Лекции.Орг


Поиск:
Суднові передачі. Призначення, класифікація, основні показники. Конструктивні особливості механічних, гідравлічних та електричних передач. Області їх застосування в СДЕУ
П и т а н н я 46: Як визначається передаточне число передач?
Відповідь: 1. Відношенням частот обертання ведучого та веденого валів 2. Відношенням діаметрів ведучого та веденого валів 3. Відношенням обертальних моментів на вході та виході передачі 4. Відношенням потужностей на вході і виході передачі
П и т а н н я 47: Які функції виконує мультиплікатор?
Відповідь: 1. Понижує частоту обертання 2. Підвищує частоту обертання 3. Знижує втрати на тертя 4. Знижує передавальну потужність
П и т а н н я 48: Використання редуктора з двоступеневою зубчастою передачею дозволяє:
Відповідь: 1. Підвищити передаточне число 2. Забезпечити співвісність вхідного та вихідного валів 3. Підвищити передаточне число та забезпечити співвісність 4. Розділити потужність, що передає вхідний вал, на два потоки
П и т а н н я 49: Чим відрізняється диференціально-замкнена передача від планетарної?
Відповідь: 1. Загальмовано епіцикл 2. Загальмовано сонячну шестерню 3. Загальмовано водило 4. Всі елементи розгальмовані
П и т а н н я 50: Як забезпечується передача енергії від ведучого валу до веденого в гідродинамічній передачі?
Відповідь: 1. За рахунок сил тертя 2. За рахунок швидкісного (динамічного) напору робочої рідини 3. За рахунок пружності робочої рідини 4. За рахунок енергії обертання ведучого валу
П и т а н н я 51: Що таке ковзання гідромуфти?
Відповідь: 1. Відношення частоти обертання веденого валу до частоти обертання ведучого валу 2. Відношення частоти обертання ведучого валу до частоти обертання веденого валу 3. Відношення різниці частот обертання ведучого і веденого валу до частоти обертання ведучого валу 4. Відношення різниці частот обертання веденого і ведучого валу до частоти обертання веденого валу
П и т а н н я 52: Як визначається гідравлічний ККД гідромуфти?
Відповідь: 1. Це відношення частоти обертання веденого валу до частоти обертання ведучого валу 2. Це відношення частоти обертання ведучого валу до частоти обертання веденого валу 3. Це відношення обертальних моментів на веденому та ведучому валах 4. Це відношення обертальних моментів на ведучому та веденому валах
П и т а н н я 53: Повний ККД гідромуфти це:
Відповідь: 1. Відношення гідравлічного ККД гідромуфти до механічного ККД 2. Відношення механічного ККД гідромуфти до гідравлічного ККД 3. Добуток механічного та гідравлічного ККД 4. Гідравлічний ККД
П и т а н н я 54: Яким чином забезпечується реверс гідротрансформатором?
Відповідь: 1. За допомогою турбінного колеса 2. За допомогою насосного колеса 3. За допомогою перепуску робочої рідини 4. За допомогою напрямного апарату
П и т а н н я 55: Як змінюється момент на веденому валу гідротрансформатора при постійному моменті на ведучому валу при гальмуванні (зменшеній частоті обертання)гвинта?
Відповідь: 1. Зростає 2. Знижується 3. Остається незмінним 4. Змінюється за синусоїдальним законом
П и т а н н я 56: Яке значення має ККД гідротрансформатора?
Відповідь: 1. 0,98...0,99 2. 0,80...0,82 3. 0,85...0,92 4. 0,92...0,98
П и т а н н я 57: Яке значення має ККД гідростатичної передачі?
Відповідь: 1. 0,75...0,80 2. 0,80...0,83 3. 0,90...0,95 4. 0,83...0,88
П и т а н н я 58: Чи допускає електрична передача саморегулювання по обертальному моменту при змінному опору рухові судна?
Відповідь: 1. Ні 2. Так, при використанні гребних електродвигунів постійного струму 3. В обмеженому діапазоні частот обертання гребного валу 4. Тільки при використання ГРК
П и т а н н я 59: Як співвідноситься ККД суднових електричних передач постійного та змінного струму?
Відповідь: 1. ККД обох передач однакові 2. Співвідношення ККД залежить від потужності механічного двигуна 3. ККД передачі постійного струму вищий 4. ККД передачі змінного струму вищий
П и т а н н я 60: Який рівень ККД суднових передач постійного струму?
Відповідь: 1. 0,95...0,98 2. 0,80...0,84 3. 0,84...0,88 4. 0,88...0,95

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 747 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студенческая общага - это место, где меня научили готовить 20 блюд из макарон и 40 из доширака. А майонез - это вообще десерт. © Неизвестно
==> читать все изречения...

787 - | 725 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.