Лекции.Орг

Поиск:
Ситуаційні задачі. Модуль2 1 страница
Модуль 1. Біологічні особливості життєдіяльності людини

Текстові тестові завдання

1. Анаболізм – це:

A. * Асиміляція

B. Катаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Дисиміляція

2. Асиміляція – це:

A. * Анаболізм

B. Катаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Дисиміляція

3. В еукаріотичній клітині рибосоми знаходяться:

A. В ядрі

B. У лізосомах.

C. Тільки на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

D. Тільки в цитоплазмі клітини.

E. * У цитоплазмі клітини і на мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

4. В основі яких клітинних структур міститься базальне тільце:

A. Мікроворсинок.

B. Війок.

C. * Джгутиків.

D. Псевдоподій.

E. Лізосом.

5. В якій частині еукаріотичної клітини утворюються рибосоми?

A. Каріоплазма.

B. ДНК.

C. * Ядерце.

D. Мітохондрії.

E. Пластиди.

6. Вакуоля рослинної клітини виконує функцію:

A. Енергетичну.

B. Фотосинтезуючу.

C. Видільну.

D. Осморегулюючу.

E. * Запасаючу.

7. Включеннями рослинної клітини є:

A. * Зерна крохмалю.

B. Вакуолі.

C. Рибосоми.

D. Пластиди.

E. Глікоген.

8. Генофор – це … , що утворює кільце.

A. * Нитка ДНК

B. Ланцюг АТФ

C. Пептидний ланцюг

D. Білок-гістон

E. Мембрана

9. Генофор – це:

A. * Нитка ДНК, яка утворює кільце

B. Хромосома

C. Оболонка клітини прокаріот

D. Білок-гістон

E. Всі органели прокаріот

10.Двомембранну будову мають такі органели:

A. Лізосоми.

B. * Мітохондрії.

C. Клітинний центр.

D. Рибосоми.

E. Комплекс Гольджі.

11.Де в еукаріотичній клітині локалізовані хромосоми?

A. * Каріоплазма.

B. Каріолема.

C. Ядерце.

D. Мітохондрії.

E. Пластиди.

12.Дисиміляція – це:

A. * Катаболізм

B. Анаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Асиміляція

13.Для живих організмів не характерно:

A. Подразливість.

B. Метаболізм.

C. Здатність протистояти наростанню ентропії.

D. * Нездатність протистояти наростанню ентропії.

E. Спадковість.

14.До доядерних організмів належать:

A. * Бактерії та синьо-зелені водорості

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

15.До доядерних організмів належать:

A. * Дроб’янки

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

16.До доядерних організмів належать:

A. * Бактерії

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

17.До доядерних організмів належать:

A. * Синьо-зелені водорості

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

18.До еукаріотів належать:

A. * Гриби.

B. Мікоплазми.

C. Ціанобактерії.

D. Вібріони.

E. Бактеріофаги.

19.До еукаріотів належать:

A. * Рослини

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

20.До еукаріотів належать:

A. * Тварини

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

21.До еукаріотів належать:

A. * Гриби

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

22.?До неклітинних форм життя належать:

A. * Віруси

B. Тварини

C. Рослини

D. Гриби

E. Бактерії

23.До неклітинних форм життя належать:

A. * Немає правильної відповіді

B. Тварини

C. Рослини

D. Гриби

E. Бактерії

24.До оптичної системи мікроскопа належить:

A. * Oб’єктив.

B. Тубус.

C. Дзеркало.

D. Штатив.

E. Револьвер.

25.До прокаріотів належать:

A. * Бактерії та синьо-зелені водорості

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

26.До прокаріотів належать:

A. * Бактерії

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

27.До прокаріотів належать:

A. * Синьо-зелені водорості

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

28.До прокаріотів належать:

A. * Дроб’янки

B. Рослини

C. Тварини

D. Гриби

E. Віруси

29.До функцій глікокаліксу належить:

A. Синтез АТФ.

B. Синтез білків.

C. * Міжклітинна взаємодія.

D. Фагоцитоз.

E. Піноцитоз.

30.До функцій глікокаліксу не належить:

A. * Синтез АТФ.

B. Міжклітинне розпізнавання.

C. Міжклітинна взаємодія.

D. Пристінкове травлення.

E. Міжклітинні контакти.

31.До ядерних організмів належать:

A. * Рослини

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

32.До ядерних організмів належать:

A. * Тварини

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

33.До ядерних організмів належать:

A. * Гриби

B. Бактерії

C. Віруси

D. Синьо-зелені водорості

E. Всі з названих

34.Енергетичний обмін супроводжує:

A. * Катаболізм

B. Анаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Асиміляцію

35.Енергетичний обмін супроводжує:

A. * Дисиміляцію

B. Анаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Асиміляцію

36.Зріла частинка вірусу - це:

A. * Віріон

B. Вібріон

C. Ембріон

D. Капсид

E. Спора

37.Зріла частинка вірусу - це:

A. * Віроспора

B. Вібріон

C. Ембріон

D. Капсид

E. Спора

38.Катаболізм – це:

A. * Дисиміляція

B. Анаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Асиміляція

39.Кількісний склад якої хімічної сполуки визначає ступінь рідинності ліпідного бішару мембран?

A. Фосфоліпіди.

B. Гліколіпіди.

C. * Холестерин.

D. Інтегральні білки.

E. Поверхневі білки.

40.Кількісний склад якої хімічної сполуки визначає ступінь рідинності ліпідного бішару мембран?

A. Фосфоліпіди.

B. Гліколіпіди.

C. * Холестерин.

D. Інтегральні білки.

E. Поверхневі білки.

41.Кількісний склад якої хімічної сполуки визначає ступінь рідинності ліпідного бішару мембран?

A. Фосфоліпіди.

B. Гліколіпіди.

C. * Холестерин.

D. Інтегральні білки.

E. Поверхневі білки.

42.Клітини рослин … .

A. * Мають жорстку целюлозну оболонку

B. Не мають жорсткої клітинної оболонки

C. Запасають вуглеводи в вигляді глікогену

D. Живляться гетеротрофно

E. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

43.Клітини рослин … .

A. * Не можуть змінювати форму і рухатися

B. Можуть змінювати форму і рухатися

C. Живляться гетеротрофно

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Не мають жорсткої клітинної оболонки

44.Клітини рослин … .

A. * Не мають центросом

B. Мають центросоми

C. Живляться гетеротрофно

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Не мають жорсткої клітинної оболонки

45.Клітини рослин … .

A. * Мають ядро, зміщене до оболонки

B. Мають ядро, локалізоване переважно в центрі клітини

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Живляться гетеротрофно

46.Клітини рослин … .

A. * Мають одну велику вакуолю

B. Можуть містити дрібні вакуолі

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Живляться гетеротрофно

47.Клітини рослин … .

A. * Мають пластиди

B. Не мають пластид

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Живляться гетеротрофно

48.Клітини рослин … .

A. * Мають мало мітохондрій

B. Мають багато мітохондрій

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Живляться гетеротрофно

49.Клітини рослин … .

A. * Мають трубчасті кристи мітохондрій

B. Мають пластинчасті кристи мітохондрій

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Живляться гетеротрофно

50.Клітини рослин … .

A. * Можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

B. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

C. Живляться гетеротрофно

D. Не мають жорсткої клітинної оболонки

E. Мають пластинчасті кристи мітохондрій

51.Клітини рослин … .

A. * Живляться автотрофно

B. Живляться гетеротрофно

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Мають багато мітохондрій

52.Клітини рослин … .

A. * Запасають вуглеводи в вигляді крохмалю

B. Запасають вуглеводи в вигляді глікогену

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Мають багато мітохондрій

53.Клітини рослин … .

A. * Немає правильної відповіді

B. Запасають вуглеводи в вигляді глікогену

C. Не мають жорсткої клітинної оболонки

D. Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

E. Мають багато мітохондрій

54.Клітини тварин … .

A. * Не мають жорсткої клітинної оболонки

B. Мають жорстку целюлозну оболонку

C. Не можуть змінювати форму і рухатися

D. Не мають центросом

E. Мають ядро, зміщене до оболонки

55.Клітини тварин … .

A. * Можуть змінювати форму і рухатися

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають одну велику вакуолю

56.Клітини тварин … .

A. * Мають центросоми у всіх клітинах

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають одну велику вакуолю

57.Клітини тварин … .

A. * Мають ядро, локалізоване переважно в центрі клітини

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають одну велику вакуолю

58.Клітини тварин … .

A. * Можуть містити дрібні вакуолі

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають одну велику вакуолю

59.Клітини тварин … .

A. * Не мають пластид

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають пластиди

60.Клітини тварин … .

A. * Мають багато мітохондрій

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Мають мало мітохондрій

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають одну велику вакуолю

61.Клітини тварин … .

A. * Мають пластинчасті кристи мітохондрій

B. Не можуть змінювати форму і рухатися

C. Не мають центросом

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Мають трубчасті кристи мітохондрій

62.Клітини тварин … .

A. * Не можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

B. Не мають центросом

C. Не можуть змінювати форму і рухатися

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Можуть синтезувати всі амінокислоти, коензими та вітаміни

63.Клітини тварин … .

A. * Живляться гетеротрофно

B. Не мають центросом

C. Не можуть змінювати форму і рухатися

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Живляться автотрофно

64.Клітини тварин … .

A. * Запасають вуглеводи в вигляді глікогену

B. Запасають вуглеводи в вигляді крохмалю

C. Не можуть змінювати форму і рухатися

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Живляться автотрофно

65.Клітини тварин … .

A. * Немає правильної відповіді

B. Запасають вуглеводи в вигляді крохмалю

C. Не можуть змінювати форму і рухатися

D. Мають ядро, зміщене до оболонки

E. Живляться автотрофно

66.Клітинна стінка містить муреїн у клітинах:

A. Вірусів.

B. Грибів.

C. * Бактерій.

D. Рослин.

E. Тварин.

67.Клітинна стінка містить хітин у:

A. Вірусів.

B. * Грибів.

C. Бактерій.

D. Рослин.

E. Найпростіших.

68.Клітинна теорія не включає таке положення:

A. * Клітини всіх живих організмів походять від однієї клітини т не можуть диференціюватися

B. Клітина – елементарна одиниця будови і розвитку всіх живих організмів

C. Клітини всіх живих організмів подібні за походженням, будовою, хімічним складом, основними проявами життєдіяльності

D. Кожна нова клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу

E. Із тканин складаються органи, які тісно пов’язані між собою й підпорядковані нервово-гуморальній та імунній системам регуляції

69.Клітинні організми, які мають типове добре сформоване ядро – це:

A. * Ядерні

B. Доядерні

C. Клітинні

D. Мікроорганізми

E. Неклітинні

70.Клітинні організми, які мають типове добре сформоване ядро – це:

A. * Еукаріоти

B. Прокаріоти

C. Клітинні

D. Мікроорганізми

E. Неклітинні

71.Клітинні організми, які не мають типового добре сформованого ядра – це:

A. * Доядерні

B. Ядерні

C. Клітинні

D. Мікроорганізми

E. Неклітинні

72.Клітинні організми, які не мають типового добре сформованого ядра – це:

A. * Прокаріоти

B. Еукаріоти

C. Клітинні

D. Мікроорганізми

E. Неклітинні

73.Клітинні стінки відсутні у:

A. Прокаріотичних клітинах.

B. Рослинних клітинах.

C. Клітинах грибів.

D. * Tваринних клітинах.

E. Клітинах найпростіших.

74.Комплекс Гольджі виконує такі функції:

A. Бере участь у синтезі білка.

B. Фотосинтез.

C. Бере участь у формуванні субодиниць рибосом.

D. Бере участь в утворенні веретена поділу при мітозі.

E. * Бере участь у синтезі глікопротеїдів.

75.Метаболізм – це:

A. * Обмін речовин

B. Анаболізм

C. Катаболізм

D. Дисиміляція

E. Асиміляція

76.Мікоплазма – це … організм клітинної будови.

A. * Найбільш примітивний

B. Найбільший

C. Ядерний

D. Двоядерний

E. Немає правильної відповіді

77.Назвіть генетично активний вид хроматину, що є деспіралізований в інтерфазному ядрі:

A. Структурний гетерохроматин.

B. Факультативний гетерохроматин.

C. * Еухроматин.

D. Тільце Барра.

E. Нуклеосома.

78.Назвіть елементарну струкруру на популяційно-видовому рівні організації життя:

A. ДНК.

B. Організм.

C. * Популяція.

D. Клітина.

E. Біогеоценоз.

79.Назвіть етап енергетичного обміну, що відбувається в травній системі позаклітинно:

A. * Підготовчий.

B. Кисневий.

C. Безкисневий.

D. Трансляція.

E. Транскрипція.

80.Назвіть органелу, яка бере участь в утворенні акросоми сперматозоїда:

A. * Комплекс Гольджі.

B. Мітохондрія.

C. Клітинний центр.

D. Рибосома.

E. Ендоплазматична сітка.

81.Назвіть основні класи ліпідних молекул біологічних мембран:

A. * Фосфоліпіди, гліколіпіди, холестерин.

B. ДНК, білки, фосфоліпіди.

C. РНК, ДНК, ліпіди.

D. Фосфоліпіди, негістонові білки, ферменти.

E. Нуклеїнові кислоти, гістонові білки, ферменти.

82.

A. Секреторна.

B. Участь у вуглеводному обміні.

C. Синтез білка.

D. * Синтез АТФ.

E. Фотосинтез.

83.Найбільш примітивний організм клітинної будови – це:

A. * Мікоплазма

B. Вірус тютюнової мозаїки

C. Нітрофікуюча бактерія

D. Ціанобактерії

E. Немає правильної відповіді

84.Не мають мембранної будови:

A. Пластиди.

B. * Рибосоми.

C. Комплекс Гольджі.

D. Пероксисоми.

E. Ядро.

85.Недиференційованими, здатними до трансформації у визначені типи клітин є:

A. Міоцити.

B. Еритроцити

C. Лейкоцити.

D. * Стовбурові клітини.

E. Нейрони.

86.Обмін речовин – це:

A. * Метаболізм

B. Анаболізм

C. Катаболізм

D. Дисиміляція

E. Асиміляція

87.Первинні лізосоми формуються за участю:

A. Агранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

B. Гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

C. * Комплексу Гольджі.

D. Пероксисом.

E. Рибосом.

88.Первинні перетяжки хромосом – це:

A. Теломери.

B. * Центромери.

C. Вторинні перетяжки.

D. Плечі.

E. Супутники.

89.Пероксисоми містяться в цитоплазмі:

A. Бактерій.

B. Ціанобактерій.

C. Вірусів.

D. * Еукаріотів.

E. Бактеріофагів.

90.Пластичний обмін супроводжує:

A. * Анаболізм

B. Катаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Дисиміляцію

91.Пластичний обмін супроводжує:

A. * Асиміляцію

B. Катаболізм

C. Метаболізм

D. Обмін речовин

E. Дисиміляцію

92.Процеси розпаду речовин відбуваються при:

A. * Дисиміляції

B. Метаболізмі

C. Асиміляції

D. Обміні речовин

E. Анаболізмі

93.Процеси розпаду речовин відбуваються при:

A. * Катаболізмі

B. Метаболізмі

C. Анаболізмі

D. Обміні речовин

E. Асиміляції

94.Процеси синтезу речовин відбуваються при:

A. * Анаболізмі

B. Метаболізмі

C. Дисиміляції

D. Обміні речовин

E. Катаболізмі

95.Процеси синтезу речовин відбуваються при:

A. * Асиміляції

B. Метаболізмі

C. Дисиміляції

D. Обміні речовин

E. Катаболізмі

96.Проявом подразливості у живих організмів є:

A. Ріст.

B. Самооновлення.

C. * Фототаксис.

D. Метаболізм.

E. Мінливість.

97.Скільки етапів має енергетичний обмін?

A. 1

B. 2.

C. * 3.

D. 4.

E. 5.

98.У еукаріот … .

A. * Розміри клітин 40-60 мкм

B. Розміри клітин 0,5-2,0 мкм

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

99.У еукаріот … .

A. * Форма клітин, одноклітинна або багатоклітинна з диференціюванням

B. Форма клітин нитчаста або одноклітинна

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

100. У еукаріот … .

A. * Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

B. Генетичний матеріал зосереджений в кільцевій ДНК, що знаходиться в цитоплазмі

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

101. У еукаріот … .

A. * Є ядро

B. Немає ядра

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

102. У еукаріот … .

A. * Є ядерце

B. Немає ядерця

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

103. У еукаріот … .

A. * Є ядро та ядерце

B. Немає ядра та ядерця

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

104. У еукаріот … .

A. * Рибосоми великі, можуть бути прикріплені до ендоплазматичного ретикулуму

B. Рибосоми дрібні, чутливі до антибіотиків

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

105. У еукаріот … .

A. * Є ендоплазматичний ретикулум

B. Немає ендоплазматичного ретикулуму

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

106. У еукаріот … .

A. * Є багато органел

B. Є мало органел або вони взагалі відсутні

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

107. У еукаріот … .

A. * Органели мають 1 або 2 мембрани

B. Органели не мають мембрани

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

108. У еукаріот … .

A. * Основним компонентом клітинних стінок може бути целюлоза

B. Основний компонент клітинних стінок – муреїн

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

109. У еукаріот … .

A. * Основним компонентом клітинних стінок може бути хітин

B. Основний компонент клітинних стінок – муреїн

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

110. У еукаріот … .

A. * Добре розвинений цитоскелет

B. Немає цитоскелета

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

111. У еукаріот … .

A. * Є рух цитоплазми

B. Немає руху цитоплазми

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

112. У еукаріот … .

A. * Здійснюється ендо- та екзоцитоз

B. Немає ендо- та екзоцитозу

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

113. У еукаріот … .

A. * Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

B. Є прості джгутики, мікротрубочки відсутні

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

114. У еукаріот … .

A. * Джгутики знаходяться всередині клітини

B. Джгутики знаходяться поза клітиною

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

115. У еукаріот … .

A. * Джгутики оточені плазматичною мембраною

B. Джгутики не оточені плазматичною мембраною

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

116. У еукаріот … .

A. * Тільки аеробне дихання

B. Анаеробне або аеробне дихання

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

117. У еукаріот … .

A. * Дихання відбувається в мітохондріях

B. Дихання відбувається в мезосомах або на цитопламатичних мембранах

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

118. У еукаріот … .

A. * Мітоз або мейоз

B. Простий поділ клітини, немає мітозу

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Немає цитоскелета

119. У еукаріот … .

A. * Є хлоропласти в рослинних клітинах

B. Немає цитоскелета

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

120. У еукаріот … .

A. * Фотосинтез відбувається в хлоропластах

B. Фотосинтез відбувається на мембранах, що не мають специфічної упаковки

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

121. У еукаріот … .

A. * Немає здатності до фіксації азоту

B. Є здатність до фіксації азоту

C. Відсутні вакуолі

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

122. У еукаріот … .

A. * Є вакуолі

B. Відсутні вакуолі

C. Немає цитоскелета

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

123. У еукаріот … .

A. * Немає капсули

B. Може бути капсула

C. Немає цитоскелета

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

124. У еукаріот … .

A. * Немає правильної відповіді

B. Може бути капсула

C. Немає цитоскелета

D. Немає хлоропластів

E. Простий поділ клітини, немає мітозу

125. У прокаріот … .

A. * Розміри клітин 0,5-2,0 мкм

B. Розміри клітин 40-60 мкм

C. Рибосоми великі, можуть бути прикріплені до ендоплазматичного ретикулуму

D. Є багато органел

E. Добре розвинений цитоскелет

126. У прокаріот … .

A. * Форма клітин нитчаста або одноклітинна

B. Форма клітин, одноклітинна або багатоклітинна з диференціюванням

C. Розміри клітин 40-60 мкм

D. Рибосоми великі, можуть бути прикріплені до ендоплазматичного ретикулуму

E. Добре розвинений цитоскелет

127. У прокаріот … .

A. * Генетичний матеріал зосереджений в кільцевій ДНК, що знаходиться в цитоплазмі

B. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

C. Розміри клітин 40-60 мкм

D. Рибосоми великі, можуть бути прикріплені до ендоплазматичного ретикулуму

E. Добре розвинений цитоскелет

128. У прокаріот … .

A. * Рибосоми дрібні, чутливі до антибіотиків

B. Рибосоми великі, можуть бути прикріплені до ендоплазматичного ретикулуму

C. Добре розвинений цитоскелет

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

129. У прокаріот … .

A. * Немає ендоплазматичного ретикулуму

B. Є ендоплазматичний ретикулум

C. Добре розвинений цитоскелет

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

130. У прокаріот … .

A. * Немає ядра

B. Є ядро

C. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

131. У прокаріот … .

A. * Немає ядерця

B. Є ядерце

C. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

132. У прокаріот … .

A. * Немає ядра та ядерця

B. Є ядро та ядерце

C. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

133. У прокаріот … .

A. * Є мало органел або вони взагалі відсутні

B. Є багато органел

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

134. У прокаріот … .

A. * Органели не мають мембрани

B. Органели мають 1 або 2 мембрани

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

135. У прокаріот … .

A. * Основний компонент клітинних стінок – муреїн

B. Основний компонент клітинних стінок – целюлоза

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

136. У прокаріот … .

A. * Немає цитоскелета

B. Добре розвинений цитоскелет

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

137. У прокаріот … .

A. * Немає руху цитоплазми

B. Є рух цитоплазми

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

138. У прокаріот … .

A. * Немає ендо- та екзоцитозу

B. Здійснюється ендо- та екзоцитоз

C. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі

D. Розміри клітин 40-60 мкм

E. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

139. У прокаріот … .

A. * Є прості джгутики, мікротрубочки відсутні

B. Є складні джгутики з розташування мікротрубочок 9-2

C. Розміри клітин 40-60 мкм

D. Генетичний матеріал зосереджений в ДНК, зв’язаній з білками та локалізованій в ядрі


Дата добавления: 2016-12-31; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 846 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2022 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.12 с.