Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


B. —интез антит≥л до б≥лк≥в мТ€зовоњ тканини
¬ј–≤јЌ“ є1

1. „оловiк 47 рокiв скаржитьс€ на виражену загальну слабiсть, напади серцебитт€ та пiтливостi, iнтенсивнi болi в епiгастрiњ, €кi виникають через 10-15 хвилин пiсл€ прийому њжi. ѕрот€гом 10 рокiв хворiЇ на виразкову хворобу шлунка. 2 року тому виконана резекцi€ шлунка за Ѕiльротом II. ѕри обстеженнi живiт мТ€кий, чутливий в епiгастрiњ. яке ускладненн€ найбiльш iмовiрно виникло у хворого?

A. √астрит кукси шлунка

B. ƒемпiнг-синдром

C. ѕептична виразка анастомозу

D. ’ронiчний панкреатит

E. ’олецистит

 

2. ’ворий 35 p., що зловживаЇ алкоголем та не дотримуЇтьс€ д≥Їти, скаржитьс€ на б≥ль в еп≥гастральному в≥дд≥л≥, що виникаЇ через 1-1,5 годин п≥сл€ њж≥, печ≥ю. ‘≥брогастродуодено-скоп≥€: в антральному в≥дд≥л≥ шлунка визначаЇтьс€ виражена г≥перем≥€, ероз≥њ, набр€к слизовоњ оболонки. яка найб≥льш в≥рог≥дна причина ви€вленоњ патолог≥њ?

A. јл≥ментарний чинник

B. Ќа€вн≥сть антит≥л до пар≥Їтальних кл≥тин

C. ≤нф≥куванн€ Helicobacter pуlori

D. “оксична д≥€ алкоголю

E. Ќервове перенапруженн€

 

3. ’ворий ѕ, 28 p., скаржитьс€ на пекучий б≥ль за грудиною, €кий посилюЇтьс€ в горизонтальному положенн≥ т≥ла, печ≥ю. ƒ≥агностовано √≈–’. ’ворому призначено терап≥ю рабепразолом. ќсновний курс терап≥њ √≈–’ маЇ становити не менше:

ј. 1-2 тижн≥в

¬. 2-4 тижн≥в

—. 4-8 тижн≥в

D. 3-6 тижн≥в

≈. 2-3 тижн≥в

 

4. „олов≥к 40 p. страждаЇ на ауто≥мунний гепатит. ¬ кров≥: ј/√ коеф≥ц≥Їнт 0,8, б≥л≥руб≥н - 42 мкмоль/л, трансам≥нази: јЋ“-2,3 ммоль/год.л, ј—“ - 1,8 ммоль/год.л. ўо ≥з перерахованого найб≥льш доц≥льно призначити дл€ л≥куванн€?

A. √епатопротектори
B. јнтибактер≥альн≥ засоби
C. √люкокортикоњди, цитостатики
D. ѕротив≥русн≥ препарати
E. √емосорбц≥€, в≥там≥нотерап≥€

 

5. ∆≥нка 24 p., скаржитьс€ на ≥нтенсивне сверб≥нн€ шк≥ри, особливо ввечер≥, тупий б≥ль в правому п≥дре≠бер'њ. «ахвор≥ла 2 роки тому п≥сл€ по≠лог≥в. ќб'Їктивно: жовт€ниц€, ксантелазми на пов≥ках. ѕеч≥нка на 6 см ви≠ступаЇ з-п≥д краю правоњ реберноњ дуги, щ≥льна, край р≥вний, безбол≥с≠ний. —елез≥нка виступаЇ на 3 см. –еак≠ц≥€ на поверхневий антиген в≥русу ге≠патиту ¬ негативна. ¬изначаютьс€ антим≥тохондральн≥ антит≥ла. яка форма ураженн€ печ≥нки найб≥льш ≥мов≥рна у хвороњ?

A. ѕервинний б≥л≥арний цироз печ≥нки

B. ’рон≥чний гепатит

C. ’рон≥чний холанг≥т

D. √емохроматоз

E. ∆ировий гепатоз

 

6. ” хворого 19 рокiв скарги на переймопод≥бний бiль в животi, рiдк≥ випорожненн€ до 6-8 разiв на добу з домiшками слизу та свiжоњ кровi. ’ворiЇ прот€гом 2 рокiв. —худ на 12 кг. ќбТЇктивно: Ps -92/хв., ј“ -100/70 мм рт.ст., температура -37,40C. ∆ивiт мТ€кий, болючий по ходу товстого кишечника, особливо злiва. —игмовидна кишка спазмована. ¬ кровi: ер. -3, 2x1012/л, Hb -92 г/л, лейк. -10,6x109/л, Ў«≈-32 мм/год. Iригоскопi€ -товста кишка звужена, гаустри вiдсутнi, контури нерiвнi, нечiткi, симптом "водопровiдноњ труби". який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Ќеспецифiчний виразковий колiт

B. ’ронiчний колiт

C. јмебна дизентерi€

D. “уберкульоз кишечника

E. ’вороба  рона

 

7. ’ворий Ќ., 32 p., приймав масивну антибактер≥альну терап≥ю. —каржитьс€ на розлит≥ бол≥ в живот≥, част≥ р≥дк≥ випорожненн€ (4-6 раз≥в на добу), загальну слаб≥сть. ќб'Їктивно: стан задов≥льний. AT - 120/70 мм рт. ст, пульс - 84/хв. ∆ив≥т при пальпац≥њ м'€кий, болючий у нижн≥х в≥дд≥лах. ѕеч≥нка ≥ селез≥нка не пальпуютьс€. «астосуванн€ €кого л≥карського пре≠парату доц≥льне в даному випадку?

A. ≤мод≥ум

B. ѕанзинорм

C. ≈сенц≥але Ќ

D. ћотил≥ум

E. Ћ≥некс

 

8. ∆iнка 41 року прот€гом 8 рокiв хворiЇ на хронiчний холецистит. “урбуЇ майже постiйний монотонний ниючий бiль або вiдчутт€ т€жкостi у правому пiдребiрТњ, гiркота у ротi зранку, закрепи. ѕiд час пальпацiњ живота вiдмiчаЇтьс€ незначна болючiсть у точцi ћаккенз≥. ќбТЇм мiхура пiсл€ жовчогiнного снiданку зменшивс€ на 15% (за даними ”«ƒ). ѕризначенн€ €ких лiкарських засобiв найбiльш доцiльне?

A. Ќенаркотичних анальгетикiв

B. ѕериферичних ћ-холiнолiтикiв

C. ћiотропних спазмолiтикiв

D. ’олекiнетикiв

E. ’олеретикiв

 

9. „оловiк 48 рокiв скаржитьс€ на постiйний бiль в верхнiй половинi живота, бiльше злiва, що посилюЇтьс€ пiсл€ прийому њжi, проноси, схудненн€. «ловживаЇ алкоголем. 2 роки тому перенiс гострий панкреатит. јмiлаза кровi 4 г/год.*л.  опрограма - стеаторе€, креаторе€. ÷укор кровi - 6,0 ммоль/л. «ас≥б вибору дл€ тривалого використанн€?

A. √астроцепiн

B. Iнсулiн

C. ѕанкреатин

D.  онтрикал

E. Ќо-шпа

 

10. ’ворий 45 p., скаржитьс€ на б≥ль в надчеревн≥й д≥л€нц≥, л≥вому п≥дребер'њ, що супроводжуЇтьс€ бага≠торазовим блюванн€м без полегшен≠н€, здутт€ живота, проноси, схуднен≠н€. ’вор≥Ї прот€гом 5 p. ќб'Їктив≠но: €зик вологий, обкладений б≥лим нашаруванн€м б≥л€ корен€; при гли≠бок≥й пальпац≥њ живота ви€вл€Їтьс€ болюч≥сть в надчеревн≥й д≥л€нц≥ ≥ точц≥ ћейо - –обсона. ѕеч≥нка на 1 см виступаЇ з-п≥д краю реберноњ дуги, неболюча. —елез≥нка не пальпуЇтьс€. ѕро €ке захворюванн€ сл≥д думати в першу чергу?

A. ’рон≥чний холецистит

B. ’рон≥чний атроф≥чний гастрит

C. ¬иразкова хвороба

D. ’рон≥чний панкреатит

E. ’рон≥чний ентерит

 

11. ’ворий 32 р. скаржитьс€ на незначний б≥ль в суглобах ≥ мТ€зах, виражену слабк≥сть у м'€зах. ѕри огл€д≥: самост≥йн≥ рухи тулуба та к≥нц≥вок утруднен≥, в параорб≥тальн≥й област≥ та на грудин≥ Ц темно-червона еритема. який основний патогенетичний механ≥зм розвитку цього захворюванн€?

A. —интез антит≥л до нативноњ ƒЌ 

B. —интез антит≥л до б≥лк≥в мТ€зовоњ тканини

C. —интез антит≥л до м≥Їлопероксидази

D. —интез антит≥л до Fc-фрагменту IgG

E. —интез антинуклеарних антит≥л

 

12. ѕри обстеженн≥ кистей у пац≥Їнтки ¬., 32 p., ви€влено ознаки синов≥њту, г≥потроф≥њ мТ€з≥в тилу кист≥, ульнарну дев≥ац≥ю кистей, згинальн≥ контрактури проксимальних та перерозгинанн€ дистальних м≥жфалангових суглоб≥в ≤≤, ≤≤≤, пальц≥в, згинальн≥ контрактури дистальних суглоб≥в ≥ перерозгинанн€ проксимальних м≥жфалангових суглоб≥в ≤V пальц≥в. ¬ синов≥альноњ р≥дини були ви€влен≥ рагоцити. ўо це Ї за кл≥тини?

A. ‘агоцитуюч≥ моноцити

B. Ќейтроф≥ли, в цитоплазм≥ €ких м≥ститьс€ включенн€ –‘

C. –евматоњдний фактор

D. «р≥л≥ нейтроф≥ли, €к≥ фагоцитують €дерн≥ б≥лки

E. Ќедиференц≥йован≥ кл≥тини

 

13. ѕац≥Їнтка 25 р. захвор≥ла п≥сл€ тривалоњ ≥нсол€ц≥њ. «ахворюванн€ розпочалось з п≥двищенн€ температури до 38∞—, болю та набр€канн€ кол≥нних, гом≥лковостопних та др≥бних суглоб≥в кистей, зб≥льшенн€ п≥дщелепних та пахвинних л≥мфовузл≥в. ѕри огл€д≥ на щоках рум'€нець у вигл€д≥ УметеликаФ, на шк≥р≥ живота передпл≥ч петех≥альний висип. яке ураженн€ суглоб≥в найб≥льш характерне дл€ даного захворюванн€?

ј. ≈розивний артирит

¬. ќстеоартроз

—. ќстеопороз

D. Ќеерозивний артрит

≈. —понд≥лоартрит.

 

14. ” хвороњ 23 р. маЇ м≥сце ураженн€ стравоходу, кальциноз м'€ких тканин, переважно в д≥л€нц≥ пальц≥в рук ≥ периартикул€рно, склеродактил≥€, телеанг≥ектаз≥€, синдром –ейно. …мов≥рний д≥агноз?

ј. CREST-синдром

¬. –ак стравоходу

—. ƒерматом≥озит

D. —клеродерм≥€

E. —индром Ўегрена ("сухий" синдром)

 

15. як≥ показники в≥дпов≥дають ≤≤ ступеню активност≥ ревматичноњ лихоманки:

ј. Ўќ≈ 8 мм/год, ј—Ћ-ќ 100 од, —–Ѕ 6 нг/мл, с≥ркомукоњд 180 од, с≥аловий тест Ц 200 од.

¬. Ўќ≈ 20мм/год, ј—Ћ-ќ 500 од, —–Ѕ 36 нг/мл, с≥ркомукоњд 780 од, с≥аловий тест Ц 890 од.

—. Ўќ≈ 55 мм/год, ј—Ћ-ќ 450 од, —–Ѕ 24нг/мл, с≥ркомукоњд 580 од, с≥аловий тест Ц 300 од.

D. Ўќ≈ 40мм/год, ј—Ћ-ќ 300 од, —–Ѕ 24нг/мл, с≥ркомукоњд 390 од, с≥аловий тест Ц 460 од.

E. Ўќ≈ 20 мм/год, ј—Ћ-ќ 250 од, —–Ѕ 18 нг/мл, с≥ркомукоњд 280 од, с≥аловий тест Ц 330 од.

 

16. ’вора ѕ., 54-х p., працюЇ посудомийницею, скаржитьс€ на б≥ль у др≥бних суглобах кистей, кол≥нних, гом≥лково-ступневих суглобах, €кий турбуЇ впродовж 5 p. ќбТЇктивно: зр≥ст 162 см, маса т≥ла 96 кг, зм≥н з боку суглоб≥в н≥г не ви€влено, проте на дистальних м≥жфалангових суглобах кистей ви€влен≥ неболюч≥ потовщенн€. ¬аш д≥агноз?

ј. –евматоњдний артрит

¬. –еактивний артрит

—. ќстеоартроз

D. –евматичний артрит

E. ѕодагричний артрит

 

17. ” юнака 16 p. через 2 тижн≥ п≥сл€ анг≥ни з'€вилис€ р≥зк≥ бол≥ ≥ припухл≥сть л≥ктьових, кол≥нних суглоб≥в, п≥двищенн€ температури до 38о—, серцебитт€, задуха. Ѕолюч≥сть суглоб≥в носить м≥груючий характер, без ст≥йкого порушенн€ функц≥њ. ” кров≥: нейтроф≥льний лейкоцитоз ≥з пом≥рним паличко€дерним зсувом, Ўќ≈ - 30 мм/год. —-реактивний б≥лок У++Ф. ¬аш д≥агноз?

A. –евматична лихоманка

B. –еактивний артрит

C. Ѕактер≥альний (гн≥йний) артрит

D. ’вороба –ейтера

E. –евматоњдний артрит

 

18. „олов≥ка 38 p., на прот€з≥ 10-ти p. непокоњть поступово зростаючий б≥ль в суглобах кистей та в нижн≥й частин≥ хребта з порушенн€м в ньому рух≥в. Ћ≥кувавс€ з приводу остеохондрозу, пот≥м ревматоњдного артриту з короткочасним ефектом. —постер≥гавс€ у офтальмотолога з приводу ≥р≥доцикл≥ту. јн.кров≥: Ўќ≈ - 27 мм/год. –ентгенолог≥чно: двоб≥чне периартикул€рне склерозуванн€ ≥ звуженн€ суглобовоњ щ≥лини у крижово-здухвинному зчленуванн≥. яка найб≥льш в≥рог≥дна патолог≥€ у данному випадку?

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„тобы получилс€ студенческий борщ, его нужно варить также как и домашний, только без м€са и развести водой 1:10 © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2071 - | 1963 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.