Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравил безпечного поводженн€ на вод≥
ѕершою умовою безпечного в≥дпочинку на вод≥ Ї вм≥нн€ плавати.  ожн≥й людин≥ бажано навчитись плавати. Ћюдина, €ка добре плаваЇ, почуваЇ себе на вод≥ спок≥йно, упевнено, у випадку необх≥дност≥ може надати допомогу товаришу, €кий потрапив у б≥ду. Ќав≥ть той, хто добре плаваЇ, повинен пост≥йно бути обережним, дисципл≥нованим ≥ суворо дотримуватись правил повед≥нки на вод≥. «нанн€ та виконанн€ правил повед≥нки на вод≥ Ї запорукою безпеки вашого житт€ та житт€ ваших д≥тей, а також отриманн€ задоволенн€ в≥д в≥дпочинку.

ќсновн≥ умови безпеки:

Ј правильний виб≥р та обладнанн€ м≥сць купанн€;

Ј навчанн€ дорослих ≥ д≥тей плаванню;

Ј суворе дотриманн€ правил повед≥нки п≥д час купанн€ ≥ катанн€ на плавзасобах;

Ј пост≥йний контроль за д≥тьми у вод≥ з боку дорослих.

«агальн≥ правила повед≥нки на вод≥:

Ј ¬≥дпочинок на вод≥ (купанн€, катанн€ на човнах) повинен бути т≥льки у спец≥ально в≥дведеному та обладнаному дл€ цього м≥сц≥.

Ј Ѕезпечн≥ше в≥дпочивати на вод≥ у св≥тлу частину доби.

Ј  упатис€ дозвол€Їтьс€ в спок≥йну безв≥тр€ну погоду, температур≥ води Ч не нижче + 18∞—, пов≥тр€ Ч не нижче + 24∞—.

Ј ѕеред купанн€м рекомендуЇтьс€ пройти огл€д л≥кар€.

Ј ѕ≥сл€ прийн€тт€ њж≥ купатис€ можна не ран≥ше, н≥ж через 1,5-2 год.

Ј «аходити у воду необх≥дно пов≥льно, дозвол€ючи т≥лу адаптуватис€ до зм≥ни температури пов≥тр€ та води.

Ј ” вод≥ варто знаходитись не б≥льше 15 хвилин.

Ј ѕ≥сл€ купанн€ не рекомендуЇтьс€ приймати сон€чн≥ ванни, краще в≥дпочити у т≥н≥.

Ј Ќе рекомендуЇтьс€ купатис€ поодинц≥ б≥л€ крутих, стр≥мчастих ≥ зарослих густою рослинн≥стю берег≥в.

Ј ѕеред тим, €к стрибати у воду, переконайтесь в безпец≥ дна ≥ достатн≥й глибин≥ водоймища.

Ј ѕ≥рнати можна лише там, де Ї дл€ цього достатн€ глибина, прозора вода, р≥вне дно.

Ј  ататис€ на човн≥ (малому плавзасоб≥) дозвол€Їтьс€ т≥льки п≥сл€ отриманн€ дозволу та реЇстрац≥њ у чергового по човнов≥й станц≥њ. ѕ≥д час купанн€ не роб≥ть зайвих рух≥в, не тримайте своњ м'€зи у пост≥йному напруженн≥, не гонитьс€ за швидк≥стю просуванн€ на вод≥, не порушуйте ритму диханн€, не перевтомлюйте себе, не бер≥ть участь у великих запливах без дозволу л≥кар€ ≥ необх≥дних тренувань.

ѕравилами повед≥нки на вод≥ заборон€Їтьс€:

1.  упатис€ в м≥сц€х, €к≥ невизначен≥ та необладнан≥ дл€ купанн€ людей.

2. «алазити на попереджувальн≥ знаки, буњ, бакени.

3. —трибати у воду з човн≥в, катер≥в, споруджень, не призначених дл€ цього.

4. ѕ≥рнати з м≥стк≥в, дамб, причал≥в, дерев, високих берег≥в.

5. ¬икористовувати дл€ плаванн€ так≥ небезпечн≥ засоби, €к дошки, колоди, камери в≥д автомоб≥льних шин, надувн≥ матраци та ≥нше знар€дд€, не передбачене дл€ плаванн€.

6. ѕлавати на плавзасобах на пл€жах та ≥нших м≥сц€х, €к≥ в≥дведен≥ дл€ купанн€.

7. ¬живати спиртн≥ напоњ п≥дчас купанн€.

8. «абруднювати воду ≥ берег (кидати пл€шки, банки, побутове см≥тт€ тощо), прати б≥лизну ≥ од€г, купати домашн≥х тварин у м≥сц€х, в≥дведених дл€ купанн€.

9. ѕ≥дпливати близько до плавзасоб≥в, €к≥ йдуть неподал≥к в≥д м≥сць купанн€.

10. ƒопускати у вод≥ груб≥ ≥гри, €к≥ пов'€зан≥ з обмеженн€м руху рук ≥ н≥г.

11. ѕодавати помилков≥ сигнали небезпеки.

12. «аходити глибше, н≥ж до по€су д≥т€м, €к≥ не вм≥ють плавати.

13.  упанн€ д≥тей без супроводу дорослих.

ѕравила повед≥нки дл€ д≥тей:

1.  упанн€ дозвол€Їтьс€ в спец≥ально обладнаних м≥сц€х п≥д нагл€дом дорослих (педагог≥в, кер≥вник≥в або батьк≥в).

2. ƒо купанн€ допускаютьс€ групи д≥тей до 10 ос≥б п≥д нагл€дом одного, що маЇ добре плавати ≥ волод≥Ї прийомами р€туванн€ на вод≥.

3. Ѕ≥л€ м≥сц€ купанн€ маЇ бути обладнаний медичний пункт, а в раз≥ його в≥дсутност≥ купанн€ маЇ зд≥йснюватись п≥д нагл€дом медпрац≥вника.

4. ћ≥сц€ купанн€ обладнуютьс€ р€тувальними постами з р€тувальними засобами.  р≥м того, в м≥сц€х купанн€ д≥тей ретельно перев≥р€Їтьс€ дно авар≥йно-р€тувальними службами, про що складаЇтьс€ акт перев≥рки, вим≥рюЇтьс€ температура води й пов≥тр€.

5. ƒ≥ти допускаютьс€ до купанн€ п≥сл€ огл€ду л≥карем.

6. –озд€ганн€ та од€ганн€ д≥тей проводитьс€ п≥д нагл€дом орган≥затора купанн€ (од€г кожноњ дитини викладаЇтьс€ у р€дки окремими купами).

7. ƒо ≥ п≥сл€ купанн€ проводитьс€ перев≥рка на€вност≥ д≥тей, шл€хом шикуванн€ њх ур€д у в≥дпов≥дност≥ до своњх куп од€гу.

8. ¬≥дпов≥дальний за купанн€ д≥тей повинен: нагадати д≥т€м правила повед≥нки на вод≥ до початку купанн€, вв≥йти у воду першим (до дозволеноњ меж≥), а вийти останн≥м.

9. ѕри особистому купанн≥ д≥тей доросл≥ зобов'€зан≥ пост≥йно спостер≥гати за д≥тьми, що купаютьс€.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 529 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

624 - | 522 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.