Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иди еколог≥чних паспорт≥в
≈ ќЋќ√≤„Ќј ѕј—ѕќ–“»«ј÷≤я ѕ≤ƒѕ–»™ћ—“¬

ћета: ознайомитис€ з метою, структурою, видами, принципами створенн€ еколог≥чного паспорту п≥дприЇмства; визначити доц≥льн≥сть створенн€ еколог≥чного паспорту в умовах антропогенного впливу на навколишнЇ середовище.

≤нформац≥йн≥ дан≥

ќхорона навколишнього природного середовища, збереженн€ та рац≥ональне використанн€ природних ресурс≥в, еколог≥чний контроль набувають найвагом≥шого значенн€ та пр≥оритетност≥ у зовн≥шн≥й та внутр≥шн≥й пол≥тиц≥ б≥льшост≥ держав св≥ту, у тому числ≥ й ”крањни. ÷е повТ€зано з тим, що актив≥зац≥€ життЇд≥€льност≥ сусп≥льства, стр≥мкий розвиток науки та сучасних технолог≥й, њх використанн€, ≥нтенсивне та екстенсивне споживанн€ природних запас≥в сировини, земель та природних копалин, а у де€ких випадках i безгосподарн≥сть кер≥вництва окремих п≥дприЇмств спричин€ють пог≥ршенн€ еколог≥чноњ ситуац≥њ в крањн≥, призвод€ть до техногенних катастроф. ≈колог≥зац≥€ економ≥ки та св≥домост≥ сусп≥льства не Ї абсолютно новою проблемою. ѕрактичне в≥дображенн€ еколог≥чност≥ т≥сно повТ€зано в першу чергу з державним регулюванн€м процес≥в природокористуванн€. ќсновою формуванн€ комплексноњ еколог≥чноњ програми ≥ переходу природоохоронноњ пол≥тики на новий р≥вень повинно було стати введенн€ еколог≥чних паспорт≥в п≥дприЇмств.

” 1990 роц≥ було прийн€то державний стандарт √ќ—“ 17. 0. 0. 04-90 ≥ розроблено методичн≥ вказ≥вки щодо заповненн€ та введенн€ еколог≥чного паспорта промислового п≥дприЇмства (≈ѕѕѕ). √ќ—“ 17. 0. 0. 04-90 не скасовано ≥ дос≥, у статт≥ 24 чинного нин≥ «акону ”крањни Ђѕро охорону навколишнього природного середовищаї записано: ЂЕведенн€ еколог≥чних паспорт≥в зд≥йснюЇтьс€ за Їдиною системою в пор€дку, що визначаЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањниї.

«а умов чинного законодавства п≥дприЇмства ”крањни повинн≥ орган≥зовувати свою д≥€льн≥сть таким чином, щоб вона в≥дпов≥дала основним принципам охорони навколишнього природного середовища, визначеним ст. 3 «акону є 1264-’≤≤, а саме:

- пр≥оритетност≥ вимог еколог≥чноњ безпеки, обовТ€зковост≥ додержанн€ еколог≥чних стандарт≥в, норматив≥в та л≥м≥т≥в використанн€ природних ресурс≥в при зд≥йсненн≥ господарськоњ, управл≥нськоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥;

- гарантуванню еколог≥чно безпечного середовища дл€ житт€ i здоровТ€ людей;

- запоб≥жному характеру заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища;

- еколог≥зац≥њ матер≥ального виробництва на основ≥ комплексност≥ вир≥шенн€ питань з охорони навколишнього природного середовища, використанню та в≥дтворенню в≥дновлюваних природних ресурс≥в, широкому впровадженню нов≥тн≥х технолог≥й;

- збереженню просторовоњ та видовоњ р≥зноман≥тност≥ й ц≥л≥сност≥ природних обТЇкт≥в i комплекс≥в;

- науково обгрунтованому узгодженню еколог≥чних, економ≥чних та соц≥альних ≥нтерес≥в сусп≥льства на основ≥ поЇднанн€ м≥ждисципл≥нарних знань еколог≥чних, соц≥альних, природничих i техн≥чних наук та прогнозуванню стану навколишнього природного середовища;

- обовТ€зковост≥ еколог≥чноњ експертизи;

- гласност≥ та демократизму при прийн€тт≥ р≥шень, реал≥зац≥€ €ких впливатиме на стан навколишнього природного середовища;

- науковообгрунтованому нормуванню впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥ на навколишнЇ природне середовище;

- безоплатност≥ загального та платност≥ спец≥ального використанн€ природних ресурс≥в дл€ зд≥йсненн€ господарськоњ д≥€льност≥;

- ст€гненню збору за забрудненн€ навколишнього природного середовища та пог≥ршенн€ €кост≥ природних ресурс≥в, компенсац≥њ шкоди, запод≥€ноњ порушенн€м законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

≈колог≥чний паспорт п≥дприЇмства Ц документ, €кий характеризуЇ комплекс основних еколог≥чних вимог, що висуваютьс€ перед функц≥онуючими п≥дприЇмствами.

≈колог≥чний паспорт п≥дприЇмства Ц це комплексний документ, у €кому наведено характеристику взаЇмов≥дносин п≥дприЇмства з природним середовищем.

≈колог≥чний паспорт промислового п≥дприЇмства (дал≥ Ц п≥дприЇмства) Ц нормативно-техн≥чний документ, що включаЇ дан≥ по використанню п≥дприЇмством ресурс≥в (природних, вторинних ≥ ≥н.) ≥ визначенню впливу його виробництва на навколишнЇ середовище.

≈колог≥чний паспорт п≥дприЇмства представл€Ї комплекс даних, виражених через систему показник≥в, що в≥дбивають р≥вень використанн€ п≥дприЇмством природних ресурс≥в ≥ ступ≥нь його впливу на навколишнЇ середовище.

√оловне призначенн€ еколог≥чного паспорта в тому, що в≥н даЇ оц≥нку впливу викид≥в (скидань, в≥дход≥в) забруднюючих речовин ≥ продукц≥њ, що випускаЇтьс€, на навколишнЇ середовище ≥ здоров'€ населенн€, плануЇ природоохоронну д≥€льн≥сть, визначаЇ розм≥р плати за природокористуванн€ й у ц≥лому спр€мований на регулюванн€ взаЇмод≥њ людини ≥ природи.

÷≥ль паспортизац≥њ €к чисто еколог≥чного контролю: прогноз еколог≥чноњ ситуац≥њ €к на самому п≥дприЇмств≥, так ≥ довкола нього, контроль за виконанн€м природоохоронних заход≥в.

¬≥дпов≥дно до чинного законодавства п≥дприЇмство у своњй д≥€льност≥ по використанню природних ресурс≥в ≥ впливу на навколишнЇ середовище, плануванню ≥ проведенню природоохоронних заход≥в п≥дконтрольно м≥сцев≥й адм≥н≥страц≥њ й органам ћ≥неколог≥њ ”крањни.

≈колог≥чний паспорт розробл€Ї п≥дприЇмство за рахунок своњх кошт≥в ≥ затверджуЇ кер≥вник п≥дприЇмства за узгодженн€м з м≥сцевими органами влади ≥ територ≥альним органом ћ≥неколог≥њ, де в≥н реЇструЇтьс€.  ер≥вник п≥дприЇмства, €кий затверджуЇ паспорт, несе персональну в≥дпов≥дальн≥сть за правильн≥сть складенн€ паспорта, достов≥рн≥сть даних, що в ньому м≥ст€тьс€.

ќсновою дл€ розробки еколог≥чного паспорта Ї основн≥ показники виробництва, проекти розрахунк≥в, норми, дозв≥л на природокористуванн€, паспорти газо- ≥ водов≥дчисних споруд ≥ установок по утил≥зац≥њ ≥ використанню в≥дход≥в, форми державноњ статистичноњ зв≥тност≥ й ≥нш≥ нормативн≥ ≥ нормативно-техн≥чн≥ документи.

≈колог≥чний паспорт п≥дприЇмства розробл€Їтьс€ дл€ обл≥ку ус≥х вид≥в техногенних вплив≥в на ќ— ≥ пор≥вн€льного анал≥зу внеску р≥зних виробничих процес≥в у загальну трудом≥стк≥сть виробництва.

≈колог≥чний паспорт м≥стить загальн≥ в≥домост≥ про п≥дприЇмство, використовувану сировину, опис технолог≥чних схем виробленн€ основних вид≥в продукц≥њ, схем очищенн€ ст≥чних вод ≥ викид≥в у пов≥тр€, њх характеристики п≥сл€ очищенн€; дан≥ про тверд≥ й ≥нш≥ в≥дходи, а також в≥домост≥ про на€вн≥сть у св≥т≥ технолог≥й, що забезпечують дос€гненн€ найкращих питомих показник≥в по охорон≥ природи.

≈колог≥чна характеристика п≥дприЇмств припускаЇ оц≥нку прогресивност≥ технолог≥й, повноту використанн€ сировини ≥ палива; оц≥нку застосовуваних схем очищенн€ ст≥чних вод ≥ викид≥в у пов≥тр€, характеристику поток≥в води ≥ газу, що в≥дход€ть; оц≥нку в≥дчужуваноњ територ≥њ, загальну економ≥чну оц≥нку збитку, €кий наноситьс€ п≥дприЇмством навколишньому середовищу ≥ детал≥зац≥ю ц≥Їњ оц≥нки по вадах продукц≥њ ≥ технолог≥€х.

¬ еколог≥чному паспорт≥ територ≥њ даЇтьс€ систематизоване зведенн€ даних про сучасний стан природного комплексу територ≥њ й антропогенних фактор≥в, що впливають на них. ƒаний паспорт розрахований на територ≥ю адм≥н≥стративного району, але њм можна користуватис€ ≥ дл€ ≥нших територ≥альних утворень.

¬ еколог≥чному паспорт≥ повинн≥ бути наведен≥ показники впливу п≥дприЇмства на стан навколишнього середовища, так≥ €к:

1. ≈колог≥чн≥сть продукц≥њ, що випускаЇтьс€ (частка продукту з пол≥пшеними еколог≥чними показниками; випуск еколог≥чно чистоњ продукц≥њ).

2. ¬плив на водн≥ ресурси (обс€ги води, що забираЇтьс€, по р≥зних джерелах; використанн€ води на виробнич≥ ц≥л≥; обс€ги води, переданоњ ≥ншим п≥дприЇмствам ≥ орган≥зац≥€м; скинут≥ ст≥чн≥ води; частка забруднених ст≥чних вод; концентрац≥€ шк≥дливих речовин у забруднених ст≥чних водах; к≥льк≥сть шк≥дливих речовин у водах, що надход€ть на очисн≥ спорудженн€, ступ≥нь очищенн€ ст≥чних вод; зм≥на обс€г≥в ≥ €кост≥ ст≥чних вод).

3. ¬плив на пов≥тр€н≥ ресурси (обс€г використовуваного атмосферного пов≥тр€; к≥льк≥сть шк≥дливих речовин, що в≥дход€ть, по видах ≥ джерелах, частка шк≥дливих речовин, що уловлюЇтьс€ ≥ знешкоджуЇтьс€ в≥д загального обс€гу шк≥дливих речовин, що надход€ть в атмосферу; зм≥на обс€г≥в ≥ €кост≥ викид≥в шк≥дливих речовин в атмосферу п≥сл€ очищенн€ по видах в пор≥вн€нн≥ з попередн≥м пер≥одом).

4. ¬плив на матер≥альн≥ ресурси ≥ в≥дходи виробництва (обс€г утил≥зованих шк≥дливих речовин, вит€гнутих з≥ ст≥чних вод; обс€г шк≥дливих речовин, €к≥ утил≥зовано, вит€гнутих з газ≥в, що в≥дход€ть; к≥льк≥сть твердих в≥дход≥в, що утворюютьс€; к≥льк≥сть утил≥зованих твердих в≥дход≥в; к≥льк≥сть твердих в≥дход≥в, що п≥дл€гають похованню; ступ≥нь вит€гу основних компонент≥в з м≥неральноњ сировини).

5. ¬плив на земельн≥ ресурси (коеф≥ц≥Їнт забудови - в≥дношенн€ площ≥, зайн€тоњ п≥д будинки ≥ спорудженн€, до загальноњ площ≥ п≥дприЇмства; обс€г продукц≥њ п≥дприЇмства, що випускаЇтьс€ з 1 га земл≥; сп≥вв≥дношенн€ основних, допом≥жних ≥ обслуговуючих площ; величина виробничоњ площ≥ на одного роб≥тника, одиницю устаткуванн€, агрегату; загальна площа або довжина комун≥кац≥й, п≥д'њзних кол≥й, водопостачанн€, канал≥зац≥њ, енергопостачанн€; площа земель, що в≥двод€тьс€ п≥д культурно-побутове ≥ житлове буд≥вництво; частка площ≥, займаною сан≥тарно-захисною зоною; площа рекультивованих земельних д≥л€нок).

≈колог≥чний паспорт не зам≥н€Ї ≥ не скасовуЇ д≥юч≥ форми ≥ види державноњ зв≥тност≥.

ƒл€ д≥ючих ≥ проектованих п≥дприЇмств складають еколог≥чний паспорт за станом на момент оформленн€ ≥ доповнюють (коректують) його при зм≥н≥ технолог≥њ виробництва, зам≥н≥ устаткуванн€ ≥ т. п. прот€гом м≥с€ц€ з дн€ зм≥н, збер≥гають на п≥дприЇмств≥ й у територ≥альному орган≥ ћ≥неколог≥њ.

«аповненн€ ус≥х форм еколог≥чного паспорта обов'€зково. ƒопускаЇтьс€ включати додаткову ≥нформац≥ю по заповненню паспорта в≥дпов≥дно до вимог територ≥альних орган≥в ћ≥неколог≥њ чи за узгодженн€м з ними.

√риф еколог≥чного паспорта визначаЇтьс€ кер≥вництвом п≥дприЇмства у встановленому пор€дку.

¬иди еколог≥чних паспорт≥в

¬ даний час ≥снують наступн≥ види еколог≥чних паспорт≥в р≥зних об'Їкт≥в:

1. ≈колог≥чн≥ паспорти промислових об'Їкт≥в:

Ø паспорта дл€ с≥льськогосподарського виробництва;

Ø паспорта безпосередньо виробничих п≥дприЇмств;

Ø паспорта орган≥зац≥й (спрощен≥);

Ø паспорта м≥сць по збереженню ≥ переробц≥ в≥дход≥в;

2. ≈колог≥чн≥ паспорти природноњ зони:

Ø паспорта дл€ рекреац≥йних комплекс≥в (паспорта дл€ зон в≥дпочинку ≥ паспорта дл€ запов≥дного фонду);

Ø паспорта безпосередньо природних об'Їкт≥в.

3. ѕаспорта дл€ м≥ськоњ зони. ¬они включають ус≥ вищевказан≥ паспорти.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1013 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

621 - | 486 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.