Лекции.Орг

Поиск:
Ситуаційні задачі. Модуль2 2 страница
E. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

140. У прокаріот … .

A. * Джгутики знаходяться поза клітиною

B. Джгутики знаходяться всередині клітини

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

141. У прокаріот … .

A. * Джгутики не оточені плазматичною мембраною

B. Джгутики оточені плазматичною мембраною

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

142. У прокаріот … .

A. * Анаеробне або аеробне дихання

B. Тільки аеробне дихання

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

143. У прокаріот … .

A. * Дихання відбувається в мезосомах

B. Дихання відбувається в мітохондріях

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

144. У прокаріот … .

A. * Дихання відбувається на цитопламатичних мембранах

B. Дихання відбувається в мітохондріях

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

145. У прокаріот … .

A. * Дихання відбувається в мезосомах або на цитопламатичних мембранах

B. Дихання відбувається в мітохондріях

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

146. У прокаріот … .

A. * Простий поділ клітини, немає мітозу

B. Мітоз або мейоз

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

147. У прокаріот … .

A. * Немає хлоропластів

B. Є хлоропласти в рослинних клітинах

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

148. У прокаріот … .

A. * Фотосинтез відбувається на мембранах, що не мають специфічної упаковки

B. Фотосинтез відбувається в хлоропластах

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

149. У прокаріот … .

A. * Є здатність до фіксації азоту

B. Немає здатності до фіксації азоту

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

150. У прокаріот … .

A. * Відсутні вакуолі

B. Є вакуолі

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

151. У прокаріот … .

A. * Може бути капсула

B. Немає капсули

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

152. У прокаріот … .

A. * Немає правильної відповіді

B. Немає капсули

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

E. Розміри клітин 40-60 мкм

153. У прокаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

A. У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

B. * Тільки в цитоплазмі клітини.

C. Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D. У матриксі мітохондрій і пластид.

E. В ядрі.

154. Ферменти, що містяться в лізосомах, синтезуються:

A. На мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

B. У лізосомах.

C. * На рибосомах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

D. У мітохондріях.

E. У ядрі.

155. Філогенез – це:

A. Індивідуальний розвиток організмів.

B. * Історичний розвиток організмів.

C. Самооновлення.

D. Самовідтворення.

E. Гомеостаз.

156. Фундаментальна властивість життя – це історична … біологічних процесів.

A. * Неперервність

B. Поступовість

C. Систематичність

D. Регуляція

E. Встановлення

157. Функція гранулярного ендоплазматичного ретикулуму:

A. Утворення лізосом.

B. Синтез АТФ.

C. * Синтез білків.

D. Розщеплення органічних речовин.

E. Утворення веретина поділу.

158. Що відбувається при опусканні конденсора світлового мікроскопа?

A. * Зменшується освітлення поля зору.

B. Збільшується освітлення поля зору.

C. Зображення об’єкта стає чіткішим.

D. Зменшується контрастність зображення об’єкта.

E. Збільшується контрастність зображення об’єкта.

159. Що є елементарним біологічним явищем на клітинному рівні організації життя?

A. Редуплікація ДНК.

B. Біосинтез білка.

C. * Життєвий цикл клітини.

D. Транскрипція.

E. Утворення нових видів.

160. Що є елементарним біологічним явищем на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

A. * Редуплікація ДНК.

B. Біосинтез білка.

C. Мітоз.

D. Ріст клітини.

E. Мейоз.

161. Що є елементарною структурою на молекулярно-генетичному рівні організації життя?

A. Нуклеотид.

B. * ДНК

C. Хромосома.

D. Клітина.

E. Популяція.

162. Що є прикладом дисиміляції?

A. Біосинтез білка.

B. Фотосинтез.

C. Реплікація ДНК.

D. * Гліколіз.

E. Біосинтез ліпідів.

163. Що є прикладом дисиміляції?

A. Біосинтез білка.

B. Фотосинтез.

C. Реплікація ДНК.

D. * Енергетичний обмін.

E. Транскрипція.

164. Що з названого є характерним для інтегральних білків біомембран?

A. Синтез АТФ.

B. * Пронизують мембрану наскрізь, рецепторні.

C. Міжклітинна взаємодія.

D. Частково занурені в гідрофобний шар ліпідів, білки цитоскелета.

E. Знаходяться на поверхні мембрани.

165. Що з названого є характерним для периферичних білків біомембран?

A. Синтез АТФ.

B. Пронизують мембрану наскрізь, рецепторні.

C. Міжклітинна взаємодія.

D. * Частково занурені в гідрофобний шар ліпідів, білки цитоскелета.

E. Білки іонних каналів.

166. Що забезпечує передачу спадкової інформації в вірусів?

A. * ДНК

B. Білок

C. Гістони

D. АТФ

E. Мікоплазма

167. Що забезпечує передачу спадкової інформації в вірусів?

A. * РНК

B. Білок

C. Гістони

D. АТФ

E. Мікоплазма

168. Що не належить до основних властивостей життя?

A. * Боротьба за існування

B. Обмін речовин та енергії

C. Саморегуляція

D. Ріст та розвиток

E. Самовідтворення

169. Що не належить до основних властивостей життя?

A. * Немає правильної відповіді

B. Обмін речовин та енергії

C. Саморегуляція

D. Ріст та розвиток

E. Самовідтворення

170. Як називається білкова оболонка віруса?

A. * Капсид

B. Плазматична мембрана

C. Клітинна стінка

D. Ядерна оболонка

E. Пелікула

171. Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

A. * Геном.

B. Каріотип.

C. Спадковість.

D. Генофонд.

E. Ідіограма.

172. Як називається гаплоїдний набір хромосом певного виду?

A. * Геном.

B. Каріотип.

C. Спадковість.

D. Генофонд.

E. Ідіограма.

173. Як називається сукупність всіх реакцій біосинтезу речовин, що відбуваються з поглинанням енергії?

A. Дисиміляція.

B. * Асиміляція.

C. Катаболізм.

D. Енергетичний обмін.

E. Гліколіз.

174. Як називається сукупність генів певної популяції?

A. Геном.

B. Каріотип.

C. Спадковість.

D. * Генофонд.

E. Ідіограма.

175. Як називається сукупність генів певної популяції?

A. Геном.

B. Каріотип.

C. Спадковість.

D. * Генофонд.

E. Ідіограма.

176. Як називаються відсіки цитоплазми, на які поділяють вміст клітини мембрани?

A. Органели.

B. Включення.

C. * Компартменти.

D. Цитозоль.

E. Глікокалікс.

177. Яка клітина має диплоїдний набір хромосом?

A. Вторинний сперматоцит.

B. * Лейкоцит.

C. Яйцеклітина.

D. Сперматозоїд.

E. Полоцит.

178. Яка органела клітини приймає участь в утворенні веретена поділу при мітозі?

A. Ядро.

B. Ендоплазматична сітка.

C. Рибосоми.

D. Мітохондрії.

E. * Клітинний центр.

179. Яка хімічна структура клітини забезпечує самовідтворення?

A. * ДНК.

B. РНК.

C. Білок.

D. Ядерце.

E. Мітохондрія.

180. Яке із зазначених положень, що доповнило клітинну теорію, належить Р. Вірхову?

A. Ядро – обов’язкова стуктура клітини.

B. Кожна клітина обмежена оболонкою.

C. * Кожна клітина – з клітини.

D. Цитоплазма – головна структура клітини.

E. Клітини містять органели.

181. Яке призначення об’єктива світлового мікроскопа:

A. Будує уявне збільшене пряме зображення.

B. * Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

C. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

D. Будує уявне збільшене обернене зображення.

E. Будує уявне зменшене обернене зображення.

182. Яке призначення окуляра у світловому мікроскопі?

A. Будує уявне збільшене пряме зображення.

B. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене пряме зображення.

C. Будує геометрично подібне об’єкту збільшене обернене зображення.

D. * Будує уявне збільшене обернене зображення.

E. Будує уявне зменшене пряме зображення.

183. Яке твердження є одним із положень клітинної теорії?

A. Форма ядра подібна до форми клітини.

B. Кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту.

C. Кожному типові клітин властиве постійне ядерно-цитоплазматичне співвідношення.

D. * Кожна клітина утворюється внаслідок поділу материнської клітини.

E. Клітина оточена глікокаліксом.

184. Який із зазначених режимів мікроскопії необхідно вибрати для того, щоб виявити якомога більше гістологічних структур?

A. * Окуляр х7, об’єктив х40.

B. Окуляр х8, об’єктив х8.

C. Окуляр х8, об’єктив х20.

D. Oкуляр х10, об’єктив х40.

E. * Окуляр х8, об’єктив х90.

185. Який набір хромосом мають соматичні клітини?

A. Гаплоїдний.

B. * Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

186. Який набір хромосом мають соматичні клітини?

A. Гаплоїдний.

B. * Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

187. Який набір хромосом мають соматичні клітини?

A. Гаплоїдний.

B. * Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

188. Який набір хромосом мають сперматозоїди?

A. * Гаплоїдний.

B. Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

189. Який набір хромосом мають сперматозоїди?

A. * Гаплоїдний.

B. Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

190. Який набір хромосом містять гамети?

A. * Гаплоїдний.

B. Диплоїдний.

C. Поліплоїдний.

D. Гомологічний.

E. Тетраплоїдний.

191. Які з перерахованих органел не мають мембран?

A. Лізосоми.

B. Мітохондрії.

C. * Клітинний центр.

D. Комплекс Гольджі.

E. Пластиди.

192. Які органели містять прокаріоти?

A. Мітохондрії.

B. * Рибосоми.

C. Пластиди.

D. Ядро.

E. Лізосоми.

193. Які органели цитоплазми забезпечують фагоцитарну функцію нейтрофілів?

A. * Лізосоми.

B. Вакуолі.

C. Рибосоми.

D. Мітохондрії.

E. Комплекс Гольджі.

194. Які хімічні сполуки беруть участь у рецепторній функції мембрани та утворенні глікокаліксу?

A. Фосфоліпіди.

B. * Гліколіпіди.

C. Холестерин.

D. Мікротрубочки.

E. Мікрофіламенти.

195. Яку функцію виконує мікрометричний гвинт світлового мікроскопа?

A. * Точне фокусування зображення об’єкта.

B. Зменшення освітлення поля зору.

C. Збільшення освітлення поля зору.

D. Орієнтовне фокусування зображення об’єкта.

E. Регуляція положення конденсора.

196. Біологічне значення мейозу:

A. з однієї материнської клітини утворюються 4 дочірні, генетично ідентичні материнській

B. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з подвійним набором хромосом

C. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з триплоїдним набором хромосом

D. * з однієї материнської клітини утворюються 4 дочірні з гаплоїдним набором хромосом

E. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з різним набором хромосом

197. ?Біологічне значення мітозу:

A. * з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні, генетично ідентичні материнській

B. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з подвійним набором хромосом

C. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з гаплоїдним набором хромосом

D. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з триплоїдним набором хромосом

E. з однієї материнської клітини утворюються 2 дочірні з різним набором хромосом

198. В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

A. Каріоплазма.

B. ДНК.

C. * Ядерце.

D. Мітохондрії.

E. Пластиди.

199. В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

A. Каріоплазма.

B. ДНК.

C. * немає правильної відповіді

D. Мітохондрії.

E. Пластиди.

200. В яку стадію мейозу профази І відбувається кон’югація?

A. * Зигонема

B. Пахінема

C. Лептонема

D. Диплонема

E. Діакінез

201. В яку стадію мейозу профази І відбувається кросинговер?

A. * Пахінема

B. Зигонема

C. Лептонема

D. Диплонема

E. Діакінез

202. В яку стадію мейозу профази І відбувається утворення бівалентів (тетрад)?

A. Пахінема

B. * Зигонема

C. Лептонема

D. Диплонема

E. Діакінез

203. В яку стадію мейозу профази І відбувається утворення бівалентів?

A. * Пахінема

B. Зигонема

C. Лептонема

D. Диплонема

E. Діакінез

204. В яку стадію мейозу профази І відбувається утворення тетрад?

A. * Пахінема

B. Зигонема

C. Лептонема

D. Диплонема

E. Діакінез

205. В яку фазу клітинного циклу хромосоми найкраще видно під мікроскопом?

A. Профаза.

B. Інтерфаза.

C. * Метафаза.

D. Телофаза.

E. Анафаза.

206. В яку фазу клітинного циклу хромосоми найкраще видно під мікроскопом?

A. Профаза.

B. Інтерфаза.

C. * немає правильної відповіді

D. Телофаза.

E. Анафаза.

207. Вибірковість запліднення забезпечує:

A. * збереження виду як цілого

B. утворення нащадків, які є точними копіями батьків

C. збідненість генофонду популяції

D. вимирання виду

E. зменшення кількості особин в популяції

208. Вкажіть чим утворені нуклеосоми хромосом:

A. * Гістоновими білками та ДНК.

B. Негістоновими білками та ДНК.

C. ДНК.

D. Гістоновими та негістоновими білками.

E. ДНК та РНК.

209. Вкажіть, які речовини входять одночасно до складу одного нуклеотида:

A. Аміногрупа, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

B. Амінокислота, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

C. Азотиста основа, гексоза, залишок фосфатної кислоти.

D. * Азотиста основа, пентоза, залишок фосфатної кислоти.

E. Азотиста основа, амінокислота, залишок фосфатної кислоти.

210. Вперше нуклеїнові кислоти були виявлені:

A. Чаргафом Е.

B. * Мішером Ф.

C. Уотсоном Дж.

D. Кріком Ф.

E. Гарродом А.

211. Де в еукаріотичній клітині локалізовані хромосоми?

A. * Каріоплазма.

B. Каріолема.

C. Ядерце.

D. Мітохондрії.

E. Пластиди.

212. Де в клітині синтезується АТФ?

A. Ядро.

B. Ендоплазматична сітка.

C. Рибосоми.

D. * Мітохондрії.

E. Клітинний центр.

213. Ділянки ДНК, що є одиницями спадкової інформації, називаються:

A. Теломери.

B. Центромери.

C. Вторинні перетяжки.

D. * Гени.

E. Кінетохори.

214. ДНК - це:

A. * Нуклеїнова кислота.

B. Полісахарид.

C. Дезоксирибонуклеотид.

D. Нуклеотид.

E. Фермент.

215. ДНК знаходиться в:

A. Лізосомах.

B. Рибосомах.

C. * Мітохондріях.

D. Ендоплазматичному ретикулумі.

E. Комплексі Гольджі.

216. ДНК знаходиться в:

A. Лізосомах.

B. Рибосомах.

C. * немає правильної відповіді

D. Ендоплазматичному ретикулумі.

E. Комплексі Гольджі.

217. ?До нестатевого розмноження не належить:

A. * Кон’югація

B. Поділ клітини надвоє

C. Множинний поділ (шизогонія)

D. Спороутворення

E. Брунькування

218. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Фрагментація

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

219. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Поліембріонія

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

220. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Утворення кореневих бульб

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

221. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Утворення цибулин (у рослин)

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

222. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Утворення бруньок, кореневих бульб, цибулин (у рослин)

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

223. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Утворення бруньок

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

224. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Впорядкований поділ

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

225. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Невпорядкований поділ

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

226. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Невпорядкований поділ (фрагментація)

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

227. До поліцитогенного розмноження відносять:

A. * Брунькування

B. Кон’югація

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Спороутворення

228. До функцій глікокаліксу не належить:

A. * Синтез АТФ.

B. Міжклітинне розпізнавання.

C. Міжклітинна взаємодія.

D. Пристінкове травлення.

E. Міжклітинні контакти.

229. Кількісний склад якої хімічної сполуки визначає ступінь рідинності ліпідного бішару мембран?

A. Фосфоліпіди.

B. Гліколіпіди.

C. * Холестерин.

D. Інтегральні білки.

E. Поверхневі білки.

230. Кінці плеч хромосом – це:

A. * Теломери.

B. Центромери.

C. Вторинні перетяжки.

D. Первинні перетяжки.

E. Супутники.

231. Коефіцієнт специфічності – це співвідношення:

A. * Г+Ц/А+Т.

B. Г+А/Ц+Т.

C. Т+А/Г+Ц.

D. Ц+А/Г+Т.

E. Т+Г/А+Ц.

232. Копуляція – це:

A. * Злиття двох статевих клітин (гамет)

B. Обмін фрагментами молекул ДНК через цитоплазматичний місток між 2 клітинами

C. Поділ клітини надвоє

D. Множинний поділ (шизогонія)

E. Поліембріонія

233. Моноспермія – це явище, коли:

A. * В яйцеклітину проникає зазвичай 1 сперматозоон

B. В яйцеклітину проникає декілька сперматозоонів

C. В результаті сперматогенезу утворюється 1 сперматозоон

D. В результаті сперматогенезу утворюється 4 сперматозоони

E. Немає правильної відповіді

234. Моноцистронна іРНК:

A. * Несе інформацію про синтез тільки однієї молекули білка.

B. Несе інформацію про синтез тільки двох видів білка.

C. Не несе інформації про синтез білка.

D. Сполучається тільки з однієї рибосомою.

E. Сполучається з двома рибосомами.

235. Назвіть генетично активний вид хроматину, що є деспіралізований в інтерфазному ядрі:

A. Структурний гетерохроматин.

B. Факультативний гетерохроматин.

C. * Еухроматин.

D. Тільце Барра.

E. Нуклеосома.

236. Назвіть етап енергетичного обміну, що відбувається в травній системі позаклітинно:

A. * Підготовчий.

B. Безкисневий.

C. Кисневий.

D. Трансляція.

E. Транскрипція.

237. Назвіть піримідинові азотисті основи:

A. Урацил і аденін..

B. Аденін і гуанін.

C. * Тимін і цитозин.

D. Гуанін і цитозин.

E. Гуанін і тимін.

238. Назвіть пуринові азотисті основи:

A. Урацил і аденін..

B. * Аденін і гуанін.

C. Тимін і цитозин.

D. Гуанін і цитозин.

E. Гуанін і тимін.

239. Назвіть хімічний склад біологічних мембран:

A. * Ліпіди, білки, вуглеводи.

B. ДНК, білки, вуглеводи.

C. РНК, ДНК, ліпіди.

D. Нуклеїнові кислоти, гістонові білки.

E. РНК, вуглеводи, вода.

240. Не мають мембранної будови:

A. Пластиди.

B. * Рибосоми.

C. Комплекс Гольджі.

D. Пероксисоми.

E. Ядро.

241. Не мають мембранної будови:

A. Пластиди.

B. * немає правильної відповіді

C. Комплекс Гольджі.

D. Пероксисоми.

E. Ядро.

242. Нестатеві клітини в людини:

A. * Мають багато органел

B. Мають мало органел

C. Мають дуже великі розміри

D. Мають гаплоїдний набір хромосом

E. Мають низький рівень обмінних процесів

243. Нестатеві клітини в людини:

A. * Мають диплоїдний набір хромосом

B. Мають гаплоїдний набір хромосом

C. Мають низький рівень обмінних процесів

D. Мають мало органел

E. Мають дуже великі розміри

244. Нестатеві клітини в людини:

A. * Мають високий рівень обмінних процесів

B. Мають низький рівень обмінних процесів

C. Мають мало органел

D. Мають дуже великі розміри

E. Мають гаплоїдний набір хромосом

245. Нуклеотид ДНК складається з 3 компонентів:

A. * Залишок фосфорної кислоти, дезоксирибоза, азотиста основа

B. Залишок фосфорної кислоти, рибоза, азотиста основа

C. Залишок фосфорної кислоти, 2 азотисті основи

D. 2 залишки фосфорної кислоти, азотиста основа

E. Аденін, урацил, гуанін

246. Партеногенез – це розвиток організму із … .

A. * Незапліднених яйцевих клітин

B. Запліднених яйцевих клітин

C. Частини чи органу іншого організму

D. Однієї клітини

E. Стовбурових клітин

247. Первинні перетяжки хромосом – це:

A. Теломери.

B. * Центромери.

C. Вторинні перетяжки.

D. Плечі.

E. Супутники.

248. Період підготовки клітини до поділу – це:

A. анафаза

B. телофаза

C. метафаза

D. * інтерфаза

E. профаза

249. Період підготовки клітини до поділу – це:

A. анафаза

B. телофаза

C. метафаза

D. профаза

E. * немає правильної відповіді

250. Під час якого періоду клітинного циклу відбувається реплікація:ДНК?

A. * Інтерфаза.

B. Профаза.

C. Метафаза.

D. Анафаза.

E. Телофаза.

251. Поліспермія – це явище, коли:

A. * В яйцеклітину проникає декілька сперматозоонів

B. В яйцеклітину проникає зазвичай 1 сперматозоон

C. В результаті сперматогенезу утворюється 1 сперматозоон

D. В результаті сперматогенезу утворюється 4 сперматозоони

E. Немає правильної відповіді

252. Поліцитогенне розмноження – це:

A. * Розмноження відокремленими від материнського організму багатоклітинними частинами, або вегетативними органами

B. Поєднання в одній клітині генетичного матеріалу двох різних особин

C. Множинний поділ

D. Шизогонія

E. спороутворення

253. Постсинтетичний період – це:

A. G1

B. S

C. G

D. P

E. * немає правильної відповіді

254. Постсинтетичний період – це:

A. G1

B. * G2

C. G

D. S

E. P

255. Пресинтетичний період – це:

A. * G1

B. G

C. G2

D. S

E. P

256. Пресинтетичний період – це:

A. G

B. G2

C. S

D. P

E. * немає правильної відповіді

257. При амітозі не відбувається:

A. * Підготовка клітини до поділу

B. Точний і рівномірний розподіл спадкового матеріалу

C. Прямий поділ ядра клітини шляхом перетяжки простою перетинкою

D. Нерівномірний розподіл спадкового матеріалу

E. Фрагментація клітинного ядра

258. При брунькуванні утворюються:

A. * Велика і маленька дочірні клітини

B. 2 дочірні клітини, вдвічі менші за материнську

C. 2 дочірні клітини, вдвічі більші за материнську

D. 2 дочірні клітини, величиною як материнська

E. 4 дочірні клітини

259. ?При мітозі відбувається:

A. * Точний і рівномірний розподіл спадкового матеріалу

B. Прямий поділ ядра клітини шляхом перетяжки простою перетинкою

C. Підготовка клітини до поділу

D. Нерівномірний розподіл спадкового матеріалу

E. Немає правильної відповіді

260. РНК - це:

A. * Нуклеїнова кислота.

B. Полісахарид.

C. Рибонуклеотид.

D. Нуклеотид.

E. Фермент.

261. Розвиток організму з незапліднених яйцевих клітин – це:

A. * Партеногенез

B. Овогенез

C. Сперматогенез

D. Поліцитогенне розмноження

E. Поліембріонія

262. Розвиток організму з незапліднених яйцевих клітин – це:

A. * Немає правильної відповіді

B. Овогенез

C. Сперматогенез

D. Поліцитогенне розмноження

E. Поліембріонія

263. Розташування пар хромосом у порядку зменшення їх розмірів – це:

A. Генотип.

B. Каріотип.

C. Каріотипування.

D. * Ідіограма.

E. Діаграма.

264. Синтетичний період – це:

A. * немає правильної відповіді

B. P

C. G

D. G1

E. G2

265. Синтетичний період – це:

A. * S

B. G

C. G2

D. G1

E. P

266. Скільки водневих зв'язків утворюється між аденіном і тиміном у молекулі ДНК?

A. Один.

B. * немає правильної відповіді

C. Три.

D. Чотири.

E. П’ять.

267. Скільки водневих зв'язків утворюється між аденіном і тиміном у молекулі ДНК?

A. Один.

B. * два

C. Три.

D. Чотири.

E. П’ять.

268. Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і цитозином у молекулі ДНК:

A. Один.

B. Два.

C. * Три.

D. Чотири.

E. Жодного.

269. Скільки водневих зв'язків утворюється між гуаніном і цитозином у молекулі ДНК:

A. Один.

B. Два.

C. * немає правильної відповіді

D. Чотири.

E. Жодного.

270. Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

A. Один.

B. * Два.

C. Три.

D. Чотири.

E. П’ять.

271. Скільки водневих зв'язків утворюється між тиміном і аденіном у молекулі ДНК?

A. Один.

B. * немає правильної відповіді

C. Три.

D. Чотири.

E. П’ять.

272. Скільки водневих зв'язків утворюється між цитозином і гуаніном у молекулі ДНК?


Дата добавления: 2016-12-31; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 567 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.128 с.