Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є 26. ѕон€тт€ ≥ види одиничних злочин≥в
ќр≥Їнтовний план:

¬ступ.

1. ќдиничний злочин €к структурний елемент множинност≥ злочин≥в.

2. ѕрост≥ одиничн≥ злочини.

3. ”складненн≥ одиничн≥ злочини.

3.1. “риваюч≥ одиничн≥ злочини.

3.2. ѕродовжуван≥ одиничн≥ злочини.

3.3. —кладн≥ (складен≥) одиничн≥ злочини.

4. ¬≥дмежуванн€ одиничних злочин≥в в≥д множинност≥ злочин≥в.

¬исновки.

ћетодичн≥ вказ≥вки:

Ќеобх≥дною умовою правильноњ крим≥нально-правовоњ оц≥нки злочинного д≥€нн€ та призначенн€ покаранн€ за нього Ї з`€суванн€ того, чи зд≥йснено особою одиничний злочин, чи ж у вчиненому нею мають м≥сце ознаки к≥лькох самост≥йних злочин≥в. “ому досл≥дженн€ в рамках курсовоњ роботи теми Уѕон€тт€ ≥ види одиничних злочин≥вФ маЇ не лише теоретичне, але й важливе практичне значенн€.

ѕерше питанн€ теми передбачаЇ проведенн€ детальноњ характеристики соц≥альноњ ≥ юридичноњ сутност≥ одиничного злочину. –оботу над ним сл≥д розпочати з виробленн€ пон€тт€ одиничного злочину. ќск≥льки в теор≥њ сучасного крим≥нального права немаЇ Їдност≥ в розум≥нн≥ ознак одиничного злочину, то, враховуючи р≥зн≥ точки зору з ц≥Їњ проблеми, €к≥ в≥дображено в науков≥й л≥тератур≥, необх≥дно ви€вити основн≥ ознаки, властив≥ одиничному злочину й розкрити њх зм≥ст. ¬ир≥шивши це завданн€, сл≥д сформулювати пон€тт€ одиничного злочину та охарактеризувати його з точки зору сп≥вв≥дношенн€ його юридичноњ форми та матер≥ального зм≥сту. ќск≥льки питанн€ про одиничн≥ злочини виникаЇ у зв'€зку ≥з проблематикою множинност≥, то сл≥д розкрити њх роль €к структурного елементу множинност≥ злочин≥в, визначити при цьому, що саме маЇ значенн€ дл€ констатац≥њ у вчиненому множинност≥ злочин≥в: к≥льк≥сть вчинених д≥й чи к≥льк≥сть реал≥зованих склад≥в злочину.

ѕродовжуючи роботу над першим питанн€м, потр≥бно коротко торкнутис€ тих п≥дстав, з €ких законодавець визнаЇ певн≥ види людськоњ повед≥нки (вчинок, вчинки) самост≥йним, одиничним злочином, в≥добразити причини, з €ких властивост≥ таких вчинк≥в л€гли в основу конструкц≥њ норм ќсобливоњ частини    ”крањни.

¬≥дпов≥дь на друге питанн€ плану потребуЇ ретельного анал≥зу юридичних ознак простого одиничного злочину. ” робот≥ необх≥дно особливу увагу прид≥лити особливост€м його юридичноњ конструкц≥њ, €ка даЇ можлив≥сть в≥докремлювати його в≥д ускладнених одиничних злочин≥в.

ѕриступаючи до опрацюванн€ третього розд≥лу роботи, необх≥дно вз€ти до уваги, що в≥докремленн€ ускладнених одиничних злочин≥в у самост≥йний вид злочин≥в ірунтуЇтьс€, окр≥м загальноњ юридичноњ конструкц≥њ одиничного злочину, на на€вност≥ певних додаткових, специф≥чних ознак. “ому робота над цим питанн€м передус≥м повинна бути спр€мована на ви€вленн€ цих ознак.

” курсов≥й робот≥ рекомендуЇтьс€ виходити з розповсюдженоњ в сучасн≥й науц≥ крим≥нального права тричленноњ класиф≥кац≥њ ускладнених одиничних злочин≥в (триваюч≥, продовжуван≥, складн≥). “ому сл≥д зТ€сувати, €к≥ ознаки покладено в основу такоњ класиф≥кац≥њ. ќкр≥м того, на п≥дстав≥ вивченн€ спец≥альноњ л≥тератури потр≥бно висловити свою думку про можлив≥сть вид≥ленн€ €к окремих вид≥в ускладнених одиничних злочин≥в так зван≥ злочини з двома д≥€ми, злочини, €к≥ квал≥ф≥куютьс€ на€вн≥стю додаткових т€жких насл≥дк≥в, злочини, у основ≥ €ких лежать альтернативн≥ д≥њ.

’арактеризуючи триваюч≥ й продовжуван≥ злочини необх≥дно визначити њх пон€тт€, проанал≥зувати юридичну конструкц≥ю, д≥йти висновк≥в про њх сп≥льн≥ та в≥дм≥нн≥ риси. –екомендуЇтьс€ розгл€нути точки зору, €к≥ ≥снують з питанн€ про особливост≥ структури продовжуваних злочин≥в, оц≥нити обірунтован≥сть висловлених у науков≥й л≥тератур≥ думок про тотожн≥сть м≥ж продовжуваними та повторюваними злочинами.

–озгл€даючи складн≥ (складен≥) злочини, обовТ€зково сл≥д ви€вити причини, з €ких законодавець обТЇднав д≥€нн€, що вход€ть до њх обТЇктивноњ сторони, у один склад злочину, проанал≥зувати два основних види складних злочин≥в (так зван≥ враховану законом реальну сукупн≥сть та враховану законом ≥деальну сукупн≥сть). Ќеобх≥дно д≥йти висновк≥в з питанн€ про сп≥вв≥дношенн€ м≥ж сусп≥льною небезпечн≥стю складного злочину в ц≥лому та сусп≥льною небезпечн≥стю окремих злочинних д≥й, що вход€ть до нього.

ќпрацьовуючи четверте питанн€ плану потр≥бно, зокрема, проанал≥зувати висловлен≥ в л≥тератур≥ думки про можлив≥сть в≥докремленн€ одиничних злочин≥в в≥д множинност≥ злочин≥в лише за окремими елементами складу злочину (наприклад, т≥льки за обТЇктивною стороною). ѕриймаючи до уваги р≥зноман≥тт€ юридичних конструкц≥й одиничного злочину, необх≥дно д≥йти висновк≥в про реальн≥сть под≥бних тверджень. “акож сл≥д визначити, €ке практичне значенн€ маЇ в≥дмежуванн€ одиничних злочин≥в в≥д множинност≥ злочин≥в.

–екомендований перел≥к л≥тератури до теми є 26: [8, 67, 68, 72, 123, 165].

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 431 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1267 - | 1300 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.