Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕринципи ф≥нансового ринку Ц це основн≥ правила, за €кими в≥дбуваЇтьс€ побудова реального й ефективного ф≥нансового ринку.
ќсновними ≥з них Ї:

- ÷≥л≥сн≥сть ринку у межах окремоњ крањни, €ка забезпечуЇтьс€ на€вн≥стю Їдиноњ нац≥ональноњ фондовоњ б≥рж≥ €к Їдиного м≥сц€ котируванн€ ц≥нних папер≥в, Їдиного ÷ентрального депозитар≥ю ц≥нних папер≥в ≥ Їдиного  л≥рингового банку.

- ÷ентрал≥зац≥€ ринку Ц означаЇ зд≥йсненн€ державного контролю та безпосереднЇ регулюванн€ ц≥л≥сноњ системи об≥гу ц≥нних папер≥в.

- ѕрозор≥сть Ц доступн≥сть вс≥х учасник≥в ринку до значних обс€г≥в достов≥рноњ ≥нформац≥њ про ф≥нансов≥ послуги та субТЇкт≥в, що њх надають.

- ¬веденн€ системи електронного об≥гу ц≥нних папер≥в Ц запровадженн€ дематер≥ал≥зованого об≥гу ц≥нних папер≥в у форм≥ компТютерних запис≥в на рахунках через систему Ђнац≥ональна фондова б≥ржа Ц центральний депозитар≥й Ц кл≥ринговий банкї.

- –еальний захист ≥ забезпеченн€ ≥нтерес≥в та прав ≥нвестор≥в Ц створенн€ необх≥дних умов дл€ реал≥зац≥њ ≥нтерес≥в субТЇкт≥в ф≥нансового ринку.

-¬≥дпов≥дн≥сть нац≥ональноњ системи об≥гу ц≥нних папер≥в загальноприйн€тим стандартам безпеки ≥нтерес≥в ≥ прав ≥нвестор≥в.

¬провадженн€ таких принцип≥в у б≥льшост≥ крањн св≥ту зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до рекомендац≥й Ђ√рупи “ридц€тиї Ц м≥жнародноњ орган≥зац≥њ незалежних експерт≥в, €ка розробл€Ї стандарти ф≥нансових ринк≥в.

¬≥дпов≥дно до рекомендац≥й Ђ√рупи “ридц€тиї ур€д ”крањни прийн€в Ђ онцепц≥ю функц≥онуванн€ ≥ розвитку фондового ринку ”крањниї, €ка включаЇ назван≥ принципи ≥, враховуючи специф≥ку розвитку економ≥ки ”крањни, додатково розробл€Ї своњ правила розвитку ф≥нансового ринку Ц це: -

—оц≥альна справедлив≥сть Ц забезпеченн€ створенн€ р≥вних можливостей та спрощенн€ умов доступу ≥нвестор≥в ≥ позичальник≥в на ф≥нансовий ринок.

- ”регульован≥сть Ц створенн€ гнучкоњ ≥ ефективноњ системи регулюванн€ ф≥нансового ринку ≥ в першу чергу фондового.

-  онтрольован≥сть Ц створенн€ над≥йно д≥ючого механ≥зму обл≥ку ≥ контролю, запоб≥ганн€ ≥ проф≥лактика зловживань та злочинност≥ на ф≥нансовому ринку.

- ≈фективн≥сть Ц максимальна реал≥зац≥€ потенц≥йних можливостей ф≥нансового ринку щодо моб≥л≥зац≥њ та розм≥щенн€ ф≥нансових ресурс≥в у перспективн≥ сфери нац≥ональноњ економ≥ки.

- ѕравова упор€дкован≥сть Ц створенн€ розвиненоњ правовоњ ≥нфраструктури забезпеченн€ д≥€льност≥ ф≥нансового ринку, €ка ч≥тко регламентуЇ правила повед≥нки ≥ взаЇмов≥дносини його субТЇкт≥в.

-  онкурентн≥сть Ц забезпеченн€ необх≥дноњ свободи п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ≥нвестор≥в, ем≥тент≥в ≥ ринкових посередник≥в.

—утн≥сть та роль ф≥нансового ринку в економ≥ц≥ держави найб≥льш повно розкриваЇтьс€ в його функц≥€х. ‘ункц≥њ ф≥нансового ринку Ц це основн≥ завданн€ кожного сегменту ринку, що забезпечують його розвиток. ‘ункц≥њ под≥л€ють на загальн≥, €к≥ характерн≥ дл€ вс≥х сегмент≥в ф≥нансового ринку ≥ спец≥альн≥ (конкретн≥) Ц характеризують розвиток окремоњ сфери ринку. ќсновними (загальними) функц≥€ми ф≥нансового ринку Ї:

1.«абезпеченн€ взаЇмод≥њ покупц≥в та продавц≥в ф≥нансових актив≥в, у результат≥ €коњ встановлюютьс€ ц≥ни на ф≥нансов≥ активи, що зр≥вноважують попит ≥ пропозиц≥ю на них.

 ожен ≥з ≥нвестор≥в на ф≥нансовому ринку анал≥зуЇ ситуац≥ю, що д≥Ї на ринку ≥ вкладаЇ кошти у ф≥нансов≥ активи, враховуючи дох≥дн≥сть ≥ ризиков≥сть своњх вкладень.

2. «апровадженн€ ф≥нансовим ринком механ≥зму викупу в ≥нвестор≥в належних њм ф≥нансових актив≥в ≥ тим самим п≥двищенн€ л≥кв≥дност≥ цихактив≥в.

¬икуп у ≥нвестор≥в ф≥нансових актив≥в забезпечують ф≥нансов≥ посередники Ц дилери ринку, €к≥ в будь-€кий момент, коли це потр≥бно ≥нвесторам, готов≥ викупити або продати ф≥нансов≥ активи, що њм належать.

3. ‘≥нансов≥ ринки спри€ють знаходженню дл€ кожного з кредитор≥в (позичальник≥в) контрагента угоди, а також суттЇво зменшують витрати на проведенн€ операц≥й та ≥нформац≥йн≥ витрати.

«д≥йснюючи велик≥ обс€ги операц≥й з ≥нвестуванн€ та залученн€ кошт≥в, посередники зменшують дл€ учасник≥в ринку витрати ≥ в≥дпов≥дн≥ ризики в≥д проведенн€ операц≥й ≥з ф≥нансовими активами.

—пециф≥чн≥ функц≥њ д≥ють у конкретних сферах. “ак у пол≥тичн≥й сфер≥ функц≥€ми ф≥нансового ринку Ї: Ј

прискоренн€ ≥нтеграц≥йних процес≥в входженн€ ”крањни до св≥тового сп≥втовариства; Ј

спри€нн€ створенню справжньоњ ринковоњ економ≥чноњ системи, що Ї необх≥дною передумовою розбудови демократичного сусп≥льства; Ј

вих≥д через фондову б≥ржу нац≥онального кап≥талу на св≥товий ринок з допомогою розповсюдженн€ серед ≥ноземних ≥нвестор≥в акц≥й та ≥нших ц≥нних папер≥в украњнських п≥дприЇмств та ≥н.

¬ економ≥чн≥й сфер≥: Ј

формуванн€ ринкових ц≥н на окрем≥ види ф≥нансових актив≥в; Ј

орган≥зац≥€ процесу доведенн€ ф≥нансових актив≥в до споживача через створенн€ мереж≥ р≥зноман≥тних ≥нститут≥в з реал≥зац≥њ ф≥нансових актив≥в; Ј

ф≥нансове забезпеченн€ процес≥в ≥нвестуванн€; Ј

перерозпод≥л на взаЇмовиг≥дних умовах грошових кошт≥в п≥дприЇмств; Ј

вплив на грошовий об≥г, що спри€Ї актив≥зац≥њ економ≥чних процес≥в; Ј

страхова д≥€льн≥сть та формуванн€ умов дл€ м≥н≥м≥зац≥њ ризик≥в; Ј

операц≥њ, що повТ€зан≥ ≥з зовн≥шньоеконом≥чною д≥€льн≥стю та ≥н.

” соц≥альн≥й сфер≥: Ј

мотивована моб≥л≥зац≥€ заощаджень приватних ос≥б, приватного б≥знесу, державних орган≥в, заруб≥жних ≥нвестор≥в, у тому числ≥ й в≥льних кошт≥в населенн€ дл€ ≥нвестуванн€ €к у виробничу, так ≥ в соц≥альну сферу; Ј

створенн€ нових робочих м≥сць завд€ки перем≥щенню кап≥талу та ≥н.

”морально-психолог≥чн≥й сфер≥: Ј

формуванн€ у населенн€ ринковоњ психолог≥њ, нового економ≥чного мисленн€ та повед≥нки; Ј

створенн€ у сусп≥льств≥ в≥дпов≥дноњ морально-психолог≥чноњ атмосфери, формуванн€ дов≥ри до ф≥нансових послуг, до ф≥нансових посередник≥в, до ц≥нних папер≥в та до операц≥й з ними; Ј

запоб≥ганн€ виникненню на ф≥нансовому ринку зловживань, шахрайства, крим≥нального середовища тощо.

¬»—Ќќ¬ » « ƒ–”√ќ√ќ ѕ»“јЌЌя:

ѕринципи ф≥нансового ринку Ц це основн≥ правила, за €кими в≥дбуваЇтьс€ побудова реального й ефективного ф≥нансового ринку.

‘ункц≥њ ф≥нансового ринку Ц це основн≥ завданн€ кожного сегменту ринку, що забезпечують його розвиток. ‘ункц≥њ под≥л€ють на загальн≥, €к≥ характерн≥ дл€ вс≥х сегмент≥в ф≥нансового ринку ≥ спец≥альн≥ (конкретн≥) Ц характеризують розвиток окремоњ сфери ринку. ќсновними (загальними) функц≥€ми ф≥нансового ринку Ї:

1.«абезпеченн€ взаЇмод≥њ покупц≥в та продавц≥в ф≥нансових актив≥в, у результат≥ €коњ встановлюютьс€ ц≥ни на ф≥нансов≥ активи, що зр≥вноважують попит ≥ пропозиц≥ю на них.

 ожен ≥з ≥нвестор≥в на ф≥нансовому ринку анал≥зуЇ ситуац≥ю, що д≥Ї на ринку ≥ вкладаЇ кошти у ф≥нансов≥ активи, враховуючи дох≥дн≥сть ≥ ризиков≥сть своњх вкладень.

2. «апровадженн€ ф≥нансовим ринком механ≥зму викупу в ≥нвестор≥в належних њм ф≥нансових актив≥в ≥ тим самим п≥двищенн€ л≥кв≥дност≥ цихактив≥в.

 


 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 361 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

717 - | 580 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.