Лекции.Орг


Поиск:
Міжнародна торгівля, сутність, поняття, значення
МТ - одна з найперших форм МЕВ. Заснована на МПП. Сьогодні МТ є осн формою МЕВ. 80% всього обсягу МЕВ припадає на МТ. МТ - обмін товарами і послугами між країнами, групами країн, ек-ми блоками і в цілому світової ек-ки. Це сукупний оплачуваний товарообіг між усіма сторонами світу. Зовн торгівля - торгівля однієї країни з ін.. країнами світу, що скл. з оплачуваного ввозу товару (імп) і оплач. вивозу товарів (експ). З т.з. нац ек-ки МТ - це зовн торгівля. Мт є соц-ек категорією, може розглядатися з 2 позиції: операційна; держ-політична. З операц т зору Мт - це процес безпосер. обміну товарами та послугами між господарюючими суб'єктами різних гос-тв, державами і міжнар організаціями. При цьому предметом Мт явл організація експ-імпорт операцій, а об'єктом-будь-яка експ-імпорт операція. З д-політ т зору МТ-це особливий тип суспільних відносин, який виник у с-мі світ-го госп-ва в процесі та з приводу обміну товарами і послугами між державами, що мають власну зовн. і зовнішньо-торговельну політику. Предметом МТ явл організація товар. обміну з дотриманням нац інтересів і глобальних тенденцій. Об'єктом МТ явл товар обмін як сукупність експ-імпорт операций. Екон успіх країни зал. від МТ, без неї неможл. розвиток, впливає на підвищ рівня життя, благополуччя країни. Вигоди нац ек-ки від участі у процесах МТ: 1) завдяки Мт руйнується обмеженість нац бази ресурсів, 2) розшир ємність внутр ринку і встановлює зв'язки внутр ринку зі світовим; 3) МТ - джерело доходів і прибутків; 4) отримання доходу забеспечується за рахунок різних нац і інтернац витрат вир-ва; 5) експорт забезпечує імпорт; 6) расшир можливість підвищ зайнятості; 7) активну участь в МТ створює умови для прискорення прогресивних структур зрушень нац ек-ки; 8) МТ спосіб транснаціоналізації ек-ки, дозволяє об'єднують багатонац-е виробничі бази з ринками по всьому світу; 9) через МІ реализ всі результати всіх форм світогосподарських зв'язків; 10) Мт обеспеч нацию більш високим рівнем життя. Аргументи проти МТ: 1) МТ заподіює шкоду тим вітч-им галузям продукція яких заміщений імпортної, 2) МТ явл джерелом нестабільності, обумовлюючи залежність від іноз дже поставки, так і ринків збуту для вітч-го пр-ва; 3) МТ приводить країну під час воєн і конфліктів до особливо вразливою ситуації нац ек-ки.

Види міжнародної торгівлі

1). За специфіка об'єкта:- торгівля товарами (сировиною, паливо, продовольство, напівфабрикати, готові вироби вир-го і невир-го призн.); - торгівля послугами: вироб-ми; трансп.; експедит.; консулат.; консигнацій; посередниц.; туристич-ми; маркетинговими)

2). За критерієм взаємодії суб'єктів МТВ: 1. традиційна торгівля (експортер та імпортер не пов'язані угодами, зобов-ми на довгострок. перспективу); 2. торгівля кооперованою та спеціаліз. продукцією, яка здійсн. на основі довгострок. угод. Торгівля в поєднанні з кооперацією передбачає укладення контрактів зв'язують виробничі процеси незалежних фірм. Види міжнар.кооперац. торгівлі: виробн..; - наук.-техн.; збутова; - маркет.а; - промисл. співроб-во.

3. зустрічна торгівля (бартер, операції з давальницькою сировиною, операції на компенсаційній основі). Зустрічна торгівля – зовнішньо торг. операції, при здійсненні яких в док-тах (угодах або контрактах) фіксуються тверді зобов'язання експортерів і імпортерів зробити повний або частково збалансований обмін товарами. У ін випадку різниця у вартості покривається грош. платежами.

Види:-Бартерні угоди - це безвалютний, але оцінений, збалансований обмін товарами. -Зустрічні закупівлі є окремим випадком бартерних угод, коли одна зі сторін, користуючись дефіцитністю пропонованого товару, нав'язує своєму контрагенту частково інший товар. -Операції з давальницькою сировиною: За укладеними контрактами одна з сторін експортує вихідну сировину і імпортує продукти переробки або готову продукцію, інша - переробляє цю сировину (зване давальницькою) своїми засобами.

4. електронна. Способи електр торгівлі: телефон, факс, ТБ, сис-ма електр платежів грош переказів, інтернет;

5. орендна – продаж товару череж оренду (рентинг, хайринг, лізинг)

3). За критерієм регулювання МТВ:- звичайна МТ - здійснення регулювання в повному обсязі відповідно до національного законодавства;- торгівля на основі режиму найбільшого сприяння (країни надають на взаємній основі певні привілеї та пільги у здійснення зовнішньоторговельних операцій);- дискримінаційна МТ - введення обмежень державою на експортно-імпортні операції;- преференційна торгівля - торгівля, при здійсненні якої застосовуються пільги (податкові, митні).

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

1406 - | 1188 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.