Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќдиниц≥ вим≥рюванн€ ≥он≥зуючих випром≥нювань
¬еличини     ќдиниц≥ вим≥рюванн€ ѕереведенн€ одиниць  
—истема —≤ Ќесистемн≥
јктивн≥сть (ј) Ѕеккерель (Ѕк) (1 розпад €дра атома за 1 сек.)  юр≥ ( ≥) (3,7Ј1010 розпад≥в за 1 сек.) 1  ≥ = 3,7Ј1010 Ѕк
—туп≥нь забрудненн€ Ѕк/м2  ≥/м2 1  ≥/м2= 3,7Ј1010 Ѕк/м2
≈кспозиц≥йна доза (’)  л/кг (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€, €ка створюЇ у 1 кг сухого пов≥тр€ таку к≥льк≥сть ≥он≥в одного знаку, що њх сумарний зар€д ста≠новить 1 кулон) –ентген (–) (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€, €ка створюЇ у 1 см3 сухо≠го пов≥тр€ таку к≥ль≠к≥сть ≥он≥в одного знаку, що њх сумар≠ний зар€д становить 1 од. зар€ду —√—) 1 – = 2,58Ј10-4  л/кг
ѕоглинена доза (D) √рей (√р) (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€, при €к≥й 1 кг речовини, що опром≥нюЇтьс€, погли≠наЇ енерг≥ю в 1 ƒж) –ад (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€, при €к≥й 1 г речовини, що опром≥нюЇтьс€, по-гли≠наЇ енерг≥ю в 100 ерг) 1рад=0,01 √р
≈кв≥валентна доза (Ќ) «≥верт («в) (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€ будь-€кого виду, що призво≠дить до таких самих д≥й на б≥олог≥чний обТЇкт, €к ≥ доза рентген≥вського або γ-випром≥нюванн€ в 1 √р) бер (доза рад≥оактивного випром≥нюванн€ будь-€кого виду, що призво≠дить до таких самих д≥й на б≥олог≥чний обТЇкт, €к ≥ доза рент≠ген≥вського або γ-ви≠пром≥нюванн€ в 1 –) 1бер=0,01 «в
ѕотужн≥сть дози (–) ампер на к≥лограм (ј/кг) (потужн≥сть експози≠ц≥йноњ дози рад≥оакти≠вного (фотонного) ви≠пром≥нюванн€, при €к≥й за 1 с створюЇтьс€ експозиц≥йна доза 1  л/кг) –ентген на годину (–/год.) (потужн≥сть експози≠ц≥йноњ дози рад≥оак≠тивного (фотонного) випром≥нюванн€, при €к≥й за 1 год. створю≠Їтьс€ експозиц≥йна доза 1 –) 1–/год= 7,166Ј10-8ј/кг

ѕрим≥тка: дл€ фотонного випром≥нюванн€ в пов≥тр≥ 1 –ад = 0,869 – (бер).

 

“аким чином, екв≥валентна доза визначаЇтьс€ €к добуток поглинутоњ дози на коеф≥ц≥Їнт €кост≥ випром≥нюванн€.

«а ≥нших р≥вних умов доза ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ зб≥льшуЇтьс€ ≥з зростанн€м часу опром≥ненн€. ƒоза, в≥днесена до одиниц≥ часу називаЇтьс€ потужн≥стю дози. якщо потужн≥сть експозиц≥йноњ дози гама-випром≥нюван≠н€ складаЇ 1–/год, то це означаЇ, що за 1 годину опром≥ненн€ людина може отримати дозу р≥вну 1 –.

“аблиц€ 3.2.

 оеф≥ц≥Їнти €кост≥ випром≥нювань

¬иди випром≥нювань  оеф≥ц≥Їнти €кост≥
‘отони, вс≥ енерг≥њ  
≈лектрони, вс≥ енерг≥њ  
ѕротони з енерг≥Їю > ће¬  
Ќейтрони з енерг≥Їю < 10 ке¬  
з енерг≥Їю 10-100 ке¬  
з енерг≥Їю 100 ке¬ - 2 ће¬  
з енерг≥Їю 2 ће¬ - 20 ће¬  
з енерг≥Їю > 20 ће¬  
јльфа опром≥ненн€, важч≥ €дра в≥ддач≥  

1 радЈ  = 1 бер

1 √рЈ  = 1 «в

≈лементи, €к≥ випром≥нюють р≥зн≥ види ≥он≥зуючого випром≥нюванн€ називаютьс€ рад≥оактивними. ≤он≥зуюче випром≥нюванн€ виникаЇ в результат≥ €дерних перетворень в процес≥ рад≥оактивного розпаду атом≥в. « цим €вищем пов̉΄€зане пон€тт€ активност≥ рад≥оактивного джерела.

ƒл€ ви€вленн€ ≥он≥зуючих випром≥нювань, випром≥нюванн€ њх енерг≥њ та ≥нших властивостей використовуютьс€ прилади, €к≥ називаютьс€ детекторами (дозиметрами). ƒозиметри можуть бути ≥ндив≥дуального користуванн€ або б≥льш складноњ конструкц≥њ дл€ комплектуванн€ спор€дженн€ спец≥ал≥зованих дозиметричних п≥дрозд≥л≥в.

 

Ќорми рад≥ац≥йноњ безпеки

 

ќсновн≥ принципи дозових навантажень. ƒл€ визначенн€ необх≥дного захисту людини в≥д ≥снуючого опром≥нюванн€, а також дл€ створенн€ безпечних умов практичноњ д≥€льност≥ людей, п≥д час €коњ вони можуть опинитись п≥д д≥Їю ≥он≥зуючих випром≥нювань Ц створено норми рад≥ац≥йноњ безпеки (Ќ–Ѕ).

ќсновн≥ принципи регламентац≥њ дозових навантажень так≥: не перевищу≠вати встановленоњ дозовоњ меж≥; виключити будь-€ке необірунтоване опром≥нен≠н€; знижувати дози опром≥ненн€ до можливого найнижчого р≥вн€, враховуючи економ≥чн≥ та соц≥альн≥ фактори. ѕерше виданн€ Ќ–Ѕ-76 (1981 р.) було уточнене п≥сл€ авар≥њ на „ј≈—.

УЌорми рад≥ац≥йноњ безпеки ”крањниФ (Ќ–Ѕ” Ц 97) Ї основним ƒержавним документом, що встановлюЇ систему рад≥ац≥йно-г≥г≥Їн≥чних регламент≥в дл€ забезпеченн€ прийн€тих р≥вн≥в опром≥ненн€, €к дл€ окремоњ людини, так ≥ сусп≥льства взагал≥.

УЌормами рад≥ац≥йноњ безпекиФ встановлюютьс€ так≥ категор≥њ ос≥б, €к≥ зазнають опром≥ненн€:

 атегор≥€ ј (персонал) Ц особи, €к≥ пост≥йно, чи тимчасово працюють безпосередньо з джерелами ≥он≥зуючих випром≥нювань.

 атегор≥€ Ѕ (персонал) Ц особи, €к≥ безпосередньо не зайн€т≥ роботою з джерелами ≥он≥зуючих випром≥нювань, але у звТ€зку з розташуванн€м робочих м≥сць в прим≥щенн€х та на промислових майданчиках обТЇкт≥в з рад≥ац≥йно-€дерними технолог≥€ми можуть отримувати додаткове опром≥ненн€.

 атегор≥€ ¬ Ц все населенн€.

УЌормами рад≥ац≥йноњ безпекиФ та зазначеним «аконом, визначен≥ основн≥ дозов≥ меж≥ (л≥м≥ти дози) опром≥ненн€ дл€ р≥зних категор≥й населенн€, перевищенн€ €ких вимагаЇ застосуванн€ заход≥в захисту людини. « л≥м≥том дози пор≥внюЇтьс€ сума ефективних доз опром≥ненн€ в≥д ус≥х ≥ндустр≥альних джерел випром≥нюванн€. ƒо ц≥Їњ суми не включають:

- дозу, €ку одержують в≥д природних джерел випром≥нюванн€;

- дозу опром≥ненн€ в≥д техногенно-п≥дсилених джерел природного походженн€;

- дозу, €ку одержують при медичному обстеженн≥ або л≥куванн≥;

- дозу, що повТ€зана з авар≥йним опром≥ненн€м населенн€.

ќсновн≥ дозов≥ меж≥ (л≥м≥т ефективноњ дози) дл€ категор≥й ос≥б, €к≥ зазнають опром≥нюванн€, становл€ть:

-  атегор≥€ ј Ц 20 м«в (2 бер) за р≥к;

-  атегор≥€ Ѕ Ц 2,0 м«в (0,2 бер) за р≥к;

-  атегор≥€ ¬ Ц 1,0 м«в (0,1 бер) за р≥к;

≤ндив≥дуальний дозиметричний контроль, у конкретних у кожному випад≠ку обс€гах Ї обовТ€зковим дл€ ос≥б, у €ких р≥чна ефективна доза опром≥ненн€ може перевищувати 10 м«в за р≥к.

«аходи щодо укритт€ людей застосовуютьс€, €кщо прот€гом перших дес€ти д≥б, оч≥кувана сукупна ефективна доза опром≥ненн€ може перевищити 5 м«в (0,5 бер).

“имчасова евакуац≥€ людей зд≥йснюЇтьс€ у раз≥, €кщо прот€гом не б≥льш одного тижн€ ефективна доза опром≥ненн€ може дос€гти р≥вн€ 50 м«в (5 бер).

…одна проф≥лактика застосовуЇтьс€ у раз≥, €кщо оч≥кувана поглинута доза опром≥ненн€ щитовидноњ залози в≥д накопиченого в н≥й рад≥оактивного йоду може перевищити 50 м√р (5 рад). ƒодатков≥ обмеженн€ ≥снують дл€ ж≥нок репродуктивного в≥ку.

ѕ≥д час виконанн€ авар≥йних роб≥т максимальне накопиченн€ дози не повинне перевищувати 25 рад (дл€ персоналу) та 10 рад (дл€ населенн€). ƒоза, отримана за рахунок ≥снуючого фону випром≥нюванн€ та в≥д ≥нших джерел випром≥нюванн€ за 70 рок≥в житт€, повинна складати б≥л€ 14Е15 бер. «а цього р≥вн€ опром≥ненн€ медиками не встановлено шк≥дливоњ д≥њ на здоровТ€ д≥тей та дорослих.

¬становлено, що за доз опром≥ненн€ близько 10 рад не спостер≥гаЇтьс€ зм≥н в органах та тканинах орган≥зму людини.  ороткочасн≥ незначн≥ зм≥ни складу кров≥ спостер≥гаютьс€ лише за одноразового опром≥ненн€ дозою в 25Е75 рад. –озвиток променевоњ хвороби спостер≥гаЇтьс€ п≥д час опром≥ненн€ дозою б≥льше 100 рад. ѕроменева хвороба т€жкого ступеню може розвинутис€ п≥сл€ одноразового опром≥ненн€ всього т≥ла дозою 400 рад та б≥льше.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 291 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2084 - | 1861 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.