Р о з д і л II
Лекции.Орг

Поиск:


Р о з д і л II
 

ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА МІЛІЦІЇ

 

Стаття 10. Основні обов'язки міліції

 

Міліція відповідно до своїх завдань зобов'язана:

1) забезпечувати безпеку громадян і громадський порядок;

2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини,

вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних

заходів, передбачених чинним законодавством;

3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та

адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення;

4) здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною

формою, провадити дізнання у межах, визначених

кримінально-процесуальним законодавством; { Пункт 4 статті 10 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

5) припиняти адміністративні правопорушення і здійснювати

провадження у справах про них;

6) виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню

правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх

усунення; брати участь у правовому вихованні населення;

7) проводити профілактичну роботу серед осіб, схильних до

вчинення злочинів, здійснювати адміністративний нагляд за особами,

щодо яких його встановлено, а також контроль за засудженими до

кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

8) виконувати в межах своєї компетенції кримінальні покарання

та адміністративні стягнення;

9) розшукувати осіб, які переховуються від органів дізнання,

слідства і суду, ухиляються від виконання кримінального покарання,

пропали безвісти, та інших осіб у випадках, передбачених

законодавством;

10) проводити криміналістичні дослідження за матеріалами

оперативно-розшукової діяльності, забезпечувати у встановленому

порядку участь спеціалістів криміналістичної служби у слідчих

діях;

11) виконувати прийняті в установленому законом порядку і в

межах своєї компетенції рішення прокурора, слідчого, суду;

12) забезпечувати в межах своєї компетенції безпеку

дорожнього руху, додержання законів, правил і нормативів у цій

сфері, здійснювати державну реєстрацію (перереєстрацію) і облік

транспортних засобів та систематизацію відомостей про їх

власників, приймати іспити на право керування транспортними

засобами і видавати відповідні документи; запобігати забрудненню

повітря, водойм транспортними засобами та сільськогосподарською

технікою; здійснювати контроль за утриманням у належному

технічному стані та чистоті доріг, вулиць, майданів; { Пункт 12

частини першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, N 586-VI ( 586-17 ) від

24.09.2008, N 3565-VI ( 3565-17 ) від 05.07.2011 }

13) давати відповідно до законодавства дозвіл на придбання,

зберігання, носіння і перевезення зброї, боєприпасів, вибухових

речовин та матеріалів, інших предметів і речовин, щодо зберігання

і використання яких встановлено спеціальні правила, а також на

відкриття об'єктів, де вони використовуються, контролювати

додержання зазначених правил та функціонування цих об'єктів;

14) контролювати додержання громадянами та службовими особами

встановлених законодавством правил паспортної системи, в'їзду,

виїзду, перебування в Україні і транзитного проїзду через її

територію іноземних громадян та осіб без громадянства;

15) повідомляти відповідним державним органам і громадським

об'єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші

надзвичайні події, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх

наслідків, врятування людей і подання їм допомоги, охорони майна,

що залишилось без нагляду;

16) брати участь у проведенні карантинних заходів під час

епідемій та епізоотій;

17) сприяти забезпеченню відповідно до законодавства режиму

воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної

ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в

окремій місцевості; { Пункт 17 частини першої статті 10 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 3033-III ( 3033-14 ) від

07.02.2002 }

18) охороняти на договірних засадах майно громадян,

колективне і державне майно, а також майно іноземних держав,

міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян,

осіб без громадянства;

19) забезпечувати збереження знайдених, вилучених у

затриманих і заарештованих осіб і зданих у міліцію документів,

речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів до повернення

їх законним власникам. Міліція несе відповідальність за

збереження зданих цінностей і майна;

20) охороняти, конвоювати та тримати затриманих і взятих під

варту осіб;

21) у встановленому порядку виявляти і повідомляти закладам

охорони здоров'я про осіб, які становлять групу ризику

захворювання на СНІД, і здійснювати за поданням закладу охорони

здоров'я з санкції прокурора привід цих осіб, а також інфікованих

вірусом імунодефіциту людини, хворих на венеричні захворювання,

хронічний алкоголізм і наркоманів, які вводять наркотичні засоби

шляхом ін'єкцій, для обов'язкового обстеження і лікування;

{ Пункт 21 статті 10 в редакції Закону N 2484-12 від 19.06.92 }

21-1) здійснювати за рішенням суду привід осіб, хворих на

заразні форми туберкульозу, до протитуберкульозного закладу;

{ Частину першу статті 10 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом

N 3537-IV ( 3537-15 ) від 15.03.2006 }

22) здійснювати привід до відповідних державних органів або

установ згідно з чинним законодавством та з санкції прокурора

громадян, які ухиляються від призову на військову службу;

23) подавати у межах наданих прав допомогу народним

депутатам, представникам державних органів і громадських об'єднань

у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або

загрожує небезпека з боку правопорушників;

24) подавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому

числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і

нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для

життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які залишились без

опікування;

25) забезпечувати у порядку, встановленому законодавством

України, безпеку осіб, взятих під захист, у разі надходження від

них заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи

отримання оперативної та іншої інформації про загрозу їх життю,

здоров'ю, житлу чи майну; { Пункт 25 статті 10 в редакції Закону

N 1381-XIV ( 1381-14 ) від 13.01.2000 }

26) забезпечувати в межах своїх повноважень додержання вимог

закону, виконання та контроль за рішеннями сільських, селищних,

міських рад з питань охорони громадського порядку, торгівлі,

утримання тварин у домашніх умовах, додержання тиші в громадських

місцях тощо, а також контролювати утримання в належній чистоті

вулиць, прибудинкових територій і дворів у містах та інших

населених пунктах; { Пункт 26 частини першої статті 10 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000;

в редакції Законів N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, N 1825-VI

( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

27) забезпечувати громадський порядок під час проведення

масових заходів комерційного характеру на кошти організацій або

осіб, які їх проводять;

28) забезпечувати згідно із законом підтримання порядку в

суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону

приміщень суду, виконання функції щодо державного захисту суддів,

працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового

процесу; { Частину першу статті 10 доповнено пунктом 28 згідно із

Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 }

29) забезпечувати затриманим або заарештованим (взятим під

варту) особам право на юридичний захист у порядку, передбаченому

цим Законом та іншими нормативно-правовими актами; { Частину першу

статті 10 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 2322-IV

( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

30) надавати допомогу державному виконавцю при проведенні

виконавчих дій у випадках, передбачених законом; { Частину першу

статті 10 доповнено пунктом 30 згідно із Законом N 540-VI

( 540-17 ) від 18.09.2008 }

31) виконувати в межах своєї компетенції запити

правоохоронних органів інших держав або міжнародних організацій

поліції відповідно до законодавства України, міжнародних договорів

України, а також установчих актів та правил міжнародних

організацій поліції, членом яких є Україна; { Частину першу статті

10 доповнено пунктом 31 згідно із Законом N 2164-VI ( 2164-17 )

від 11.05.2010 }

32) забезпечувати в межах своїх повноважень виконання вимог

закону про заборону грального бізнесу в Україні; { Частину першу

статті 10 доповнено пунктом 32 згідно із Законом N 2852-VI

( 2852-17 ) від 22.12.2010 }

33) звертатися до суду з позовом про застосування фінансових

санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних

ігор на території України. { Частину першу статті 10 доповнено

пунктом 33 згідно із Законом N 3383-VI ( 3383-17 ) від

19.05.2011 }

 

Працівник міліції на території України незалежно від посади,

яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до

нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про

події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або у разі

безпосереднього виявлення таких зобов'язаний вжити заходів до

попередження і припинення правопорушень, рятування людей, подання

допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання

осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити

про це в найближчий підрозділ міліції. { Статтю 10 доповнено

частиною другою згідно із Законом N 2484-12 від 19.06.92 }

 

Стаття 11. Права міліції

 

Міліції для виконання покладених на неї обов'язків надається

право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують

громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що

перешкоджають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці

усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні

порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати

передбачені цим Законом заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи,

необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляд і

контроль за виконанням яких покладено на міліцію;

3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини

та у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в її провадженні, в

разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати

їх приводу у встановленому законом порядку;

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають

профілактичному впливу на підставі та в порядку, встановлених

законодавством, виносити їм офіційне застереження про

неприпустимість протиправної поведінки;

5) затримувати і тримати у спеціально відведених для цього

приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які

переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які

ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в

порядку, передбачені законом;

осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту,

- на строк, встановлений судом, але не більше десяти діб; { Абзац

третій пункту 5 частини першої статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законом N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для

складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання

не можуть бути вирішені на місці, - на строк до трьох годин, а у

необхідних випадках для встановлення особи і з'ясування обставин

правопорушення - до трьох діб з повідомленням про це письмово

прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без

опікування, - на строк до передачі законним представникам або до

влаштування у встановленому порядку, а неповнолітніх, які вчинили

суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає

кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним

представникам або направлення у приймальники-розподільники для

дітей, але не більш як на 8 годин; { Абзац п'ятий пункту 5 частини

першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 609-V

( 609-16 ) від 07.02.2007 }

осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника

міліції, - до розгляду справи судом, але не більше ніж на 24

години; { Абзац шостий пункту 5 статті 11 із змінами, внесеними

згідно із Законами N 2484-12 від 19.06.92, N 762-IV ( 762-15 ) від

15.05.2003, N 2322-IV ( 2322-15 ) від 12.01.2005 }

осіб, які перебували в громадських місцях у стані сп'яніння,

якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або

якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи могли

завдати шкоди оточуючим або собі, - до передачі їх в спеціальні

медичні заклади або для доставки до місця проживання, а при

відсутності таких - до їх витвереження;

 

{ Положення абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11

втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі

Рішення Конституційного Суду Рішення Конституційний Суд України

N 17-рп/2010 ( v017p710-10 ) від 29.06.2010 }

осіб, яких запідозрено у занятті бродяжництвом, - на строк до

30 діб за вмотивованим рішенням суду; { Абзац восьмий пункту 5

частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1188-VI ( 1188-17 ) від 19.03.2009 }

 

 

{ Абзац дев'ятий пункту 5 частини першої статті 11 виключено

на підставі Закону N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

 

 

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під

ознаки злочину або адміністративного правопорушення, - до передачі

їх військовослужбовцям Військової служби правопорядку у Збройних

Силах України або військового командування; { Абзац десятий пункту

5 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 743-IV

( 743-15 ) від 15.05.2003 }

осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і

створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих,

- до передачі їх у лікувальні заклади, але не більш як на 24

години;

іноземців та осіб без громадянства, які розшукуються

правоохоронними органами інших держав як підозрювані, обвинувачені

у вчиненні злочину або як засуджені, які ухиляються від виконання

кримінального покарання, - в порядку та на строки, передбачені

законодавством України, міжнародними договорами України. { Пункт 5

частини першої статті 11 доповнено абзацом дванадцятим згідно із

Законом N 2164-VI ( 2164-17 ) від 11.05.2010 }

6) проводити огляд осіб, зазначених у пункті 5 цієї статті,

речей, що знаходяться при них, транспортних засобів і вилучати

документи та предмети, що можуть бути речовими доказами або

використані на шкоду їх здоров'ю;

7) складати протоколи про адміністративні правопорушення,

провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і

документів, застосовувати інші передбачені законом заходи

забезпечення провадження у справах про адміністративні

правопорушення;

8) у випадках, передбачених Кодексом України про

адміністративні правопорушення, накладати адміністративні

стягнення або передавати матеріали про адміністративні

правопорушення на розгляд інших державних органів, товариських

судів, громадських об'єднань або трудових колективів;

9) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням

слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити

та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального

законодавства;

10) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених

законом, гласні та негласні оперативно-розшукові заходи, фото-,

кіно-, відеозйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з

метою розкриття злочинів;

 

{ Положення пункту 11 частини першої статті 11 в частині

права міліції проводити фотографування, звукозапис, кіно- і

відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у

занятті бродяжництвом, втратило чинність, як таке, що є

неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду Рішення

Конституційний Суд України N 17-рп/2010 ( v017p710-10 ) від

29.06.2010 }

11) проводити фотографування, звукозапис, кіно- і

відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у

вчиненні злочину або за бродяжництво, взяті під варту,

звинувачуються у вчиненні злочину, а також осіб, підданих

адміністративному арешту;

( Текст взято з сайту ВРУ - http://zakon.rada.gov.ua )

 

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 358 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.022 с.