Лекции.Орг


Поиск:
Модуль сұрақтары. <question>Су ресурстарын интеграциялық басқару концепциясын қабылдауда Қазақстанға демеушілік көрсеткендер?
 

 

<question>Су ресурстарын интеграциялық басқару концепциясын қабылдауда Қазақстанға демеушілік көрсеткендер?

<variant>Норвегия үкіметі және БҰҰ

<variant>АҚШ үкіметі және НАСА

<variant>Швейцария үкіметі және БҰҰ

<variant>Ешкім көмектескен жоқ

<variant>Англия үкіметі және Норвегия

<question>Су ресурстарын интеграциялық басқарудың «интегациялық» ұғымы нені білдіреді?

<variant>тек адамдарда ғана емес сонымен қатар қоршаған ортаны қамтитын суды пайдаланушылардың барлық категриялардың арасындағы тепе-теңдікті білдіреді

<variant>халықтың кедей бөлігінде дәулетті тұратын бөлігімен бірдей олардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандырылуына қажетті суға қолдары жетімді болуы тиіс

<variant>қоршаған ортамен экожүйелерге жатады, су ресурстары және су тораптарының жақсы жағдайын қамтамасыз ету дегенді білдіреді

<variant>су ресурстарының шығынын барынша төмендетуді білдіреді

<variant>су ресурстарының пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру

<question>Инновация сөзі ағылшын тілінен аударғанда қандай ұғымды білдіреді?

<variant>жаңалықты енгізу немесе жаңашылдықты пайдалану үдерісі

<variant>жаңа өнім-жаңа технология

<variant>инновацияныі ескіруі

<variant>іргелі ғылымға жету

<variant>кеңістік

<question>Су ресурстарын интеграциялық басқарудың «тепе-теңдік» ұғымы нені білдіреді?

<variant>халықтың кедей бөлігінде дәулетті тұратын бөлігімен бірдей олардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандырылуына қажетті суға қолдары жетімді болуы тиіс

<variant>тек адамдарда ғана емес сонымен қатар қоршаған ортаны қамтитын суды пайдаланушылардың барлық категриялардың арасындағы тепе-теңдікті білдіреді

<variant>қоршаған ортамен экожүйелерге жатады, су ресурстары және су тораптарының жақсы жағдайын қамтамасыз ету дегенді білдіреді

<variant>су ресурстарының шығынын барынша төмендетуді білдіреді

<variant>су ресурстарының пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру

<question>Су ресурстарын интеграциялық басқарудың «тұрақтылық» ұғымы нені білдіреді?

<variant>қоршаған ортамен экожүйелерге жатады, су ресурстары және су тораптарының жақсы жағдайын қамтамасыз ету дегенді білдіреді

<variant>халықтың кедей бөлігінде дәулетті тұратын бөлігімен бірдей олардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандырылуына қажетті суға қолдары жетімді болуы тиіс

<variant>тек адамдарда ғана емес сонымен қатар қоршаған ортаны қамтитын суды пайдаланушылардың барлық категриялардың арасындағы тепе-теңдікті білдіреді

<variant>су ресурстарының шығынын барынша төмендетуді білдіреді

<variant>су ресурстарының пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру

<question>Су ресурстарын интеграциялық басқарудың «суды үнемдеу» ұғымы нені білдіреді?

<variant>су ресурстарының шығынын барынша төмендетуді білдіреді

<variant>қоршаған ортамен экожүйелерге жатады, су ресурстары және су тораптарының жақсы жағдайын қамтамасыз ету дегенді білдіреді

<variant>халықтың кедей бөлігінде дәулетті тұратын бөлігімен бірдей олардың барлық қажеттіліктерін қанағаттандырылуына қажетті суға қолдары жетімді болуы тиіс

<variant>тек адамдарда ғана емес сонымен қатар қоршаған ортаны қамтитын суды пайдаланушылардың барлық категриялардың арасындағы тепе-теңдікті білдіреді

<variant>су ресурстарының пайдаланушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыру

<question>Су ресурстары бойынша комитетте қол астында қанша бассейіндік су шаруашылығы басқармасы бар?

<variant>8

<variant>6

<variant>5

<variant>7

<variant>10

<question>Негізгі су тұтынушылары?

<variant>өнеркәсіп, ауылшаруашылығы, коммуналды шаруашылық

<variant>тек ғана коммуналды шаруашылықтар

<variant>тек ғана өнеркәсіп

<variant>тек ғана ауылшаруашылығы

<variant>тек ғана өсімдіктер

<question>Су тұтыну көлемінің жоғарлауы неге әкеп соғады?

<variant>үлкен шығындарға, төмен сапалы су ресурстарын пайдалануға әкеледі

<variant>қанағаттандырушы көздерінің болмауына әкеледі

<variant>судың болмауына әкеп соғады

<variant>көкжелектердің болмауына әкеп соғады

<variant>сапасыз суды пайдалануға әкеп соғады

<question>Қазақстан жер бетіндегі со қоры орташа сулылықта қанша км3?

<variant>100,5

<variant>56,5

<variant>44,0

<variant>55,0

<variant>95,3

<question>Республиканың аумағында қанша км3 су қоры қалыптасады?

<variant>56,5

<variant>100,5

<variant>44,0

<variant>55,0

<variant>95,3

<question>Қанша км3 су көршілес мемлекеттерден түседі?

<variant>44,0

<variant>100,5

<variant>56,5

<variant>55,0

<variant>95,3

<question>қазақстан сумен қамсыздандаруда ТМД елдері арасында нешінші орында тұр?

<variant>соңғы

<variant>бірінші

<variant>екінші

<variant>үшінші

<variant>төртінші

<question>Сумен жақсы қамтамасыз етілген қай аймақ?

<variant>Шығыс Қазақстан облысы

<variant>Батыс Қазақстан облысы

<variant>Оңтүстік Қазақстан облысы

<variant>Қызылорда облысы

<variant>Маңғыстау облысы

<question>Суға дефицит қай аймақта байқалады?

<variant>Қызылорда облысы

<variant>Шығыс Қазақстан облысы

<variant>Батыс Қазақстан облысы

<variant>Оңтүстік Қазақстан облысы

<variant>Маңғыстау облысы

<question>Қай облыста іс жүзінде тұщы су жоқтың қасы?

<variant>Маңғыстау облысы

<variant>Қызылорда облысы

<variant>Шығыс Қазақстан облысы

<variant>Батыс Қазақстан облысы

<variant>Оңтүстік Қазақстан облысы

<question>«Ақбұлақ» бағдарламасының мерзімі?

<variant>2011-2020

<variant>2010-2021

<variant>2015-2030

<variant>2011-2016

<variant>2015-2020

<question>«Ақбұлақ» бағдарламасының бірінші кезеңі қай жылдарға келеді?

<variant>2011-2015

<variant>2010-2021

<variant>2015-2030

<variant>2011-2016

<variant>2015-2020

<question>«Ақбұлақ» бағдарламасының екінші кезеңі қай жылдарға келеді?

<variant>2016-2020

<variant>2010-2021

<variant>2015-2030

<variant>2011-2016

<variant>2015-2020

<question>Ауа райының қолайсыз жағдайына қарап, жұмсалатын агротехникалық, шаруашылық және инженерлік іс-әрекеттер?

<variant>мелиорация

<variant>инновация

<variant>радиация

<variant>ассимиляция

<variant>стагнация

<question>Топырақ құнарлығын әртүрлі агротехникалық жұмыстарда терең жіне қопараайдау, құнарлы қабатты сақтау және т.б. жұмыстар жүргізу арқылы жоғарлатуды айтады?

<variant>агротехникалық мелиорация

<variant>биологиялық мелиорация

<variant>химиялық мелиорация

<variant>ормантехникалық мелиорация

<variant>мәденимелиорация

<question>Топырақтан тұзды жабайы өсімдіктер егу арқылы шығарып отыруды айтады?

<variant>биологиялық мелиорация

<variant>агротехникалық мелиорация

<variant>химиялық мелиорация

<variant>ормантехникалық мелиорация

<variant>мәденимелиорация

<question>Топырақтың химиялық құрамын химиялық заттар беру арқылы жақсартуды айтады?

<variant>химиялық мелиорация

<variant>агротехникалық мелиорация

<variant>биологиялық мелиорация

<variant>ормантехникалық мелиорация

<variant>мәденимелиорация

<question>Арнайы екпе-ағаш отырғызу арқылы құмның жылжуын, өр жерлерді бекіту мен егістік жерлерде қарды ұстап қалуды айтады?

<variant>ормантехникалық мелиорация

<variant>агротехникалық мелиорация

<variant>биологиялық мелиорация

<variant>химиялық мелиорация

<variant>мәденимелиорация

<question>Жер бетін ағаш-томарлардан, ірі тастардан, темір-терсектерден тазартып, егін егуге дайындауды айтады?

<variant>мәденимелиорация

<variant>агротехникалық мелиорация

<variant>биологиялық мелиорация

<variant>химиялық мелиорация

<variant>ормантехникалық мелиорация

<question>Бұл суғаруды топырақта өсімдікке қажетті ылғалдықты ұстап отыру үшін және өсімдіктің өсіп-өну кезеңінде жүргізеді?

<variant>ылғалдандыра суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

<question>Бұл суғару түрі топырақ құнарсызданып кеткен жағдайда оған сумен бірге қажетті мөлшерде минералды тыңайтқыштар беріледі

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>ылғалдандыра суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

<question>Бұл суғару түрі көктемде өсімдікті үсік ұрып кетпес үшін, мүмкіндігі болса, жақын орналасқан зауыт, фабрика немесе ТЭЦ-тен шығып жатқан жылы сумен суғаруды білдіреді?

<variant>жылыта суғару

<variant>ылғалдандыра суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

<question>Бұл суғару кезінде суды оттегімен байытып барып суғарады?

<variant>суды оттегілеу

<variant>ылғалдандыра суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>күздік суғару

<question>Бұл суғарудың мақсаты топырақта ылғал жинау?

<variant>күздік суғару

<variant>ылғалдандыра суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<question>Бұл суғаруда топырақтағы тұзды шаю үшін күзде немесе ерте көктемде жүргізеді?

<variant>шая суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

дәйектілігі

<question>Бұл суғару түрі өсімдікті еккен күннен жинап алған күнге дейін белгілі мөлшермен белгілі мерзімде суғарып отыруды білдіреді?

<variant>мезгілді суғару

<variant>қоретктендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

<question>Бұл суғару түрі өсімдіктің өсіп өну кезінен тыс уақытта жүргізіледі?

<variant>бір рет суғару

<variant>қоректендіре суғару

<variant>жылыта суғару

<variant>суды оттегілеу

<variant>күздік суғару

<question>Еңбек ресурстары, техника және технология, бәсекелестiк, маркетинг қай ортаға жатады?

<variant>Ішкi

<variant>Сыртқы

<variant>Өндiрiстiк

<variant>Жалпы

<variant>Шаруашылық

<question>Еңбектi нормалаудың неше әдiсi бар?

<variant>Екi

<variant>Үш

<variant>Төрт

<variant>Бес

<variant>Алты

<question>Кәсiпорынның iс-жағдайын өткен уақыттың жағдайымен салыстыру әдiсi.

<variant>Тәжiрибелiк-статистикалық

<variant>Талдау

<variant>Өндiрiстiк

<variant>Технологиялық

<variant>Абсолюттiк

<question>Белгiлi бiр уақыт аралығында жұмыс уақытын бақылап, ұзақтығы өлшеу арқылы еңбек уақытын анықтау, яғни жұмыс орнын дайындау уақыты, жұмысты бастау және аяқтау уақыты, үзiлiс уақытын өлшеу не деп аталады?

<variant> Жұмыс күшiн суретке түсiру

<variant> Бақылау

<variant> Талдау

<variant> Қорытынды

<variant> Салыстыру

<question>Белгiлi бiр ұйымдық техникалық жағдайда шығарылатын өнiмнiң бiр өлшемiн дайындауға жұмсалған уақыт шығыны

<variant> Уақыт нормасы

<variant> Бақылау

<variant> Талдау

<variant> Қорытынды

<variant> Салыстыру

<question>Төмендегi негiзгi қорлардың қайсысы актив бөлiгiне кiредi?

<variant> Машина және қондырғылар

<variant> Үйлер

<variant> Ғимараттар

<variant> Материалдық запастар

<variant> Дайын өнiм

<question>Төмендегi негiзгi қорлардың қайсысы пассив бөлiгiне кiредi?

<variant> Ғимараттар

<variant> Тауарлар

<variant> Машина және қондырғылар

<variant> Материалдық запастар

<variant> Дайын өнiм

<question>Негiзгi қорлардың неше түрi бар?

<variant>Екi

<variant>Үш

<variant>Төрт

<variant>Бес

<variant>Алты

<question>Өндiрiлген өнiм көлемiнiң негiзгi қорлардың орташа жылдық құнына қатынасы не деп аталады?

<variant> Қор қайтарымдылығы

<variant> Қор сыйымдылығы

<variant> Қор жарақтандыру

<variant> Қормен қамтамасыз ету

<variant> Қор сенiмдiлiгi

<question>Негiзгi қорлардың орташа жылдық құнының өндiрiлген өнiм көлемiне қатынасы не деп аталады?

<variant> Қор сыйымдылығы

<variant> Қор қайтарымдылығы

<variant> Қор жарақтандыру

<variant> Қормен қамтамасыз ету

<variant> Қор сенiмдiлiгi

<question>Төмендегi негiзгi қорлардың қай түрi өндiрiстiк емес негiзгi қорға жатады?

<variant>Асхана

<variant>Ғимарат

<variant>Қондырғы

<variant>Құрал-сайман

<variant>Машина

<question>Негiзгi қорлардың тозуының неше түрi бар?

<variant>Екi

<variant>Үш

<variant>Төрт

<variant>Бес

<variant>Алты

<question>Өндiрiске натуралды формасында кiрiсетiн және өнiмдi дайындау процесiнде барлығы тұтас қолданылатын айналым құралының түрiн ата.

<variant> Өндiрiстiк айналым қоры

<variant> Айналу қоры

<variant> Материалдық

<variant> Қорлану қоры

<variant> Шоғырландыру қоры

<question>Тауарлар айналымы процесiне қызмет ететiн және құнының құрылуына қатыспайтын айналым құралдарының түрiн ата.

<variant> Айналу қоры

<variant> Өндiрiстiк айналым қоры

<variant> Ақшалай

<variant> Негiзгi өндiрiстiк

<variant> Амортизация

<question>Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар мына төмендегі элементтерден тұрады:

<variant>Материалдық шығындар

<variant>Жалақы шығындары

<variant>Негізгі қорлардың амортизациясы

<variant>Әлеуметтік қажеттіліктерді өтеу аударымдары

<variant>Барлығы

<question>Өнімнің өзіндік құны мен тауарларды сату бағаларының арасындағы айырма бұл-

<variant>Пайда

<variant>Шығын

<variant>Рентабельділік

<variant>Өсім

<variant>Табыс

<question>Баға дегеніміз –

<variant>Тауар өлшемінің ақшалай түріндегі құны

<variant>Ұзақ уақыт қызмет ететін материалдық заттай құндылықтар жиынтығы

<variant>Техникалық бақылаудан өткізілген өнім

<variant>Айналым қорларының құрамындағы жөнелтілген, бірақ ақшасы төленбеген тауар

<variant>Тозудан кейінгі қайта қалыпқа келу

<question>Жалақы мөлшерін кңм белгілейді?

<variant>Жұмыс беруші

<variant>ҚР Конституциясында бекітілген

Президент

<variant>Жұмыс беруші

<variant>Парламент

<variant>Кәсіподақ

<question>Мерзімнен тыс жұмыстарға, мереке және демалыс күндердегі жұмыстарға еңбекақы қалай төленеді

<variant>1 жарым есе

<variant>3 жарым есе

<variant>5 есе

<variant>2 жарым есе

<variant>4 есе

<question>Қосымша төлем ақыларға......

<variant>Мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындаған үшін ақы төлеу

<variant>Жұмыстың сапасы мөлшері үшін берілетін төлемдер

<variant>Еңбектің қалыпты жағдайынан ауытқумен байланысты төлемдер

<variant>Қызметкердің кесірінсіз тоқтап қалулар үшін төлемдер

<variant>Үстеме, сыйақылар

<question>Өнімнің өзіндік құны дегеніміз

<variant>Кәсіпорынның өнім өндіруге жұмсалған ағымдағы шығындары

<variant>Өндіріс шығындары

<variant>Кәсіпорын шығындары

<variant>Қайтпайтын шығындар

<variant>Қызметті арттыру шығындары

<question>Шығынның экономикалық белгілері бойынша жасалуы

<variant>Шығын сметасы

<variant>Өзіндік құн калькуляциясы

<variant>Өнімнің өзіндік құны

<variant>Жалақы шығыны

<variant>Шығын мақсаты

<question>Өнімнің өзіндік құны нешеге бөлінеді?

<variant>3

<variant>4

<variant>2

<variant>5

<variant>6

<question>Негізгі қорлардың түрлері:

<variant>Өндірістік, өндірістік емес

<variant>Жаңа, әлеуметтік

<variant>Табиғи, моральдық

<variant>Өндірістік, айналыс

<variant>Жанама, тікелей

<question>Ұзақ кезең бойына қызмет ететін материалдық заттай құндылықтарының жиынтығы

<variant>Негізгі қорлар

<variant>Өндірістік негізгі қорлар

<variant>Өндірісті емес негізгі қорлар

<variant>Бастапқы құн

<variant>Қалдық құны

<question>Өндірісте қатыспайтын негізгі қорлар –

<variant>Өндірістік емес негізгі қорлар

<variant>Өндірістік негізгі қорлар

<variant>Бастапқы негізгі қорлар

<variant>Қалдық негізгі қорлар

<variant>Алғашқы негізгі қорлар

<question>Шығындар болады-

<variant>Бухгалтерлік, арттыру, қайтпайтын

<variant>Бірінші, екінші, үшінші

<variant>Ішкі, сыртқы, аралас

<variant>Негізгі, көмекші

<variant>Тікелей, жанама

<question>Айналым қаражаты-

<variant>Әрқашан қозғалыста болып, ауыспалы айналым жасайды

<variant>Кәсіпорынның басты қаражаты

<variant>Қаржылық тиімділікті пайдалануын сипаттайтын экономикалық көрсеткіш

<variant>Негізгі жарғылық қор

<variant>Техникалық бақылаудан өткізілген қаражат

<question>Кәсіпорындардың ресурстар жөніндегі тұрақты ең аз қажетті қамтамасыз ету үшін бекітілген нормативтерге сәйкес өздеріне тиесілі айналым қаражат бөлігі

<variant>Меншікті айналым қаражат

<variant>Қарызға берілген айналым қаражаты

<variant>Жай айналым қаражаты

<variant>Айналымдылық коэффициент

<variant>Жанама қаражат

<question>Қаржы жоспарында белгіленетін ақшалай қаржаттың ең аз мөлшері

<variant>Айналым қорларының нормативі

<variant>Меншікті айналым қаражат

<variant>Қарызға берілген қаражат

<variant>Айналым қаражаты

<variant>Айналымдылық коэффициент

<question>Негізгі қорлар тозу салдарынан олардың құндылықтарының төмендеуі, сондай-ақ негізгі қорларды жаңарту үшін қаражатты қорландыру мақсатымен осы қорлар құнының өндірілген өнімге бірте-бірте көшуі

<variant>Амортизация

<variant>Амортизациялық өсім

<variant>Табыс

<variant>Өнімнің өзіндік құны

<variant>Шығын

<question>Айналым қорлары неше бөлімнен тұрады

<variant>2

<variant>4

<variant>3

<variant>5

<variant>6

<question>Біздің өңірімізде еңбек ақы есептеуде қандай көрсеткіштер ескеріледі?

<variant>Салық, зейнетақы қоры, экологиялық көрсеткіш

<variant>Пайда, амортизация, жұмысшылар саны

<variant>Амортизация, айналым қорлары, негізгі қорлар

<variant>Шығын, пайда, бастапқы құн

<variant>Салық, пайда, экономикалық көрсеткіш

<question>Өнімнің өзіндік құнын құрайтын шығындар мына төмендегі элементтерден тұрады:

<variant>Материалдық шығындар

<variant>Жалақы шығындары

<variant>Негізгі қорлардың амортизациясы

<variant>Әлеуметтік қажеттіліктерді өтеу аударымдары

<variant>Барлығы

<question>Өнімнің өзіндік құны мен тауарларды сату бағаларының арасындағы айырма бұл-

<variant>Пайда

<variant>Шығын

<variant>Рентабельділік

<variant>Өсім

<variant>Табыс

<question>Баға дегеніміз –

<variant>Тауар өлшемінің ақшалай түріндегі құны

<variant>Ұзақ уақыт қызмет ететін материалдық заттай құндылықтар жиынтығы

<variant>Техникалық бақылаудан өткізілген өнім

<variant>Айналым қорларының құрамындағы жөнелтілген, бірақ ақшасы төленбеген тауар

<variant>Тозудан кейінгі қайта қалыпқа келу

<question>Жалақы мөлшерін көлемің белгілейді?

<variant>Жұмыс беруші

<variant>ҚР Конституциясында бекітілген

<variant>Президент

<variant>Парламент

<variant>Кәсіподақ

<question>Қосымша төлем ақыларға......

<variant>Мемлекеттік және қоғамдық міндеттерді орындаған үшін ақы төлеу

<variant>Жұмыстың сапасы мөлшері үшін берілетін төлемдер

<variant>Еңбектің қалыпты жағдайынан ауытқумен байланысты төлемдер

<variant>Қызметкердің кесірінсіз тоқтап қалулар үшін төлемдер

<variant>Үстеме, сыйақылар

<question>Өнімнің өзіндік құны дегеніміз

<variant>Кәсіпорынның өнім өндіруге жұмсалған ағымдағы шығындары

<variant>Өндіріс шығындары

<variant>Кәсіпорын шығындары

<variant>Қайтпайтын шығындар

<variant>Қызметті арттыру шығындары

<question>Шығынның экономикалық белгілері бойынша жасалуы

<variant>Шығын сметасы

<variant>Өзіндік құн калькуляциясы

<variant>Өнімнің өзіндік құны

<variant>Жалақы шығыны

<variant>Шығын мақсаты

<question>Өнімнің өзіндік құны нешеге бөлінеді?

<variant>3

<variant>4

<variant>2

<variant>5

<variant>6

<question>Негізгі қорлардың түрлері:

<variant>Өндірістік, өндірістік емес

<variant>Жаңа, әлеуметтік

<variant>Табиғи, моральдық

<variant>Өндірістік, айналыс

<variant>Жанама, тікелей

<question>Ұзақ кезең бойына қызмет ететін материалдық заттай құндылықтарының жиынтығы

<variant>Негізгі қорлар

<variant>Өндірістік негізгі қорлар

<variant>Өндірісті емес негізгі қорлар

<variant>Бастапқы құн

<variant>Қалдық құны

<question>Өндірісте қатыспайтын негізгі қорлар –

<variant>Өндірістік емес негізгі қорлар

<variant>Өндірістік негізгі қорлар

<variant>Бастапқы негізгі қорлар

<variant>Қалдық негізгі қорлар

<variant>Алғашқы негізгі қорлар

<question>Шығындар болады-

<variant>Бухгалтерлік, арттыру, қайтпайтын

<variant>Бірінші, екінші, үшінші

<variant>Ішкі, сыртқы, аралас

<variant>Негізгі, көмекші

<variant>Тікелей, жанама

<question>Айналым қаражаты-

<variant>Әрқашан қозғалыста болып, ауыспалы айналым жасайды

<variant>Кәсіпорынның басты қаражаты

<variant>Қаржылық тиімділікті пайдалануын сипаттайтын экономикалық көрсеткіш

<variant>Негізгі жарғылық қор

<variant>Техникалық бақылаудан өткізілген қаражат

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 508 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

614 - | 585 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.