Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...

Тонічне скороченняЗагрузка...

Тонічним нази­вають тривале скорочення м'яза, яке від­бувається з незначними енергетичними ви­тратами і дуже повільним розвитком втом­лення.

Тонічні скорочення найбільш харак­терні для гладких м'язів, але серед посмугованих м'язів також є чимало тонічних. До таких належать насамперед скелетні м'язи, що підтримують вертикаль­не положення тіла людини (антигравітаційні м'язи): м'язи спини, шиї, м'язи, що підтримують нижню щелепу. Ці м'язи го­динами перебувають у скороченому стані, витримуючи вагу щелеп, голови чи верх­ньої половини тулуба, і при цьому, як пра­вило, втомлення у цих м'язах не розви­вається. Аналіз електроміограми свідчить, що в підтриманні тонусу м'язів важливу роль відіграють чергування скорочень і роз­слаблень тонічних (повільних) РО в асин­хронному режимі.

До складу тонічних (повільних) м'язо­вих волокон входить велика кількість нескоротливих білків, і тому в'язкість їх сар­коплазми вища порівняно зі швидкими (те­танічними) м'язовими волокнами. Після припинення збудження тонічні волокна ще досить довгий час протидіють пасивному розтяганню.

Крім того, скорочення м`яза поділяються на:

- ізометричні,

- ізотонічні,

- концентричні,

- ексцентричні.

 

Якщо в умовах експерименту зафіксувати м'яз з обох кінців, то під час подразнення він буде розвивати лише напруження, не змінюючи своєї довжини. Цей тип скоро­чення називають ізометричним.

Тобто, скорочення, при якомурозвивається лише напруження, а довжина м`яза не змінюється називається ізометричним.

(наприклад, скорочення м'яза, у якого нерухомо закріплено обидва кінці- утримання штанги над головою).

 

Якщо один кінець м'яза не фіксувати, то під час подразнення м'яз скорочуватиметься, не змінюючи свого напруження. Таке скоро­чення називають ізотонічним.

Тобто,

Ізотонічними називаються скорочення, під час яких довжина м'яза зменшується, а напруга не змінюється.

(наприклад, скорочення м'яза під час підйому штанги).

Якщо м'яз під час скорочення долає якийсь опір, то скорочення називаютьконцентричним(наприклад, у армреслінгі)

 

У разі значного навантаження м'яз розтягується, незважаючи на своє максимальне напруження, — це ексцентричний тип ско­рочення(наприклад, у армреслінгі, коли супротивник намагається покласти вашу руку на стіл).

 

 

Розрізняють також два режими скоро­чення:

- динамічний, коли м'яз почергово скорочується і розслаблюється, і

- статич­ний, коли м'яз, тривало напружуючись, не може подолати опір. Цей режим властивий ізометричному скороченню.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 2647 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.