Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальна ф≥з≥олог≥€. ‘≥з≥олог≥€ збудливих структур
1. ќдним з показник≥в збудливих тканин Ї максимальна к≥льк≥сть збуджень тканини за одиницю часу. ѕро €ку властив≥сть збудливих тканин йдетьс€?

ј. *Ћаб≥льн≥сть.

¬. —коротлива≥сть.

—. «датн≥сть вид≥л€ти секрет.

D. ѕров≥дн≥сть.

≈. –ефрактерн≥сть.

 

2. ѕ≥д м≥кроскопом знаходитьс€ препарат одн≥Їњ з тканин людини.  л≥тини ц≥Їњ тканини мають довг≥ та коротк≥ в≥дростки. як≥ кл≥тини представлен≥ на препарат≥?

ј. *Ќейроцити.

¬. ≈ритроцити.

—. ћ≥оцити.

D. ќстеоцити.

≈. ≈п≥тел≥оцити.

 

3. ¬ експеримент≥ спостер≥гаЇтьс€ ст≥йке скороченн€ м≥оф≥брил м'€зових кл≥тин через накопиченн€ у цитоплазм≥ ≥он≥в:

ј. * альц≥ю.

¬.  ал≥ю.

—. ћагн≥ю.

D. Ќатр≥ю.

≈. ¬одню.

 

4. ћ'€зова тканина маЇ здатн≥сть до скороченн€. ÷е забезпечуЇтьс€ на€вн≥стю:

ј. *јктину та м≥озину.

¬. √емоглоб≥ну.

—. ‘≥бриногену.

D. “ромб≥ну.

≈.  реатин≥ну.

 

5. ѕ≥д час транспортуванн€ де€ких речовин в≥дбуваЇтьс€ використанн€ енерг≥њ ј“‘. ÷им процесом Ї:

ј. *јктивний транспорт.

¬. ѕроста дифуз≥€.

—. ‘≥льтрац≥€.

D. ќсмос.

≈. ќсмос ≥ ф≥льтрац≥€.

 

6. ¬каж≥ть мед≥атори, €к≥ в≥днос€тьс€ до гальм≥вних?

ј. *√јћ  та гл≥цин.

¬. јцетилхол≥н та √јћ .

—. Ќорадренал≥н та дофам≥н.

D. —еротон≥н та гл≥цин.

≈. јдренал≥н та норадренал≥н.

 

7. ƒо мембранних б≥лк≥в, що контактують з т≥Їю чи ≥ншою б≥олог≥чно-активною речовиною, €ка зд≥йснюЇ передачу ≥нформац≥њ до кл≥тини в≥днос€ть:

ј.*Ѕ≥лки-рецептори.

¬. Ѕ≥лки-помпи.

C. Ѕ≥лки-канали.

D. Ѕ≥лки-ферменти.

≈. √л≥кокал≥кс.

 

8. ¬ експеримент≥ застосували препарат, €кий пригн≥чуЇ синтез ј“‘ в кл≥тин≥. який вид трансмембранного транспорту буде порушений?

ј.*јктивний транспорт.

¬. ѕ≥ноцитоз.

—. ‘≥льтрац≥€.

D. ќсмос.

≈. ƒифуз≥€.

 

9. який вид транспортуванн€ зумовлюЇ всмоктуванн€ ≥он≥в натр≥ю?

A. *ѕервинно-активний.

B. ¬торинно-активний.

C. ќсмос.

D. ƒифуз≥€.

E. ‘≥льтрац≥€.

 

10. „ерез кл≥тинну мембрану зд≥йснюЇтьс€ пасивний та активний транспорт речовин. Ќазв≥ть активний вид транспорту при €кому мембрана зм≥нюЇ свою cтруктуру.

A. *ендоцитоз

B. осмос

C. ф≥льтрац≥€

D. дифуз≥€

E. полегшена дифуз≥€

 

11. ўо Ї початком розслабленн€ м'€за?

A. *ѕрипиненн€ надходженн€ потенц≥ал≥в д≥њ до м'€за

B. –озпад ј“‘

C. –уйнуванн€ поперечних м≥сточк≥в

D. Ѕлокуванн€ тропон≥ну

E. ¬≥дкачуванн€ —а2+ в цистерни

 

12. Ќа ≥зольованому м'€з≥, €кий пом≥щений у розчин  ребса, под≥€ли п≥дпороговим подразником. ўо в≥н викличе?

A. *Ћокальна в≥дпов≥дь.

B. ≤нактивац≥€ ≥онних канал≥в

C. ѕотенц≥ал д≥њ.

D. √≥перпол€р≥зац≥€ мембрани

E. Ќ≥чого

 

13. „им зумовлений знеболюючий ефект м≥сцевих анестетик≥в?

A. *«б≥льшенн€ порогу депол€ризац≥њ

B. «меншенн€ потенц≥алу спокою

C. ѕ≥двищенн€ збудливост≥ тканини

D. «ниженн€ критичного р≥вн€ депол€ризац≥њ

E. «меншенн€ порогу подразненн€

 

14. «буджуючими мед≥аторами в ÷Ќ— можуть бути вс≥ перерахован≥ х≥м≥чн≥ субстанц≥њ, за вин€тком:

A. *√л≥цину

B. —еротон≥ну

C. Ќорадренал≥ну

D. —убстанц≥њ –

E. ƒофам≥ну

 

15. ћехан≥зм депол€ризац≥њ («ѕ—ѕ) обумовлений зб≥льшенн€м проникност≥ постсинаптичноњ мембрани дл€ ≥он≥в:

A. *Ќатр≥ю

B.  альц≥ю

C. ћагн≥ю

D.  ал≥ю

E. ’лору

 

16. ћехан≥зм фази пов≥льноњ депол€ризац≥њ ѕƒ обумовлений зб≥льшенн€м проникност≥ мембрани дл€ ≥он≥в:

A. * альц≥ю

B. ћагн≥ю

C. ’лору

D.  ал≥ю

E. Ќатр≥ю

 

17. Ќазв≥ть основний механ≥зм генерац≥њ мембранного потенц≥алу.

A. *ƒифуз≥€ кал≥ю з кл≥тини.

B. ƒифуз≥€ кал≥ю в кл≥тину.

C. ƒифуз≥€ натр≥ю в кл≥тину.

D. ƒифуз≥€ натр≥ю з кл≥тини.

E. ƒифуз≥€ хлору в кл≥тину.

 

18. який вид транспортуванн€ зумовлюЇ всмоктуванн€ ≥он≥в кал≥ю?

A. *ѕервинно-активний.

B. ¬торинно-активний.

C. ќсмос.

D. ƒифуз≥€.

E. ‘≥льтрац≥€.

 

19. ѕ≥д час фази депол€ризац≥њ потенц≥алу д≥њ переважаЇ?

A. *¬х≥д натр≥ю в кл≥тину

B. ¬их≥д натр≥ю з кл≥тини

C. ¬х≥д кал≥ю в кл≥тину

D. ¬их≥д кал≥ю з кл≥тини

E. ¬х≥д кальц≥ю в кл≥тину

 

20.  альц≥й в м≥оплазм≥ необх≥дний дл€ забеспеченн€ процесу?

A. *«амиканн€ акто-м≥озинових м≥стк≥в

B. –озмиканн€ акто-м≥озинових м≥стк≥в

C. ‘ормуванн€ гол≥вок м≥озину

D. —творенн€ тропом≥озину

E. –озповсюдженн€ ѕƒ

 

21. яке визначенн€ "рефлекс" Ї правильним?

A. *¬≥дпов≥дь орган≥зму на подразненн€ рецептор≥в за участю ÷Ќ—

B. Ўл€х, по €кому ≥де збудженн€ при подразненн≥ рецептор≥в

C. –еакц≥€ перемиканн€ збудженн€ з чутливого нервового волокна на рухове

D. ¬≥дпов≥дь орган≥зму на подразненн€ рецептор≥в за уастю органа-ефектора

E. Ўл€х, по €кому ≥де збудженн€ в≥д ÷Ќ— до органа-ефектора

 

22. ¬ експеримент≥, обмеженн€ ≥онноњ проникност≥ €ких канал≥в зумовить зменшенн€ мембранного потенц≥алу спокою?

A. * ал≥Ївих

B. Ќатр≥Ївих

C. ћагн≥Ївих

D. ’лорних

E.  альц≥Ївих

 

23. ” розчин≥ з ≥зольованими нервовими кл≥тинами зб≥льшили концентрац≥ю ≥он≥в  . ” результат≥ потенц≥ал спокою мембран цих кл≥тин зменшивс€ з 85 м¬ до 15 м¬ внасл≥док процес≥в, пов'€заних з:

A. *ƒепол€ризац≥Їю

B. √≥перпол€ризац≥Їю

C. –еверспол€ризац≥Їю

D. јкомодац≥Їю

E. –епол€ризац≥Їю

 

24. «меншенн€ довжини м`€зу п≥д час його скороченн€ зд≥йснюЇтьс€ за рахунок:

A. * овзанн€ ниток актину вздовж ниток м≥озину

B. —короченн€ ниток актину

C. —короченн€ ниток м≥озину

D. ¬иходом ≥он≥в —а2+

E. —короченн€ сарколеми

 

25. Ѕлокада проведенн€ збудженн€ по нервових волокнах при м≥сцев≥й анестез≥њ л≥докањном зумовлена:

A. *Ѕлокадою швидких натр≥Ївих канал≥в

B. Ѕлокадою  +- Na+- ј“‘ази

C. Ѕлокадою кальц≥Ївих канал≥в

D. Ѕлокадою кал≥Ївих канал≥в

E. ѕорушенн€м окисно-в≥дновних процес≥в в волокн≥

 

26. явище електропров≥дност≥ тканин та р≥дин людського орган≥зму широко застосовуЇтьс€ у ф≥з≥отерап≥њ. яка б≥олог≥чна система маЇ найнижчу питому електропров≥дн≥сть?

A. * ≥стка

B. ∆ирова тканина

C. Ќервова тканина

D. ћ'€зова тканина

E. —пинно-мозкова р≥дина

 

27. ¬ основ≥ постсинаптичного гальмуванн€ Ї зростанн€ проникливост≥ постсинаптичноњ мембрани дл€ ≥он≥в:

A. *K+

B. Na+

C. Mg2+

D. Ca2+

E. Fe2+

 

28. ѕостсинаптичне гальмуванн€ розвиваЇтьс€ внасл≥док:

A. *¬ид≥ленн€ гальм≥вного нейротрансм≥тера

B. ¬ид≥ленн€ збуджуючого нейротрансм≥тера

C. «б≥льшенн€ частоти ≥мпульс≥в збудженн€

D. «меншенн€ частоти ≥мпульс≥в збудженн€

E. «б≥льшенн€ ≥нтервалу м≥ж ≥мпульсами збудженн€

 

29. ѕотенц≥ал д≥њ в механ≥зм≥ м'€зового скороченн€ в≥д≥граЇ наступну роль:

A. *¬икликаЇ зростанн€ концентрац≥њ ≥он≥в Ca2+ в саркоплазм≥

B. ¬икликаЇ депол€ризац≥ю скоротливих б≥лк≥в

C. ¬икликаЇ активац≥ю ј“‘

D. «умовлюЇ вкороченн€ ниток актину

E. «умовлюЇ вкороченн€ ниток м≥озину

 

30. ѕри обстеженн≥ хворого з травматичним пошкодженн€м головного мозку ви€влено, що в≥н перестав розр≥зн€ти перем≥щенн€ предмета по шк≥р≥. який в≥дд≥л кори мозку пошкоджений?

A. *«адн€ центральна звивина

B. ѕотилична дол€ кори.

C. “≥м'€на дол€ кори

D. Ћобна дол€ кори

E. ѕередн€ центральна звивина

 

31. “варин≥ введена курарепод≥бна речовина, €ка д≥Ї на м≥оневральн≥ синапси. як довести, що ц€ речовина маЇ саме таку д≥ю?

A. *ѕодразнювати нерв, €кий ≥нервуЇ м'€з, що викличе його скороченн€

B. «ареЇструвати потенц≥ал д≥њ нерва

C. «ареЇструвати потенц≥ал д≥њ постсинаптичноњ мембрани

D. «ареЇструвати потенц≥ал спокою нерва

E. ¬изначити к≥льк≥сть ацетилхол≥ну в м≥оневральному синапс≥

 

32. який ≥з зазначених препарат≥в гальмуЇ нервово-м'€зову передачу в скелетних м'€зах?

A. * ураре

B. ƒофам≥н

C. јдренал≥н

D. —еротон≥н

E. √≥стам≥н

 

33. яка з перерахованих речовин блокуЇ постсинаптичне гальмуванн€?

A. *—трихн≥н

B. ѕен≥цил≥н

C.  ањнова кислота

D. јцетилхол≥н

E. ѕ≥кротоксин

 

34. ћед≥атори в синапсах знаход€тьс€ в:

A. *—инаптичних везикулах

B. ѕресинаптичн≥й терминал≥

C. ѕостсинаптичн≥й терминал≥

D.  ≥нцев≥й пластинц≥

E. јктивному стан≥ в синаптичн≥й щ≥лини

 

35. ¬каж≥ть, €ка з перерахованих речовин виконуЇ функц≥њ вторинного месенджера?

A. *÷јћ‘

B. ≤они кал≥ю

C. јден≥латциклаза

D.  реатинфосфат

E. ј“‘

 

36. ” хворого виник напад тах≥кард≥њ. ўо йому треба ввести?

A. *Ѕета-адреноблокатори

B. Ѕета-адреном≥метики

C. ћ-хол≥ноблокатори

D. ћ-хол≥нол≥тики

E. ѕравильноњ в≥дпов≥д≥ немаЇ.

 

37. ћехан≥змом розвитку √ѕ—ѕ в х≥м≥чному √јћ -ерг≥чному синапс≥ Ї:

A. *√≥перпол€ризац≥€ постсинаптичноњ мембрани

B. ƒепол€ризац≥€ постсинаптичноњ мембрани

C. ƒепол€ризац≥€ пресинаптичноњ мембрани

D. –епол€ризац≥€ постсинаптичноњ мембрани

E. √≥перпол€ризац≥€ пресинаптичноњ мембрани

 

38. ћед≥атор ацетилхол≥н ресинтезуЇтьс€ в:

A. *ѕресинаптичн≥й терминал≥

B. —ом≥ нейрона

C. ѕостсинаптичн≥й терминал≥

D.  ≥нцев≥й пластинц≥

E. јктивному стан≥ в синаптичн≥й щ≥лини

 

39. ¬каж≥ть, €ка з перерахованих речовин виконуЇ функц≥њ первинного месенджера в х≥м≥чному синапс≥?

A. *ћед≥атор

B. ≤они кал≥ю

C. јден≥латциклаза

D.  реатинфосфат

E. ј“‘

 

40. –≥зниц€ в час≥ розвитку соматичного та автономного рефлексу зумовлена:

A. *Ќа€вн≥стю в еферентн≥й ланц≥ дуги автономного рефлексу двох ≥ б≥льше нейрон≥в

B. Ѕ≥льшою швидк≥стю проведенн€ збудженн€ по автономних волокнах

C. ћеншою швидк≥стю проведенн€ збудженн€ по автономних волокнах

D. Ќа€вн≥стю в рефлекторн≥й дуз≥ соматичного рефлексу б≥льшоњ к≥лькост≥ нейрон≥в

E. ƒ≥аметром нервових волокон

 

41. як≥ б≥олог≥чно активн≥ речовини належать до збуджувальних мед≥атор≥в нейрон≥в ÷Ќ— ≥ викликають депол€р≥зац≥ю постсинаптичноњ мембрани?

A. *јцетилхол≥н

B. √јћ 

C. √л≥цин

D. соматостатин

E. кальцитон≥н

 

42. Ћюдин≥ ввели курарепод≥бну речовину, що викликаЇ розслабленн€ вс≥х скелетних мТ€з≥в. ўо Ї причиною цього?

A. *Ѕлокада хол≥норецептор≥в постсинаптичноњ мембрани

B. ѕорушенн€ синтезу ацетилхол≥ну

C. Ѕлокада —а+2 Ц канал≥в пресинаптичноњ мембрани

D. ѕорушенн€ синтезу хол≥нестерази

E. ѕорушенн€ вид≥ленн€ ацетилхол≥ну

 

43. ¬ експеримент≥ на с≥дничний нерв жаби под≥€ли розчином новокањну. ѕорушенн€ €коњ властивост≥ нерву може виникнути?

A. *‘≥з≥олог≥чноњ ц≥л≥сност≥.

B. ≤зольованого проведенн€ збудженн€.

C. јнатом≥чноњ ц≥л≥сност≥.

D. јксонного транспорту.

E. ”с≥ в≥дпов≥д≥ неправильн≥

 

44. Ќа€вн≥сть актина ≥ м≥озина в кард≥ом≥оцитах забезпечуЇ в серц≥ таку властив≥сть, €к:

A. *—коротлив≥сть

B. јвтомат≥ю

C. «будлив≥сть

D. –ефрактерн≥сть

E. ѕров≥дн≥сть

 

45. ¬≥домо, що передача збудженн€ з нервових зак≥нчень на мТ€зов≥ волокна зд≥йснюЇтьс€ х≥м≥чним шл€хом за допомогою мед≥атор≥в. який мед≥атор забезпечуЇ передачу з нервових зак≥нчень на волокна скелетних мТ€з≥в?

A. *јцетилхол≥н

B. јдренал≥н

C. Ќорадренал≥н

D. —еротон≥н

E. √јћ 

 

46. «б≥льшенн€ €кого з зазначених ≥он≥в приведе до значного зб≥льшенн€ сили мТ€зового скороченн€?

A. *—а2+

B.  +

C. Cl-

D. Na+

E. ћg2+

 

47. ¬≥дсутн≥сть €ких ≥он≥в припин€Ї проведенн€ збудженн€ через нервово-м'€зовий синапс?

A.*≥он≥в кальц≥ю

B. ≥он≥в натр≥ю

 

C. ≥он≥в кал≥ю

D. ≥он≥в хлору

E. ≥он≥в магн≥ю

 

48. ћехан≥зм фази г≥перпол€ризац≥њ √ѕ—ѕ обумовлений зб≥льшенн€м проникност≥ постсинаптичноњ мембрани дл€ ≥он≥в:

A. *’лору

B. ћагн≥ю

C. Ќатр≥ю

D. ‘осфору

E. ÷инку

49. ¬ експеримент≥ внасл≥док д≥њ х≥м≥чноњ речовини зросла концентрац≥€ ≥он≥в кальц≥ю в цитоплазм≥ мТ€зового волокна. як це вплине на ампл≥туду поодинокого скороченн€?

A. * «б≥льшитьс€.

B. «меншитьс€.

C. Ќе зм≥нитьс€.

D. —короченн€ не в≥дбудетьс€.

E. ѕравильна в≥дпов≥дь в≥дсутн€.

 

50. ¬иникненн€ потенц≥алу д≥њ в нервових волокнах блокують препарати, що д≥ють на:

A. *Ќатр≥Їв≥ канали

B.  альц≥Їв≥ канали.

C. ’лорн≥ канали.

D.  ал≥Їв≥ канали.

E. Ћ≥ганд-залежн≥ канали.

51. ƒл€ посиленн€ гальм≥вних процес≥в в ÷Ќ— використовують фармоколог≥чн≥ препарати, €к≥ викликають на постсинаптчних мембранах процеси:

A. *г≥перпол€ризац≥ю

B. депол€ризац≥ю

C. сл≥дову депол€ризац≥ю

D. активац≥ю натр≥Ївих канал≥в

E. активац≥ю кальц≥Ївих канал≥в

52. ѕри визначенн≥ зм≥н проникност≥ мембрани п≥д час розвитку потенц≥ала д≥њ встановлено, що у фаз≥ депол€ризац≥њ переважаЇ

A. *¬х≥д Na+ в кл≥тину

B. ¬их≥д Na+ з кл≥тини

C. ¬х≥д  + в кл≥тину

D. ¬их≥д  + з кл≥тини

E. ¬х≥д Cl- в кл≥тину

53. ¬ есперимент≥ вим≥р€ли концентрац≥ю р≥зних ≥он≥в в цитоплазм≥ нервовоњ кл≥тини.Ќайб≥льшою ви€вилась концентрац≥€ ≥он≥в:

A. *K+

B. Ca2+

C. Na+

D. HCO3-

E. Cl־

 

54. ” х≥рург≥чн≥й практиц≥ дл€ розслабленн€ скелетних мТ€з≥в при проведенн≥ складних операц≥й використовуютьс€ курарепод≥бн≥ речовини. яку структуру блокують ц≥ речовини?

A. *Ќервово-м€зов≥ синапси

B. Ѕазальн≥ гангл≥њ

C. ¬егетативн≥ гангл≥њ

D. „ервон≥ €дра середнього мозку

E. —инаптичн≥ структури спинного мозку

 

55. ѕрепарати, що блокують певн≥ канали мембрани можуть запоб≥гати передач≥ збудженн€ з пресинаптичоњ на постсинаптичну мембрану синапса. як≥ канали блокуютьс€?

A. * альц≥Їв≥

B.  ал≥Їв≥ потенц≥ал-залежн≥

C. ’лорн≥

D. Ќатр≥Їв≥

E.  ал≥Їв≥ ј“‘-залежн≥

 

56. який мед≥атор забезпечуЇ передачу ≥нформац≥њ з нервових зак≥нчень мотонейрон≥в на волокна скелетних мТ€з≥в?

A. *јцетилхол≥н

B. √јћ 

C. јдренал≥н

D. Ќорадренал≥н

E. —еротон≥н

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1645 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

1579 - | 1395 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.076 с.