Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕазов≥ в≥домост≥ про електронне навчанн€ або E-learning
≈лектронне навчанн€ або E-learning Ц терм≥н, €кий використовуЇтьс€ дл€ визначенн€ навчанн€ за допомогою комп'ютера. ќбидва терм≥ни взаЇмозам≥нно використовуютьс€ в ст≥лькох контекстах, що було б важко по€снити, що маЇ на уваз≥ людина, коли говорить про ЂE-learningї. ” б≥льшост≥ ситуац≥й вони асоц≥юютьс€ з областю Ђпередовоњ навчальноњ технолог≥њї, €ка маЇ справу, €к з технолог≥€ми, так ≥ пов'€заноњ з ними методолог≥Їю навчанн€ з використанн€м мережевих ≥ / або мультимед≥йних технолог≥й.

” всьому св≥т≥ ≥ндустр≥€ електронного навчанн€, за найскромн≥шими п≥драхунками, оц≥нюЇтьс€ б≥льш н≥ж в 38 м≥ль€рд≥в Ївро, хоча в ™вропейському —оюз≥ т≥льки близько 20% продукц≥њ ЂE-learningї виробл€Їтьс€ на звичайному ринку. –озробки в област≥ ≤нтернету та мультимед≥йних технолог≥й Ц це основа, €ка робить можливим розвиток E-learning, де ≥нформац≥йне наповненн€, технолог≥њ та обслуговуванн€ вважаютьс€ трьома ключовими секторами E-learning ≥ндустр≥њ. Ѕ≥льш≥сть ¬Ќ«, де навчанн€ платне, сьогодн≥ пропонують on-line навчанн€. ќпитуванн€ студент≥в, показало, що вони однаково задоволен≥ €к он-лайн зан€тт€ми, так ≥ традиц≥йними. ќн-лайн навчанн€ швидко розвиваЇтьс€, а ≥нтерактивн≥ навчальн≥ програми нав≥ть створюютьс€ в пров≥дних досл≥дницьких ≥нститутах.

Ѕагато технолог≥й можуть бути використан≥ ≥ використовуютьс€ в E-learning, включаючи:

- screencasts Ц автоматизоване тестуванн€ екрану,

- електронне портфол≥о,

- електронна система п≥дтримки при виконанн≥ завдань,

- PDA's - персональний цифровий секретар (органайзер),

- MP3 плейер з мультимед≥йними можливост€ми,

- навчальн≥ матер≥али на основ≥ web-технолог≥й,

- г≥пермед≥а в ц≥лому,

- мультимед≥йн≥ CD-ROM-и,

- веб-сайти або веб-сп≥льноти,

- форуми,

- сум≥сне програмне забезпеченн€,

- електронна пошта,

- блоги,

- wiki Ц ≥нтерактивн≥ енциклопед≥њ,

- чати,

- комп'ютерна система оц≥нки,

- навчальна ан≥мац≥€,

- симул€ц≥њ,

- ≥гри,

- програмне забезпеченн€ дл€ управл≥нн€ навчанн€м,

- електронна система голосуванн€,

- в≥ртуальн≥ класи,

- podcasts Ц автоматизац≥€ тестуванн€ програм друку.

E-learning часто використовуЇтьс€ поЇднанн€ перерахованих вище технолог≥й. E-learning чудово п≥дходить €к дл€ дистанц≥йного навчанн€, так ≥ навчанн€ з в≥льним граф≥ком, але також може використовуватис€ разом з пост≥йним викладанн€м, в цьому випадку використовуЇтьс€ визначенн€ зм≥шаного навчанн€.

” ¬Ќ« зокрема, зростаЇ тенденц≥€ до створенн€ ¬≥ртуального навчального середовища (Virtual Learning Environment Ц VLE) (€ке ≥нод≥ комб≥нуЇтьс€ з ≤нформац≥йною системою менеджменту (Management Information System Ц MIS) дл€ створенн€  ерованого навчальною середовища (Managed Learning Environment). ” ньому вс≥ аспекти курсу регулюютьс€ за допомогою Їдиного, стандартного дл€ всього ≥нституту ≥нтерфейсу користувача. «ростаюче число ф≥зичних ун≥верситет≥в, також €к ≥ б≥льш нов≥ онлайн-коледж≥, почали пропонувати наб≥р академ≥чних ступен≥в ≥ сертиф≥кованих програм через ≤нтернет з широким вибором р≥вн≥в ≥ дисципл≥н. ” той час €к де€к≥ програми вимагають, щоб студенти в≥дв≥дували зан€тт€ в ун≥верситет≥, багато курс≥в доставл€ютьс€ повн≥стю он-лайн.  р≥м того, де€к≥ ун≥верситети пропонують студентам додатков≥ он-лайн серв≥си, так≥ €к консультуванн€ ≥ реЇстрац≥€, електронне обговоренн€, он-лайн покупка книг, студентське управл≥нн€ та студентськ≥ газети.

¬изначенн€ ЂE-learningї також може в≥дноситис€ до осв≥тн≥х веб-сайт≥в, €к≥ пропонують навчальн≥ сценар≥њ, додатков≥ матер≥али та ≥нтерактивн≥ вправи дл€ д≥тей. ÷ей терм≥н також ≥нтенсивно використовуЇтьс€ в б≥знес-сектор≥, де зазвичай маютьс€ на уваз≥ рентабельн≥ он-лайн трен≥нги.

«ан€тт€ E-learning звичайно проектуютьс€ так, щоб зор≥Їнтувати студент≥в в ≥нформац≥њ або допомогти њм виконати спец≥альн≥ завданн€. «м≥ст завдань в E-learning спр€мований на те, щоб дати ≥нформац≥ю студенту. ѕриклади включають ≥нформац≥ю про ≥стор≥ю або факти, €к≥ стосуютьс€ послуг, компан≥њ, продукц≥њ. ¬ ≥нформац≥йн≥й частин≥ здеб≥льшого не передбачаЇтьс€ навчанн€ специф≥чним навичкам. ” практичн≥й частин≥ Ц зан€тт€ збудован≥ незалежно в≥д практичних навичок, €к≥ дозвол€ють студентам п≥двищувати свою майстерн≥сть.

Ќавчанн€ на баз≥ комп'ютера. ” навчанн€ на баз≥ комп'ютера (Computer Based Learning Ц CBL) комп'ютер використовуЇтьс€ €к ключова складова навчального середовища. ÷е терм≥н може означати €к використанн€ комп'ютера в класн≥й к≥мнат≥, так ≥ в б≥льш широкому значенн≥ в≥н ставитьс€ до структурованоњ середовищ≥, де комп'ютери використовуютьс€ з метою навчанн€. «азвичай це пон€тт€ не включаЇ в себе використанн€ комп'ютера, де навчанн€ Ц це другор€дний елемент (наприклад, комп'ютерн≥ ≥гри та веб-браузинг).

“рен≥нги на баз≥ комп'ютера (Computer-based training Ц CBT) Ц процес, де студент навчаЇтьс€ з використанн€м спец≥альних трен≥нгових комп'ютерних програм, пов'€заних з його безпосередньою д≥€льн≥стю. CBT особливо ефективн≥ при навчанн≥ людей робот≥ з прикладними програмами, оск≥льки програми CBT можуть бути ≥нтегрован≥ в додатки таким чином, що студент зможе практикуватис€, використовуючи додаток п≥д час навчанн€. ≤сторично розвиток CBT гальмувавс€ через необх≥дн≥сть значних ресурс≥в: людських ресурс≥в, щоб створювати CBT програми ≥ ресурс≥в обладнанн€, €ке було необх≥дно дл€ виконанн€ цих програм. ќднак розвиток потужност≥ ѕ , робл€ть CBT слушними, €к дл€ корпоративних, так ≥ ≥ндив≥дуальних ц≥лей. “рен≥нг на основ≥ ≤нтернет-технолог≥й (Web-based training - WBT) Ц вид трен≥нгу, схожий на CBT; проте в≥н поставл€Їтьс€ через ≤нтернет з використанн€ веб-браузера. ” WBT часто використовують ≥нтерактивн≥ методи, так≥ €к електронн≥ дошки оголошень, дискус≥йн≥ групи, засоби оперативноњ пересиланн€ пов≥домлень, в≥деоконференц≥њ, дискус≥йн≥ групи. як правило, WBT Ц це навчальне середовище, €ке саме вибираЇ темп, хоча де€к≥ системи робл€ть поправку на он-лайн тестуванн€ ≥ оц≥нку точного терм≥ну.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 449 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1391 - | 1197 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.