Лекции.Орг


Поиск:
Зовнішнє та середнє вухо. Барабанна порожнина, її стінки.
ВУХО(auris)

Орган слуху і рівноваги (organum vestibulocochleare)

 

Вухо (auris) поділяється на:

1 зовнішнє вухо (auris externa), до якого нале-жать:

а) вушна раковина (auricula);

б) зовнішнійслуховийхід (meatusacusticusexternus);

 

2 середнє вухо (auris media), до нього належать:

а) барабанна порожнина (cavitas tympani) із слуховими кісточками (ossicula auditus; ossicula auditoria):

 

б) слухова труба (tuba auditiva; tuba auditoria) – трубa Євстахія;

 

3 внутрішнє вухо (auris interna), яке складають:

а) кістковий лабіринт (labyrinthus osseus);

б) перетинчастий лабіринт (labyrinthus membranaceus).

 

Зовнішнє вухо (auris externa)

 

Вушна раковина (auricula) у своїй основі має вушний хрящ (cartilago auriculae), покритий шкірою.

У нижньому відділі хрящ відсутній і замість нього утворюється складка шкіри з жировою тканиною – це вушна часточка (lobulus auriculae).

Вільний край вушної раковини (auricula) утворює завиток (helix), на внутрішній поверхні якого міститься:

 

- ость завитка (spina helicis) ость Дарвіна;

- ніжка завитка (crus helicis);

- хвіст завитка (cauda helicis).

 

Паралельно до завитка (helix) проходить протиза-виток (antihelix).

Попереду зовнішнього слухового ходу (meatus acusticus externus) розміщений козелок (tragus), а навпроти нього в нижній частині – протикозелок (antitragus). Між ними ззаду розміщена порожнина раковини (cavitas conchae; cavum conchae), яка продовжуєть-ся у зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus).

 

Зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus) відкритий назовні зовнішнім слуховим отвором (porus acusticus externus), а в глибині з боку барабанної порожнини (cavitas tympani), або по-рожнини середнього вуха (cavitas auris mediae), він відмежовується барабанною перетинкою (membrana tympanica).

 

Зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus) має:

- хрящовий зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus cartilagineus);

 

- кістковий зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus osseus).

 

Хрящовий зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus cartilagineus) є продовженням вушної раковини (auricula) і складає одну третину довжини зовнішнього слухового ходу (meatus acusticus externus).

 

Кістковий зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus osseus) займає дві третини зов-нішнього слухового ходу (meatus acusticus externus).

 

Зовнішній слуховий хід (meatus acusticus externus) вигнутий S-подібно і для його випрямлення при огляді барабанної перетинки (membrana tympanica) у дорослого необхідно відтягнути вушну раковину (auricula) назад, догори та назовні.

 

Барабанна перетинка (membrana tympanica) за-кріплена в кінці зовнішнього слухового ходу (meatus acusticus externus) і складається з:

 

- натягнутої частини (pars tensa) – більшої ниж-ньої;

 

- розслабленої частини (pars flaccida) – меншої верхньої.

 

У центрі барабанної перетинки (membrana tympanica), що має овальну форму, помітний пупок барабанної перетинки (umbo membranae tympanicae), який утворився внаслідок прикріплення ручки молоточка (manubrium mallei) до її внутрішньої поверхні.

 

Ззовні барабанна перетинка (membrana tympanica) покрита шкірою (cutis).

 

Зсередини, що обернена до барабанної порожнини (cavitas tympani), барабанна перетинка (membrana tympanica) покрита слизовою оболонкою (tunica mucosa).

 

У розслабленій частині барабанної перетинки (pars flaccida membranae tympanicae) волокнистий шар відсутній і шкіра (cutis) прилягає до слизової оболонки (tunica mucosa).

 

Середнє вухо (auris media)

 

Барабанна порожнина (cavitas tympani) розмі-щена у товщі кам’янистої частини скроневої кістки (pars petrosa ossis temporalis) і має такі стінки (parietes):

 

1 Покрівельну стінку (paries tegmentalis) – верх-ню стінку;

 

2 Яремну стінку (paries jugularis) – нижню стінку;

 

3 Лабіринтну стінку (paries labyrinthicus) – присе-редню стінку, на якій є два вікна:

 

- вікно присінка (fenestra vestibuli) – овальне ві-кно;

 

- вікно завитки (fenestra cochleae) – кругле вікно.

 

Вікно присінка (fenestra vestibuli) закрите основою стремінця (basis stapedis).

 

Вікно завитки (fenestra cochleae) затягнуте вто-ринною барабанною перетинкою (membrana tympanica secundaria);

 

4 Соскоподібну стінку (paries mastoideus) – задню стінку, яка в нижній частині має пірамідне під-вищення (eminentia pyramidalis).

 

У ньому починається стремінцевий м’яз (m. stapedius).

 

У верхньому відділі соскоподібна стінка (paries mastoideus) продовжується у соскоподібну печеру (antrum mastoideum), в яку відкриваються соскопо-дібні комірки (cellulae mastoideae) однойменного відростка скроневої кістки (processus mastoideus ossis temporalis).

 

5 Сонну стінку (paries caroticus) – передню стінку, у верхній частині якої є барабанний отвір слухової труби (ostium tympanicum tubae auditivae), а також проходить м’яз-натягувач барабанної перетинки (m. tensor tympani).

 

Останній розміщений у верхньому півканалі мя-зово-трубного каналу (semicanalis superior canalis musculotubarii);

 

6 Перетинчасту стінку (paries membranaceus) – бічну стінку, яка утворена барабанною перетинкою (membrana tympanica).

 

При переході перетинчастої стінки (paries membranaceus) у покрівельну стінку (paries tegmentalis) утворюється надбарабанний закуток (recessus epitympanicus), де містяться голівка моло-точка (caput mallei) та тіло коваделка (corpus incudis).

 

У барабанній порожнині розміщені:

 

- три слухові кісточки (ossiculaauditus; ossiculaauiditoria);

 

- зв’язки слухових кісточок (ligg. ossiculorumauditus; ligg. ossiculorumauditoriorum);

 

- м’язи слухових кісточок (musculiossiculorumauditus; musculiossiculorumauditoriorum;).

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 465 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

1315 - | 1157 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.