Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є 23. ¬иди сп≥вучасник≥в злочину та особливост≥ њх в≥дпов≥дальност≥
ќр≥Їнтовний план:

¬ступ.

1. ¬иди сп≥вучасник≥в у вчиненн≥ злочину за крим≥нальним правом ”крањни.

2. ѕон€тт€ та ознаки виконавц€ злочину.

3. ѕон€тт€ та ознаки орган≥затора злочину.

4. ѕон€тт€ та ознаки пособництва та його види.

5. ѕон€тт€ та ознаки п≥дбурювача до вчиненн€ злочину. —пособи п≥дбурюванн€.

6. ѕ≥дстави крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ та квал≥ф≥кац≥€ д≥€нь, вчинених сп≥вучасниками злочину (виконавцем (сп≥ввиконавц€ми), орган≥затором, пособником, п≥дбурювачем).

¬исновки.

ћетодичн≥ вказ≥вки:

јнал≥зувати перше питанн€ теми необх≥дно на п≥дстав≥ законодавчого визначенн€ сп≥вучасник≥в (ст. 27   ). ќпрацьовуючи дану тему сл≥д прид≥лити увагу розмежуванню функц≥ональних ролей сп≥вучасник≥в злочину, характеру та ступеню участ≥ кожного сп≥вучасника у вчиненн≥ злочину, оц≥нити характер д≥й р≥зних сп≥вучасник≥в.

” другому пункт≥ плану варто розкрити пон€тт€ безпосереднього вчиненн€ злочину. “ут сл≥д визначити та показати м≥сце виконавц€ серед ≥нших сп≥вучасник≥в, проанал≥зувати ≥снуюч≥ в науц≥ крим≥нального права визначенн€ цього виду сп≥вучасника. Ќеобх≥дно також зазначити, що сама на€вн≥сть виконавц€ можлива лише в тому випадку, коли маЇ м≥сце д≥€ сп≥льно з ним ос≥б, що виконують у вчиненн≥ злочину ≥нш≥ рол≥, тобто лише при на€вност≥ ≥нших сп≥вучасник≥в.

ѕор€д з виконавцем крим≥нальний закон використовуЇ пон€тт€ сп≥ввиконавц€. “ому необх≥дно визначити њх сп≥вв≥дношенн€ та правове значенн€ вид≥ленн€ в закон≥ пон€тт€ сп≥ввиконавц€. ѕотр≥бно п≥дкреслити необх≥дн≥сть в≥дпов≥дност≥ виконавц€ ознакам суб'Їкту злочину, особливо розгл€нути проблематику сп≥ввиконавства ≥ посереднього виконавства.

“рет≥й пункт припускаЇ формулюванн€ пон€тт€ орган≥затора вчиненн€ злочину та розкритт€ його ознак. “ут доц≥льно проанал≥зувати обТЇктивну та субТЇктивну сторону д≥й орган≥затора.

¬исв≥тлюючи це питанн€ теми треба показати особливу актуальн≥сть розробки саме проблематики орган≥затора з причини зростанн€ р≥вн€ орган≥зованоњ злочинност≥ та вир≥шальноњ рол≥ в н≥й саме цього виду сп≥вучасника сл≥д визначити та показати м≥сце орган≥затора серед ≥нших сп≥вучасник≥в, його п≥двищену сусп≥льну небезпечн≥сть проанал≥зувати ≥снуюч≥ в науц≥ крим≥нального права визначенн€ пон€тт€ орган≥затора злочину, пор≥вн€ти визначенн€ орган≥затора, що даютьс€ крим≥нолог≥чною та крим≥нально-правовою наукою, торкнутис€ проблематики визначенн€ орган≥затора стосовно орган≥зац≥њ конкретного злочину та орган≥зац≥њ злочинного сп≥льництва.

” четвертому пункт≥ необх≥дно розкрити пон€тт€ схил€нн€ до вчиненн€ злочину, охарактеризувати д≥њ пособника з обТЇктивноњ та субТЇктивноњ сторони, висв≥тити види пособництва (ф≥зичне та ≥нтелектуальне) ≥ розкрити њх зм≥ст. –озгл€даючи це питанн€ теми сл≥д визначити та показати м≥сце пособника серед ≥нших сп≥вучасник≥в, проанал≥зувати ≥снуюч≥ в науц≥ крим≥нального права визначенн€ цього виду сп≥вучасника. “ут сл≥д дати характеристику сусп≥льноњ небезпечност≥ пособницьких д≥й.  р≥м того потр≥бно прид≥лити увагу сп≥вв≥дношенню пособництва та доторканост≥ до злочину, зазначивши, що приховуванн€, недонесенн€ чи попуск, €кщо вони були ран≥ше об≥ц€н≥ утворюють склад пособництва, а €кщо вони не були об≥ц€н≥ ран≥ше, то вони повинн≥ розгл€датись €к доторкан≥сть до злочину. ¬изначити правов≥ насл≥дки доторканост≥ до злочину ≥ випадки крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за дан≥ д≥њ. —л≥д також прид≥лити увагу пособництву у тривалих та продовжуваних злочинах, моменту зак≥нченн€ складу д≥€нн€ пособника в ус≥чених складах злочин≥в.

” пТ€тому пункт≥ необх≥дно розкрити д≥њ п≥дбурювача з обТЇктивноњ та субТЇктивноњ сторони. ” цьому пункт≥ необх≥дно визначити та висв≥тлити м≥сце п≥дбурювача серед ≥нших сп≥вучасник≥в, проанал≥зувати ≥снуюч≥ в науц≥ крим≥нального права визначенн€ цього виду сп≥вучасника, проанал≥зувати думки науковц≥в щодо сп≥вв≥дношенн€ пон€ть ≥н≥ц≥атора та п≥дбурювача, треба визначитись також з тим, чи доц≥льно перераховувати при формулюванн≥ пон€тт€ п≥дбурювача окрем≥ способи п≥дбурюванн€, так≥ €к п≥дкуп, проханн€, дорученн€, умовл€нн€, запевненн€, наказ, ф≥зичне чи псих≥чне насильство, обман чи треба обмежитись загальним пон€тт€м, €ке б охоплювало ус≥ вказан≥ д≥њ, пор≥вн€ти визначенн€ п≥дмовника, що давалис€ у р≥зн≥ часи у в≥тчизн€ному законодавств≥, €ке ≥снуЇ в крим≥нальному законодавств≥ ”крањни. —л≥д в≥добразити, що п≥дбурюванн€ може зд≥йснюватись €к словами, так ≥ жестами, навести приклади р≥зних способ≥в п≥дбурюванн€ з судово-сл≥дчоњ практики. “акож необх≥дно вказати, що п≥дбурюванн€ важливе лише щодо певного, конкретного злочину, п≥дбурюванн€ Ї конкретизованим щодо вс≥х елемент≥в складу злочину, вчинюваного виконавцем. ѕотребуЇ уваги питанн€ щодо на€вност≥ сп≥вучаст≥ при насильницькому п≥дбурюванн≥, €ке при певних умовах виключаЇ в≥дпов≥дальн≥сть виконавц€. —формулювати власн≥ висновки.

ќстанн≥й пункт плану припускаЇ необх≥дн≥сть досл≥дженн€ питанн€ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ сп≥вучасник≥в (ст. 29   ) та особливостей крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ орган≥затора та учасник≥в орган≥зованоњ групи чи злочинноњ орган≥зац≥њ (ст. 30   ). ѕри викладенн≥ цього питанн€ сл≥д дати характеристику особливому юридичному складу, що Ї п≥дставою дл€ прит€гненн€ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ сп≥вучасник≥в злочину ≥ формуЇтьс€ з складу злочину, що фактично вчинений у сп≥вучаст≥ та, кр≥м того, з≥ складу в≥дпов≥дно виконавства, орган≥заторськоњ д≥€льност≥, п≥дбурюванн€ або пособництва злочину. ѕоЇднанн€ цих зазначених елемент≥в ≥ утворюватиме склад злочину, що буде п≥дставою дл€ прит€гненн€ до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ сп≥вучасник≥в.

 

Ќормативн≥ акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].

–екомендований перел≥к л≥тератури до теми є 23: [27, 51, 90, 178].

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 283 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1969 - | 1734 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.