Лекции.Орг


Поиск:
Згенің жанын түсінуӨзгенің басындағы қайғылы жағдайға өзінің шынайы үн қосуы
Өзін өзі танудың мазмұнында із қалдыратын қатынастар: өзін өзі қабылдау деңгейі * өзімен сәйкестену немесе сәйкестенбеу сезімі

Өзіндік жаңа образдар жасау арқылы әрекетті жасауда көрінетін: Шығармашылық қиял*Ақынның қиялы*Суретшінің қиялы

Өзіндік жаңа образдар жасау арқылы әрекетті жасауда көрінетін: Шығармашылық қиял*Ақынның қиялы*Суретшінің қиялы

Өзіндік жаңа образдар жасау арқылы әрекетті жасауда көрінетін: Шығармашылық қиял. Ақынның қиялы.Суретшінің қиялы

Өзін-өзі бақылау әдісі Интроспекция әдісі*Адамның ішкі жан дүниесін тануы*Өзіндік бақылау

Өзін-өзі дамыту: Өз өмірінің нағыз субъектісі болуға түбегейлі қабілеті

Өзін-өзі сынау, қарапайымдылық, өзімшілдік бұл: Өз-өзіне қатынас жүйесі

Өзін-өзі тану пәнін жүргізетін педагогтың тілдік қарым-қатынас ерекшелігі: Ашық, бейнелі сөйлеуі * Сөйлеу мәдениетін меңгеруі * Айтыс өнерінің нормаларын сақтауы

Өзін-өзі тану пәнінен сабақ беретін педагогтың бойынан өзара бірлікте көрінуі тиіс сапалар: Көзқарас ізгіліктігі мен дүниетаным кеңдігі * Кәсіби шеберлік * Адамдармен қарым-қатынастың жоғары мәдениетті

Өзін-өзі танудың мәні: Өзін-өзі дамытудың, жүзеге асырудың жалғыз жолы

Өндірісте және ұжымның мүмкіндігін қамтамасыз етудегі басқару қабілетінің түрі: Ұйымдастырушылық қабілет

П. Наторб анықтаған өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі қоғам мен мемлекет идеологиясы: Тәрбие мағынасын, ең алдымен, ерік-жігерді тәрбиелеу деп түсінген дұрыс * Қауымдастық баланың дүниені танып-білуіне, негізінен, тілі арқылы қатысады * Тәрбиенің осы теориясы қауымдағы өмірдің негізгі алғышарты ретінде қабылдануы тиіс

пайымдауынша педагогикалық технология: оқыту процесін ұйымдастырудың,өткізудің жан-жақты ойластырылған

Патриотизм: Өз отанына деген сүйіспеншілік * Отаны үшін құрбандық пен ерлікке дайын тұрушылық

Педагогикалық пәндер: Әлеуметтік педагогика

Педагогикалық психологиясының тармақтары бар: Оқыту психологиясы*Тәрбие психологиясы*Ұстаз психологиясы

Педагогикалық қабілеттер қалыптастырады: Педагогикалық еңбектің тиімділігін * Педагог болуға кәсби ниетті

Педагогикалық қабілеттілік компонентері:*ұйымдастырушылық*коммуникативтілік*құрылымдық

Педагогикалық қабілеттің коммуникативтік компоненттеріне кіреді: *Балалармен дұрыс қарым-қатынас орнату. *ұжымнын барлық мүшелерінің..., *әр оқушыны түсіну.

Педагогикалық қызметтің моделі, оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары *оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану *өнер,шеберлік,білік,білімді меңгерудің жаңа жолы Оқу орындарының иновациялық талаптары: оқу-тәрбие процесінің нәтижелері *оқуөтәрбие процесіне құралдар мен медиа жүйелерді енгізу*оқу-тәрбие жұмыстарының табиғатқа сәйкестік принціпіне

Педагогикалық міндеттерге: Жұмылдырушы, алдын алушы, басқарушы * Диагностикалық, болжалдаушы, қайта құрушы * Танымдық, түсіндіруші, ғылыми

Педагогтарға психологиялық- педагогикалық қолдаумен көмек көрсетуді ұйымдастыруды таңдауға ықпал ететін фактор: Ортақ объективті қиындықтардың болуы*. Болашақтағы мақсаттар * Педагогикалық кадрлардың біліктілігінің деңгейі

Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануын ұйымдастыруына көмектеседі: Психологиялық тренингтер * Өзін-өзі бағалауға негізделген әдістемелер

Педагогтың кәсіби іскерліктері: Жұмылдырушылық, коммуникативті іскерліктер * Проективті, рефлексивтік іскерліктер

Педагогтың өзін-өзі дамытуына кедергі болатын сыртқы субъективті бөгеттер: Оқу орнында әкімшілік тарапынан жағдайдың әдейі жасалмауы * Оқу орнында жиі туындайтын жанжал

Педагогтың өзін-өзі жетілдіруіне жиі себеп болады: Өзі үшін маңызды тұлғалар сапаларға ие болуға тырысу * Кәсіби бағытта жоғары нәтежелерге жетуге тырысу * Кәсіби бағытта шеберлігін арттыруға тырысу

Педагогтың өзін-өзі тану пәнін оқытуға қажетті алғы шарттар қалыптастыратын қызметтері: Зерттеу қызметті * Факсилитаторлық қызмет * Эмоциялық қолдау жасауы

Педагогтың тұлғасы мен іс-әрекетіне өзгелердің баға беруіне негіз болады: Әртүрлі тексерулердің жүргізілуі * Педагогтың берген ашық сабақтары

Пенитенциарлық-педагогикалық жұмыстар теориясының бағыттары: Қылмыстық жазалау мүмкіндіктерін сотталған адамдарға әлеуметтік-педагогикалық ықпал ету әдісі тұрғысынан зерттеу * Пенитенциарлық мекемелердің түзетушілік және қайта тәрбиелеу қызметтерінің ықпал ету нәтижелерін зерттеу * Адамды түзету өлшемдері мен көрсеткіштерінің дәрежесін анықтау, осы ұғымдарды практикада қолданудағы оның мазмұнын сипаттау

Пенитенциарлық-педагогикалық жұмыстарының бағыттары: Бұрынғы сотталғандарды босатқаннан кейінгі өмірге бейімделуін жетілдіру жолдарын жасау және негіздеу * Қайта тәрбиелеудің, пенитинциарлық мекемелер жағдайындағы тәрбие жұмыстарының ұстанымдарын, мазмұнын, құралдарын, формалары мен әдістерін зерттеу * Түзетушілік (қайта тәрбиелеу) педагогикалық жүйесін және оны пенитинциарлық мекемлер жағдайында жетілдіру мүмкіндіктерін ғылыми-теориялық зерттеу

Персонализация дегенміз: Өз қадірін, ерекшелігін тану

Портфолио педагогқа мүмкіндік береді: Өз мүмкіндіктерін объективті бағалауға * Өз жұмысының нәтижесін жинақтауға, жүйелеуге және талдауға * Қиындықтарды жеңуге және неғұрлым жоғары нәтижелерге жету үшін әркеттін жоспарлауға

Проприоцептік түйсік дегеніміз:Дененің кеңістігіндегі қалпы жөніндегі ақпараттармен қамтамасыз етіп, адам қозғалысының сезімдік негізін құрап, оларды реттеп отырады;Сыртқы рецепторлары бұлшықеттермен буындарда ерекше жүйке тәндері формасында берілген;Жүйкелік тәндерде пайда болатын қозулар бұлшықеттер созылғанда, буындар қалпы өзгергенде туындайтын түйсіктерді бейнелейді;

Процесс ретіндегі өзін-өзі тану: Тұлғалық және мінез-құлықтық сипаттамаларды табу * Өзінде қандай да бір сапаларды табу, жан-жақты талдау, бағалау және қабылдау * Қандай да бір сапаларды, тұлғалық мінез-құлықтық сипаттамаларды тіркеу

Психика бұл: *Қоршаған объективті дүниені, оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті;*Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі;*Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті;

Психика бұл:*Қоршаған объективті дүниені, оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті;*Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі;*Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті;Адамның ақыл-ой әрекетінің әуелде сыртқы заттық әрекет түрінде көрініп, бірте-бірте ішкі психикалық амалға ауысуын көрсеткен ғалымдар:*Л.С.Выготский*А.Н.Леонтьев *П.Я.Гальперин

Психика бұл:Қоршаған объективті дүниені, оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті;Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі;Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті;

Психика бұл: Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік*Ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті*Қоршаған объективті дүниені, оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті*Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі

деген не? Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы түрлі бейнелеріМи қызметінің әлеуметтік жанамаланған өніміОбъективті дүниенің субънективті бейнесі

Психика дегеніміз не? Психикалық шындықты бейнелеудің жоғарғы формасы Сана Интеллект, инстинкт және дағды

Психика дегеніміз: Мидыѕ жоєары ўйымдастырылєан материя ќасиетіСубъективті ќоршаєан шынайлыќты бейнелеуЌоршаєан шынайлыќты бейнелейтін нерв жїйесініѕ ќасиеті

Психика функциялары:* қоршаған дүнені бейнелеу, *тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін тірі жанның іс әрекетін реттеу.

Психика: Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті.*Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті*Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі.

Психика: Адамның барлық психикалық қызметінің жалпы қасиеті болып табылатын бейнелеудің ерекше формасы *Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті*Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті

Психика:Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі.Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастармен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті.Объективті шындықты түйсік,қабылдау,елестеу,сезім,ерік,ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті.

Психика:обьективті дүниенің субьективті тандамалы бейнесі, Қоршаған обіективті дүниені оның байланыстары мен қатынастары бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті,обьктивті шындықы түйсік қабылдау елестеу сезім ерік ойлау арқылы белсенді бейнелейтің мидің жүелі қасиеті

Психикалыќ тойтарыс беру формалары перцептивтілікТјртіптілік,сенсорлыќ

Психикалық бейне:Адамның өзінің ішкі, психологиялық дүниесінің де бейнесі.Механикалық енжар көшіру.Өзінен кейін із қалдырмайды

Психикалық бейне: адамның өзінің ішкі, психологиялық дүниесінің де бейнесі*озінен кейін із қалдырмайды*механикалық енжар көшіру.

Психикалық бейне: Белгілі бір қажеттіліктен, мұқтаждықтан туындаған дүниені белсенді түрде бейнелеу*Белгілі бір адамға тән іс-әрекеттің қандай да бір сапалық-сандық деңгейін қамтамасыз ететін тұрақты құрылымдар*Онда түскен ақпарат ерекше өңдеуге түседі

Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері: Қоршаған шындықты дұрыс бейнелеуге мүмкіндік береді Мінез-құлық пен іс-әрекеттің мақсаттылығын қамтамасыз етедіДүниетанымдық көзқарас қалыптасады

Психикалық бейнелеудің ерекшеліктері: Дүниетанымдық көзқарас қалыптасадыБелгілі бір адамға тән іс-әрекеттің қандай да бір сапалық-сандық деңгейін қамтамасыз ететін тұрақты құрылымдары сәулеленедіМінез-құлық пен іс-әрекеттің мақсаттылығын қамтамасыз етеді

Психикалық даму тәнінің деп есептеген грек ойшылдары: *Демокрит

Психикалық тойтарыс беру формалары перцептивтілік,Тјртіптілік,сенсорлық

Психиканы адам тәнінің қызметі деп есептеген грек ойшылдары :*Демокрит

Психиканы адам тәнінің қызметі деп есептеген грек ойшылдары: ГераклитДемокритАристотель

Психиканың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарының зерттейтін ғылым: Жалпы психологияПсихологияЖантану

Психиканың пайда болуы яғни генезисі және оның дамуы туралы ғылымда бірнеше теоряилық бағыт :Антропсихизм,Панпсихизм,Биопсихизм

Психиканың пайда болуы, яғни генезисі және оның дамуы туралы ғылымда бірнеше теориялық бағыт: A) АнтропсихизмB) ПанпсихизмC) Биопсихизм

Психиканың пайда болуы, яғни генезисі және оның дамуы туралы ғылымда бірнеше теориялық бағыт: A) Антропсихизм.B) Панпсихизм.C) Биопсихизм.D) Нейропсихизм.

Психиканың физиологиялық негізі: Жүйке жүйесі

Психиканың физиологиялық негізі: Жүйке жүйесі*Жүйке талшықтары*Жұлын

Психиканың функциялары: Тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін тірі жанның мінез-құлқын реттеу*Қоршаған дүниені бейнелеу*Оған түскен ақпарат бейнелеу*Тіршілік етуді қамтамасыз ету үшін тірі жанның іс-әрекетін реттеу

Психоанализ теориясының негізі:мінез құлық, стимул реакция, санадан тыс

Психоанализ: Бұл бағытқа байланысты психологияда санадан тыс түсінігі бекітілді*Санадан тыс психологиялық құбылыстарды зерттейді

Психоанализ: Бұл бағытқа байланысты психологияда санадан тыс түсінігі бекітілдіСанадан тыс психологиялық құбылыстарды зерттейді

Психоанализдің негізгі әдістері: Еркін ассоциация әдісі*Мақсаткерлік*Болжау

Психодиагностика мынаны зерттейдi

Психолог В.В. Столин өзінің өзіне қатынасының осін білуді ұсынады: «Сыйлау – сыйламау» * «Жақындық – алыстық» * «Ұнату – ұнатпау»

Психолог Н.А.Логинова келесі өмірлік оқиғаларды бөледі: Ішкі өмір оқиғалары * Ортаның оқиғалары*Қоршаған ортадағы адам мінез-құлқынның оқиғалары

Психология 201 сұрақ

Психология – бұл:* психикалық объективті заңдылықтарын, оның көріністері мен механизмдерін зерттейтін ғылым. *психикалыұ құбылыстың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтары туралы ғылым. *адамның өзі түсінетін не түсінбейтін субъективті құбылыстарының, процесінің және көңіл – күйлерінің, мінез-құлықын ішкі мазмұнын қарастыратын ғылым.

Психология – жан туралы ғылымПсихология – мінез-құлық туралы ғылымПсихология – сана туралы ғылым

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1211 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1117 - | 750 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.