Лекции.Орг


Поиск:
ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення
Тема: Оцінка радіаційної обстановки в надзвичайних умовах

Навчальною метою цього заняття є набуття практики у розв’язанні типових задач з оцінки радіаційної обстановки, формуванні висновків та визначенні заходів, які необхідно вжити для захисту людей на забрудненій місцевості.

Вихідні данні для розрахунків відповідно до варіантів містяться в таблиці 1.

УМОВА. 19 травня в 6.00 на АЕС сталася аварія з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. В 6.15 за допомогою автоматичної системи контролю отримано перші дані про рівні радіації на території АЕС.

ЗАВДАННЯ. Оцінити радіаційну обстановку для групи ліквідації наслідків аварії згідно з даними, які наведені в таблиці 1.

Розв’язати такі задачі:

Задача 1 Визначити дозу радіації, яку може отримати група ліквідації наслідків під час перебування в зоні радіаційного забруднення (РЗ).

Задача 2 Визначити допустиму тривалість роботи в зоні РЗ при установленій дозі радіації.

Задача 3 Визначити можливі радіаційні втрати людей по сумарній дозі радіації.

Таблиця 1.

№ Варі анту Рівень радіації на 6:15 Рвим, Р/год Віднос ний час початку роботи в зоні РЗ, tп, год Задана трива лість роботи, tр, год Установ лена доза радіації Дуст, Ренген Коефі цієнт ослаб лення, Косл Раніше отримана доза радіації, Дп, Ренген Час після останнього опро мінення, тижнів
               
    0,5 1,5        
    0,75 1,75        
    1,25 2,5        
    1,5          
      2,5        
    0,75 2,2        
    1,25 3,5        
    0,5          
    1,5 3,5        
    1,75 2,8        
    1,5          
      4,5        
    1,25 2,75        
      2,5        
    0,5          
    0,75 3,25        
    1,25 4,5        
    1,5          
    0,5 1,5        
      2,5        
    0,5 1,5        
      2,5        
    1,5          
      3,5        
    0,75 2,8        
    1,29          
    1,5 2,5        
      2,2        
    0,75 3,8        
    1,25          
    0,5 3,5        
    1,5 2,8        
    0,75          
    1,5 4,5        
      2,7        
               

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Під оцінкою радіаційної обстановки розуміють розв'язання задач з визначення можливих доз радіації, допустимої тривалості перебування людей, можливих втрат особового складу формувань та населення в умовах радіаційного забруднення (РЗ), аналіз отриманих результатів та вибір найбільш доцільного варіанту дій, при якому виключається радіаційне ураження людей.

Типові задачі оцінки радіаційної обстановки

1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні РЗ.

2. Визначення припустимої тривалості перебування людей в зоні РЗ при
встановленій дозі радіації.

3. Визначення можливих втрат людей під час перебування на забрудненій
місцевості.

ЗАДАЧА 1. Визначення можливих доз радіації під час перебування в зоні радіоактивного забруднення

Розв'язання цієї задачі дозволяє оцінити ступінь небезпеки перебування людей на забрудненій місцевості та своєчасно здійснити заходи щодо їх захисту.

Вихідні дані

Р вим - виміряний рівень радіації та час, коли його виміряли (Івим), Р/год;

tn - час початку перебування людей в зоні відносно часу аварії, год;

tp - задана тривалість роботи, год;

Косл, - коефіцієнт ослаблення радіації спорудою, де перебувають люди;

Д уст - установлена гранична доза опромінення персоналу на одну робочу зміну.

Розв'язок

1) Спочатку визначаємо значення часу у відносний системі (від моменту
аварії-6.00):

t вим = 6 год. 15 хв. - 6 год. = 15 хв. = 0,25 год.;

t n, год.

t k = tn + tp, год.

2) 3 таблиці 2 знаходимо значення коефіцієнтів перерахунку (Kt) для кож­ної з визначених величин часу;

для часу виміру рівня радіації: tвим = 0,25 год. знаходимо Кt = 0,57;
для часу початку роботи: t n год. знаходимо Кtп;

для часу закінчення роботи: t к год. знаходимо Кtк.

 

Таблиця 2

Коефіцієнт перерахунку рівня радіації на будь-який час t після аварії на АЕС

t. год Кt t. год Кt t. год Кt
0,25 0,57 2,5 1,44   2,04
0,3 0,61 2,75 1,49 6,5 2,11
0,5 0,75   1,55   2,17
0,75 0,89 3.25 1,6 7,5 2,24
    3,5 1,65   2,3
1,25 1,09 3,75 1,69 8,5 2,35
1,5 1,17   1,74   2,41
1,75 1,25 4,5 1,82 9,5 2,46
  1,31   1,9   2,51
2,25 1,38 5.5 1,97   2,6

 

3) Розраховуємо за формулою значення рівня радіації на першу годину
після аварії:

P1 = Pвим Kt, Р/год.

4) Розрахуємо за формулами рівні радіації для моментів початку та закінчення роботи бригади:

Рn = , Р/год;

Pk = , Р/год.

5) Розраховуємо значення доз радіоактивного опромінення:

а) по точній формулі:

Дточ = , Р;

б) по спрощеній формулі:

Дпр= , Р.

6) Відносна похибка розрахунку дози опромінення по спрощеній формулі становить:

ВИСНОВОК

Доза радіації, яку отримає бригада під час ліквідації аварії становить …. Р, що дещо перевищує установлену дозу …. Р і потребує перегляду запропонованого режиму роботи.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 460 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Логика может привести Вас от пункта А к пункту Б, а воображение — куда угодно © Альберт Эйнштейн
==> читать все изречения...

1193 - | 1188 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.