Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћузично-естетичного розвитку дитини. Ј ” доброму гумор≥ йде на зан€тт€, охоче взаЇмод≥Ї з д≥тьми ≥ дорослими п≥д час музичноњ д≥€льност≥;
Ј ” доброму гумор≥ йде на зан€тт€, охоче взаЇмод≥Ї з д≥тьми ≥ дорослими п≥д час музичноњ д≥€льност≥;

Ј рад≥Ї музиц≥, ц≥л≥сно сприймаЇ й емоц≥йно переживаЇ музичний тв≥р, рухливо реагуЇ на моторн≥ жанри музики, обираЇ назву твору з двох перел≥чених;

Ј ≥з задоволенн€м виконуЇ образно-≥гров≥, основн≥, танцювальн≥ рухи, рухаЇтьс€ в р≥зних характерах музики, про€вл€Ї емоц≥йну активн≥сть в забав≥, гр≥, таночку;

Ј з бажанн€м п≥дсп≥вуЇ окрем≥ склади, прагне сп≥вати сп≥льно з дорослим, розум≥Ї, про що сп≥ваЇтьс€ в п≥сн≥;

Ј про€вл€Ї ц≥кав≥сть до музичних ≥грашок-≥нструмент≥в, ви€вл€Ї бажанн€ погратис€ з ними, в≥др≥зн€Ї знайом≥ за назвою, за тембром звучанн€ (бубон чи бр€зкальце);

Ј в≥дтворюЇ звуки навколишнього, емоц≥йно чутливо реагуЇ на сп≥вв≥дношенн€ контрастних музичних звук≥в за динам≥кою, висотою, тембром, тривал≥стю;

Ј в≥дгукуЇтьс€ на пропозиц≥њ дорослого музично д≥€ти у повс€кденн≥, п≥д час зан€тт€, розваги, св€та.

„етвертий р≥к житт€

ћузична скринька.

ќр≥Їнтовний репертуар.

ѕ≥сенна райдуга.

—п≥ваночки.

ѕ≥сн≥.

√ей, д≥точки, в≥зьмемось за ручки! ¬ хороводах, ≥нсценуванн≥ викликати у д≥тей рад≥сн≥ переживанн€ в≥д музично-рухових д≥й; бажанн€, побравшись за руки, разом з дорослими кружл€ти у кол≥, в пар≥, збиратись докупи, передавати рухами зм≥ст п≥сн≥ (збиранн€ гриб≥в, вип≥канн€ хл≥бчика), з вихователем ≥ самост≥йно роз≥грувати колискову.

” рухливих забавах й ≥грах створювати мал€там ≥гровий настр≥й, зац≥кавлювати у€вними обставинами. «аохочувати д≥тей до ц≥л≥сного сприйн€тт€ музичного твору ≥ в≥дпов≥дно до ≥гровоњ ≥м≥тац≥њ життЇвого образу ≥ створенн€ музично-рухового образу типовим рухом (зайчик Ч рад≥сно стрибаЇ, пташка Ч легенько л≥таЇ-б≥гаЇ), ви€вленн€ власних почутт≥в (примиренн€ тощо), пантом≥м≥чних нахил≥в. ‘ормувати у мал€т музично-рухов≥ навички ритм≥чного крокуванн€ (спок≥йно, весело, бадьоро), б≥гу (весело, легко, др≥бно), п≥дстрибуванн€ (€к мТ€чик).

”чити д≥тей в≥дпов≥дно до зм≥н у музиц≥ зм≥нювати динам≥ку, темп рух≥в (тихо чи голосно плескати в долон≥; легенько стрибати Ч гучно др≥бот≥ти; пом≥рно крокувати Ч швидко б≥гти); починати рух п≥сл€ музичного чи словесного сигналу; зупин€тис€ ≥з завершенн€м музичноњ частини; в≥льно рухатись у р≥зних напр€мках (вр≥зноб≥ч, парами, ланцюжком, по колу, у Ђвор≥тц€ї тощо).

«адовольн€ти бажанн€ д≥тей танцювати, заохочувати до емоц≥йного сп≥лкуванн€ в таночку один з одним, з дорослим. ”чити д≥тей вп≥знавати танцювальн≥ мелод≥њ гопачка, хороводу, польки; передавати веселий, жвавий характер танцю рухами (оплески в долон≥, плесканн€ по кол≥нах, танцювальний б≥г, виставл€нн€ ноги на каблучок, притупи, др≥бот≥нн€, пружинка, укл≥н тощо); п≥дкреслювати танцювальний настр≥й плавною чи енерг≥йною ходою, розведенн€м рук, змахуванн€м хусточки, виразним положенн€м рук (легко п≥дтримують сп≥дничку); використовувати музичний вступ дл€ поклону один одному, виконувати на зак≥нченн€ музичноњ частини завершальний рух (легка пружинка, притуп).

«бер≥гати невимушен≥сть, природн≥сть, щир≥сть рух≥в д≥тей. ƒопомагати д≥т€м ритм≥чно танцювати, супроводжуючи њхн≥ рухи сп≥вом дорослого, примовками тощо.

ќр≥Їнтовний репертуар. ’ороводи, ≥нсценуванн€. ЂЌе сваритес€ї, Ђ√л€ньте вс≥ї, муз. ≥ сл. ¬. ¬ерховинц€. Ђ” садочокЕї, Ђѕро чемного ћихас€ (ћар≥йку)ї, муз. √. “ерлецького, сл. я  узьмова. Ђƒиби-дибиї, Ђ–авлику-ѕавликуї, Ђ√оп-гопї, Ђѕечу, печу хл≥бчикї, муз. ¬. ¬ерховинц€, сл. народн≥. Ђ отилас€ тар≥лочкаї, укр.. нар. п≥сн€. ЂЌу ж-бо, зайчику, танцюйї, муз. ј. ‘≥л≥пенка, сл. “. ¬олг≥ноњ. Ђ отик волохатийї, ЂЋюлю, люлешикуї, Ђ’одить к≥т по гор≥ї, укр. колисков≥. Ђ≤ди, ≥ди, дощикуї, укр. нар. п≥сн€. Ђя Ч козаї, муз. ћ. Ћисенка з опери Ђ оза-дерезаї, сл. народн≥. Ђ÷в≥нь-цв≥р≥ньї, муз. ќ. «лотника, сл. Ћ. ямкового.

–ухлив≥ забави. Ђћир-миромї, укр. нар. мирилка, обр. я. —тепового. ЂЋадки, ладкиї, муз. ¬. ¬ерховинц€, сл. народн≥. Ђ атерина ≥ ¬асильї, укр. нар. хода-сп≥ванка. ЂЋ€льки танцюютьї, на мел. укр. нар. п≥сн≥ Ђѕо дороз≥ жук, жукї, обр. ¬. «ентарського. Ђќдна н≥жка тупочеї, укр.. нар. забавл€нка. Ђƒудочкаї, Ђћ'€ч≥ї, Ђ ≥шечкаї, Ђѕогладь пташкуї, муз. “. Ћомовоњ. ЂЋегко б≥гаЇмої, на муз. ћ. Ћюбарського Ђƒощикї. ЂЌа кон€чц≥ї, муз. ќ. √речан≥нова. Ђ роки в казкуї, на муз. ƒ. Ўостаковича Ђ—умна казкаї. Ђ–ухатись ≥ в≥дпочиватиї, муз. я. —тепового. Ђ¬есела ходаї, на муз. √. —виридова Ђ¬еселий маршї. Ђѕройдемо у вор≥тц€ї, муз. ≈. ѕарлова, “. Ћомовоњ. ЂѕлескаЇмо-тупаЇмої, на укр. нар. мел., обр. я. —тепового. Ђ√раЇмось ≥з бр€зкальц€миї, муз. ј.  озакевича. ЂЅавимось ≥з дзвоникамиї, муз. 3. ’орошко. Ђ«робимо колої, муз. ¬. ¬ерховинц€, сл. народн≥.

≤гри. Ђ–озважаЇмось ≥з соп≥лочкоюї, за укр. нар. п≥сн€ми Ђя маленька д≥вонькаї, Ђя маленький хлопчикї. Ђ√ра з л€лькоюї, муз. ё. Ўишакова. Ђ“руби, √рицю, в рукавицюї, муз. ¬. ¬ерховинц€, сл. народн≥. Ђ«бираЇмо грибиї, муз. “. Ўутенко. Ђ«айц≥ ≥ ведм≥дьї, муз. “. ѕопатенко. Ђѕрогул€нка ≥ дощикї, муз. ј. ‘≥л≥пенка. Ђ√оробц≥ та автомоб≥льї, муз. √. ‘р≥да, ћ. –аухвергера. Ђ¬едмедик ≥ л≥сов≥ зв≥р€таї, муз. ≥ сл. ¬. ¬ерховинц€. Ђ√оробчикї, на укр. нар. п≥сню ЂЌе шугай, горобейї. Ђ ≥шка ≥ кошен€таї, муз. ћ. –аухвергера. Ђ«лови в колої, муз Ѕ. √ундера, сл. ¬. јнтоновоњ. Ђ арусельї, на рос. нар. мел. Ђ амаринськаї, обр. “. Ћомовоњ. Ђ√ра з бр€зкальц€миї, на муз. ћ. –имського- орсакова з опери ЂЌ≥ч перед –≥здвомї. Ђ«айчик пострибайчикї, на укр.. нар. п≥сню Ђ«асмучений зайчикї.

“анц≥. Ђ¬еселий танокї, на укр. нар. мел. Ђ√речаникиї. √ра-танок Ђћир-миромї, на укр. нар. п≥сню. Ђ“анець з л€лькамиї, на укр. нар. мел., обр. “. Ўутенко. Ђ“аночок зайчикаї, на муз. ¬. Ѕарв≥нського Ђ«айчикї. Ђ“уп-туп веселенької, укр. нар. мел., обр. ћ. –≥зол€. Ђ—тукалкаї, укр. нар. мел., обр. ћ. ћетлова. Ђ“анець ≥з листочкамиї, на муз.  . —теценка. Ђ√опачокї, укр. нар. мел., обр. ћ. –аухвергера. Ђ озачокї, муз. ћ. ¬едмедер≥, сл. Ћ.  ул≥ша-«≥ньк≥ва. Ђ“анець ≥з дзв≥ночкамиї, на укр. нар. мелод≥ю. ЂЅ≥гти до €линочкиї, на муз. ¬. —метани Ђѕолькаї. Ђќсь €линонька прийшлаї, муз. ј. ‘≥л≥пенка, сл. я. „арноцькоњ. Ђѕодружилис€ї, муз. “. ¬≥лькорейськоњ. Ђ¬еселий танокї, муз. “. Ўутенко. Ђ“анець з л€лькамиї, Ђ“анець парамиї, на укр. нар. мелод≥њ, обр. ћ. Ћисенка. ЂЌов≥ чоб≥ткиї, муз. ¬.  остенка, сл. ™. ћакшанцевоњ. ЂЅудемо танцюватиї, мел. ≥ сл. Ќ. √рановськоњ, гарм. ≤.  ишка. Ђ“анець ≥з кв≥тамиї, на муз. ћ. Ћисенка. ЂЌавскочкиї, муз. ћ. „емберж≥.

ћаленьк≥ музиканти.

ќр≥Їнтовний репертуар.

” св≥т≥ музичних звук≥в.

ћузично-дидактичн≥ ≥гри.

 

¬есел≥ розваги. ќрган≥зовувати дл€ д≥тей ≥ разом з ними невеличк≥ розваги на життЇво значущ≥ й п≥знавальн≥ дл€ них теми, навчати розважатис€ за допомогою ≥нтеграц≥њ засоб≥в музичного, л≥тературного, танцювального мистецтва. Ќадавати д≥т€м можливост≥ дл€ творчоњ вигадки, образноњ ≥мпров≥зац≥њ, в≥дкритт€ новизни тощо. ¬≥дм≥чати з д≥тьми дн≥ народженн€ д≥тей, св€то ћикола€. ‘ормувати традиц≥њ —в€та музики до першого жовтн€ Ч ћ≥жнародного дн€ музики.

¬лаштовувати вечори: музичних ≥гор (музично-рухов≥ забави, ≥гри Ч Ђ личемо ус≥х ми до забавиї; музично-дидактичн≥ й хороводн≥ ≥гри Ч Ђ¬есна ≥де, п≥сн€ми дзвенитьї, Ђѕ≥сн≥ сп≥ваЇмо, хороводом рушаЇмої); образно-≥грових дит€чих ≥ украњнських танц≥в (з л€льками, листочками, дзвониками, стр≥чками Ч Ђћи ж до танц≥в беручк≥ї); дит€чих п≥сень (Ђ олисанки п≥дсп≥вуЇмо, сп≥ваЇмо, роз≥груЇмої); знайомства з музичними ≥нструментами (Ђƒивовижн≥ таЇмниц≥ музичних ≥нструмент≥вї); пластично-≥грового роз≥груванн€ п≥сень (забавл€ночки, пот≥шки, мирилки Ч Ђѕ≥сню засп≥вай ≥ у рухах передайї тощо).

ћузично-театрал≥зован≥ св€та. «алучати мал€т до сп≥льних з д≥тьми, р≥дними, педагогами св€ткових переживань, до вираженн€ рад≥сних почутт≥в у в≥ршованих, музичних, п≥сенних, рухових д≥€х. ¬≥дзначати з д≥тьми: св€то осен≥ (Ђќс≥нь барвистаї), зимове св€то (Ђ¬ нас €линка Ч он €ка!ї або Ђћороз-чар≥вник, засв≥ти нам €линку!ї). ” доступн≥й дл€ д≥тей форм≥ ознайомити ≥з музичними ознаками –≥здв€них¬еликодн≥х св€т. ¬лаштувати навесн≥ сп≥льне св€ткуванн€ приходу весни ≥ мами Ч —в€то весни, мами ≥ ус≥х ж≥нок. «бер≥гати невимушен≥сть, безпосередн≥сть емоц≥йних про€в≥в, гуманних почутт≥в, виразн≥сть музичного виконавства д≥тей.

ћузика з нами. «багачувати д≥тей музичними враженн€ми (слуханн€ музики, сп≥ву, музично ≥люстрованих казок у виконанн≥ дорослих; перегл€д мультф≥льм≥в, коротеньких “¬ передач), розвивати бажанн€ отримувати рад≥сть, задоволенн€ в≥д музики.

«аохочувати виникненн€ ≥ розвиток самост≥йност≥ у згадуванн≥ знайомих музичних забав, ≥грових ≥ танцювальних рух≥в, сп≥ваночок, таночк≥в. —творювати мистецьке середовище, ситуац≥њ виклику, що спонукають дитину до музичних, п≥сенних, музично-≥грових, танцювальних самост≥йних творчих про€в≥в.

¬икористовувати неголосну релаксац≥йну музику (на основ≥ звуковоњ картини природи, класичноњ та народноњ музики); слухати колисков≥ у виконанн≥ украњнських сп≥вак≥в ≥ д≥тей (ауд≥о записи).

—п≥вати (вихователь, пом≥чник виховател€, д≥ти) у побут≥ п≥сн≥, за допомогою €ких повс€кденн≥ повторюван≥ д≥њ (прих≥д у групу, умиванн€, вд€ганн€ й розд€ганн€, засинанн€ тощо) оптим≥зуютьс€ ≥ стають бажаними дл€ дитини ритуалами. —п≥вати з д≥тьми п≥сн≥ про людськ≥ чесноти, добр≥ вчинки (Ђѕро чемного ћихас€ (ћар≥йку)ї, муз. √. “ерлецького, сл. я.  узьмова; Ђћир-миромї, укр. нар. мирилка; ЂЋадки, ладкиї, укр. нар. п≥сн€).

«гадувати з д≥тьми п≥сн≥ (Ђ—оп≥лочкаї, сл. √. яковчука, муз. ћ. ¬едмедер≥ тощо), за допомогою €ких створюЇтьс€ ситуац≥€ виклику дл€ самост≥йних музичних ≥мпров≥зац≥й; грати з ними за допомогою музичних загадок (Ђ¬овкї, Ђ√рибокї, Ђ∆абаї, Ђћишаї, муз. ≥ сл. √.  ондратенко), розсп≥вувати маленьк≥ в≥ршики на зразок Ђћама-гускаї, Ђѕереп≥лкаї ћ. ѕономаренко, Ђѕ≥вник-сонечкої Ћ. ямкового тощо.

 

ѕоказники усп≥шного

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 672 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

493 - | 492 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.