Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќормуванн€ оборотних засоб≥в п≥дприЇмства.
 

ќборотн≥ засоби д≥л€тьс€ на нормован≥ та ненормован≥.

Ќормуванн€Ч це визначенн€ розм≥ру ќ« €к≥ необх≥дн≥ дл€ зд≥йсненн€ м≥н≥мальних достатн≥х запас≥в матер≥альних ц≥нностей дл€ нормальноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.

Ќормуютьс€ оборотн≥ засоби т≥льки т≥, €к≥ функц≥онують у сфер≥ виробництва, тобто оборотн≥ фонди, в тому числ≥ виробнич≥ запаси, незавершене виробництво та витрати майбутн≥х пер≥од≥в, фонди об≥гу у звТ€зку ≥з значеним коливанн€м њх розм≥р≥в не нормуютьс€ за виключенн€м нереал≥зованоњ продукц≥њ.

ƒо ненормованих в≥днос€тьс€ в≥двантажена готова продукц≥€ та гот≥вков≥ ≥ безгот≥вков≥ грошов≥ кошти п≥дприЇмства.

«начна частка в оборотних фондах п≥дприЇмства належить виробничим запасам (матер≥альним ресурсам), тому в≥д ефективност≥ њх використанн€ залежать показники використанн€ оборотних засоб≥в взагал≥.

Ќормативом особистих оборотних засоб≥ називаютьс€ закр≥плен≥ за п≥дприЇмством грошов≥ засоби, достатн≥ дл€ створенн€ м≥н≥мальних запас≥в ≥ €к≥ забезпечують безпереб≥йну виробничу д≥€льн≥сть п≥дприЇмства, а норми оборотних засоб≥в показують потребу њх в натуральних чи в≥дносних показниках за визначений пер≥од часу.

Ќормативи €вл€ють собою варт≥сний вираз встановленоњ норми оборотних засоб≥в в ц≥лому або по окремих њх елементах за визначений пер≥од часу. ¬иробнич≥ запаси нормують по окремих видах матер≥ал≥в, деталей ≥ ≥нших матер≥альних ц≥нностей в в≥дносних ≥ абсолютних величинах.

ѕроцес нормуванн€ оборотних засоб≥в - це встановленн€ норматив≥в њх запас≥в. ќсновним методом нормуванн€ оборотних засоб≥в Ї метод пр€мого рахунку, тобто розрахунок запас≥в по кожному елементу оборотних засоб≥в в умовах дос€гнутого орган≥зац≥йно-техн≥чного р≥вн€ виробництва.

1. Ќорматив власних оборотних засоб≥в у виробничих запасах (Ќвир.зап.) визначаЇтьс€ шл€хом множенн€ денноњ потреби у певному вид≥ матер≥альних ресурс≥в (ƒ) на норму запасу в дн€х («дн):

Ќорма запасу матер≥альних ресурс≥в в дн€х включаЇ транспортний, п≥дготовчий, технолог≥чний, поточний ≥ страховий запаси, представлен≥ в дн€х.

ѕоточний запас певного виду матер≥альних ресурс≥в в натуральних одиниц€х («поточн) можна обчислити ≥з залежност≥:

де “пост - пер≥од поставки даного матер≥ального ресурсу в дн€х.

ћ≥н≥мальний запас («m≥n) дор≥внюЇ страховому запасу («страх.). а останн≥й визначаЇтьс€ €к добуток денноњ потреби в ресурс≥ на пер≥од зриву поставки (“зрив.пост):

ћаксимальний запас («щах) можна визначити €к суму м≥н≥мального (страхового) ≥ поточного запас≥в:

—ередн≥й запас певного виду матер≥ального ресурсу («сер) можна обчислити за формулою:

«наючи нормативну величину виробничих запас≥в у натуральних вим≥рниках можна перейти до його представленн€ у грошовому вираз≥ ≥ обчислити загальний норматив оборотних засоб≥в у виробничих запасах.

2. Ќорматив власних оборотних засоб≥в у незавершеному виробництв≥ (Ќнзв) визначаЇтьс€ за формулою:

 

де —р- соб≥варт≥сть р≥чного випуску продукц≥њ, грн.;

“ц- тривал≥сть циклу виготовленн€ продукц≥њ, дн≥в;

 нг коеф≥ц≥Їнт наростанн€ затрат.

3. Ќорматив оборотних засоб≥в на готову продукц≥ю (Ќгп) визначаЇтьс€ €к добуток одноденного випуску продукц≥њ за виробничою соб≥варт≥стю (¬д) на норму запасу готовоњ продукц≥њ на склад≥ в дн€х (3дн.):

Ќгп= ¬д*«дн, грн.

4. Ќорматив оборотних засоб≥в у витратах майбутн≥х пер≥од≥в (Ќмайб.пер) розраховуЇтьс€ виход€чи ≥з залишк≥в кошт≥в на початок пер≥оду (¬поч) ≥ суми витрат, €к≥ сл≥д буде зробити в плановому роц≥ (¬пл), за м≥нусом суми дл€ майбутнього погашенн€ витрат за рахунок соб≥вартост≥ продукц≥њ (¬погаш.пл):

√рн.

“од≥ нормативний виробничий запас шин на групу машин

Ќ= ћЅ¬ / √

де   - коеф≥ц≥Їнт зниженн€ запасу однотипних деталей в груп≥ машин; ћ - к≥льк≥сть однотипних машин; Ѕ - к≥льк≥сть однотипних деталей ≥ запчастин; ¬ - встановлена тривал≥сть збереженн€ однотипних деталей. дн€х; - строк служби запчастин, дн€х.

ѕотреба ремонтно - механ≥чних п≥дприЇмств в обертових агрегатах або вузлах даного типу.

де ¬б - тривал≥сть ремонту найб≥льш працеЇмкого базисного вузла машини, дн€х; ¬р - тривал≥сть ремонту даного вузла, дн€х; ћд - к≥льк≥сть однотипних машин, €к≥ виход€ть з ремонту за день; ј - строк служби машини.

Ќорма запасу однотипних запчастин на групу машин визначаЇтьс€ за формулою

,

де   Ц коеф≥ц≥Їнт зниженн€ запасу однотипних деталей в груп≥ машин;

ћ Ц к≥льк≥сть однотипних машин;

Ѕ Ц к≥льк≥сть однотипних деталей;

¬ Ц встановлена тривал≥сть збереженн€ однотипних запчастин ≥ деталей, дн≥;

√ Ц строк служби запчастин ≥ деталей, дн≥.

Ќорма запасу палива в баках автомоб≥л≥в визначаЇтьс€ по формул≥:

,

де - Їмн≥сть паливного баку автомоб≥л€, л.;

- норма витрат палива на 100 км. проб≥гу, л/100км,;

середньодобовий проб≥г автомоб≥л€, км.

–≥чна потреба в оборотних агрегатних вузлах дл€ експлуатац≥йних потреб ј“ѕ визначаЇтьс€ за формулою

,

де 1,2 Ц коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ можливе в≥дхиленн€ в час≥ обертовост≥

вузл≥в;

N Ц к≥льк≥сть однакових вузл≥в чи агрегат≥в на одному автомоб≥л≥;

M Ц к≥льк≥сть однотипних автомоб≥л≥в в господарств≥;

¬об Ц час обертовост≥ агрегату чи вузла (тривал≥сть знаходженн€ в

ремонт≥ з моменту здач≥ до отриманн€ з ремонту), включаючи

час на транспортуванн€;

“с Ц плановий час роботи автомоб≥л€ за р≥к;

“а Ц строк служби вузла чи агрегату до наступного ремонту.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 415 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1430 - | 1397 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.