Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озрахунок параметр≥в тривалост≥ обслуговуванн€ состав≥в
“ривал≥сть обслуговуванн€ состава у парку прийому (закр≥пленн€, обробка, п≥дготовка сортувального листка) залежить в≥д к≥лькост≥ вагон≥в у склад≥ поњзду (m), тривалост≥ обслуговуванн€ одного вагона (t) та к≥лькост≥ груп (K гр) у бригад≥ пункту техн≥чного обслуговуванн€ (ѕ“ќ), тобто в загальному вигл€д≥

t обс = f (m,t, K гр).

” контрольн≥й робот≥ розгл€даЇтьс€ випадок обслуговуванн€ состав≥в одною бригадою ѕ“ќ. ќск≥льки m ≥ t €вл€ють собою випадков≥ величини, тривал≥сть обслуговуванн€ состава t обс також Ї випадковою величиною, параметри розпод≥лу €коњ можна визначити таким чином

; (6)

, (7)

де M [τ], D [τ] Ц математичне оч≥куванн€ ≥ дисперс≥€ тривалост≥ обслуговуванн€ одного вагона.

ѕараметри розпод≥лу тривалост≥ обслуговуванн€ окремого вагона передбачен≥ завданн€м (п. 3) ≥ у приклад≥ становл€ть: .

«г≥дно з останн≥ми розраховуютьс€:

хв; .

ѕриймаючи K гр=1, за допомогою формул (6) ≥ (7) визначаютьс€ основн≥ характеристики розпод≥лу t обс:

хв; хв 2.

¬икористовуючи останн≥, розраховують:

- середньоквадратичне в≥дхиленн€ хв;

- коеф≥ц≥Їнт вар≥ац≥њ .

« метою досл≥дженн€ та оптим≥зац≥њ параметри тривалост≥ обслуговуванн€ розраховуютьс€ дл€ р≥зноњ к≥лькост≥ груп у бригад≥ ѕ“ќ, а саме K гр= 1, 2, 3, 4. ƒл€ наочност≥ та можливост≥ анал≥зу результати розрахунк≥в подаютьс€ в табл. 3. ќтриман≥ результати належить перев≥рити на в≥дпов≥дн≥сть умовам:

; ; ; ,

де ћ 1, D 1, s1, υ1 - параметри, €к≥ отриман≥ при K гр= 1.

« використанн€м тривалост≥ обслуговуванн€ розраховуютьс€ ≥ навод€тьс€ в табл. 3 показники фази обслуговуванн€ состав≥в у парку прийому:

- ≥нтенсивн≥сть обслуговуванн€ состав≥в бригадою ѕ“ќ

; (8)

- коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ бригади ѕ“ќ

. (9)

ѕродуктивн≥сть пристроњв обслуговуванн€ повинна в≥дпов≥дати обс€гам роботи, тобто коеф≥ц≥Їнт завантаженн€ повинен бути менше одиниц≥ (Yѕ“ќ<1). ¬иход€чи з даних табл. 3 можна зробити висновок, що ц≥й умов≥ не в≥дпов≥даЇ вар≥ант з K гр =1, дл€ €кого Yѕ“ќ>1. ќтже у подальших розрахунках показник≥в функц≥онуванн€ п≥дсистеми сл≥д розгл€дати вар≥анти складу бригади ѕ“ќ з K гр >1.

 

–озрахунок тривалост≥ елемент≥в технолог≥чного процесу розформуванн€

—остав≥в на г≥рц≥

ѕроцес розформуванн€ состава на г≥рц≥ складаЇтьс€ з окремих операц≥й: зањзд маневрового локомотива п≥д состав; насув состава на сортувальну г≥рку; розпуск состава з г≥рки; осаджуванн€ вагон≥в на сортувальних кол≥€х. “ривал≥сть цих операц≥й визначаЇтьс€ зг≥дно з [3] на основ≥ принциповоњ схеми п≥дсистеми розформуванн€ (див. рис. 2) з наведеними в≥дстан€ми м≥ж елементами.

«ањзд маневрового локомотива п≥д состав складаЇтьс€ з двох нап≥врейс≥в: зањзду в≥д горба г≥рки у тупик ≥ з тупика п≥д состав. “ривал≥сть ц≥Їњ операц≥њ становить ,

де - тривал≥сть в≥дпов≥дних нап≥врейс≥в.

«наченн€ розраховуютьс€ зг≥дно з [3] за формулою , (10)

де a, b - емп≥ричн≥ коеф≥ц≥Їнти, €к≥ залежать

в≥д довжини нап≥врейсу (див. табл. 4);

m - к≥льк≥сть вагон≥в, €к≥ переставл€ють у нап≥врейс≥.

“аблиц€ 4
ƒовжина на-п≥врейсу, м а, хв ƒовжина на-п≥врейсу, м а, хв ƒовжина на-п≥врейсу, м а, хв
141..200 0,90 321.. 380 1,21 1601.. 1700 3,24
201.. 260 1,00 1401.. 1500 2,89 1701..1800 3,43
261.. 320 1,10 1501.. 1600 3,06 1801..1900 3,63

ƒовжина першого нап≥врейсу зањзду зг≥дно з рис. 2 дор≥внюЇ

де l н - довжина кол≥њ насуву;

l к - корисна довжина кол≥й; l г - довжина гор-

ловини парку прийому.

ƒовжину другого нап≥врейсу становить ƒовжина елемент≥в приймаЇтьс€ зг≥дно з завданн€м (п. 6).

ѕриймаючи дл€ прикладу l н = 100 м, l кор =850 м, l г =200 м, визначимо: м, м. « табл. 4 знаходимо: дл€ l ¢=1450 м - а = 2,89 хв, дл€ l ²=250 м Ц а = 1,0 хв. «ањзд локомотива зд≥йснюЇтьс€ без вагон≥в, отже m = 0, ≥ з (10) визначаЇмо: t ¢ = 2,89 хв, t ²=1,0 хв. ќтже, тривал≥сть зањзду становить:

t « = 2,89 + 1,0 = 3,89ї 3,9 хв.

“ривал≥сть насуву состава на сортувальну г≥рку знаходитьс€ €к: , (11)

де L н Ц довжина маршруту насуву состава до горба г≥рки.

«г≥дно з приведеною на рис. 2 схемою, величину L н можна визначити €к L н = l н + l г + l к - L с,

де L с Ц довжина состава.

ѕри середн≥й довжин≥ одного вагона l в = 15 м середн€ довжина состава дор≥внюЇ L с = l в M [ m ].

ƒл€ умов прикладу визначаЇмо: L с = 15∙49,8 = 747 м; L н = 100 + 250 + 850 Ц 747 = 453 м;

хв.

“ривал≥сть розпуску состава залежить в≥д його довжини (L c) та швидкост≥ розпуску (V р) ≥ в загальному випадку розраховуЇтьс€ €к . (12)

¬еличина в (12) €вл€Ї собою тривал≥сть розпуску одного вагона. ¬загал≥ m, l в, V р €вл€ють собою випадков≥ величини, тому тривал≥сть розпуску окремого состава належить визначати €к функц≥ю випадкових величин: . (13)

ѕараметри розпод≥лу t р можна розрахувати €к

; (14)

(15)

де M [ m ], D [ m ] - параметри розпод≥лу к≥лькост≥ вагон≥в у склад≥ поњзду;

ћ [tр], D [tр] - параметри розпод≥лу тривалост≥ розпуску одного вагона.

ƒл€ розрахунку ћ [ t р], D [ t р] використовують визначен≥ у п. 3 величини M [ m ], D [ m ] та передбачен≥ завданн€м (п. 4) значенн€ ћ [tр], υ[tр].

“ак, дл€ умов прикладу, маЇмо:

M [ m ]=49,8 ваг, D [ m ]=20,9 ваг 2, ћ [tр]=0,20 хв, υ[τр] = 0,30.

«а цими даними розраховуЇмо:

(хв/ваг) 2;

хв; хв 2;

хв; .

“ривал≥сть осаджуванн€ вагон≥в на сортувальних кол≥€х визначаЇтьс€ зг≥дно з [3] ≥ в розрахунку на один состав, €кий був розформований з г≥рки, знаходитьс€ €к:

. (16)

ƒл€ умов прикладу хв.

ѕриймаЇмо, що осаджуванн€ вагон≥в виконуЇтьс€ п≥сл€ розпуску трьох состав≥в, ≥ визначимо тривал≥сть одного осаджуванн€:

хв.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 343 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћюди избавились бы от половины своих непри€тностей, если бы договорились о значении слов. © –ене ƒекарт
==> читать все изречени€...

852 - | 674 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.