Лекции.Орг


Поиск:
Технічна експлуатація та аналіз працездатності СДЕУ
 

П и т а н н я 124: На режимі максимальної ефективної потужності, як правило, дозволяється безперервно працювати:
Відповідь: 1. не більше 0,5 годин на добу 2. не більше 1…2 годин на добу 3. не більше 12 годин на добу 4. не більше 10 % від тривалості переходу
П и т а н н я 125: Сумарна кількість годин роботи на номінальній ефективній потужності:
Відповідь: 1. не повинна перевищувати 5…10 % від усього ресурсу двигуна 2. не повинна перевищувати 85…90 % від усього ресурсу двигуна 3. не повинна перевищувати 20…25 % від усього ресурсу двигуна 4. не повинна перевищувати 50…75 % від усього ресурсу двигуна
П и т а н н я 126: Експлуатаційна ефективна потужність складає:
Відповідь: 1. 15…25 % від номінальної ефективної потужності двигуна 2. 95…99 % від номінальної ефективної потужності двигуна 3. 75…85 % від максимальної ефективної потужності двигуна 4. 75…85 % від номінальної ефективної потужності двигуна
П и т а н н я 127: При плаванні в баласті допускається збільшення частоти обертання гребного валу:
Відповідь: 1. понад номінальну на 2…3 % 2. понад експлуатаційну на 10…12 % 3. понад номінальну на 20…30 % 4. понад максимальну експлуатаційну на 5…7 %
П и т а н н я 128: Гвинтову характеристику споживача можна представити як залежність:
Відповідь: 1. номінальної потужності двигуна від швидкості руху судна у вантажі 2. ефективної потужності двигуна від частоти обертання колінчастого валу, навантаженого гребним гвинтом 3. ефективної потужності двигуна від швидкості руху судна у баласті 4. ефективної потужності двигуна від добутку діаметру гребного гвинта на пропульсивний ККД
П и т а н н я 129: Номінальну ефективну потужність двигун розвиватиме при:
Відповідь: 1. зниженій питомій витраті палива 2. підвищеній частоті обертання колінчастого валу 3. зниженій частоті обертання колінчастого валу 4. роботі на холостому ході
П и т а н н я 130: Наявність редукторної передачі дозволяє:
Відповідь: 1. істотно збільшувати упор і крутний момент на гребному гвинті при незмінному значенні потужності 2. зменшувати упор і крутний момент на гребному гвинті при незмінному значенні потужності 3. істотно збільшувати упор і крутний момент на гребному гвинті при збільшенні потужності 4. зменшувати упор і крутний момент на гребному гвинті при зменшенні потужності
П и т а н н я 131: При виведенні головного двигуна на режим і відсутності вказівок в інструкції з експлуатації швидке «накидання» навантаження:
Відповідь: 1. можливе в діапазоні до 10% від номінальної циклової подачі палива 2. можливе в усьому діапазоні 3. можливе в діапазоні до 50% від номінальної циклової подачі палива 4. можливе в діапазоні до 75% від номінальної циклової подачі палива
П и т а н н я 132: Введення під навантаження допоміжних дизель-генераторів здійснюється:
Відповідь: 1. після прогрівання на холостому ході протягом 3…5 хвилин 2. після прогрівання на холостому ході протягом 30…40 хвилин 3. після прогрівання на повних обертах протягом 3…5 хвилин 4. Після прогрівання на 50 % навантаженні протягом 3…5 хвилин
П и т а н н я 133: Чому при роботі головного двигуна на малих навантаженнях необхідно здійснювати байпасування випускних газів від утилізаційного котла?
Відповідь: 1. через високий рівень вібрації 2. через підвищені відкладення сажі і підвищення небезпеки займання в газовипускному тракті 3. через низьку питому витрату палива 4. через можливість потрапляння випускних газів у приміщення машинного відділення судна
П и т а н н я 134: Назвіть можливу несправність, якщо при пуску дизеля підриваються запобіжні клапани
Відповідь: 1. Надмірна подача палива при пуску дизеля через зависання голок форсунок або неправильно виставлену пускову подачу палива 2. Заїдання розподільного валу 3. Заїдання повітророзподільника 4. Заїдання колінчастого валу
П и т а н н я 135: Назвіть можливу несправність, якщо при реверсі головного двигуна команда реверсу не виконується і колінчастий вал не обертається
Відповідь: 1. Надмірна подача палива при пуску дизеля через зависання голок форсунок або неправильно виставлену пускову подачу палива 2. Заїдання розподільного валу 3. Заїдання повітророзподільника 4. Заїдання колінчастого валу
П и т а н н я 136: Назвіть можливу несправність, якщо при реверсі головного двигуна команда реверсу не виконується, двигун пускається, але колінчастий вал обертається в незмінному напрямі
Відповідь: 1. Надмірна подача палива при пуску дизеля через зависання голок форсунок або неправильно виставлену пускову подачу палива 2. Заїдання розподільного валу 3. Заїдання повітророзподільника 4. Заїдання колінчастого валу
П и т а н н я 137: Яке має бути співвідношення тисків у циркуляційній системі змащення і у системі охолодження?
Відповідь: 1. Тиск циркуляційного масла повинен бути значно нижчим за тиск охолоджуючої води 2. Тиск циркуляційного масла повинен бути дещо нижчим за тиск охолоджуючої води 3. Тиск циркуляційного масла повинен дорівнювати тиску охолоджуючої води 4. Тиск циркуляційного масла повинен підтримуватися вищим за тиск охолоджуючої води
П и т а н н я 138: Яким має бути співвідношення тисків забортної і прісної води у системі охолодження?
Відповідь: 1. Тиск прісної води вищий за тиск забортної води 2. Тиск прісної води нижчий за тиск забортної води 3. Тиск прісної води дорівнює тиску забортної води 4. Тиск прісної води вищий за тиск забортної води, але нижчий за атмосферний
П и т а н н я 139: Вставте слово: Фундаменти головних і допоміжних механізмів не повинні мати ослаблених або зрізаючих заклепок і..... в зварних швах
Відповідь: 1. тріщин 2. сторонніх предметів 3. фарби 4. наявності іржі
П и т а н н я 140: Перевірка дії дистанційних і швидкозапірних приводів арматури паливної системи виконується
Відповідь: 1. 1 раз у 3 місяці 2. кожні 24 години роботи 3. 1 раз у рік 4. кожні 100 годин роботи
П и т а н н я 141: Яке допустиме значення солоності дистиляту в системі опрісненої води, після чого припиняється подача в цистерни?
Відповідь: 1. 50 мг/л 2. 500 мг/л 3. 0,5 кг/м3 4. 5 г/л
П и т а н н я 142: Який максимальний час реверсу головного двигуна, що допускається?
Відповідь: 1. 20 секунд 2. 2 хвилини 3. 2 секунди 4. 5 хвилин
П и т а н н я 143: Нерівномірність розподілу навантаження між циліндрами при роботі на номінальному режимі не повинна перевищувати…
Відповідь: 1. 2,5 % 2. 5 % 3. 0,5 % 4. 10 %
П и т а н н я 144: Різниця в значеннях температур випускних газів між циліндрами не повинна перевищувати…
Відповідь: 1. 3,5 % 2. 5 % 3. 0,5 % 4. 10 %
П и т а н н я 145: При підготовці дизеля до роботи необхідно провернути його валоповоротним пристроєм на …
Відповідь: 1. 2…3 оберти валу, а потім стисненим повітрям при відкритих індикаторних кранах 2. 2…3 оберти валу, а потім стисненим повітрям при закритих індикаторних кранах 3. 5…10 обертів валу за годинниковою стрілкою 4. 2…3 оберти валу проти годинникової стрілки
П и т а н н я 146: Якщо паливні насоси відключені граничним регулятором частоти обертання, то необхідно…
Відповідь: 1. поставити регулятор в робоче положення 2. встановити необхідний кут випередження подачі палива 3. їх замінити на нові 4. прокачати форсунки та очистити фільтри
П и т а н н я 147: Якщо під час пуску підривають ("стріляють") запобіжні клапани, то необхідно…
Відповідь: 1. зменшити подачу палива при пуску та відрегулювати затяжку пружин 2. збільшити подачу палива при пуску та відрегулювати затяжку пружин 3. відрегулювати затяжку пружин та перевірити стан ущільнюючих кілець для кормового циліндру двигуна 4. послабити пружини на крайньому носовому циліндрі двигуна
П и т а н н я 148: При виникненні помпажу турбокомпресорів (шум, бавовна, гудіння) необхідно знизити частоту обертання дизеля до його припинення. Якщо це виявиться недостатнім, понизити тиск повітря в ресивері продувального повітря шляхом…
Відповідь: 1. відкриття запобіжного клапана або вигвинчування пробки на нагнітальному патрубку турбокомпресора 2. відкриття запобіжного клапана або вигвинчування пробки на всмоктуючому патрубку турбокомпресора 3. закриттям запобіжного клапана 4. загвинчування пробки на нагнітальному патрубку турбокомпресора
П и т а н н я 149: Дизель, що працює на генератор або гребний гвинт через роз’єднувальну муфту, необхідно зупиняти після зняття навантаження або відключення муфти. Подачу палива вимкнути після того, як дизель пропрацює …
Відповідь: 1. на холостому ході 3…10 хвилин 2. на холостому ході не менше 30 хвилин 3. з навантаження 25…30 % протягом 3…10 хвилин 4. з навантаження не нижче 50 % протягом 30 секунд
П и т а н н я 150: При плаванні в штормових умовах навантаження дизеля необхідно понизити до рівня, що забезпечує …
Відповідь: 1. відсутність «закидів» частоти обертання вище номінального значення 2. відсутність «закидів» частоти обертання нижче номінального значення 3. сталу частоту обертання при номінальному значенні 4. мінімальну питому витрату палива

Ключ до тестів

Питання Відповідь   Питання Відповідь   Питання Відповідь
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 679 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

914 - | 676 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.