формується нервовий центр? Г. Еферентних і вставних.

З яких рецепторів поступає інформація для забезпечення пози і положення тіла? Які відповіді вірні? Д. Вірна відповідь А,Б,В.

За даними аудіометрії у пацієнта виявлено порушення сприйняття звуків середньої частоти. Пошкодження якого органа може бути причиною цього? Середньої частини завитка.

За одиницю прийнято вважати гостроту зору, коли кут, під яким око здатне розрізняти дві точки становить: 1°

Збільшення концентрації глюкози в крові при цукровому діабеті виникає за рахунок: В. Зниження проникливості клітинних мембран для глюкози.

Збільшення рецептивного поля при його подразненні викликає зменшення часу рефлексу. Чим це пояснюється? Б. просторовою сумацією.

Збудливу клітину з потенціалом спокою - 90 мВ обробили речовиною, яка вибірково блокує іонні канали. Які канали заблоковано, якщо внаслідок цього потенціал спокою став - 70 мВ? Д. Калієві

Звукові коливання в середньму вусі передаються через ряд структур у слідуючому порядку: Барабанна перетинка- молоточок- коваделко- стременце- овальне вікно.

Згідно трикомпонентної теорії Юнга-Гельмгольца кольорове бачення забезпечується тим, що у сітківці є як мінімум три типи колбочок, кожна з яких функціонує як незалежний приймач. Які кольори сприймають ці колбочки: Червоний, зелений, фіолетовий.

Зміна інтенсивності дії пахучої речовини (поріг різниці) оцінюється людиною досить грубо. Найменша сприймальна різниця щодо сили запаху становить: 30-60%.

знаходяться: Постцентральна звивина і верхня частина бокової.

Зорова акомодація передбачає: Скорочення війчастого м’яза.

Зріст 10-річної дитини сягає 178 см, маса тіла 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?? Б. Гіпофіза.

Зріст дитини 10 років сягає 178 см, маса - 64 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано? B. Щитовидної залози

Зріст дорослої людини 100 см при пропорціональній будові тіла та нормальному розумовому розвитку. Недостатнє вироблення якого гормону в дитячому віці є причиною цього? B. Соматотропіну

Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки? A.Соматотропіну

Зріст дорослої людини становить 120 см при пропорціональній будові тіла і нормальному розумовому розвитку. Для недостатнього вироблення якого гормону у дитячому віці характерні вказані ознаки? A. Соматотропіну

Ізольовану нервову клітину помістили у розчин Рінгер-Локка. Які іони будуть відігравати основну роль у генерації мембранного потенціалу спокою в цих умовах? В. Калію

Імпульси, генеровані у смакових бруньках на язику, прямують до кори головного мозку через: Таламус.

Коли задача, яка стоїть перед людиною, не може бути виконаною нею навіть при максимальній мобілізації ресурсів організму, то виникає стан страху (жаху, суму). Це відповідає наступному стану емоційного напруження : C. СН І

Каузалгію: Скасовує перетин сенсорних нервів в ураженій ділянці.

Кілька годин після смерті спостерігається трупне задублення. Що з перерахованого є безпосередньою причиною цього явища ? Б. Зменшення вмісту АТФ у мiоцитах

Кістковий і перетинчастий спіральні канали утворюють у людини певну кількість витків, а саме: 2,5.

Кошеня поклали на спину, однак воно рефлекторно повертає голову тім'ям догори. Подразнення яких рецепторів призводить до такої рефлекторної реакції? Б. Вестибулорецептори переддвір'я

Кисневий борг ліквідується під час періодів: А. Впрацьовування.

Людина збирається вирішувати складну задачу, вона хвилюється, у неї посилюється діяльність органів і систем, підвищується працездатність. Яка ступінь емоційного напруження (СН) і які емоції при цьому спостерігаються? A.СН-IV негативних емоцій

Лікар-окуліст виявив, що у хворого зір покращав при застосуванні збиральних лінз. Яка патологія зору у цього хворого? Гіперметропія.

Лікар-окуліст виявив, що хворий не сприймає зелений колір. Яка в нього патологія? Дейтеранопія.

Людина отримала опік шкіри в сонячний день і страждає від болю. Вказати, яка із нижчевказаних речовин приймає участь у формуванні больового відчуття: Гістамін.

Людина після інтенсивного фізичного навантаження відчуває м’язевий біль, який через деякий час проходить. Причиною такого болю є накопичення в м’язах Н+ та К+.

Людина після травми головного мозку втратила зір. Пошкодження яких зон кори головного мозку може призвести до цього стану? Скроневих.

Людина постійно носить обручку і не відчуває її на своїй руці. Вказати, які процеси відбуваються в мембрані аферентного нервового волокна при подразненні механорецепторів шкіри: Збільшення порогу деполяризації.

Людина при пошкодженні шкіри відчула біль і це відчуття сформувалося першочергово у: Таламусі.

Людина при тривалому знаходженні у приміщенні з неприємним запахом не відчуває його. В основі цього лежать такі зміни у нюхових рецепторах: Інактивація натрієвих каналів.

Людина сиділа в кріслі з закритими очами, коли задзвонив телефон. Як зміниться у нього ЕЕГ? Б. Альфа-ритм зміниться на бета-ритм

Людина стала помічати поступове немотивоване підсилення спраги, навіть вночі, з’явилась сухість в роті; поряд з цим збільшився діурез. Про недостатність вироблення якого гормону це може свідчити? C. Інсуліну

Людина, яка дивилась у вікно, почала читати книгу. За рахунок зміни стану якого органа збільшується при цьому заломлююча сила оптичних середовищ? Кришталика.

Людина, яка страждає на хронічне больове відчуття, звернулася за допомогою у нейрохірургічну клініку, де її методом стереотаксичної операції позбавили від цього нестерпного відчуття. Вказати, які з нижчеприведених структур головного мозку були виключені: Вентропостлатеральні ядра таламуса.

Мати, спостерігаючи за розвитком своєї дитини, виявила таку особливість. У віці 2-3 роки дитина менше прагнула до спілкування, хоча мати приділяла їй більше часу. У віці4-5 років мати приділяла їй менше часу, але дитина активно спілкувалася з нею, задавала багато питань. Які фізіологічні механізми пояснюють поведінку дитини? E. Після 4 років бурхливо розвивається аналітико-синтетична діяльність мозку

Максимальна тривалість фізичного навантаження для людини обумовлена одним з факторів: А. Енергетичними витратами.

Механізм стимуляції терморецепторів пов’язаний із змінами метаболізму залежно від дії відповідної температури. Зміна температури на 10º С зумовлює зміну швидкості ферментативних реакцій у: 2 рази.

Mешканець гірської місцевості, звернувся до лікаря зі скаргами на підвищену втомлюваність та сонливість, одутлість обличчя. При обстеженні виявлено, що основний обмін нижче належного на 30\%, артеріальний тиск 90/50 мм.рт.ст. Діурез - 1000 мл. Концентрація якого з мікроелементів в крові знижена? Б. Йоду

Можливою причиною збільшення вмісту кальцію в крові може бути: Б. Гіперфункція паращитовидних залоз.

Молода жінка 25 років за рекомендацією свого лікаря довгий час приймає естрогени. Які зміни можна відмітити в концентрації тироксинзв’язуючого глобуліну (ТСГ) і загального Т4 в сироватці крові жінки? A ТСГ і Т4 вище норми

Морська свинка знаходиться на дощечці, яку опускають вниз. Як зміниться тонус м'язів на кінцівках та який з наведених нервових шляхів його забезпечить? А. Посилиться тонус м'язів-розгиначів; вестибулоспінальний

Найкращим показником ступеня тренованості ( адаптації ) при фізичних навантаженнях є: С. Максимальне поглинання кисню.

На ЕЕГ у потиличних відведеннях зареєстровано альфа-ритм. Яким є стан досліджуваного? E. Спокій із заплющеними очима

На енцефалограмі людини реєструється дельта-ритм. В якому стані знаходиться пацієнт? В. Повільного сну. Е. Парадоксального сну.

На ізольованому м'язі, який поміщений у розчин Кребса, подіяли підпороговим подразником. Що він викличе? А. Локальну відповідь.

На поверхні кожної нюхової клітини є сферичне потовщення, з якого виступають по 6-12 найтонших волосин. Як називається цей утвір: Нюхова булава.

На подразнення лапки пінцетом жаба відповідає згинальним рефлексом цієї лапки. На більш сильне подразнення цієї ж лапки жаба відповідає генералізованою руховою реакцією. Що лежить в основі спостерігаємого ефекту? Б. Фізіологічна іррадіація збудження

На процеси росту впливає, в основному: В. Соматотропін.

На тканину діють електричним імпульсом катодного напрямку, амплітуда якого дорівнює 70\% порогу. Які зміни мембранного потенціалу це викличе? B. Часткова деполяризація

На фоні подразнення у тварин збільшилась активність нейронів спірального вузла. Що з наведеного було подразником? Звук.

На яких рівнях вивчаються функції організму? Д. Цілісного організму.

На яких рівнях можна блокувати передачу збудження в нервово-м’язовому синапсі? Д. Всі відповіді вірні.

На які групи можна поділити апаратуру для фізіологічних досліджень? Д. Всі відповіді вірні.

Назвіть гормон, який відноситься до класу хімічних сполук - амінів? В. Адреналін

Назвіть гормон, який відноситься до класу хімічних сполук - поліпептидів? Б. Вазопресин.

Назвіть гормон, який відноситься до класу хімічних сполук - стероїдів? А. Естрогени

Назвіть гормон, який має білкову структуру: Б. Інсулін.

Назвіть контрінсулярний гормон, який впливає на вуглеводний обмін? A. Адреналін

Назвіть контрінсулярний гормон, який впливає на вуглеводний обмін? Д.Адреналін

Назвіть основний механізм генерації мембранного потенціалу. Б. Дифузія калію з клітини.

Назвіть основні типі дії гормонів: Д. Всі відповіді вірні.

Назвіть фізіологічні ефекти ЛГ. А. Сприяє розриву дозрілого фолікула. Б. Сприяє утворенню жовтого тіла. В. Стимулює утворенню жіночих гормонів. Г. Стимулює утворенню. чоловічих гормонів. Д Всі відповіді вірні.

Найбільш частим клінічним проявом поразки мозочка і стрiопаллiдарної системи є тремор. Яка особливість цього стану м'язів характерна тільки для мозочка ? А. Тремор спокою, що підсилюється при русі

Найвища чутливість розпізнавання сили звуку перебуває в межах: 1000-4000 Гц.

Наявність яких компонентів рефлекторної дуги необхідне для здійснення рефлексу? Д. Всіх компонентів одночасно

Невпізнання хворим предметів при їх обмацуванні виникло після черепно-мозкової травми. Який відділ мозку ушкоджено? D. Постцентральна звивина

Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента? A. Соматотропіна B.Кортиколіберина C.Кортикотропіна D.Кортизола E. Адреналіна

Нейрони сітківки містять всі типи клітин, крім: Псевдоуніполярних.

Необхідно в експерименті оцінити рівень збудливості тканини. Для цього доцільно визначити величину: Д. Порогу деполяризації

Необхідно у хворого оцінити рівень збудливості нерва. Для цього доцільно визначити для нерва величину: А. Порогової сили подразника

Нервове волокно закінчується синаптичною бляшкою, в якій містяться мітохондрії та значна кількість пухирців, де концентрується медіатор – речовина, за допомогою якої збудження поширюється з нерва на м'яз. Який медіатор забезпечує нервово-м'язову передачу? А. Ацетилхолін.

Нервове волокно помістили в безкисневе середовище. Як це відобразиться на генерації потенціалу дії (ПД) нервового волокна? А. ПД нерва буде генерувати

Нервово-м’язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м’яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається – у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута? А. Нервово-м’язовий синапс

Нервово-м'язовий препарат жаби обробили отрутою. Після цього зберігається здатність м'яза до скорочення у відповідь на пряму стимуляцію, але втрачається у відповідь на стимуляцію нерва. Що блокує отрута? A. Нервово-м'язовий синапс

Обстеження пацієнта 18 років виявило, що він не відчуває температурних подразнень у центральній частині задньої поверхні язика. Яка причина цього стану? Відсутність холодових і теплових рецепторів у цій ділянці.

Обстеження хворого в ендокринологічному диспансері виявило підвищення рівня глюкози в крові до 11 ммоль/л. З нестачею якого гормону пов'язані ці зміни? E. Інсуліну

Обстежуваний 30 років, ріст 115 см, пропорційна тілобудова, китиці і стопи малі, пальці тонкі , окостенніння скелету запізніле, волосся мягке і шовковисте, як у дітей. Чим може бути зумовлений такий стан? Д. Соматотропіном.

Обстежуваному прикрили щитком праве око, а в ліве спрямували яскравий промінь світла. Яка реакція зіниць спостерігатиметься в нормі? Пряма.

Одна із аномалій нюху пов’язана з відсутністю нюхових відчуттів. Як називається такий стан: Аносмія.

Одним із антиноцицептивних гуморальних факторів є: Ендорфін.

Одним із варіантів кольорової сліпоти є дальтонізм. Який колір не сприймають люди із цією патологією: Червоний.

Однією із найхарактерніших особливостей нюхового аналізатора є те, що його аферентні волокна: Не переходять на протилежний бік кори головного мозку.

Опишіть збудливість м’яза під час фази деполяризації. Д. М’яз знаходиться в фазі абсолютної рефрактерності

Основною умовою регенерації нервового волокна є збереження: А. Зв’язку з нейроном

При яких ушкодженнях виникає моторна афазія Брока? С.Пошкодження нижніх відділів лобної частки лівої півкулі.

При яких ушкодженнях виникає сенсорна афазія Верніке? Д. Пошкодження скроневої долі кори.

Після ДТП людина втратила здатність розуміти написане. Яка структура головного мозку, ймовірно, уражена? А. Потилична ділянка кори.

Пацієнт 60 років добре розрізняє об’єкти на далекій відстані і погано ті, що розташовані на близькій. Вкажіть причину: Втрата еластичності кришталика, слабкість війчастого м’яза.

Пацієнт із ампутованою нижньою кінцівкою скаржиться на нестерпний біль у неіснуючій стопі. Як називається такий вид болю? Фантомний.

Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима він похитується і втрачає рівновагу. Тонус скелетних м'язів послаблений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно пошкоджена у цієї людини? В. Мозочок

Пацієнт при роботі швидко стомлюється. В положенні стоячи з заплющеними очима, він похитується, втрачає рівновагу. Тонус скелетних м’язів знижений. Яка з наведених структур мозку найбільш ймовірно вражена у цієї людини? D. Мозочок.

Пацієнт чітко бачить об’єкти розташовані на близькій відстані і погано сприймає віддалені об’єкти. Вкажіть причину порушення зору: Видовжена оптична вісь ока.

Первинним нервовим центром нюхового аналізатора є: Нюхова цибулина.

Перед підняттям штанги спортсмен запрокидує голову. Це сприяє: А. Підвищенню тонусу розгиначів верхніх кінцівок

Передача збудження в центральних синапсах забезпечується: Б. Медіаторами.

Передньолатеральна хордотомія виконана для полегшення болю у правій нозі. Це ефективно з огляду на те, що при цьому перетинається: Лівий вентральний спіноталамічний шлях. Правий латеральний спіноталамічний шлях.

Передача вісцеральної больової інформації до ЦНС здійснюється аферентними волокнами слідуючих відділів вегетативної нервової системи: Симпатичної і парасимпатичної.

Поява сторонніх зовнішніх подразників під час прояви умовного рефлексу привело до його гальмування. Вкажіть вид гальмування. C.Зовнішнє

Під час емоційного напруження у людини відбувається активація симпатичного відділу автономної нервової системи. Найбільш суттєвим наслідком цього буде: D.Підвищення обміну речовин

Піддослідний отримав завдання виконати на протязі 1 години 1200 кГм роботи. Які умови роботи забезпечують виконання цієї роботи? B.Оптимальне навантаження та оптимальний ритм роботи

При обстеженні хворого похилого віку виявлено моторну афазію. Де локалізований осередок пошкодження головного мозку ? E. Центр Брока

При обстежені пацієнта встановили сильний, врівноважений , інертний тип вищої нервової діяльності за

Павловим. Якому темпераменту за Гіппократом відповідає пацієнт? D. Флегматичному

При обстеженні хворого похилого віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена? E. Центр Верніке

Під час виконання тестового завдання на екзамені у студента 18 років частота серцевих скорочень підвищилась з 75 до 95 за хв., артеріальний кров’яний тиск зріс з 120 /80 мм.рт.ст. до 160/95 мм.рт.ст., різко підвищилось потовиділення. Який стан психічної сфери студента призвів до виникнення вказаних вегетативних реакцій? A. перша стадія нервового напруження

Після тривалого космічного польоту у космонавта 42 років спостерігається загальна слабість, зменшення маси тіла, гіпотрофія скелетних м’язів, зменшення хвилинного об’єму крові, сповільнення психомоторних реакцій, остеопороз кісток. Якій фактор польоту відіграв основну роль в виникненні вище перерахованих розладів? B. невагомість

П`ятирічна дитина з бабусею вперше відвідала родичів, які жили в іншому селі. Після повернення додому на запитання про поїздку бабуся розказувала про сімейні справи, а дитина описувала краєвиди, вигляд оселі родичів, погоду. Чому у бабусі і дитини були різні враження від одної події? E. У дітей яскравіша образна пам`ять, ніж в старечому віці

При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували певну кількість геометричних фігур, після чого він повинен був їх відтворити по пам’яті. Яку кількість фігур він може запам’ятати? D.7±2.

При дослідженні пам’яті людині впродовж часток секунди показували сяючий об’єкт. Ще 150мс вона зберігала його в пам’яті. Який процес у ЦНС забезпечував збереження інформації? А.Реверберація збудження.

При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували певну кількість геометричних фігур, після чого він повинен був їх відтворити по пам’яті. Який вид пам’яті при цьому досліджували? В.Первинну.

При дослідженні пам’яті впродовж декількох секунд досліджуваному показували геометричні фігури. Під час показу в кімнату, де відбувався експеримент, зайшла стороння людина й щось голосно сказала. В кінці експерименту піддослідний не зміг відтворити по пам’яті потрібні фігури. Який спрацював механізм забування інформації? В.Забування при заміні старої інформації на нову.

При дослідженні пам’яті людині впродовж долей секунди показували сяючий об’єкт. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті. Який вид пам’яті досліджувався? А.Сенсорна.

При дослідженні пам’яті людині впродовж часток секунди показували сяючий об’єкт. Ще 150 мс вона зберігала його в пам’яті, після чого забувала. Який механізм забування? С.Забування при тривалому невикористовуванні.

Пацієнт після перенесеної травми голови не пам’ятає події, що відбувалися до виникнення травми. Про який вид порушення пам’яті йдеться? С.Ретроградна амнезія.

Пацієнт після перенесеної черепно- мозкової травми не пам’ятає подій, що розвивалися безпосередньо після травми. Про який вид порушення пам’яті йдеться? А.Антеградна амнезія.

При обстеженні людини визначили, що у неї провідною є права півкуля. Рівень функціонування якої сигнальної системи дійсності більш високий у цієї людини і до якого типу ВНД вона належить? А. Розумовий, ІІ сигнальна система.

При дослідженні пам’яті людині легше було запам’ятати словосполучення, ніж геометричні фігури. Яка півкуля у цієї людини є провідною і яка система дійсності має більш високий рівень функціонування? А.Права, І сигнальна система.

При дослідженні розвитку втоми виявили, що одним з факторів, що сприяють її виникненню, є, скоріш за все: С. Метаболічний ацидоз.

При вимірюванні ручним динамометром сили м’язів – згиначів китиці у студента виявили її зменшення у порівнянні з нормальними величинами завдяки зменшенню: D. Частоти ПД у м’язових волокнах.

Під час спортивних змагань однакової інтенсивності кисневий борг стане найбільшим при тривалості фізичного навантаження протягом: А. 2 хв.

Після фізичних тренувань максимальна сила двоголового м’яза плеча збільшилась майже вдвічі завдяки збільшенню: А. Кількості м’язових волокон.

Під час фізичного навантаження на велоергометрі виявили в крові збільшення молочно кислоти у порівнянні з піровиноградною, що свідчить про наявність: Д. Кисневого боргу.

Поглинання кисню у досліджуваного у стані спокою знаходилось у межах фізіологічної норми, а при фізичному навантаженні збільшилось удвічі, що свідчить про збільшення: А. Інтенсивності метаболізму.

Під час фізичного навантаження дисоціація оксигемоглобіну збільшується завдяки: А. Гіперкапнії.

При постійному фізичному тренуванні свідчили про адаптацію до фізичного навантаження: Д. Збільшення кількості еритроцитів.

Під час спортивної естафети другий спортсмен побіг раніше, ніж перший передав йому естафетну паличку.

Під час футбольного матчу гравець однієї команди випадково забив гол у свої ворота. Який вид умовного гальмування порушений у гравця? В. Диференційоване.

Під час вироблення умовного слиновидільного рефлексу на звук ноти “ мі” у собаки спочатку слина секретувалась і на всі інші ноти, Але після багаторазового повторення ноти “ мі” і безумовного підкріплення – тільки на цей звук. Який процес у ЦНС викликав слинотечу на початку вироблення умовного рефлексу на всі звуки і як називається ця стадія вироблення умовного рефлексу? А. Іррадіація збудження в корі головного мозку, стадія генералізації.

Під час довгої засухи річка пересохла. Тварини деякий час продовжували приходити на місце водопою, а потім припинили приходити. Який вид гальмування умовних рефлексів зумовив зміну поведінки тварин? C. Згасаюче

Під час експерименту у тварини виробили умовний харчовий рефлекс на звуковий сигнал в 1000 Гц. На інші звуки, наприклад, тони 900 Гц і 1100 Гц умовного рефлексу на виникало. Що лежить в основі вказаного явища? D. Диференційоване гальмування.

Під час інтенсивного та тривалого тренування у спортсмена розвинулася втома. В яких структурах організму раніше настає втома? А. У центральних синапсах

Під час нейрохірургічної операції з приводу видалення пухлини у пацієнта подразнювали верхню частину первинної моторної кори зліва. Якою буде відповідь зі сторони кінцівок? Г. Скорочення м'язів правої ноги

Під час нейрохірургічної операції у пацієнта подразнювали потиличний відділ кори лівої півкулі. Які порушення наймовірніше будуть спостерігатися? А. Порушення зорової функції справа

Під час обертання на каруселі у дитини спостерігається збільшення частоти серцевих скорочень, нудота, збільшилось потовиділення. Подразнення яких рецепторів призвело до виникнення цих реакцій? Б. Вестибулярних півколових

Під час обертання на каруселі у жінки 25 років з’явилася нудота, блювання, посилення потовиділення. Активація яких рецепторів зумовила рефлекторний розвиток цих симптомів? D. Вестибулярних півколових каналів

Під час обстеження хворого літнього віку встановлено сенсорну афазію. Яка зона кори головного мозку пошкоджена? Центр Верніке.

Під час операції на головному мозку було відмічено, що подразнення електричним струмом незначної зони кори великого мозку викликало у хворого різні тактильні і температурні відчуття. На яку саме зону було нанесено подразнення? На ділянку постцентральної звивини.

Під час операції на головному мозку відмічено, що подразнення відповідної зони кори великих півкуль зумовлювало у хворого тактильні і температурні відчуття. Яку саме зону кори подразнювали? Г. Постцентральну звивину

Під час патологоанатомічного дослідження спинного мозку чоловіка виявлено диструкцію і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному і грудному відділах. Які функції були порушення у чоловіка при житті? Б. Моторні функції верхніх кінцівок

Під час пологів ужінки 23 років спостерігалась слабкість пологової діяльності? Який гормон необхідно ввести для стимуляції пологової діяльності? Г. Прогестерон.

Під час складання іспиту у студентів "пересихає в роті". Механізмом, що зумовлює розвиток цього стану, є посилена реалізація таких рефлексів: E. Умовних симпатичних

Під час фізичного навантаження людина менш чутлива до болю. Активація яких структур є причиною цього явища? Симпато-адреналової системи.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 1636 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.073 с.