Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсновн≥ судини великого кола кровооб≥гу
јртер≥альна система. јорта Ч основний стовбур великого кола, що ви≠носить кров ≥з л≥вого шлуночка серц€. ¬ аорт≥ розр≥зн€ють три в≥дд≥ли:

 

ћал. 2. —хема судин малого (легеневого) кола кровооб≥гу: 1- правий шлуночок;

2 - легеневий стовбур; 3 - права легенева артер≥€; 4 - л≥ва легенева артер≥€; 5 - верхн€ права легенева вена; б - нижн€ права легенева вена; 7 - верхн€ л≥ва легенева вена; 8 - нижн€ л≥ва легенева вена; 9 - аорта; 10 верхн€ порожниста вена; 11 - нижн€ порожниста вена; 12 - трахе€; 13 - правий головний бронх; 14 - л≥вий головний бронх

висх≥дну частину, дугу аорти ≥ низх≥дну частину. Ќизх≥дна частина аорти д≥литьс€ на дв≥ частини: грудну ≥ черевну (мал. 3).

¬исх≥дна частина аорти п≥сл€ виходу з л≥вого шлуночка п≥дн≥маЇтьс€ догори ≥ в≥д њњ початкового в≥дд≥лу (цибулина аорти) в≥дход€ть права та л≥ва в≥нцев≥ артер≥њ.

ƒуга аорти переходить через кор≥нь л≥воњ леген≥ ≥ переходить у низх≥дну аорту. ¬≥д нењ в≥дход€ть три велик≥ артер≥њ: плечоголовний стов≠бур, л≥ва загальна сонна артер≥€ ≥ л≥ва п≥дключична артер≥€.

ѕлечоголовний стовбур д≥литьс€ на праву загальну сонну артер≥ю ≥ пра≠ву п≥дключичну артер≥ю. Ќа р≥вн≥ верхнього краю щитопод≥бного хр€ща кожна загальна сонна артер≥€ д≥литьс€ на зовн≥шню ≥ внутр≥шню сонну ар≠тер≥њ. √≥лки зовн≥шньоњ сонноњ артер≥њ кровопостачають щитопод≥бну зало≠зу, слинн≥ залози, €зик, глотку, верхню та нижню щелепи, зуби, шк≥ру, м'€зи шињ, обличч€ та потилиц≥, тверду мозкову оболону, зовн≥шнЇ та се≠реднЇ вухо. ¬нутр≥шн€ сонна артер≥€ кровопостачаЇ головний мозок та ор≠гани очноњ €мки.

ѕ≥дключична артер≥€ зл≥ва в≥дходить в≥д дуги аорти, справа - в≥д голов≠ного стовбура. ѓњ г≥лки кровопостачають головний мозок з оболонами, стовбур головного мозку, потиличн≥ та, частково, скронев≥ частки п≥вкуль

 


ћал. 3. —хема основних артер≥й людини: 1- внутр≥шн€ сонна артер≥€ (права); 2 - загальна сонна артер≥€ (права); 3 - п≥дключична артер≥€ (права); 4 - пахвова артер≥€ (права); 5 - висх≥дна частина аорти; 6 - грудна частина аорти; 7 - ниркова артер≥€ (права); 8 - нижн€ брижова артер≥€; 9 - загальна клубова артер≥€ (права); 10 - стегнова артер≥€ (права); 11 - малогом≥лкова артер≥€ (права); 12-тильна артер≥€ стопи (права); 13-зовн≥шн€ сонна артер≥€ (права); 14-загальна сонна артер≥€ (л≥ва); 15 - плечоголовний стовбур; 16 - дуга аорти; 17 - плечова артер≥€ (л≥ва); 18 - черевний стовбур; 19 - надниркова артер≥€; 20 - верхн€ брижова артер≥€; 21 - ниркова артер≥€ (л≥ва); 22 - л≥ва ободова артер≥€; 23 - черевна частина аорти; 24 - л≥ктьова артер≥€ (л≥ва); 25 - променева артер≥€ (л≥ва); 26 - передн€ великогом≥лкова артер≥€ (л≥ва); 27 - задн€ великогом≥лкова артер≥€ (л≥ва)

великого мозку, глибок≥ й частково, поверхнев≥ м'€зи шињ, шийн≥ хребц≥, частково м≥жреберн≥ м'€зи, м'€зи потилиц≥, спини й лопатки, д≥афрагму, шк≥ру грудей та верхньоњ частини живота, пр€мий м'€з живота, грудну за≠лозу, гортань, трахею, стравох≥д, щитопод≥бну, паращитопод≥бну та загруднинну, вилочкову залози.

ѕ≥дключична артер≥€ переходить у пахвову артер≥ю, €ка кровопостачаЇ м'€зи плечового по€са, шк≥ру ≥ м'€зи б≥чноњ грудноњ ст≥нки, пахвову €мку, њњ продовженн€м Ї плечова артер≥€, €ка проходить по мед≥альн≥й борозн≥ плеча ≥ в л≥ктьов≥й €мц≥ д≥литьс€ на променеву та л≥ктьову артер≥њ. ѕлечо≠ва артер≥€ кровопостачаЇ шк≥ру та м'€зи плеча, плечову к≥стку ≥ л≥ктьовий суглоб. ѕроменева артер≥€ кровопостачаЇ шк≥ру та м'€зи передпл≥чч€ й кист≥, променеву к≥стку, л≥ктьовий ≥ променево-зап'€стковий суглоб. Ћ≥ктьова артер≥€ кровопостачаЇ шк≥ру ≥ м'€зи передпл≥чч€ й кист≥, л≥кть≠ову к≥стку, л≥ктьовий ≥ променево-зап'€стковий суглоби.

Ќизх≥дна частина аорти починаЇтьс€ на р≥вн≥ IV грудного ≥ зак≥нчуЇть≠с€ на р≥вн≥ IV поперекового хребц€. ¬≥д њњ грудноњ частини в≥дход€ть г≥лки, €к≥ кровопостачають органи, що розташован≥ у середост≥нн≥, ст≥нц≥ грудноњ порожнини, грудну залозу ≥ спинний мозок. „еревна аорта лежить спереду в≥д т≥л поперекових хребц≥в, зл≥ва в≥д серединноњ л≥н≥њ т≥ла. ¬она в≥ддаЇ прист≥нков≥ г≥лки до ст≥нок черевноњ порожнини ≥ в≥сцеральн≥ - до орган≥в черевноњ порожнини.

„еревна аорта маЇ три парн≥ г≥лки: наднирков≥ артер≥њ - ≥дуть до над≠ниркових залоз, нирков≥ артер≥њ - до нирок, €Їчников≥ - до статевих залоз;

та три непарн≥ черевний стовбур - постачаЇ кров'ю печ≥нку, жовчний м≥хур, селез≥нку, п≥дшлункову залозу, дванадц€типалу кишку ≥ шлунок, верхню брижову артер≥ю - в≥ддаЇ г≥лки до сл≥поњ кишки, висх≥дноњ ≥ попе≠речноњ ободовоњ кишки, тонкоњ кишки, п≥дшлунковоњ залози, нижню бри≠жову артер≥ю - г≥лки до низх≥дноњ ободовоњ ≥ сигмопод≥бноњ кишок, верхнього в≥дд≥лу пр€моњ кишки. Ќа р≥вн≥ IV поперекового хребц€ черев≠на аорта д≥литьс€ на праву та л≥ву загальн≥ клубов≥ артер≥њ, кожна ≥з €ких розд≥л€Їтьс€ на внутр≥шню ≥ зовн≥шню клубов≥ артер≥њ.

¬нутр≥шн€ клубова артер≥€ ≥де до порожнини таза ≥ њњ г≥лки кровопостача≠ють органи малого таза, ст≥нки таза, м'€зи с≥дниць ≥ стегон. «овн≥шн€ клубова артер≥€ в≥ддаЇ г≥лки до передньоњ черевноњ ст≥нки. ѓњ продовженн€м Ї стегно≠ва артер≥€. √либока артер≥€ стегна постачаЇ кров'ю м'€зи ≥ шк≥ру стегна. Ќа виход≥ ≥з стегново-п≥дкол≥нного каналу вона переходить у п≥дкол≥нну ар≠тер≥ю, €ка в≥ддаЇ г≥лки до кол≥нного суглоба ≥ д≥литьс€ на передню та задню великогом≥лков≥ артер≥њ, €к≥ постачають кров'ю шк≥ру ≥ м'€зи гом≥лки.

¬енозна система. –озр≥зн€ють систему верхньоњ порожнистоњ вени, сис≠тему нижньоњ порожнистоњ вени ≥ систему вен серц€ (мал. 4).

—истема верхньоњ порожнистоњ вени. ѕо ц≥й систем≥ кров в≥дт≥каЇ в≥д верхньоњ половини т≥ла. ≤з д≥л€нки голови ≥ шињ - по €ремних венах (права ≥ л≥ва внутр≥шн≥ €ремн≥ вени лежать поруч ≥з загальною сонною артер≥Їю ≥ Ї продовженн€м сигмопод≥бного синуса твердоњ мозковоњ оболони голов≠ного мозку). ¬≥д верхн≥х к≥нц≥вок кров в≥дт≥каЇ по глибоких ≥ поверхневих венах. ѕ≥сл€ злитт€ глибоких променевоњ ≥ л≥ктьовоњ вен утворюЇтьс€ плечо≠ва вена, €ка переходить у пахвову вену. ѕахвова вена збираЇ кров в≥д пле≠чового по€са ≥ переходить до п≥дключичноњ, €ка разом ≥з внутр≥шньою €рем≠ною веною зливаЇтьс€ до одного загального стовбура - плечоголовноњ вени. ¬≥д злитт€ правоњ ≥ л≥воњ плечоголовних вен утворюЇтьс€ верхн€ по≠рожниста вена, €ка впадаЇ у праве передсерд€.


ћал. 4. —хема основних вен людини: 1- внутр≥шн€ €ремна вена (права); 2 - зовн≥шн€ €ремна вена (права); 3 - п≥дключична вена (права); 4 - верхн€ порожниста вена; 5 - б≥чна п≥дшк≥рна вена (права); 7 - вор≥тна вена печ≥нки; 8 - нижн€ порожниста вена; 9 - загальна клубова вена (права); 10 - велика п≥дшк≥рна вена (права); 11 - зовн≥шн€ €ремна вена (л≥ва); 12 - внутр≥шн€ €ремна вена (л≥ва); 13 - пахвова вена (л≥ва); 14 - плечоголовна вена; 15 - печ≥нков≥ вени; 16 - верхн€ брижова вена; 17 - ниркова вена (л≥ва); 18 - стегнова вена (л≥ва)

ѕо систем≥ нижньоњ порожнистоњ вени кров в≥дт≥каЇ в≥д нижн≥х к≥нц≥вок, ст≥нок та орган≥в черевноњ порожнини ≥ таза. √либок≥ вени нижньоњ к≥нц≥вки розташован≥ поруч з одно≥менними артер≥€ми. ѕоверх≠нев≥ вени лежать п≥дшк≥рне. ≤з вен ст≥нок та орган≥в малого таза кров зби≠раЇтьс€ у внутр≥шню клубову вену. «овн≥шн€ клубова вена (продовженн€ стегновоњ вени) ≥ внутр≥шн€ клубова вена зливаютьс€, утворюючи загаль≠ну клубову вену. ≤з злитт€ правоњ ≥ л≥воњ загальних клубових вен утво≠рюЇтьс€ нижн€ порожниста вена, €ка розташована в черевн≥й порожнин≥ справа в≥д черевноњ аорти. ¬≥д непарних орган≥в черевноњ порожнини - шлунка, селез≥нки, п≥дшлунковоњ залози, тонкоњ ≥ товстоњ кишки кров в≥дт≥каЇ по венах, €к≥ збираютьс€ у вор≥тну вену, що входить у печ≥нку. —у≠дини вор≥тноњ вени разом з розгалуженн€ми власне печ≥нковоњ артер≥њ ут≠ворюють "чудову с≥тку", €ка зак≥нчуЇтьс€ печ≥нковими венами, що впада≠ють до нижньоњ порожнистоњ вени.

‘≥з≥олог≥чн≥ особливост≥ кард≥ом≥оцит≥в

 л≥тинна мембрана кард≥ом≥оцит≥в маЇ низку особливостей. як ≥ в ≥нших збудливих тканинах, њњ ≥онн≥ канали проникн≥ дл€ ≥он≥в натр≥ю та кал≥ю; кр≥м того, тут Ї канали, проникн≥ дл€ ≥он≥в кальц≥ю. ƒл€ кард≥ом≥оцит≥в характерн≥ так≥ види ≥онних канал≥в.

Ўвидк≥ натр≥Їв≥ канали на€вн≥ в скоротливому м≥окард≥. ѓхн€ к≥нетика в ц≥лому аналог≥чна ≥ншим збудливим тканинам - нервов≥й ≥ м'€зов≥й.

ѕов≥льн≥ канали розташован≥ €к у скоротливому м≥окард≥, так ≥ в елемен≠тах пров≥дноњ системи. ѕропускають вони переважно кальц≥й, але по них може надходити ≥ натр≥й. ѓх активац≥йн≥ та ≥нактивац≥йн≥ ворота пов≥льно в≥дкриваютьс€ ≥ закриваютьс€. ÷е забезпечуЇ б≥льш пов≥льний розвиток депол€ризац≥њ ≥ в≥дновленн€ збудливост≥.

” мембран≥ кард≥ом≥оцит≥в на€вн≥ к≥лька вид≥в кал≥Ївих канал≥в. ≤з них найб≥льш значим≥ два: швидк≥ ≥ пов≥льн≥. Ўвидк≥ активуютьс€ у раз≥ депо≠л€ризац≥њ мембрани (потенц≥алозалежн≥) до - 35 мв. ѕов≥льн≥ кал≥Їв≥ ка≠нали активуютьс€ у раз≥ п≥двищенн€ у цитоплазм≥ концентрац≥њ в≥льного кальц≥ю (кальц≥йзалежн≥).

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2100 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1405 - | 1247 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.