Лекции.Орг
 

Категории:


Перевал Алакель Северный 1А 3700: Огибая скальный прижим у озера, тропа поднимается сначала по травянистому склону, затем...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...

Теплопродукція м'язаЗагрузка...

Джерелом енергії для скорочення м’яза є АТФ.Ресинтез АТФ відбувається анаеробно та аеробно.

Під час скоро­чення м'яза відбувається посилене роз­щеплення АТФ, інтенсивність обміну ре­човин зростає у тисячу разів. Відповідно збільшується утворення і виділення теп­лової енергії м'язом.

А. Хіл за допомо­гою сконструйованих ним чутливих тер­мопар встановив, що 1 г скелетного м'яза жаби виділяє 0,00002 Дж (0,006 кал) теп­лової енергії за одне скорочення, і розді­лив теплотворення м'яза на дві фази.

 

Перша фаза -початкове теплоутворення, яке включає:

а) тепло активації (під час латентного періоду);

б) тепло вкорочення (під час скорочення м'яза) і

в) тепло розслаблення (під час розслаблення м'яза). Це тепло утворюється переважно за рахунок анаеробних хімічних процесів у м'язі.

 

Друга фаза - запізніле теплоутворення, яке приблизно в 1000 разів більше, ніж початкове, і триває декілька хвилин, тобто після того як м'язо­ве скорочення закінчилося. 90% тепла протягом цієї фази утворюється за рахунок процесів окиснення. Фаза затриманого, або відновно­го, теплотворення, на відміну від попередньої фази, потребує обов'язкової наявності кисню. Ця фаза пов'язана з виділенням енергії окиснення молочної і виноградної кислот, які утворюються під час скорочення

 

Більш детально про ці 2-і фази

Фаза початкового теплотворен­ня починається з моменту збудження м'я­за і триває протягом усього скорочення. Цю фазу поділяють на :

- теплотворення активації,

- теплотворення вкорочення і

- теплотворення розслаблення.

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 619 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.