Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќц≥нка рад≥ац≥йного становища при авар≥€х на обТЇктах
атомноњ енергетики

 

1. «а таблицею 3.6. визначаЇтьс€ категор≥€ ст≥йкост≥ атмосфери (≥нверс≥€, ≥зотерм≥€, конвекц≥€), що в≥дпов≥даЇ погодним умовам ≥ заданому пер≥оду доби.

2. «а таблицею 3.7. визначаЇтьс€ середн€ швидк≥сть в≥тру (Vср) в товщин≥ поширенн€ рад≥оактивноњ хмари, виход€чи ≥з заданоњ швидкост≥ приземного в≥тру V ≥ встановленоњ за табл. 3.6. ступен€ вертикальноњ ст≥йкост≥ атмосфери.

3. «а таблиц€ми 3.8-3.11. дл€ заданого типу я≈– (–Ѕћ , ¬¬≈–) ≥ по частц≥ викинутих –– визначаютьс€ розм≥ри прогнозованих зон забрудненн€ ≥ нанос€тьс€ в масштаб≥ на карту (схему) у вигл€д≥ правильних ел≥пс≥в.

4. ¬иход€чи ≥з заданоњ в≥дстан≥ (Rќ) в≥д обТЇкта до авар≥йного реактора з урахуванн€м утворених зон забрудненн€ встановлюЇтьс€ (визначаЇтьс€) зона забрудненн€, в €ку потрапив обТЇкт (район д≥њ формувань).

5. «а таблицею 3.12 визначаЇтьс€ час початку формуванн€ сл≥ду рад≥оактивного забрудненн€ (tф) п≥сл€ авар≥њ на ј≈— (час початку випаданн€ рад≥оактивних опад≥в на територ≥њ обТЇкта).

6. «а таблиц€ми 3.13.-3.17. дл€ в≥дпов≥дноњ зони забрудненн€ м≥сцевост≥ з врахуванн€м початку ≥ довготривалост≥ роботи на забруднен≥й територ≥њ, визначаЇтьс€ доза опром≥ненн€ ƒзони, €ку отримають роб≥тники ≥ службовц≥ обТЇкта (особовий склад формувань) при умов≥ в≥дкритого розм≥щенн€ в середин≥ зони.

ƒози опром≥ненн€, €к≥ отримають роб≥тники й службовц≥ обТЇкта за час роботи в заданому район≥ визначаютьс€ за формулою:

ƒопр.=ƒзониЈ зониЈ1/ посл.; (бер) (3.1)

де: ƒзони Ц доза розрахована по таблиц€х 3.13.-3.17.;

 посл Ц коеф≥ц≥Їнт послабленн€ рад≥ац≥њ (табл. 3.18);

 зони Ц коеф≥ц≥Їнт, що враховуЇ м≥сцезнаходженн€ особового складу в зон≥.

–обл€чи допущенн€ про л≥н≥йний закон зм≥ни  зони по вс≥й довжин≥ кожноњ конкретноњ зони, значенн€  зони в любому м≥сц≥ зони можна визначити з формули

, (3.2)

де:  табл. Ц визначаЇтьс€ з прим≥ток до таблиць 3.13-3.17.;

Lп Ц в≥дстань в≥д авар≥йного реактора до початку зони;

Lк Ц в≥дстань в≥д авар≥йного реактора до к≥нц€ зони;

RO Ц в≥дстань в≥д ректора до обТЇкту господарюванн€ (ќ√).

7. Ќа основ≥ обчисленоњ дози опром≥ненн€ з врахуванн€м характеру д≥€льност≥ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в обТЇкта (на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥, в буд≥вл€х ≥ спорудах, у сховищах) ≥ встановленоњ дози опром≥ненн€ визначаЇтьс€ оптималь≠ний режим д≥€льност≥ населенн€, роб≥тник≥в ≥ службовц≥в ќ√ на забруднен≥й м≥сцевост≥.

8. Ќа основ≥ вих≥дних даних ≥ проведених розрахунк≥в розробл€тьс€ пропозиц≥њ по захисту населенн€, особового складу ќ√, що опинилис€ в зон≥ рад≥ац≥йного забрудненн€ м≥сцевост≥.

 

ѕриклад. Ќа обТЇкт≥ атомноњ енергетики ставс€ авар≥йний викид рад≥оактивних речовин. ¬ зону забрудненн€ може потрапити ќ√, розташований на певн≥й в≥дстан≥ в≥д авар≥йного реактора. Ќеобх≥дно оц≥нити рад≥ац≥йну обстановку, що може скластис€ на ќ√ ≥ запропонувати заходи по захисту людей.

¬их≥дн≥ дан≥:

1. тип €дерного реактора –Ѕћ -1000;

2. частка викинутих –– ≥з реактора h=50%;

3. в≥дстань в≥д обТЇкта до авар≥йного реактора Rќ=24 км;

4. астроном≥чний час авар≥њ на реактор≥ “ав=10.00;

5. довготривал≥сть роботи на обТЇкт≥ “=12 год.;

6. допустима доза опром≥ненн€ ƒдоп.=5 бер;

7. коеф≥ц≥Їнт послабленн€ дози рад≥ац≥њ  посл=5;

8. швидк≥сть в≥тру на висот≥ 10 м V=4 м/с;

9. напр€м в≥тру - в б≥к обТЇкта;

10. хмарн≥сть - нап≥в€сно (4 бали);

11. забезпечен≥сть сховищами, 313 - 100%;

12. час початку роб≥т на обТЇкт≥ “поч=12.00.

 

–озрахунок:

1. «а таблицею 3.6. визначаЇтьс€ категор≥€ ст≥йкост≥ атмосфери (≥нверс≥€, ≥зотерм≥€, конвекц≥€), що в≥дпов≥даЇ погодним умовам ≥ заданому пер≥оду доби. «а умовою: хмарн≥сть Ц нап≥в€сно, день, швидк≥сть приземного в≥тру V=4 м/с.

«г≥дно таблиц≥ 3.6. ступ≥нь вертикальноњ ст≥йкост≥ пов≥тр€ - ≥зотерм≥€.

2. «а таблицею 3.7. визначаЇтьс€ середн€ швидк≥сть в≥тру (Vср) в товщин≥ поширенн€ рад≥оактивноњ хмари, виход€чи ≥з заданоњ швидкост≥ приземного в≥тру V ≥ встановленоњ за табл. 3.6. ступен€ вертикальноњ ст≥йкост≥ атмосфери.

«г≥дно таблиц≥ 3.7. дл€ ≥зотерм≥њ ≥ швидкост≥ приземного в≥тру V=4 м/с середн€ швидк≥сть в≥тру Vср=5 м/с.

3. «г≥дно таблиц≥ 3.9. дл€ заданого типу я≈– (–Ѕћ -1000) ≥ частц≥ викинутих –– (h=50%) визначаютьс€ розм≥ри прогнозованих зон забрудненн€ м≥сцевост≥ ≥ нанос€тьс€ на схему в масштаб≥ у вигл€д≥ правильних ел≥пс≥в.

 

4. ¬иход€чи ≥з заданоњ в≥ддал≥ обТЇкта господарськоњ д≥€льност≥ (Rќ=24 км) до авар≥йного реактора з врахуванн€м розм≥р≥в утворених зон забрудненн€ встановлюЇтьс€, що обТЇкт опинивс€ у зон≥ УЅФ, виход€чи з наступних м≥ркувань: оск≥льки LЅ>RO>L¬(47,1>24>23,7),

обТЇкт знаходитьс€ в зон≥ ДЅФ ≥, в≥дпов≥дно, зг≥дно формули (3.2.)

.

5. «а таблицею 3.12. визначаЇтьс€ час початку формуванн€ сл≥ду рад≥оактивного забрудненн€ (tф) п≥сл€ авар≥њ (час початку випаданн€ рад≥оактивних опад≥в на територ≥њ обТЇкта). ƒл€ Rќ=24 км, ≥зотерм≥њ ≥ середньоњ швидкост≥ в≥тру Vср=5 м/с, методом ≥нтерпол€ц≥њ

год.

ќтже, обТЇкт через tф=1,2 год. п≥сл€ авар≥њ опинитьс€ в зон≥ рад≥оактивного забрудненн€, що вимагаЇ прийн€тт€ додаткових заход≥в захисту роб≥тник≥в ≥ службовц≥в.

6. «а таблицею 3.15. дл€ зони забрудненн€ УЅФ ≥з врахуванн€м часу початку роб≥т (“поч=2 год.) ≥ довготривалост≥ роб≥т (“=12 год.) визначаЇтьс€ доза опром≥ненн€, €ку отримають роб≥тники ≥ службовц≥ обТЇкта (особовий склад формувань) при в≥дкритому розм≥щенн≥ у середин≥ зони УЅФ. «г≥дно з таблицею 3.15. ƒзони=17,1 бер. ƒозу фактичного опром≥ненн€ визначаЇмо за формулою (3.1.):

ƒопр.=ƒзониЈ зониЈ(1/ посл.); (бер)

де ƒзони=17,1 бер;

 посл=5 (зг≥дно умови);

 зони=1,68

ƒопр=17,1Ј1,68Ј(1/5)=5,8 бер

–озрахунки показують, що роб≥тники й службовц≥ обТЇкта за 12 год. роб≥т у зон≥ УЅФ можуть отримати дозу опром≥ненн€ 5,8 бер, що перевищуЇ гранично допустиму дозу ƒвст=5 бер.

7. ¬икористовуючи дан≥ таблиц≥ 3.15. ≥ попередню формулу, визначаЇтьс€ допустимий час перебуванн€ на забруднен≥й територ≥њ при початку роботи о 12.00 (“поч. = 2 години п≥сл€ авар≥њ), та час початку роботи роб≥тник≥в ≥ службовц≥в обТЇкта п≥сл€ авар≥њ на ј≈— при довготривалост≥ виконанн€ роб≥т впродовж 12 годин за умови отриманн€ ƒопр не б≥льше 5 бер.

«а формулою визначаЇтьс€ ƒзони, що в≥дпов≥даЇ ƒопр=5 бер.

5=ƒзониЈ зониЈ(1/ посл.)=ƒзониЈ1,68Ј(1/5)

ƒзони=5Ј5/1,68=14,5 бер

«г≥дно з таблицею 3.15. при початку роботи через 2 години п≥сл€ авар≥њ час перебуванн€ на забруднен≥й територ≥њ становить

“ = 9,77 год = 9 год. 46 хв.,

а при тривалост≥ роботи “=12 год в≥дпов≥даЇ час початку роб≥т “поч=6 год.

 

¬исновки.

1. ќ√ може опинитись у зон≥ сильного рад≥оактивного забрудненн€ (Rќ<LЅ).

2. ’мара зараженого пов≥тр€ п≥д≥йде до обТЇкта через 1,2 год, що при оперативному опов≥щенн≥ даЇ змогу вивести людей ≥з зони забрудненн€.

3. –оботу на територ≥њ обТЇкта на прот€з≥ 12 годин можна починати не ран≥ше н≥ж через 6 годин п≥сл€ авар≥њ на ј≈—, а при початку роб≥т через 2 години п≥сл€ авар≥њ знаходитись на забруднен≥й територ≥њ можна не довше н≥ж 9 год. 46 хв.

4. ќсновн≥ заходи щодо захисту людей:

- евакуац≥€;

- дл€ тих, хто не встигаЇ евакуюватис€, або повинен залишитис€ на територ≥њ обТЇкта:

~ обмежене перебуванн€ на в≥дкрит≥й м≥сцевост≥ (тимчасове перебуванн€ в захисних спорудах);

~ максимально можлива герметизац≥€ житлових та службових прим≥щень;

~ вживанн€ л≥карських препарат≥в, що перешкоджають накопиченню б≥олог≥чно небезпечних рад≥онукл≥д≥в в орган≥зм≥;

~ захист орган≥в диханн€ з використанн€м засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту та п≥дручних засоб≥в;

~ виключенн€, або обмеженн€ вживанн€ в њжу забруднених продукт≥в харчуванн€;

- в район≥ евакуац≥њ:

~ обмеженн€ доступу в район забрудненн€;

~ сан≥тарна обробка людей у випадку забрудненн€ њх од€гу та т≥ла рад≥оактивними речовинами вище встановлених норм;

~ обробка продукт≥в харчуванн€, €к≥ забруднен≥ рад≥оактивними речовинами;

~ дезактивац≥€ забрудненоњ м≥сцевост≥.

 


ƒопом≥жн≥ матер≥али:

“аблиц€ 3.6

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 337 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2137 - | 1863 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.