Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўк≥дли≥в≥ речовини ≥ виробничий пил
Ўк≥длив≥ речовини при контакт≥ з орган≥змом людини за умов порушенн€ вимог безпеки можуть призвести до профес≥йних захворювань або розлад≥в у стан≥ здоров'€ €к зараз, так ≥ в наступних.

ѕо токсичн≥й д≥њ на людський орган≥зм шк≥длив≥ речовини под≥л€ютьс€ на:

 ров'€н≥ отрути при взаЇмод≥њ з гемоглоб≥ном гальмують його здат≠н≥сть приЇднувати кисень, (оксид вуглецю, бензол, сполуки ароматичного р€ ду);

Ќервов≥ отрути викликають збудженн€ нервовоњ системи, њњ виснаженн€, руйнуванн€ нервових тканин (наркотики, спирти, с≥рчаний водень, кофе≠њн, ≥н);

ѕодразнююч≥ отрути вражають верхн≥ дихальн≥ шл€хи ≥ леген≥ (ам≥ак, с≥рчаний газ, пари кислот, окиси азоту, ароматичн≥ вуглеводн≥, ≥н);

ѕеч≥нков≥ отрути, д≥€ €ких супроводжуЇтьс€ запаленн€м тканин печ≥≠нки (спирти, дихлоретан, чотирихлористий вуглець, ≥н);

јлергени зм≥нюють реактивну спроможн≥сть орган≥зму (алалоњди).

 анцерогени спричинюють утворенн€ зло€к≥сних пухлин (3,4-бензоп≥рен, кам'€новуг≥льна смола).

ћутагени впливають на генетичний апарат кл≥тин (окис етилену, спо≠луки ртут≥, ≥н)

Ўк≥длив≥ речовини потрапл€ють в орган≥зм через органи диханн€ ≥ травленн€ та шк≥ру.

Ќайнебезпечн≥ше - через леген≥ - до 95% вс≥х отруЇнь. ѕричина - зна≠чна площа альвеол 90-100 м2 ≥ мала товщина мембран - 1-4мкм.

¬иробничий пил буваЇ: орган≥чний (рослинного, тваринного похо≠дженн€), неорган≥чний (м≥неральний) ≥ зм≥шаний (органом≥неральний).

Ќайнебезпечн≥шим Ї др≥бнодисперсний пил розм≥ром 1-2 мкм, так €к потрапл€ючи в леген≥ в≥н через альвеоли потрапл€Ї в≥дразу в кров.

«абрудненн€ виробничоњ зони пилом, може призвести до таких профес≥йних захворювань:

- захворюванн€ верхн≥х дихальних шл€х≥в (пошкодженн€ слизовоњ обо≠лонки, астма, бронх≥ти);

- захворюванн€ очей (кон'юктив≥ти);

- пилов≥ захворюванн€ шк≥ри;

- захворюванн€ легень - пневмокон≥ози (сил≥коз - пил кремн≥ю);

(антрокози - вуг≥льний пил)

(сидероз - метал);

(ам≥лоз - борошно);

- захворюванн€ нервовоњ системи;

- захворюванн€ серцево-судинноњ системи;

- захворюванн€ л≥мфатичноњ системи;

- захворюванн€ системи травленн€.

ƒуже небезпечним Ї пил з вм≥стом Siќ2 (п≥сок). …ого концентрац≥€ не повинна перевищувати при вм≥ст≥ до 70%-2мг/м3, б≥льше 70%-1мг/м3.

™ багато способ≥в, призначених п≥дтримувати чистоту пов≥тр€ робочоњ

зони. ¬с≥ вони звод€тьс€ до конкретних заход≥в:

1. «апоб≥ганн€ проникненн€ шк≥дливих речовин в пов≥тр€ робочоњ зони за рахунок герметизац≥њ обладнанн€, ущ≥льненн€ з'Їднань, люк≥в та отвор≥в, удосконаленн€ технолог≥чного процесу.

2. ¬идаленн€ шк≥дливих речовин, що потрапл€ють в пов≥тр€ робочоњ зони, за рахунок вентил€ц≥њ, асп≥рац≥њ, або очищенн€ ≥ нормал≥зац≥њ пов≥тр€ з допомогою кондиц≥онер≥в.

3. «астосуванн€ засоб≥в захисту.

Ўум ≥ в≥брац≥€.

Ўуми - безладн≥ звуки, що заважають. ѕод≥л€ютьс€ на:

”льтразвук - б≥льше 11200√ц;

«вук -16-20000√ц;

≤нфразвук - менше 16√ц.

—ила звуку вим≥рюЇтьс€ в ƒЅЋ.

¬ид≥л€ють 5 зон:

- спок≥йна зона - до 30ƒЅЋ - (шеп≥т).

- зона ф≥зичноњ д≥њ 30-70ƒЅЋ - (нечутна мова)

- зона психолог≥чноњ ≥ ф≥з≥олог≥чноњ д≥њ 70-100ƒЅЋ - (робота вентил€тор≥в, транспортер≥в)

- зона психолог≥чного ≥ ф≥з≥олог≥чного порушенн€ - 100-130ƒЅЋ Ч (робо≠та компресорних установок)

- зона больових в≥дчутт≥в 130-150ƒЅЋ - (робота реактивних двигун≥в).

ѕ≥д впливом шуму зменшуЇтьс€ швидк≥сть вир≥шенн€ розумових задач, зб≥льшенн€ к≥лькост≥ помилок, зниженн€ працездатност≥ оператора.

ѕ≥д впливом шуму виникають так≥ хвороби:

—ерцево-судинноњ системи

70% працюючих в шумних цехах - нервов≥ захворюванн€;

24-33% 10% працюючих в шумних цехах - захворюванн€ шлунку;

10 % працюючих в шумних цехах - г≥пертон≥€.

≤снують так≥ способи зменшенн€ шуму:

Ц зменшенн€ шуму на джерел≥: зам≥на ударного на безударне

зам≥на ланцюговоњ передач≥ на пасову

зам≥на склепуванн€ на зварюванн€ ≥ т.д.

Ц зам≥на направленост≥

Ц акустичн≥ засоби захисту: звуко≥золююч≥ щити, екрани, звукопоглинач≥

Ц засоби ≥ндив≥дуального захисту:

1. Ќавушники перекривають вушну ра≠ковину;

2. ¬кладиш≥ перекривають зовн≥шн≥й слуховий канал;

3. Ўлеми закривають частину голови ≥ вуха.

¬≥брац≥њ Ц коливанн€ окремоњ точки чи ц≥лоњ механ≥чноњ системи.

ЅуваЇ локальна через руки або загальна через опорн≥ поверхн≥ люди≠ни.

’арактеризуЇтьс€ частотою, √ц, ампл≥тудою, м, прискоренн€м, м2.

¬икликають так≥ патолог≥њ в людському орган≥зм≥:

Ц порушенн€ в центральн≥й нервов≥й систем≥;

Ц захворюванн€ серцево-судинноњ системи;

Ц головний б≥ль;

Ц драт≥влив≥сть;

Ц порушенн€ вестибул€рного апарату;

Ц зниженн€ працездатност≥.

’рон≥чно д≥юча в≥брац≥€ викликаЇ в≥брац≥йну хворобу (ураженн€ скелету, порушенн€ роботи внутр≥шн≥х орган≥в, њх опусканн€ ≥ т. д.).

Ќайнебезпечн≥шою Ї в≥брац≥€ частотою 2-30√ц, І6 органи людини ма≠ють так≥ ж своњ частоти:

2-8 √ц - руки ≥ ноги;

2-3 √ц- жив≥т;

2-12 √ц - грудна кл≥тка;

12-27 √ц-голова;

10 √ц - мозок.

«ахист в≥д шк≥дливоњ д≥њ в≥брац≥њ:

- знешкодженн€ джерела;

- в≥бродемпф≥рууванн€ (вкрив поверхонь гумою, пластмасами);

- в≥брогашенн€ - зб≥льшенн€ маси обладнанн€, жорсткост≥;

- в≥бро≥зол€ц≥€ - зменшенн€ передач≥ на п≥длогу (гума, амортизитори).


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

498 - | 513 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.