Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодика проведенн€ проблемних лекц≥й.
ѕроблемна лекц≥€ Ц це апробац≥€ багатовар≥антних п≥дход≥в до вир≥шенн€ представленоњ проблеми. ¬она актив≥зуЇ особистий пошук студент≥в, њх досл≥дницьку д≥€льн≥сть. Ќа перших етапах у групах з високим р≥внем п≥знавальноњ д≥€льност≥ викладач може побудувати лекц≥ю таким чином, що сам ставить проблему ≥ на очах у групи демонструЇ можлив≥ шл€хи њњ вир≥шенн€. ” подальшому можна переходити до частково-пошукових метод≥в, а саме: лектор створюЇ проблемну ситуац≥ю ≥ спонукаЇ студент≥в до пошуку р≥шенн€. —аме так орган≥зовуЇтьс€ такий вид проблемноњ лекц≥њ €к лекц≥€-брейнсторм≥нг ("мозкова атака"). ¬икористовуючи те, що на лекц≥€х, €к правило, Ї дек≥лька груп, створюютьс€ команди, €к≥ за певний час повинн≥ надати св≥й вар≥ант вир≥шенн€ проблеми. ¬икладач сл≥дкуЇ не т≥льки за правильн≥стю в≥дпов≥д≥, але й за аргументац≥Їю, а в раз≥ необх≥дност≥ Ц сам даЇ розгорнутий коментар, €кий ф≥ксуЇтьс€ у зошитах.

ѕ≥ком проблемного навчанн€ стаЇ використанн€ евристичних метод≥в, тобто викладач, готуючись до лекц≥њ, п≥дбираЇ й компонуЇ навчальний матер≥ал таким чином, аби студенти самост≥йно виокремили з нього проблему ≥ на сем≥нарському зан€тт≥ продемонстрували власн≥ вар≥анти њњ вир≥шенн€.

“екст лекц≥њ включаЇ в себе три частини: вступ, основну частину, висновки.  ожна частина маЇ певну функц≥ю.

вступ≥ лектор зазначаЇ актуальну проблему (проблеми), €ка потребуЇ обговоренн€ та вир≥шенн€, формулюЇ мету лекц≥њ, проводить огл€д головних питань теми, психолог≥чно вводить студента в процес сприйн€тт€, оголошуЇ основну л≥тературу (3-5 хв.).

ќсновна частина. Ћектор ставить проблему ≥ пропонуЇ студентам визначити головн≥ шл€хи њњ вир≥шенн€, надаЇ њм можливост≥ висловити власн≥ ≥дењ з цього приводу (5-10 хв.). ѕри цьому вс≥ ≥дењ записуютьс€ (дл€ цього призначаЇтьс€ один студент). ѕ≥сл€ висловленн€ вс≥х пропозиц≥й студентами лектор узагальнюЇ та анал≥зуЇ њх, розкриваЇ положенн€ нормативно-правових акт≥в, €к≥ регламентують дане питанн€, наголошуЇ на проблемах у правовому регулюванн≥ та орган≥зац≥йному забезпеченн≥ обТЇкта, що розгл€даЇтьс€ (50-60 хв).

«агальн≥ висновки. ÷е п≥дсумки всього, що було висловлено. Ћектор ще раз озвучуЇ питанн€, €к≥ розгл€далис€, та наголошуЇ на висновках, що були озвучен≥ п≥д час лекц≥њ (3-5 хв).

 

ћетодика проведенн€ дискус≥њ Ућозковий штурм Ф: використовуЇтьс€ €к на лекц≥€х, так ≥ на практичних зан€тт€х.

—уть методу ≥ його мета пол€гають в тому, що Ућозковий штурмФ Ц це ефективний метод колективного обговоренн€ поставленоњ проблеми, пошук сп≥льного р≥шенн€, €кий зд≥йснюЇтьс€ шл€хом в≥льного висловлюванн€ думок ус≥ма учасниками.

ѕринцип Умозкового штурмуФ простий. ¬икладач ставить задачу перед студентами академ≥чноњ групи ≥ просить вс≥х учасник≥в висловити своњ думки з приводу вир≥шенн€ ц≥Їњ задач≥. Ќа цьому етап≥ н≥хто не маЇ права давати оц≥нку ≥де€м ≥нших учасник≥в. Ућозковий штурмФ можна вважати вдалим, €кщо висловлен≥ п≥д час I етапу пТ€ть або ш≥сть ≥дей слугуватимуть основою дл€ вир≥шенн€ проблеми. Ќа ≤≤ етап≥ студенти обговорюють висловлен≥ ≥дењ, дають њм оц≥нку та вибирають т≥ з них, €к≥ можуть виступити вир≥шенн€м проблеми.

≤ етап. ¬икладач починаЇ практичне зан€тт€ з оголошенн€ його теми, ознайомлюЇ студент≥в з пор€дком роботи та правилами дискус≥њ (5-7 хв.). ѕ≥сл€ цього викладач оголошуЇ проблему, €ка буде обговорюватис€, ≥ студенти починають в≥льно висловлювати своњ пропозиц≥њ. ћета УштурмуФ Ц запропонувати найб≥льшу к≥льк≥сть вар≥ант≥в вир≥шенн€ задач≥ (поставленоњ дл€ обговоренн€ проблеми). ѕри цьому треба побажати студентам актив≥зувати њхню у€ву; сказати про можлив≥сть розвивати ≥дењ ≥нших учасник≥в; порадити не в≥дкидати ≥дею лише тому, що вона суперечить загальноприйн€т≥й думц≥; застерегти в≥д спроб дати оц≥нку запропонованим ≥де€м.

ѕеред початком роботи бажано призначити секретар€, €кий буде записувати вс≥ ≥дењ, що виникають, сл≥дкувати за тим, щоб не порушувалис€ правила, при необх≥дност≥ втручатис€. Ќа цей етап в≥дводитьс€ 15 хвилин. ’оча в≥н може тривати доти, доки зТ€вл€ютьс€ нов≥ ≥дењ.

≤≤ етап. ѕеред початком другого етапу викладач оголошуЇ коротку перерву (5 хв.), щоб учасники налаштувались на критичний лад мисленн€. Ќа цьому етап≥ учасники Умозкового штурмуФ згруповують ≥ розвивають ≥дењ, висловлен≥ на першому етап≥ (список ≥дей можна надрукувати ≥ роздати або вив≥сити на дошц≥). «авданн€ етапу: проанал≥зувати та вибрати т≥ ≥дењ, €к≥ можуть допомогти знайти в≥дпов≥д≥ на поставлен≥ питанн€ (30 хв.).

≤≤≤ етап. ¬икладач п≥дводить п≥дсумок дискус≥њ. якщо Умозковий штурмФ не прин≥с потр≥бного результату, сл≥д обговорити причини невдач≥ (5-7 хв.).

” час, що залишивс€, викладач розгл€даЇ ≥нш≥ питанн€, €к≥ винесен≥ на сем≥нар.

–обота в малих групах.

–обота в малих групах даЇ змогу студентам набути навичок, необх≥дних дл€ сп≥лкуванн€ та сп≥впрац≥. ¬она стимулюЇ роботу в команд≥. ≤дењ, вироблен≥ в груп≥, допомагають учасникам бути корисними одне одному. ¬исловлюванн€ думок допомагаЇ њм в≥дчути особист≥ можливост≥ та зм≥цнити њх.

Ќа початку зан€тт€ викладач оголошуЇ тему та питанн€, що винос€тьс€ на розгл€д. –озТ€снюЇ пор€док роботи на зан€тт≥. ¬икладач обТЇднуЇ студент≥в (можливе самост≥йне групуванн€ студент≥в) у мал≥ групи (5-6 ос≥б), розпод≥л€Ї завданн€ м≥ж групами (5 хв.).

—туденти обговорюють ≥ виконують завданн€ у групах (5-10 хв.). ѕ≥сл€ того, €к вс≥ групи будуть готов≥, представник кожноњ з них представл€Ї розвТ€занн€ того завданн€, що отримала група. –ешта студент≥в (з ≥нших груп) уважно слухають та дають оц≥нку надан≥й в≥дпов≥д≥ (50-60 хв.)

ѕ≥сл€ обговоренн€ вс≥х р≥шень викладач п≥дводить п≥дсумки зан€тт€, оголошуЇ оц≥нки.

ƒидактична гра на засвоЇнн€ матер≥алу за допомогою тестових завдань, що мають три вар≥анти складност≥.

¬икладач зачитуЇ питанн€ ≥ запропонован≥ в≥дпов≥д≥, а студенти в≥дпов≥дають. “естуванн€ проводитьс€ письмово або за допомогою компТютера.

–≥вень складност≥ визначаЇтьс€ к≥льк≥стю положень, €к≥ необх≥дно знати дл€ отриманн€ правильноњ в≥дпов≥д≥. «авданн€ 1-њ складност≥ передбачають вказ≥вку на одну правильну в≥дпов≥дь ≥з чотирьох вар≥ант≥в; 2-њ Ц на дв≥ ≥ б≥льше, €к≥ необх≥дно вибрати вже з шести вар≥ант≥в; 3-њ Ц в≥д одноњ до пТ€ти, €к≥ потр≥бно вибрити з восьми запропонованих.

“акож дл€ пол≥пшенн€ засвоЇнн€ ≥ зац≥кавленост≥ студент≥в можна запропонувати тести з Ув≥дкритоюФ в≥дпов≥ддю. ¬ даному тест≥ вар≥анти в≥дпов≥дей не наведен≥ ≥ студент повинен сам вказати в≥дпов≥дне число, €ке позначаЇ к≥льк≥сн≥ чи варт≥сн≥ критер≥њ вивченн€ зм≥сту певних правових пон€ть, або дати в≥дпов≥дь на питанн€.

ѕрезентац≥€.

÷е ≥нтерактивний метод навчанн€, що пол€гаЇ у поданн≥ аудитор≥њ попередньо п≥дготовленого зм≥стовного пов≥домленн€ про певн≥ ≥дењ, пропозиц≥њ, продукти д≥€льност≥, дос€гненн€ ≥з використанн€м сучасних ≥нформац≥йних засоб≥в (≥нтерактивноњ дошки, фл≥п-чарту, мульт≥проектор≥в, в≥деоапаратури тощо).

—ем≥нар-дискус≥€.

÷ей метод навчанн€ спр€мований на обм≥н думками ≥ погл€дами учасник≥в з приводу певноњ теми, а також розвиваЇ мисленн€, допомагаЇ формувати погл€ди ≥ переконанн€, виробл€Ї вм≥нн€ формулювати думки й висловлювати њх, вчить оц≥нювати пропозиц≥њ ≥нших людей, критично п≥дходити до власних погл€д≥в.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 449 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2236 - | 1958 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.