Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕравили безпеки при користуванн€ побутовими газовими приладами ≥ апаратами
1. ÷≥ ѕравила обов'€зков≥ дл€ громад€н, що використовують газ у побут≥.

2. ¬≥дпов≥дальними за ц≥л≥сн≥сть ≥ справний стан газового обладнанн€ Ї об'Їкти господарськоњ д≥€льност≥, на баланс≥ €ких воно знаходитьс€, а в будинках ≥ квартирах на прав≥ приватноњ власност≥ Ч њх власники.

3. ¬≥дпов≥дальн≥сть за безпеку користуванн€ побутовими газовими приладами ≥ апаратами в будинках, квартирах ≥ за дотриманн€ њх в належному стан≥ несуть особи, що користуютьс€ газом. ¬≥дпов≥дальн≥сть за стан димових ≥ вентил€ц≥йних канал≥в в житлових будинках орган≥в самовр€дуванн€ ≥ в≥домчому житловому фонд≥ несуть житлов≥ експлуатац≥йн≥ п≥дприЇмства, а в будинках ≥ квартирах на правах приватноњ власност≥ Ч њх власники.

4. ќсоби, що користуютьс€ газовими приладами ≥ апаратами, зобов'€зан≥:

4.1. ѕройти ≥нструктаж в техн≥чному каб≥нет≥ на об'Їкт≥ газового господарства або самост≥йно ознайомитис€ з ≤нструкц≥Їю (кер≥вництвом) з експлуатац≥њ газових прилад≥в ≥ апарат≥в, що встановлен≥ в квартир≥ або будинку.

4.2. «абезпечити ц≥л≥сн≥сть ≥ п≥дтриманн€ в пор€дку газового обладнанн€.

4.3. —л≥дкувати за нормальною роботою газового обладнанн€, димоход≥в ≥ вентил€ц≥њ, перев≥р€ти т€гу до вв≥мкненн€ ≥ п≥д час роботи газових прилад≥в за в≥дведенн€м продукт≥в згоранн€ газу в димох≥д. ѕеред користуванн€м газиф≥кованою п≥чкою перев≥рити чи в≥дкрито повн≥стю шибер, пер≥одично очищати в≥д см≥тт€, битоњ цегли Ђкишенюї димоходу.

4.4. ѕри зак≥нченн≥ користуванн€м газу закрити крани на газових приладах ≥ перед ними, а при розм≥щенн≥ балон≥в всередин≥ кухн≥ додатково закрити вентил≥ балон≥в.

4.5. «акрити негайно крани гор≥лок газових прилад≥в при раптовому перериванн≥ в подач≥ газу ≥ пов≥домити авар≥йну службу об'Їкта газового господарства.

4.6. ѕри по€в≥ в прим≥щенн≥ запаху газу негайно припинити користуванн€ газовими приладами, закрити крани на приладах ≥ до них, в≥дкрити в≥кна дл€ пров≥трюванн€ прим≥щень, викликати авар≥йну службу газового господарства за номером 104. Ќе запалювати вогню, не палити, не включати осв≥тленн€ ≥ електроприлади, не користуватис€ електродзв≥нками. ƒо прибутт€ авар≥йноњ бригади орган≥зувати в прим≥щенн≥ прот€г. ѕопередити сус≥д≥в.

4.7 ¬ласники будинк≥в ≥ квартир кр≥м вищеназваних вимог, повинн≥ своЇчасно заключати догов≥р на техн≥чне обслуговуванн€ газового обладнанн€. «абезпечувати перев≥рку димоход≥в ≥ вентил€ц≥йних канал≥в в терм≥ни, €к≥ встановлен≥ правилами безпеки в газовому господарств≥. ¬ зимовий час пер≥одично перев≥р€ти оголовки з метою недопущенн€ њх промерзанн€ ≥ закупорки.

јбонентам заборон€Їтьс€:

- ¬иконувати самов≥льну газиф≥кац≥ю будинку (квартири, садового будиночка), переставленн€, зам≥ну ≥ ремонт газового обладнанн€.

- ¬иконувати переплануванн€ прим≥щень, де встановлен≥ газов≥ прилади.

- ¬носити зм≥ни в конструкц≥ю газових прилад≥в, зм≥нювати улаштуванн€ димових ≥ вентил€ц≥йних систем (канал≥в), заклеювати вентил€ц≥йн≥ канали, замуровувати Ђкишенюї ≥ люки, що призначаютьс€ дл€ очищенн€ димоход≥в.

- ¬≥дключати автоматику безпеки ≥ регулюванн€, користуватис€ газом при несправних газових приладах, автоматиц≥, арматур≥ ≥ газових балонах.

-  ористуватис€ газом при порушенн≥ щ≥льност≥ кладки, штукатурки (тр≥щини) газиф≥кованих п≥чок ≥ димоход≥в.

-  ористуватис€ газом п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну д≥њ акта про перев≥рку ≥ очищенн€ димових ≥ вентил€ц≥йних канал≥в.

- ¬иконувати очищенн€, перев≥рку димових ≥ вентил€ц≥йних канал≥в, а також зам≥ну балон≥в газобалонноњ установки без проходженн€ навчанн€ ≥ отриманн€ дозволу в≥д об'Їкта газового господарства.

-  ористуватис€ газовими приладами при зачинених кватирках, жалюз≥йних реш≥тках, реш≥тках вентил€ц≥йних канал≥в, щ≥линах п≥д дверима ванних к≥мнат ≥ кухонь, при в≥дсутност≥ т€ги в димоходах ≥ вентил€ц≥йних каналах.

- «алишати працююч≥ газов≥ прилади без догл€ду, кр≥м розрахованих на безперервну роботу ≥ що мають дл€ цього в≥дпов≥дну автоматику.

- ƒопускати до користуванн€ газовими приладами д≥тей дошк≥льного в≥ку, а також ос≥б, що не контролюють своњ д≥њ, не знають правил користуванн€ цими приладами.

- ѕрив'€зувати до газопровод≥в мотузки ≥ навантажувати њх.

- ¬икористовувати газ ≥ газов≥ прилади не за призначенн€м.  ористуватис€ газовими плитами дл€ опаленн€ прим≥щень.

-  ористуватис€ прим≥щенн€ми, де встановлен≥ газов≥ прилади, дл€ сну ≥ в≥дпочинку.

- ¬икористовувати в≥дкритий вогонь дл€ знаходженн€ вит≥канн€ газу.

- «бер≥гати в прим≥щенн€х ≥ п≥двалах порожн≥ ≥ повн≥ газов≥ балони дл€ зр≥джених газ≥в.

- –озм≥щувати в газиф≥кованому прим≥щенн≥ б≥льше одного балону м≥стк≥стю 50 (55) л або двох балон≥в м≥стк≥стю 27 л кожний. Ѕалони повинн≥ знаходитис€ в тому прим≥щенн≥, що ≥ газов≥ прилади.

- ¬становлювати балони з газом в газиф≥кованому прим≥щен≥ на в≥дстан≥ менше 1 м в≥д рад≥атора опаленн€ або п≥чки. ѕри установц≥ екрану, що обер≥гаЇ балони в≥д нагр≥ванн€, ц€ в≥дстань може бути зменшена до 0,5 м, а в≥дстань м≥ж балоном ≥ екраном не менше 10 см. –озм≥щувати балони напроти п≥чних дверц€т на в≥дстан≥ менше н≥ж 2 м.

ѕри знаходженн≥ в загазован≥й квартир≥ (прим≥щенн≥) або на загазован≥й д≥л€нц≥ м≥сцевост≥ з метою запоб≥ганн€ виникненню пожеж≥ (вибуху) газопов≥тр€ноњ сум≥ш≥ суворо заборон€Їтьс€:

- вмикати ≥ вимикати електричн≥ прилади (осв≥тленн€, печ≥, кам≥ни, праски, телев≥зори, магн≥тофони, рад≥о, дрил≥ та ≥нш≥); користуватис€ електричними ≥ акумул€торними л≥хтар€ми, €к≥ не мають вибухонебезпечного виконанн€; користуватис€ електродзвоником; дзвонити по телефону; виконувати д≥њ з металевими предметами (дл€ виключенн€ удару один об одного);

- користуватис€ в≥дкритим вогнем (запалювати с≥рники або запальничку, палити);

- дл€ виключенн€ виникненн€ ≥скр≥нн€, €ке може привести до вибуху (загоранн€ газопов≥тр€ноњ сум≥ш≥), заборон€Їтьс€ ставити машини, заводити машини, що сто€ть, ≥ проњжджати б≥л€ загазованого колод€з€, газорозпод≥льного пункту, шафного газорозпод≥льного пункту, груповоњ резервуарноњ установки ближче 15 метр≥в з п≥дв≥тр€ноњ сторони; користуватис€ електричними ≥ акумул€торними л≥хтар€ми, €к≥ не мають вибухонебезпечного виконанн€; виконувати д≥њ з металевими предметами з метою виключенн€ удару один об одного;

- користуватис€ в≥дкритим вогнем ≥ розводити вогнища ближче 50 метр≥в в≥д загазованоњ д≥л€нки м≥сцевост≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 414 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

470 - | 452 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.