Лекции.Орг  

Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...

Периферийные устройства ЭВМ: Периферийные устройства персонального компьютера подключаются к его интерфейсам и предназначены для выполнения вспомогательных операций...

Навигация:

Главная О нас Популярное ТОП Новые страницы Случайная страница Изречения для студентов Пожаловаться на материал Обратная связь FAQ

Рекомендуем:

Почему я выбрал профессую экономиста Почему я выбрал профессую экономиста. Моя будущая профессия - экономист, я выбрал специальность, которая в государственном списке профессий названа так: «Финансы и кредит».

Почему одни успешнее, чем другие Почему? Даже при наличии хорошей мотивации возможны неудачи. Посмотрите на муху, бьющуюся об стекло в попытке вырваться на улицу.

Педагогикалық технологияның мәндік ерекшелігіне не жатады?@ оқыту мен тәрбиелеудің нәтижелерін диагностикалық және операциялық тұрғыдан жоспарлау; білім беру процесі нәтижелілігінің үздіксіз бақылануы

@ оқытуу мен тәрбиелеу нәтижелерін жоспарлануы

@ оқыту мен тәрбиелеудің нәтижелерін диагностикалық және операциялық тұрғыдан жоспарлау

@ білім беру процесі нәтижелілігінің үздіксіз бақылануы

@ оқыту нәтижелерінің жоспарлануы

~

ХХ ғ. педагогиклық технологияның құрамында педагогиканың бір бағыты ретінде дамыды:

@ Концепциялар: бағдарламалап оқыту (60-шы жылдар), проблемалық оқыту (70-шы жылдар), білім беру технологиялары (90-шы жылдардан бастап)

@ бағдарламалап оқыту (60-шы жылдар)

@ проблемалық оқыту (70-шы жылдар)

@ білім беру технологиялары (90-шы жылдардан бастап)

@ бағдарламалап және проблемалық оқыту

~

Технология әдістемеден ерекшеленед і:

@ қайта қалпына келтірілуімен

@мақсаты болуымен

@ техникалық құралдарды қолдануымен

@ оқытудың және тәрбиенің мазмұнымен байланыстылығымен

@ мұғалім қатысуының деңгейімен

~

Белгілі бір күн тәртібінсіз, бағдарламасыз, тек қана оқушылардың өзіндік инициативасына сәйкес өткізілетін білім беру шарасы төмендегі технологияға жатады:

@ ашық кеңістік

@ модульдік оқыту

@ бағдарламалап оқыту

@ шеберханалар технологиясы

@ кооперативтік оқыту

~

Ашық кеңістік технологиясының авторы:

@ Элвин Гилд

@ Михаил Кларин

@ Чарльз Темпл

@ Александр Гин

@ Джини Стил

~

Жүйелілік - әрекеттілік оқыту технологиясы негізделген:

@ ілімнің әрекеттілік теориясы

@ үйрету теориясы

@ ілімнің ассоциативтік теориясы

@ ілімнің бихевиористтік теориясы

@ танымның жалпы теориясы

~

Жүйелілік-әрекеттілік оқыту технологиясының негізін салушы

@ З.А.Решетова

@ Н.Ф.Талызина

@ Л.А.Петровская

@ В.С.Безрукова

@ Н.А.Обухова

~

Педагогикалық шеберханалар технологиясы қайда пайда болды?

@ Францияда

@ Россияда

@ Ұлыбританияда

@ Германияда

@ АҚШ-та

~

Педагогикалық технологияның ғылыми, процессуалды-сипаттамалық және процессуалды-әрекеттілік аспектілері бар анықтамасын ұсынған автор?

@ Г.К.Селевко

@ В.П.Беспалько

@ М.В.Кларин

@ Б.Д.Лихачев

@ В.В.Гузеев

~

Педагогика ғылымының бір бөлігі ретіндегі педагогикалық технологияның оқытудың мақсатын, мазмұны және әдістемесін үйрену және жасау, сондай-ақ, педагогикалық процестерді жобалаушы әрекеттерін сипаттайтын аспектісі

@ Ғылыми аспект

@процессуалды-сипаттамалық аспект

@процесуалды-әрекеттілік аспект

@процессуалдық аспект

@әрекеттілік аспекті

~

Барлық тұлғалық, құралды және педагогикалық элементтерді қолдана отырып педагогикалық технологиялық процесті іске асыру былайша аталады:

@ процессуалды-әрекеттілік аспект

@ ғылыми аспект

@ процессуалды-сипаттамалық аспект

@ процессуалдық аспект

@ әрекеттілік аспекті

~

Жоспарланған нәтижелердің жүру процесін, мақсаттарының, мазмұнының, әдістері мен құралдарының жиынтығын сипаттау:

@ процессуалды-сипаттамалық аспект

@ процессуалды-әрекеттілік аспект

@ ғылыми аспект

@ процессуалдық аспект

@ әрекеттілік аспекті

~

Технология әдістемеден ерекшеленеді

@ нәтижелердің орнықтылығымен

@ мақсаттылығымен

@ интернет ресурсттарды қолданумен

@ мұғалімнің жеке басылық ерекшеліктеріне тәуелділігімен

@ оқушының жеке басылық ерекшеліктеріне тәуелділігімен

~

Педагогикалық технологиялардың деңгейіне жатқызылмайды:

@ Республикалық деңгей

@ жалпыпедагогикалық деңгей

@ жалпыпәндік деңгей

@ локалдыдеңгей

@ әлеуметтік-педагогикалық деңгей

~

Г.К.Селевконың концепциясы бойынша педагогикалық технологияның құрылымына кіреді:

@ концепиуалдық негіз; оқыту мен тәрбиелеудің мазмұндық бөлігі; технологиялық процес

@ технологиялық процес

@ оқыту мен тәрбиелеудің мазмұндық бөлігі

@ концепиуалдық негіз

@ концепиуалдық негіз; технологиялық процес

~

Педагогикалық технологияның әлеуметтік-педагогикалық, жалпыпедагогикалық, жеке әдістемелік және локалды деңгейлері бір-бірінен ерекшелігі

@ қолданылу деңгейімен

@ философиялық негізбен

@ танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен

@ жетекші факторымен

@ ғылыми концепциясымен

~

Педагогикалық технологиялар материалисттік және идеалистті, диалектикалық және метафизикалық, ғылыми және діни, антропософиялық және теософиялық, прагматикалық және экзистенциалдық болып мына негізде

@ философиялық

@ ғылыми концепциялық

@ жеке тұлғаға бағытталуымен

@ танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен

@ жетекші факторымен

~

Биогендік, әлеуметтік, психогендік және идеалисттік технологиялар ерекшеленеді:

@ жетекші факторымен

@ қолданылу деңгейімен

@ философиялық негізімен

@ танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен

@ ғылыми концепциясымен

~

Ассоциативтік-рефлекторлық, бихевиористтік, интериорлық, дамытушы және гельштальт-технологиялар ерекшеленеді:

@ тәжірибені игерудің ғылыми концепциясымен

@ жеке тұлғаға бағытталуымен

@ мазмұндық сипатымен

@ танымдық әрекеттің ұйымдастырылу түрімен

@ философиялық негізімен

~

Дата добавления: 2017-01-21; просмотров: 1083 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.